Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
10.12.2013
ID: 1204upozornenie pre užívateľov

„Staronový“ zákon o kolektívnom vyjednávaní

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní bude platiť aj napriek výhradám prezidenta, poslanci prelomili jeho veto a novelu schválili v jej pôvodne navrhovanom znení.

 
 bnt 10 let
 
Parlament neakceptoval ani jednu z pripomienok prezidenta, ktorý navrhoval, aby bolo možné rozširovať vyššie kolektívne zmluvy len na zamestnávateľov, ktorí už podnikovú kolektívnu zmluvu majú resp. na podnikateľov, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov. Od 1. januára 2014 tak na Slovensku opätovne bude možné rozšíriť záväznosť odvetvových kolektívnych zmlúv aj na podniky, ktoré s takýmto rozšírením nesúhlasia. Túto možnosť budú zrejme využívať najmä odborové zväzy. Po absolvovaní zákonom predpísaného postupu tak aj firmy, ktoré v závode odbory doteraz nemali, budú musieť akceptovať kondície vyšších kolektívnych zmlúv, ktoré vyjednali s odborármi zástupcovia zamestnávateľov. Novela je kontroverzná z pohľadu jej možnej protiústavnosti. Na Ústavnom súde SR sa jej súlad s najvyšším zákonom štátu chystá napadnúť skupina poslancov. Či uspejú, je otázne. Takmer identická právna úprava rozširovania kolektívnych zmlúv, ktorá na Slovensku platila v roku 2007, už síce na Ústavnom súde SR raz napadnutá bola. Ústavný súd SR však vo veci nerozhodol, nakoľko tento predpis bol ešte pred jeho rozhodnutím zrušený. Vodítkom pre našu súdnu moc by mohlo byť rozhodnutie českého ústavného súdu v podobnej veci. Rozširovanie kolektívnych zmlúv na podnikateľov bez ich súhlasu posúdil ako neústavné.


Mgr. Katarína Babiaková, LL.M.

Mgr. Katarína Babiaková, LL.M.,
advokátka


bnt attorneys-at-law, s.r.o. 

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1


Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk