13.5.2020
ID: 4794upozornenie pre užívateľov

Právnická firma roka 2020

Spoluorganizátori ankety Právnická firmy roka SK - EPRAVO Group s.r.o., (prevádzkovateľ právnického informačného portálu www.epravo.sk) a News and Media Holding, a.s., (vydavateľ týždenníka TREND), vyhlásili dňa 13. 5. 2020 výsledky firemnej právnickej ankety Právnická firma roka 2020.

Právnická firma roka - Domáca advokátska kancelária
Víťaz kategórie:    RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Právnická firma roka - Medzinárodná advokátska kancelária   
Víťaz kategórie:    Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Pro Bono & CSR   
Víťaz kategórie:    Krivak & Co, s.r.o.

Najlepšie klientske služby:
Víťaz kategórie:    HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária


Právo obchodných spoločností

Víťaz kategórie: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Odporúčaná kancelária
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Hospodárska súťaž

Víťaz kategórie: Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Paul Q
 • Squire Patton Boggs s.r.o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Reštrukturalizácia a insolvencia

Víťaz kategórie: IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
Odporúčaná kancelária
 • BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • Paul Q
 • VIVID LEGAL, s.r.o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Developerské projekty a nehnuteľnosti

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
Odporúčaná kancelária
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Fúzie a akvizície

Víťaz kategórie: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Odporúčaná kancelária
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Ernst & Young Law s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • Paul Q
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

Bankovníctvo a financie

Víťaz kategórie: Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
Odporúčaná kancelária
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • Squire Patton Boggs s.r.o.
 • VIVID LEGAL, s.r.o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Duševné vlastníctvo

Víťaz kategórie: Paul Q

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • BRICHTA & PARTNERS
 • G. Lehnert, k.s.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • Vojčík & Partners, s.r.o.
Odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

Telekomunikácie, právo informačných technológií

Víťaz kategórie: Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Böhm & Partners
 • BRICHTA & PARTNERS
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Pracovné právo

Víťaz kategórie: KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • Weinhold Legal, v.o.s. advokátska kancelária

Verejné obstarávanie

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
Odporúčaná kancelária
 • GHS Legal, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Mičinský & Partners s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.

Sporová agenda

Víťaz kategórie: Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
Odporúčaná kancelária
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.

Daňové právo

Víťaz kategórie: PRK Partners s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Odporúčaná kancelária
 • Böhm & Partners
 • LEGATE, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • Paul Q
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s.r.o.
 • VIVID LEGAL, s.r.o.

Trestné právo

Víťaz kategórie: Paul Q

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Advokátska kancelária Strémy s. r. o.
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s.r.o.
Odporúčaná kancelária
 •  n/a – nebudú vyhlásený

Energetika a energetické projekty

Víťaz kategórie: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Veľmi odporúčaná kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • VIVID LEGAL, s.r.o.
Odporúčaná kancelária
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Paul Q

Kritéria hodnotenia a ďalšie informácie naleznete >>> tu.


  © EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk