16.12.2019
ID: 4668upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa prihlásilo k plneniu princípov zverejňovania údajov o konečných užívateľoch výhod (konečných vlastníkoch), ktoré vypracovala skupina krajín presadzujúcich posilnenie transparentnosti konečných užívateľov výhod. Transparentnosť vlastníckych štruktúr je jedným zo základných nástrojov slúžiacich na odhaľovanie korupcie. Transparentnosť v tejto oblasti je niečo, čo ministerstvo dlhodobo podporuje aj prostredníctvom existujúceho Registra partnerov verejného sektora.

Vláda
 
Veľvyslanec J. Podhorský bol zvolený za podpredsedu Rady OSN pre ľudské práva

06.12.2019 - Stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov v Ženeve veľvyslanec Juraj Podhorský bol 6. decembra 2019 zvolený za podpredsedu Rady OSN pre ľudské práva. SR bude tak v rámci tretieho roka svojho členstva v rade súčasťou vrcholného vedenia tohto hlavného orgánu ľudskoprávnej architektúry. Spolu s predstaviteľmi ďalších štyroch regionálnych skupín OSN sa SR bude podieľať na dialógu o tematických ľudskoprávnych otázkach, riešiť prípady ohrozovania a zastrašovania ochrancov ľudských práv a predkladať odporúčania Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov pre ďalší rozvoj medzinárodného práva v oblasti ľudských práv.

Štátny tajomník rezortu diplomacie ocenený na pôde OSN


07.12.2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí František Ružička prevzal na pôde OSN ocenenie „Diwali - Power of One”. Tohtoročný slávnostný ceremoniál sa uskutočnil 6. decembra 2019 v centrále OSN v New Yorku a celkovo boli ocenení 4 laureáti z prostredia diplomacie a medzinárodných vzťahov, ktorí svojimi aktivitami prispeli k budovaniu mieru a bezpečnosti vo svete.
 
Materiálna humanitárna pomoc Slovenska pre zemetrasením postihnuté Albánsko

09.12.2019 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sprostredkovalo poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky Albánsku, ktoré postihlo 26. novembra 2019 ničivé zemetrasenie. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Albánsku Peter Spišiak odovzdal 8. decembra 2019 generálnemu riaditeľovi Štátnych hmotných rezerv Albánskej republiky Paulinovi Lulimu zásielku distribuovanú pod hlavičkou oficiálnej pomoci SlovakAid.

Vyhlásenie MZVEZ SR pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

09.12.2019 - Medzinárodný deň ľudských práv, ktorý si v roku 2019 pripomíname aj vo svetle 30. výročia Nežnej revolúcie, je pre Slovenskú republiku symbolom dodržiavania vysokého štandardu ochrany ľudských práv.

Sme presvedčení, že bezpečnosť vo svete nemožno dosiahnuť bez rešpektovania ľudských práv, zabezpečenia trvalo-udržateľného rozvoja a fungujúcich demokratických inštitúcií, čo je základom slobody, spravodlivosti a mieru pre všetkých.

Štátny tajomník MZ SR na rokovaní ministrov EÚ v Bruseli


​09.12.2019 - Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Stanislav Špánik sa zúčastnil na rokovaní Rady ministrov zdravotníctva EÚ v Bruseli. Témami rokovaní boli napríklad ďalšie kroky týkajúce sa investovania do zdravia ako jeho kľúčovej zložky, ako aj európska farmaceutická politika – posilnená spolupráca, koordinácia s cieľom zlepšiť prístup k liekom, ako aj komplexná stratégia EÚ v problematike duševného zdravia.

Spotrebiteľské spory je možné efektívne riešiť aj mimosúdnou cestou


09.12.2019 - Spotrebiteľské spory je možné pokúsiť sa riešiť aj mimosúdnou cestou. Rýchlejším, efektívnejším a finančne menej nákladným riešením je inštitút alternatívneho riešenia sporov (ARS). Táto možnosť riešenia spotrebiteľských sporov existuje na Slovensku od roku 2016, pričom každým rokom úspešnosť ukončenia sporov v prospech spotrebiteľa stúpa. Občania majú možnosť obrátiť sa na osem subjektov, ktoré túto službu poskytujú - či už bezodplatne, alebo za minimálny poplatok. Rezort hospodárstva sa rozhodol spropagovať túto možnosť riešenia sporov v kampani s názvom Nesťažuj sa, rieš!

Nový veľvyslanec Cyperskej republiky a štátny tajomník Lukáš Parízek vysoko hodnotia vzájomnú spoluprácu

10.12.2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek 10. decembra 2019 prijal nového veľvyslanca Cyperskej republiky v Slovenskej republike Nicosa Nicolaou. Cyperský veľvyslanec v úvode stretnutia ocenil tohtoročné slovenské predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a vyzdvihol mimoriadny prínos slovenskej diplomacie v procese zbližovania gréckej a tureckej komunity na ostrove. „Slovenská diplomacia bude aj naďalej pôsobiť na Cypre ako sprostredkovateľ bikomunitného dialógu medzi grécko-cyperskými a turecko-cyperskými politickými stranami. Cyprus sa môže spoľahnúť na solidaritu zo strany Slovenska v súvislosti s aktuálnym vývojom  tejto situácie,“ uviedol L. Parízek.

V európskom hlavnom meste dobrovoľníctva Košice boli ocenení dobrovoľníci za roky 2018 a 2019

10.12.2019 - V európskom meste dobrovoľníctva pre rok 2019, v Košiciach, sa v pondelok 9. decembra 2019 uskutočnilo podujatie Dobrovoľník roka, ktoré sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. Metropola východu získala titul ako prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy a ako šieste európske mesto v poradí. Pri príležitosti odovzdávania cien dobrovoľníkom za roky 2018 a 2019 odovzdali Košice svoj titul talianskej Padove.

Zasadnutie Rady ministra pre národnostné školstvo

10.12.2019 - Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa uskutočnilo 3. zasadnutie Rady ministra pre národnostné školstvo, ktorú viedol jej podpredseda štátny tajomník Peter Krajňák. Na rokovaní rady sa zúčastnili jej členovia zastupujúci maďarskú, rómsku a nemeckú národnostnú menšinu. V úvode štátny tajomník vyhodnotil stav plnenia prijatých uznesení z posledného zasadnutia rady. Vyplývajúc z prijatých uznesení prítomní členovia rady boli informovaní aj o spracovaní publikácie pod názvom „Národnostné menšiny – zoznámte sa“, ktorá sa pripravuje do tlače.

Sólymos: V úsilí bojovať proti zmene klímy Slovensko nepoľaví

10.12.2019 - Dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050 je kľúčovým opatrením, ako zachovať našu planétu pre budúce generácie. Aj tieto slová prednesie podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos na klimatickom samite OSN, ktorý sa v týchto dňoch koná v španielskom Madride.

Ministerstvo spravodlivosti SR sa prihlásilo k princípom zverejňovania údajov o konečných vlastníkoch

11. 12. 2019 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa prihlásilo k plneniu princípov zverejňovania údajov o konečných užívateľoch výhod (konečných vlastníkoch), ktoré vypracovala skupina krajín presadzujúcich posilnenie transparentnosti konečných užívateľov výhod. Transparentnosť vlastníckych štruktúr je jedným zo základných nástrojov slúžiacich na odhaľovanie korupcie. Transparentnosť v tejto oblasti je niečo, čo ministerstvo dlhodobo podporuje aj prostredníctvom existujúceho Registra partnerov verejného sektora.

Ministerka Laššáková pripravuje účasť Slovenskej republiky na projekte Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026

11.12.2019 - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková predložila na rokovaní vlády SR Návrh rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na projekte Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026. Hostiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry bude v roku 2026 jedno slovenské mesto spolu s jedným mestom z Fínska. Výzvu na predloženie prihlášok slovenských miest s ambíciou prihlásiť sa zverejní Ministerstvo kultúry SR najneskôr 18. decembra 2019.

Slovenská republika sa stala právoplatným členom Európskeho univerzitného inštitútu

11.12.2019 - Vysoká rada Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ktorý sídli vo Fiesole (Florencia), počas svojho zasadnutia dňa 6. 12. 2019 jednomyseľne vyslovila súhlas so zmenami ustanovení Dohovoru o zriadení EUI, na základe ktorého bola Slovenská republika prijatá za právoplatného člena EUI.

Registrácia záujemcov o dotácie na elektromobily sa zopakuje pre zlyhanie dodávateľa

11.12.2019 - Pre technické zlyhanie dodávateľa IT systému prihlasovania sa registrácia žiadateľov o dotáciu na elektromobily zopakuje odznova. Pochybenie riadne vysúťaženej spoločnosti spôsobilo, že veľká väčšina záujemcov nemala možnosť riadnej registrácie. Túto okolnosť nemohli nijako predvídať alebo ovplyvniť ani ministerstvo ako vyhlasovateľ výzvy, ani agentúra SIEA ako jej vykonávateľ. Za vzniknutú situáciu sa však ospravedlňujú. Opakovaná registrácia bude spustená v pondelok 16. 12. 2019 o 12.00. Rezort hospodárstva sa z dôvodu enormného záujmu o dotácie rozhodol vyčleniť na podporu nákupu elektromobilov ďalší milión, teda celkovo šesť miliónov eur. Naďalej platí, že na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5-tisíc eur.

Agrorezort zastavuje lov vlka dravého na Slovensku

12.12.2019 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastavuje lov vlka dravého na Slovensku od 12. decembra 2019 od 12:00 h vo všetkých poľovných revíroch na území Slovenskej republiky z dôvodu naplnenia stanovenej ročnej kvóty vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2019/2020.

NRSR

A. Hrnko: Členovia výboru vyslovili dôveru v NAKA pri obvinení R. Fica

10. 12. 2019 – Členovia brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR vyslovili dôveru v postupy Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri obvinení predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Po zasadnutí výboru to uviedol jeho predseda Anton Hrnko (SNS). Člen výboru a poslanec NR SR Ľubomír Galko (nezaradený) hodnotil utorkový výbor negatívne a uviedol, že ak poslanci Smeru chceli prokurátora zastrašovať a na výbore riešili jeho kariéru a štúdium, tak to považuje za neprípustné.

Andrej Danko: Slovenská a Tatárska republika si majú čo vzájomné ponúknuť. Spolupráca povedie k rozvoju oboch štátov
 
11. 12. 2019 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v stredu dopoludnia prijal prezidenta Tatárskej republiky Rustama Minnichanova. Ich dnešné stretnutie je tak potvrdením rozvíjania vzájomných vzťahov v oblasti obchodu, priemyslu, ako aj investícií a cestovného ruchu.

Prezident

Vymenovanie nových vysokoškolských profesorov


10.12.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 10. decembra 2019 formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. Vzhľadom na jej zdravotný stav im vymenúvacie dekréty na základe poverenia prezidentky SR odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál. Zoznam vymenovaných vysokoškolských profesorov je k dispozícii v sekcii Vymenovania a odvolania.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk