23.4.2014
ID: 1827upozornenie pre užívateľov

Povinné označovanie krajiny pôvodu a prísnejšie pravidlá bezpečnosti

Označenie "vyrobené v" by malo byť povinné pre temer všetky nepotravinové výrobky predávané na jednotnom trhu. Vyplýva to zo zmien k dvom legislatívnym návrhom, ktoré schválil Európsky parlament.

Poslanci presadzujú vyššie požiadavky na bezpečnosť výrobkov a prísnejšie pravidlá dohľadu nad trhom. Parlament tiež navrhuje prísnejšie tresty pre spoločnosti predávajúce nevyhovujúce alebo potenciálne nebezpečné výrobky.

Povinné označovanie krajín pôvodu výrobkov zvýši ich sledovateľnosť a posilní tak ochranu spotrebiteľa, uvádzajú poslanci, ktorí podporili návrh Komisie na zmenu dobrovoľného označovania pôvodu nepotravinových výrobkov na povinné. V súčasnosti nie je možné dopátrať sa k výrobcovi až pri desiatich percentách tovarov, ktoré zachytí výstražný systém rýchlej výmeny informácií EÚ (RAPEX).

Uvádzanie krajiny pôvodu

Označenie 'vyrobené v' by sa malo vzťahovať na temer všetky výrobky predávané v EÚ, medzi výnimky by okrem potravín mali patriť napríklad aj lieky. Výrobca by si na základe Parlamentom schváleného textu mohol vybrať, či využije označenie 'vyrobené v EÚ' alebo na obale uvedie konkrétny členský štát pôvodu.

V prípade, že sa na výrobe tovaru podieľali viaceré krajiny, za "krajinu pôvodu" sa považuje tá krajina, "v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie" a "ktorého výsledkom je nový výrobok," alebo ktoré predstavuje "dôležitý stupeň výroby."

Prísnejšie sankcie za porušovanie pravidiel

Poslanci navrhujú zaviesť " primerané a odrádzajúce" sankcie. Tie by mali zohľadniť závažnosť, trvanie a úmyselný charakter porušenia pravidiel, skutočnosť, či sa daná spoločnosť už dopustila podobného činu, ako aj veľkosť spoločnosti.

Komisia by podľa poslancov mala vypracovať celoúnijnú čiernu listinu pre subjekty, u ktorých sa zistilo opakované a úmyselné porušovanie predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov. Parlament tiež navrhuje zriadenie celoeurópskej databázy zranení spotrebiteľov, ku ktorým došlo v súvislosti s použitím výrobkov.


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk