22.12.2014
ID: 2727upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

(TASR) - Prezident Andrej Kiska nateraz stopol novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mala zakázať schránkovým firmám s nejasnými vlastníkmi zúčastňovať sa na verejných obstarávaniach. Vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie. Parlament by mal zasadať najbližšie až v novom roku.

VLÁDA

Schválila rekodifikáciu civilného konania pred súdmi
17. decembra (TASR) – Vláda dnes schválila rekodifikáciu civilného procesného práva. Odobrila trojicu civilnoprávnych kódexov, ktoré majú nahradiť Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

Prisľúbila nové sídlo pre Súdnu radu a Najvyšší súd
17. decembra (TASR) – Nevyhovujúce priestorové podmienky Súdnej rady a Najvyššieho súdu by sa mali dočkať riešenia. Prisľúbil to dnes premiér Robert Fico počas rokovania vlády, ktorého sa zúčastnili aj vedúce predstaviteľky týchto dvoch súdnych inštitúcií.

Schválila reformu v oblasti odpadov 
17. decembra (TASR) - Zvrátiť nepriaznivý stav, keď na skládkach končia až tri štvrtiny komunálneho odpadu, je hlavný cieľ nového zákona o odpadoch, ktorý dnes schválila vláda. Slovákov má naučiť separovať a recyklovať, Slovensko posunúť k modernej, čistejšej Európe.

Školy dostanú na žiakov v nepotrebných odboroch menej peňazí
17. decembra (TASR) - Školy dostanú na žiakov v odboroch, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, menej peňazí. Takúto zmenu obsahuje nariadenie k rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, ktoré dnes schválila vláda.

M. Senčáka odvolali z funkcie na ministerstve zdravotníctva 
17. decembra (TASR) - Vláda dnes odvolala Martina Senčáka z funkcie vedúceho služobného úradu ministerstva zdravotníctva. Tento krok ešte minulý týždeň avizoval šéf rezortu Viliam Čislák v reakcii na predražené zmluvy s externými firmami na dodávku stravy zo strany viacerých nemocníc. Kabinet zároveň na tento post od štvrtka 18. decembra vymenoval Zuzanu Kucerovú.

SR je pripravená prispieť do aktivít koalície v boji proti IS
17. decembra (TASR) - Slovensko je pripravené prispieť do aktivít medzinárodnej koalície v boji proti Islamskému štátu (IS). Vyplýva to zo zamerania zahraničnej a európskej politiky SR na budúci rok, ktoré dnes schválila vláda.

Slovensko sa stane členom Európskej vesmírnej agentúry
17. decembra (TASR) - Slovensko sa stane novým členom Európskej vesmírnej agentúry. Na svojom dnešnom rokovaní to odsúhlasila vláda. Podľa ministerstva školstva vďaka členstvu získa Slovensko prístup k strategickým informáciám a cennému know-how v oblasti kozmických aktivít a vývoja satelitných služieb, čo krajine umožní využiť ich pre rozvoj svojich nových alebo inovovaných tovarov, výroby alebo služieb.


NÁRODNÁ RADA

Exekútor má siahnuť na nehnuteľnosť, až keď dlžná suma dosahuje 10.000 eur
19. decembra (TASR) - Exekútor by mal mať možnosť siahnuť na nehnuteľnosť dlžníka až vtedy, ak peňažná pohľadávka dosahuje minimálne 10.000 eur. V súčasnosti je hranica nastavená na dvoch tisíckach. Takéto zmiernenie nežiaducich dôsledkov spojených s výkonom exekúcie navrhuje v novele Exekučného poriadku poslanec Igor Hraško (OĽaNO). Právnou normou sa bude parlament zaoberať na prvom riadnom rokovaní po novom roku.

OĽaNO chcú trestať spreneveru aj pri inej majetkovej hodnote
21. decembra (TASR) - Rozšíriť skutkovú podstatu trestného činu sprenevery o pojem "iná majetková hodnota" chcú v novele Trestného zákona poslanci NR SR Miroslav Kadúc a Eva Horváthová (obaja OĽaNO). Právnu normu predložili na najbližšie rokovanie parlamentu, ktoré sa začne v januári.


PREZIDENT

Podpísal novelu školského zákona, kapacita škôlok sa zvýši
16. decembra (TASR) - Prezident Andrej Kiska podpísal novelu školského zákona, ktorú už raz kvôli zmenám pri školských bufetoch vrátil na opätovné prerokovanie do NR SR. Poslanci novelu opätovne schválili. Školské bufety však budú naďalej ponúkať výrobky v rozsahu, ako doteraz. Poslanci podporili pripomienky hlavy štátu, ktorá upozornila, že zoznam zakázaných potravín je nejednoznačný.

Vymenoval sedem nových sudcov bez časového obmedzenia
16. decembra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska dnes vymenoval sedem nových sudcov bez časového obmedzenia. Sudcovský stav posilnia Stanislava Padúchová, Ľuboš Murgaš, Juraj Fujerik, Tomáš Saraka, Jana Smereková, Andrej Radomský a Judita Gabonaiová Hrenčuková. Dekrét Kiska odovzdal aj kandidátke Judite Gabonaiovej Hrenčukovej, ktorá sa nedočkala talára v júli. Hlava štátu vtedy vymenovanie pozastavila pre vážne pochybnosti o objektívnom prístupe výberovej komisie vo výberovom konaní, v ktorom uspela.

SR už nebude obchodovať s emisiami oxidu siričitého a oxidu dusíka
17. decembra (TASR) - Slovensko sa už v budúcnosti nezapojí do obchodu s emisnými kvótami pre emisie oxidu siričitého a oxidu dusíka. Novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá vypúšťa ustanovenia týkajúce sa obchodovania s emisiami tzv. znečisťujúcich látok, podpísal prezident SR Andrej Kiska. V zákone zostane len obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v SR.

Za hranice bude možné zobrať na osobu najviac 20 litrov vody
17. decembra (TASR) - Využívanie vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na územní SR na prepravu dopravnými prostriedkami alebo potrubím cez hranice SR sa zakazuje. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Preprava vody získanej v našich vodných útvaroch cez hranice bude možná len na osobnú spotrebu (najviac 20 litrov na osobu) a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch.

Ochrana symbolov mesta Košice bude v zákone
17. decembra (TASR) - Symboly mesta Košice a jeho mestských častí (erb, vlajka, pečať a znelka) majú byť od júna lepšie chránené. Vyplýva to z novely zákona o meste Košice z dielne poslancov Richarda Rašiho a Otta Brixiho (obaja Smer-SD), ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Vrátil novelu o schránkových firmách, je podľa neho neúčinná
18. decembra (TASR) - Prezident Andrej Kiska nateraz stopol novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mala zakázať schránkovým firmám s nejasnými vlastníkmi zúčastňovať sa na verejných obstarávaniach. Vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie. Parlament by mal zasadať najbližšie až v novom roku.

Nepodpísal novelu Zákonníka práce, ktorá sa venuje agentúrnej práci
19. decembra (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nepodpísal parlamentom schválenú novelu Zákonníka práce a vrátil ju späť Národnej rade (NR) SR. Právna norma upravovala najmä agentúrne zamestnávanie na Slovensku.


Pozn.:

Šéfka Súdnej rady napadne na Ústavnom súde zmrazenie platov sudcov
16. decembra (TASR) – Budúcoročné zmrazenie platov sudcov bude posudzovať Ústavný súd SR. Obráti sa naň predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková. Potvrdila to dnes v prezidentskom paláci. „Súdna rada ma zaviazala už na predchádzajúcom zasadnutí, že v prípade, že tento zákon bude súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, tak ho treba podrobiť testu ústavnosti. K tomu sa pripojili viaceré sudcovské rady, takže áno, využijem túto možnosť,“ oznámila Bajánková pre TASR po slávnostnom akte menovania nových sudcov, ktorého sa zúčastnila.

MZ SR: Všeobecní lekári by mali časom liečiť aj ľahkých hypertonikov
16. decembra (TASR) - Všeobecní lekári dostanú od nového roka ďalšie nové kompetencie. Ide o ďalší krok v rámci reformy primárnej zdravotnej starostlivosti. Podľa šéfa Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR Ivana Poprockého tak bude môcť byť časom väčšia časť ľahších hypertonikov liečená v ambulanciách všeobecných lekárov.

ÚPN získa záznamy z českého archívu Štátnej bezpečnosti o slovenských občanoch
17. decembra (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) na svojej internetovej stránke www.upn.sk dnes zverejnil organizačnú štruktúru a databázu príslušníkov Správy Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) Bratislava v období rokov 1966-1971. Analýzou personálnych materiálov a ďalších archívnych dokumentov pokračuje ÚPN v rekonštrukcii teritoriálnych útvarov ŠtB na Slovensku, ktoré boli súčasťou Krajských správ ZNB.

Brusel schválil Úradu vlády SR operačný program na programové obdobie 2014 – 2020
17. decembra (TASR) - Európska komisia v pondelok 15. decembra 2014 schválila operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020. Slovensko tak dostalo príležitosť čerpať viac ako 187 miliónov eur v novom programovom období 2014 – 2020. Schválený operačný program vypracoval Úrad vlády SR v spolupráci s relevantnými partnermi.

ÚS SR rozhodoval o volebných sťažnostiach, predbežné opatrenie nevydal
17. decembra (TASR) – Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) dnes na neverejnom zasadnutí rozhodoval o volebných sťažnostiach týkajúcich sa novembrových komunálnych volieb. Sťažnosti na neústavnosť a nezákonnosť volieb primátorov prijal na ďalšie konanie v prípade miest Trnava, Trebišov a Sabinov.

ÚS SR preskúma ústavnosť novely zákona o významných investíciách
17. decembra (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR posúdi ústavnosť novely zákona o významných investíciách. Návrh skupiny opozičných poslancov, ktorí novelu napadli, dnes plénum ÚS na neverejnom zasadnutí prijalo na ďalšie konanie. Zároveň však súd nevyhovel žiadosti na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení.

ÚS SR odmietol podanie J. Dubovcovej o pobyte cudzincov
17. decembra (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR dnes na neverejnom zasadnutí pléna odmietol návrh verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej o nesúlade zákona o pobyte cudzincov s ústavou ako „neprípustný“.

MS SR: Pripravilo novelu Zákona o rodine, má posilniť ochranu detí pred týraním
18. decembra (TASR) – Posilnenie ochrany detí a zvýraznenie významu stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou. Taký je hlavný cieľ novely Zákona o rodine, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti. Materiál dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Európska asociácia sudcov sa obáva previerok, premiér počká na Ústavný súd
19. decembra (TASR) – Európska asociácia sudcov (EAJ) sa vážne obáva sudcovských previerok, ktoré zakotvili do Ústavy poslanci Smeru-SD a KDH. Naliehavo žiada slovenské orgány, aby v tejto súvislosti konali. Uviedla to v svojom písomnom stanovisku.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk