12.1.2024
ID: 5966upozornenie pre užívateľov

Objednávanie liekov zo zahraničia je pre súkromné osoby riskantné

Za posledný rok bolo z vyclievacej pošty v Žiline vrátených späť takmer 13 tis. ks liekov, ktoré si objednali súkromné osoby zo štátov mimo EÚ. Dôvodom bol ich neznámy pôvod a vážne riziko, ktoré hrozilo spotrebiteľom, keby ich použili.

Nedostupnosť niektorých liekov, jednoduchšie zaobstaranie a nižšia cena sú dôvodmi pre niektorých ľudí na to, aby ich objednávali cez internet alebo prostredníctvom známych z tretích krajín. Len na vyclievaciu poštu v Žiline tento rok prišlo 168 poštových zásielok s 12 960 ks liekov, ktoré mali byť doručené občanom SR.

Najviac z nich pochádzalo z Indie a potom z Veľkej Británie a Turecka. Ľudia ich objednávali na liečbu závislostí od alkoholu, vysokého tlaku, alergií, parazitárnych infekcií i porúch pozornosti a iných ochorení, pričom niektoré z nich boli určené aj pre deti. Významné zastúpenie mali tiež tabletky na potenciu.

Ani jedny z liekov, ktoré si dovážali tieto osoby, neboli registrované v SR, mali neznámy pôvod a neprešli potrebnou kontrolou. Pre spotrebiteľa by ich použitie predstavovalo vysoké riziko. Príslušníci finančnej správy zásielky vrátili späť a verejnosti dávajú do pozornosti, že dovážať lieky zo štátov mimo EÚ je možné len osobám, ktoré majú na to vydané povolenie.

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk