29.4.2013
ID: 141upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Európska komisia podala podnet na začatie konania na Súdnom dvore EÚ voči Slovensku za to, že odmieta vyplácať jednu z dávok v starobe, tzv. vianočný príspevok, dôchodcom žijúcim v iných členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Ministerstvo spravodlivosti začína pracovať na novele infozákona
24. 4. 2013 - Na Ministerstve spravodlivosti SR zasadala odborná pracovná skupina na vypracovanie návrhu novely zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Pracovná skupina plánuje na jeseň tohto roka vypracovať pracovnú verziu návrhu novely infozákona. Na základe uznesenia vlády by mal byť návrh zákona predložený na rokovanie vlády v termíne 31. marca 2014.

Zákon k druhej fáze reformy ESO schválený vládou
25. 4. 2013 - Na rokovaní vlády SR bol schválený zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorým Ministerstvo vnútra SR pokračuje vo vytváraní jednotnej sústavy integrovaných miestnych orgánov štátnej správy v rámci reformy ESO. V súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky vzniknú k 1. 10. 2013 okresné úrady so sídlami v 72 okresoch. Zároveň dôjde k zrušeniu 248 miestnych orgánov štátnej správy, ktorých pôsobnosť prejde pod tento integrovaný miestny orgán štátnej správy (okresný úrad). Právna úprava zachováva doteraz existujúci odvetvový princíp riadenia a kontroly štátnej správy uskutočňovanej miestnym orgánom štátnej správy príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Dávky v starobe: Komisia podáva podnet na začatie konania na Súdnom dvore voči Slovensku za to, že odmieta vyplácať dávku v starobe dôchodcom žijúcim v zahraničí
25. 4. 2013 - Európska komisia podala podnet na začatie konania na Súdnom dvore EÚ voči Slovensku za to, že odmieta vyplácať jednu z dávok v starobe, tzv. vianočný príspevok, dôchodcom žijúcim v iných členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Podľa práva EÚ nemožno nárok na dávku v starobe podmieniť pobytom dôchodcu v tom členskom štáte, v ktorom si dôchodca uplatňuje nárok na dávku. Toto pravidlo umožňuje dôchodcom, aby sa po odchode do dôchodku mohli presťahovať do iného členského štátu a naďalej dostávať starobný dôchodok.

Slovensko po vzoru ČR připravuje daň na platby do daňových rájů
25. 4. 2013 - Slovenská vláda má v úmyslu zavést po vzoru Česka srážkovou daň, která má pomoci řešit zdaňování příjmů plynoucích do některých takzvaných daňových rájů. Napsal to portál Aktuálne.sk. V Česku sazba daně z příjmů u poplatníků, kteří mají sídlo v zahraničí, stoupla od začátku letošního roku na 35 procent z předchozích 15 procent. "Součástí plánovaných úprav je i zavedení zvýšené sazby srážkové daně respektive sazby daně na platby, které plynou osobám ze států, s nimiž Slovenská republika nemá uzavřenou mezinárodní smlouvu obsahující klauzuli o výměně informací týkajících se daňových účelů," řekl portálu poradce slovenského ministra financí Radko Kuruc. Návrh zákona hodlá úřad připravit ještě letos.

Slovenský nejvyšší soud potvrdil doživotní trest pro Csatáryho
25. 4. 2013 - Slovenský nejvyšší soud zamítl stížnost 98letého Lászlóa Csatáryho, jemuž košický soud nižší instance uložil doživotní vězení místo dřívějšího trestu smrti. Soud stížnost zamítnul, protože ji Csatáry nepodal v zákonné lhůtě. Uvedla to slovenská tisková agentura TASR. Verdikt znamená, že Slovensko nyní může požádat Maďarsko o Csatáryho vydání.

Slovenská vláda nařídí zvýšit platy lékařů, peníze na to ale nedá
26. 4. 2013 - Slovenská vláda nařídí nemocnicím zvýšit v příštích dvou letech platy lékařů, ale peníze jim na to neposkytne. Část zdravotnických zařízení upozornila, že už nyní hospodaří se ztrátou a že prohlubují svou zadluženost. Kabinet premiéra Roberta Fica tento týden schválil návrh zákona, který počítá se zvýšením platů nemocničních lékařů v příštích dvou letech. Stát by tím měl splnit svůj slib z roku 2011, kdy doktoři ve snaze vynutit si zvýšení platů hromadně podali výpovědi, a ochromili tak péči o pacienty.


EU

Evropští zákonodárci podpořili zónu volného obchodu s USA
25. 4. 2013 - Evropští zákonodárci dnes podpořili zahájení rozhovorů o vytvoření zóny volného obchodu se Spojenými státy. Navrhli však, aby z jednání byly vyloučeny kulturní aktivity, informovala agentura AP.

Výbor europarlamentu zamítl evidenci pasažérů na úrovni EU
25. 4. 2013 - Výbor pro občanské svobody Evropského parlamentu odmítl návrh Evropské komise, aby se v rámci boje proti terorismu vytvořila v Evropské unii společná evidence osobních údajů o leteckých pasažérech. Zastánci návrhu ale stále věří, že se ho nakonec podaří prosadit, jak se loni stalo u podobné dohody EU s USA. Informuje o tom dnes web francouzského deníku Le Monde. 

Rakušané se dohodli na zrušení bankovního tajemství pro cizince
26. 4. 2013 - Rakouská vláda na nadcházejících jednáních zemí Evropské unie podpoří návrh na všeobecné sdílení dat o bankovních účtech cizinců. Dohodli se na tom dnes po týdnech sporů předáci dvou rakouských koaličních stran. Pro Rakušany ale bankovní tajemství včetně anonymních účtů má zůstat zachováno.


Pozn.:

Švýcaři o rok prodlouží a rozšíří limity na pracovníky ze zemí EU
24. 4. 2013 - Švýcarská vláda se dnes rozhodla prodloužit o další rok kontroverzní kvóty na povolení k dlouhodobému pobytu pro občany z osmi východních zemí Evropské unie včetně České republiky. Současně s tím od 1. května zavede obdobné limity nejméně na rok i pro občany ze všech ostatních zemí EU. Povolení k dlouhodobému pobytu se udělují na pět let a umožňují ve Švýcarsku legálně pracovat.

Zdroj: ČTK, MSp SR, MV SR, EK


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk