3.8.2022
ID: 5494upozornenie pre užívateľov

SRO-čku založíte jednoduchšie!


Zlepšovanie podnikateľského prostredia je jedným z dôležitých záväzkov, ku ktorým sa vedenie ministerstva spravodlivosti hlási. Krokom k zlepšeniu služieb štátu a k zvýšeniu komfortu pre podnikateľov je aj novela Obchodného zákonníka, ktorú ministerstvo spravodlivosti predkladá do medzirezortného pripomienkovania. Cieľom zákona je umožniť jednoduché založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného formulára.

Návrhom zákona sa do právneho poriadku transponujú požiadavky, ktoré vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností.

Cieľom návrhu zákona je umožniť zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Zjednodušenie spočíva najmä vo vytvorení štandardizovaných online formulárov a zavedení interaktívneho sprievodcu, ktorý zakladateľa bude sprevádzať pri vytváraní obsahu formulárov a iných príloh potrebných pre zaregistrovanie novej spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Zjednodušené založenie sa nebude týkať akejkoľvek spoločnosti s ručením obmedzeným. Navrhovaná úprava definuje v tomto ohľade predmety podnikania, pri ktorých je možné zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Predmet podnikania môže byť v takomto prípade zároveň vymedzený maximálne desiatimi činnosťami zodpovedajúcimi zavádzanému osobitnému zoznamu vybraných voľných živností. Výhodou však je, že pri takto zvolenom predmete činnosti sa zápisom spoločnosti do obchodného registra bude považovať živnostenské oprávnenie za automaticky udelené. Takto vzniknutá spoločnosť bude taktiež automaticky zaregistrovaná ako daňový subjekt.

Návrhy na zápis bude v prípade spoločností zakladaných  zjednodušeným spôsobom vybavovať iba jeden registrový súd bez ohľadu na sídlo spoločnosti, a to Okresný súd Žilina.

Dátum účinnosti sa navrhuje k 1. januáru 2023

Kompletný návrh zákona predložený do medzirezortného pripomienkovania je dostupný >>> tu.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk