28.5.2015
ID: 2897upozornenie pre užívateľov

Smernica o materskej dovolenke

Poslanci prostredníctvom schváleného uznesenia požiadali Európsku komisiu, aby nestiahla návrh smernice o materskej dovolenke, ktorého prijatie blokuje už štyri roky Rada ministrov EÚ. Parlament tiež vyzval ministrov, aby pokračovali v rokovaniach a dohodli sa na spoločnej pozícii ako východiska pre následné vyjednávania s poslancami na finálnom znení legislatívneho textu.

Parlament v uznesení schválenom pomerom hlasov 419 (za): 97 (proti): 161 (zdržalo sa hlasovania) opätovne vyjadrili ochotu pomôcť prekonať patovú situáciu a vyzval Komisiu, aby konštruktívne spolupracovala so spoluzákonodarcami na zmierení pozícií Parlamentu a Rady.

"V akej Európe to žijeme, ak tie, ktoré vytvárajú život, sú penalizované? V akej Európe to žijeme, ak je pôrod synonymom pre chudobu? Ženám nepomôžeme, ak túto smernicu jednoducho zahodíme," uviedla spravodajkyňa uznesenia Maria Arena (S&D, BE) "Od roku 1992, keď bola schválená [prvá a v súčasnosti stále platná] smernica o materskej dovolenke sme nedosiahli žiaden pokrok. Ženy nemôžu čakať, zaslúžia si, ak sa tak rozhodnú, byť ženami, matkami a zároveň zamestnankyňami bez toho, aby boli diskriminované," dodala.

Poslanci Komisiu požiadali, aby v prípade, že sa rozhodne stiahnuť návrh smernice, predložila novú legislatívnu iniciatívu do konca roka tak, aby sa ňou mohlo zaoberať luxemburské predsedníctvo Rady.

Otcovská dovolenka

Parlament tiež opätovne vyjadril ochotu podporiť platenú otcovskú dovolenku v trvaní najmenej desiatich pracovných dní, ktorá by dopĺňala materskú dovolenku.

Súvislosti

Materská dovolenka je na úrovni EÚ regulovaná od roku 1992, kedy bola prijatá prvá smernica stanovujúca minimálnu dĺžku materskej dovolenky v EÚ na 14 týždňov. Komisia navrhla zmenu tejto legislatívy (smernice 92/85) v októbri 2008 v rámci balíka opatrení zameraných na dosiahnutie väčšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktorý vychádzal z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva z roku 2000.

V októbri 2010 Parlament ukončil prvé čítanie schválením pozmeňujúcich návrhov, prostredníctvom ktorých žiadal predĺženie plne platenej materskej dovolenky zo 14 na 20 týždňov a zavedenie dvojtýždňovej otcovskej dovolenky, rovnako s náhradou vo výške plného platu. Návrh Parlamentu bol následne zaslaný Rade, ktorá k nemu až do tohto momentu neprijala formálnu pozíciu.

Komisia zverejnila svoj zámer stiahnuť navrhovanú smernicu v rámci svojho Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).

Zdroj: TS EP

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk