5.8.2019
ID: 4555upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Rezort spravodlivosti pripravil novelu zákona o dobrovoľných dražbách. Aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).
Kým dnes môže byť dražobníkom po odbornej stránke ktokoľvek- stačí ak má vysokoškolské vzdelanie akéhokoľvek zamerania, teda aj prírodovedného a tri roky praxe, prípadne stredné vzdelanie a osem rokov praxe, pričom osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydávajú živnostenské úrady. Okrem toho, väčšina dražobníkov sú akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (viac než 90%), ktoré môžu za súčasných podmienok ľahko vzniknúť a zaniknúť. Aj preto je kontrola zo strany Ministerstva spravodlivosti SR málo účinná. To by sa novelou rezortu spravodlivosti malo zmeniť.

Vláda

Informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe
29. 7. 2019 - Ministerstvo kultúry SR zverejnilo 4. júla 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. S cieľom priblížiť podmienky výzvy čo najväčšiemu počtu potenciálnych žiadateľov ministerstvo organizuje k výzve informačné semináre.

Rast slovenskej ekonomiky pokračuje

26. 7. 2019 - Ratingová agentúra S&P dnes zverejnila správu, v ktorej potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Prognóza S&P na najbližšie roky hovorí o zvyšovaní hospodárskeho rastu krajiny, zdravej fiškálnej pozícii štátu a atraktivite krajiny pre investorov. Rast ekonomiky pokračuje podľa S&P vďaka úspešným investíciám a domácej spotrebe.

Upozornenie pre turistov
POZOR: Chorvátsko zvyšuje pokuty za priestupky, dovolenka sa vám môže predražiť, prípadne "predĺžiť" o pobyt vo väzení.
30. 7. 2019 - Od 1. augusta 2019 bude platiť v Chorvátskej republike novela tamojšieho zákona o bezpečnosti na cestách /č. NN 66/19/. Sprísňujú sa sankcie za najzávažnejšie priestupky. Upozorňujeme preto našich občanov, aby si dávali pozor na dodržiavanie dopravných predpisov, pretože môžu prísť o auto, či dostať sa do väzenia.

Podpis zmluvy so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR
31. 7. 2019 - Na pôde rezortu obrany bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli na participácii členov združenia na programoch, projektoch a aktivitách v oblasti vyzbrojovania, výskumu a vývoja, zameraného na zabezpečenie obrany štátu v súlade so všeobecne záväznými predpismi v rámci Slovenskej republiky, Európskej únie a NATO.
                                   
Úvery sú u Slovákov populárne
31. 7. 2019 - Kto je viac zadlžený? Firmy, či domácnosti na Slovensku? A kto svoje úvery lepšie spláca? Aký vplyv má na schopnosť splácať svoje dlhy ekonomický vývoj v krajine? Na tieto a ďalšie otázky hľadali odpovede analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR (MF SR). Výsledky sú jednoznačné, dlh domácnosti za poslednú dekádu výrazne vzrástol a dnes sú zadlžené viac ako živnostníci a firmy. Na druhej strane, v prípade krízy sú domácnosti najspoľahlivejšími dlžníkmi.

Dražby by mali byť po novom efektívnejšie kontrolované

31. 7. 2019 - Rezort spravodlivosti pripravil novelu zákona o dobrovoľných dražbách. Aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).
Kým dnes môže byť dražobníkom po odbornej stránke ktokoľvek- stačí ak má vysokoškolské vzdelanie akéhokoľvek zamerania, teda aj prírodovedného a tri roky praxe, prípadne stredné vzdelanie a osem rokov praxe, pričom osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydávajú živnostenské úrady. Okrem toho, väčšina dražobníkov sú akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (viac než 90%), ktoré môžu za súčasných podmienok ľahko vzniknúť a zaniknúť. Aj preto je kontrola zo strany Ministerstva spravodlivosti SR málo účinná. To by sa novelou rezortu spravodlivosti malo zmeniť.

Štátny rozpočet v júli so schodkom 1,426 mld. Eur

1. 8. 2019 - Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 231,2 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 2,9 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,272 mld. eur (+15,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júla 2019 schodok vo výške 1,426 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 1,041 mld. eur.

V rámci OP KŽP pôjde na monitorovanie a hodnotenie vôd 5,5 milióna eur z európskych zdrojov

1. 8. 2019 - Ministerstvo životného prostredia SR plánuje vyhlásiť v poradí už 52. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti monitorovania vôd či skvalitňovanie monitorovacej siete. Z európskych zdrojov bude na tento účel vyčlenených 5,5 mil. eur.

Minister Arpád Érsek vyhlásil prvú výzvu na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie
1. 8. 2019 - Bola vyhlásená výzva na žiadosti o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Od vyhlásenia výzvy majú záujemcovia mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 2. septembra 2019. V prvom kole môže príspevok získať 500 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. V prípade zvýšeného záujmu občanov je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

Druhý august je pietnou spomienkou na obete rómskeho holokaustu

2. 8. 2019 - Druhého augusta si pripomíname Pamätný deň holokaustu Rómov. V noci z 2. na 3. augusta 1944 v koncentračnom tábore Auschwitz-Bierkenau nacisti pripravili o život takmer 3-tisíc Rómov a Sintov, medzi nimi aj deti, matky a starších ľudí.

Minister dopravy Arpád Érsek rokoval s maďarským kolegom Lászlóom Mosóczim o rozvoji  cestnej a železničnej dopravy
2. 8. 2019 - Ministri na pracovnom rokovaní hovorili o možnostiach obnovenia niektorých priamych železničných spojení medzi slovenskými a maďarskými mestami. Témou bol aj stav prípravy a výstavby mostov ponad Dunaj a Ipeľ. Ministri sa vzájomne informovali aj o stave prihraničných cestných projektov.

NRSR

Na stáž v parlamente sa tento rok prihlásilo 48 vysokoškolákov, vybrali 39
28. 7. 2019 - Na stáž v Národnej rade (NR) SR sa tento rok prihlásilo 48 uchádzačov, vybrali z nich 39. TASR to potvrdil odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR. Tento rok pôjde už o 22. ročník. Za uplynulých 20 ročníkov stážovalo v kancelárii okolo 650 vysokoškolských študentov.
      
Slovensko bude mať dôstojný symbol štátnosti aj vďaka obetavým občanom
30. 7. 2019 - Niekoľko desiatok darovacích zmlúv pripravuje aktuálne Kancelária NR SR so záujemcami z radov občianskej verejnosti. Vysoké množstvo finančných príspevkov je dôkazom, že aj verejnosť ocenila tento zámer Kancelárie parlamentu podporiť našu národnú hrdosť aj prostredníctvom dominantných symbolov slovenskej štátnosti.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk