23.2.2024
ID: 6009upozornenie pre užívateľov

Reforma azylového a migračného systému: zástupcovia členských štátov EÚ schválili dohodu s Európskym parlamentom

Zástupcovia členských štátov EÚ (Coreper) schválili predbežnú dohodu, ktorú 20. decembra 2023 dosiahlo predsedníctvo Rady s Európskym parlamentom a ktorá predstavuje pakt piatich kľúčových právnych predpisov, ktorými sa zreformuje azylový a migračný systém EÚ.

Pakt o azyle a migrácii

Päť právnych predpisov EÚ v pakte sa týka všetkých fáz riadenia azylu a migrácie.

Aktualizácia nariadenia Eurodac (databáza EÚ na porovnávanie odtlačkov prstov) umožní lepšie zvládať neregulárne pohyby a monitorovať trasy žiadateľov o azyl a osôb v neregulárnej situácii po EÚ.

Cieľom nariadenia o preverovaní je posilniť kontroly osôb na vonkajších hraniciach. Zabezpečuje sa ním aj rýchle určenie správneho postupu, ako je napríklad návrat do krajiny pôvodu alebo začatie konania o azyle, ak daná osoba vstúpi do EÚ bez splnenia podmienok riadneho vstupu.

Nariadením o konaní o azyle sa stanovuje spoločné konanie, ktoré musia členské štáty dodržať v prípadoch žiadosti o medzinárodnú ochranu. Zjednodušujú sa ním procesné opatrenia a stanovujú normy týkajúce sa práv žiadateľa o azyl. Zavádza sa ním povinné konanie na hraniciach, ktorého cieľom je, aby sa na vonkajších hraniciach EÚ čo najskôr posúdilo, či sú žiadosti neopodstatnené alebo neprípustné.

Nariadením o riadení azylu a migrácie sa nahradí súčasné dublinské nariadenie. Stanovujú sa v ňom pravidlá určujúce, ktorý členský štát je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl. Na vyváženie súčasného systému, kde za prevažnú väčšinu žiadostí o azyl zodpovedá len niekoľko členských štátov, sa zriadi nový mechanizmus solidarity. Nové pravidlá spájajú povinnú solidaritu na podporu členských štátov, ktoré nezvládajú počet neregulárnych príchodov na svoje územie, s flexibilitou, ktorá dáva členským štátom na výber, pokiaľ ide o formu ich príspevku.

Piatou súčasťou paktu je nový právny predpis, ktorým sa stanovuje rámec umožňujúci členským štátom riešiť krízové situácie v oblasti azylu a migrácie. Boli by oprávnené upraviť určité pravidlá, napríklad pokiaľ ide o registráciu žiadostí o azyl alebo konanie o azyle na hraniciach. Na druhej strane by tieto krajiny mohli požiadať EÚ a jej členské štáty o solidárne a podporné opatrenia.

Podmienky prijímania, kvalifikácia a presídlenie

Výbor stálych predstaviteľov odsúhlasil aj tri právne predpisy týkajúce sa azylu a migrácie, na ktorých sa Rada a Parlament dohodli už v roku 2022. Ide o revíziu smernice o podmienkach prijímania, aktualizáciu tzv. kvalifikačného nariadenia a nariadenie, ktorým sa zriaďuje rámec EÚ pre presídľovanie.

Schválilo sa aj nariadenie o návrate na hraniciach, ktoré umožňuje, aby sa pakt vzťahoval na európske krajiny s rozdielnymi schengenskými pravidlami.

Zdroj: TS EU
 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk