15.1.2021
ID: 4964upozornenie pre užívateľov

Prečo môže byť spor medzi zakladateľmi startupu smrteľný?

Počiatočné štádium startupu zvyčajne čelí mnohým výzvam, ako sú otázky financovania, právne spory, vytvorenie správnej organizačnej štruktúry alebo jednoducho hľadanie všeobecného smerovania startupu.

Aj keď ide o konflikty, ktoré sa vyskytujú takmer v každom startupe, problémom číslo jeden, ktorému je potrebné sa za každú cenu vyhnúť, je vznik zásadného rozporu medzi zakladateľmi. Neriešenie takého rozporu včas môže neskôr skončiť zdĺhavými diskusiami právnikov, súdnym sporom, alebo v najhoršom prípade aj zničením celého projektu.

Peter Víglaský, zakladajúci partner slovenskej advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský s.r.o., ktorá poskytuje poradenstvo startupom, ich zakladateľom alebo externým investorom, príkladmo uvádza niekoľko obvyklých dôvodov konfliktných situácií medzi zakladateľmi startupu.

Dodáva, že veľa konfliktov je možné predvídať a pravidlá ich riešenia sa dajú riadne zapracovať do právnej dokumentácie startupu. “Na zakladaní startupu by sa preto už na začiatku mala podieľať skúsená advokátska kancelária, aby navrhla vhodné pravidlá včasného zachytenia konfliktov a ich rozumného riešenia," dodáva Peter Víglaský.

Delenie zisku

Hlavným konfliktom v každom obchodnom vzťahu bývajú zvyčajne peniaze. Spor o rozdelení zisku medzi zakladateľov môže spôsobiť napätie a nakoniec zničiť obchodný vzťah, najmä v prípade, keď peniaze začnú ovplyvňovať rozhodnutia každého zakladateľa. Aj keď riešenie možno často nájsť vzájomnou komunikáciou zakladateľov. “V záujme zníženia napätia by už úvodná právna dokumentácia startupu mala obsahovať základné pravidlá nakladania s dosiahnutým ziskom resp. pravidlá, ako sa dofinancuje prípadná dosiahnutá strata,” hovorí Peter Víglaský. "Je to pomerne štandardná záležitosť, avšak vyžadujúca si aktívnu účasť skúsenej advokátskej kancelárie na kreovaní právnej dokumentácie startupu.”

Kto pracuje viac

Problém, ktorý úzko súvisí so ziskom, je podiel vykonávanej práce. Keď sa dvaja zakladatelia snažia rozdeliť úlohy, ktoré je potrebné vykonať, môže existovať pocit nerovnomerného rozdelenia právomoci alebo času stráveného podnikaním. Keďže každý zo zakladateľov môže mať rôzne schopnosti, čas strávený dokončením rôznych aspektov podnikania sa môže líšiť. Keď jeden zakladateľ cíti, že znáša väčšiu záťaž, môže pociťovať hnev a rozhorčenie, čo vytvára nepriateľské prostredie v partnerstve. Ideálnym spôsobom, ako tomu zabrániť, je stanoviť už na začiatku pri príprave základnej právnej dokumentácie startupu jasné očakávania a hranice toho, aká práca sa od koho bude vyžadovať.

Budúcnosť startupu

Keď sa zakladá startup bez začiatočného konkrétneho obchodného modelu, jeho bežná činnosť ho môže prosunúť úplne inam, ako pôvodne zakladatelia predpokladali. Aj keď podnikanie môže byť dobré niekoľko rokov, jeden zakladateľ sa môže rozhodnúť, že chce nasmerovať podnikanie iným smerom, zatiaľ čo ostatní zakladatelia sa chcú vydať napríklad na iný trh. K takejto situácii môže dôjsť aj po počiatočnom úspechu v podnikaní, keď je potrebné investovať do startupu dodatočný finančný kapitál. Ak aj v minulosti nedošlo k žiadnym rozporom medzi zakladateľmi, takáto situácia by mohla reálne viesť k rozpadu vzťahu medzi zakladateľmi. “Už úvodná právna dokumentácia startupu by preto mala obsahovať základné pravidlá ako dosiahnuť plynulý a civilizovaný “rozvod“ partnerov bez negatívnych dopadov na samotný startup,” dodáva Peter Víglaský.

Vytlačenie zakladateľa

Aj keď na začiatku na to žiadny startup nemyslí, môže sa stať, že jeden zo zakladateľov bude musieť zo subjektu odísť. Snapchat sa pokúsil vytlačiť jedného zo zakladateľov zo vzťahu a potom, čo si tento najal právnika a tvrdil, že väčšinu úspechu dosiahol Snapchat vďaka jeho práci, prevzal 20% spoločnosti. Jediným spôsobom, ako to urobiť bez zanechania negatívneho dopadu na samotný startup je zvládnuť túto situáciu citlivo. Ak je absolútne nevyhnutné zbaviť sa niektorého zo zakladateľov, bez skúsenej advokátskej kancelárie to zvyčajne nepojde. “Nikdy sa nedá predvídať, ako ďaleko bude zakladateľ ochotný zájsť, aby si udržal svoj podiel v startupe, najmä ak bude mať podporu dobrých právnikov,” dodáva Peter Víglaský.

Väčšina podobných konfliktov sa vyskytuje pri riadení startupov pravidelne. Do určitej miery sa dajú sa preto predvídať. Podľa advokáta Petra Víglaského je kľúčové pochopiť všeobecnú povahu takýchto sporov a v ideálnom prípade naplánovať spôsoby ich riešenia skôr, ako k nim príde. Zabráni sa tak ich deštruktívnemu dopadu na fungovanie začínajúcej spoločnosti.

 
Poštová 3, 
811 06 Bratislava
 
Tel.:     +421 2 5441 0160
e-mail:  office@hkv.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk