17.10.2014
ID: 2646upozornenie pre užívateľov

Platná legislatíva umožňuje viesť exekúciu aj voči maloletým osobám

(TASR) Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov, že platná legislatíva umožňuje viesť exekúciu aj voči maloletým osobám.

"Ak napríklad maloleté dieťa zdedí majetok, no zároveň zdedí po zosnulom aj dlhy, neprevyšujúce výšku ceny zdedeného majetku, exekútor môže aj od dieťaťa vymáhať splatenie dlhu zosnulého. Samozrejme, za dieťa rieši situáciu jeho právny zástupca, teda rodič alebo pestún. Exekútor sa však formálne obráti na osobu, ktorá dlh prevzala, a tou je práve dieťa," vysvetlila hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.
     
V uplynulých dňoch bol medializovaný prípad exekúcie voči šesťročnému chlapcovi z Dúžavy pri Rimavskej Sobote. Matka tohto chlapca sa obrátila na súd, aby exekúciou vymohla výživné, ktoré jej otec dieťaťa neplatil. "O vyplatenie dlžného výživného požiadala matka v mene svojho syna, pretože syn je oprávneným subjektom," vysvetlila Kolesárová.
     
V takýchto prípadoch vždy platí trovy exekúcie dlžník, to znamená ten, kto nezaplatil výživné riadne a včas. Matka však, opäť v mene syna, podala v tomto prípade návrh na zastavenie exekúcie. Exekučný poriadok jej tento postup umožňuje. "Takéto prípady sa občas stávajú. Niekedy bývalý manžel či bývalý partner po zistení, že sa voči nemu vedie exekúcia, požiada exmanželku o stiahnutie návrhu. Niekedy s prísľubom, že to hneď zaplatí, niekedy, žiaľ, aj pomocou vyhrážok," poznamenala hovorkyňa SKE. Zákon však s takýmto úkonom spája aj určitú zodpovednosť, na základe ktorej môže súd zaviazať na úhrady trov exekúcie toho, kto podal návrh na jej zastavenie.
     
Matka, ktorá konala v mene dieťaťa, v tomto prípade nedoriešila problém náhrady exekučných trov, ktoré už dotyčnému exekútorovi vznikli. Súd preto zaviazal na úhradu trov exekúcie toho, v mene koho matka konala, teda jej dieťa. "Matka mala a mohla požiadať súd, aby trovy exekúcie uhradil dlžník," povedala Kolesárová. Ako dodala, v zmysle tohto rozhodnutia mohol exekučné trovy potom vymáhať len iný exekútor.
     
Podľa SKE dlh by mala za dieťa uhradiť matka, ktorá za dieťa v celom prípade konala. "Je však možné, že ak by exekútor zistil, že povinný, teda dieťa, nedisponuje žiadnym majetkom, sám by požiadal súd o zastavenie exekúcie. V celej veci by stačilo, aby sa matka poradila o postupe s ktorýmkoľvek advokátom, alebo v rámci bezplatnej poradne pre občanov v exekúcii požiadala SKE telefonicky, písomne, mailom alebo osobne o vysvetlenie postupu pri zastavení exekúcie. Ak totiž matku niekto presvedčil, aby podala návrh na zastavenie exekúcie, rozhodne jej zamlčal, že s takýmto návrhom je spojená povinnosť zaplatiť trovy exekúcie," upozornila Kolesárová. Súdny exekútor podľa jej slov konal v tomto prípade striktne v súlade so zákonom.


Zroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk