17.2.2020
ID: 4718upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Predseda vlády SR poverený riadením rezortu zdravotníctva Peter Pellegrini v utorok podpísal dvojročnú zmluvu o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu.

Vláda

Školy a školské zariadenia majú po 10 rokoch nový pracovný poriadok pre svojich zamestnancov


10.02.2020 - Školy a školské zariadenia majú nový vzorový Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. Na pôde rezortu školstva ho podpíasali ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Polícia predstavila mobilnú aplikáciu, pomôže aj obetiam domáceho násilia

10. 02. 2020 - Aplikácia nenahrádza tiesňovú linku 158, ale je ďalším spôsobom, ako kontaktovať políciu v prípade núdze. Mobilná aplikácia Policajného zboru Pomáham chrániť má pomôcť riešiť incidenty na uliciach, ale aj prípady domáceho násilia. Spustená bude v najbližších týždňoch. Na  tlačovej konferencii ju predstavili David Puchovský z Prezídia PZ, ministerka vnútra SR Denisa Saková a policajný prezident Milan Lučanský.

L. Parízek prijal nového veľvyslanca Brazílskej federatívnej republiky


11.2.2020 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek prijal 11. februára 2020 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Brazílskej federatívnej republiky v Slovenskej republike Eduarda Ricarda Gradilone Neta.
 
Partneri vyzdvihli doterajšiu vzájomnú spoluprácu a zhodli sa na potrebe jej ďalšieho prehlbovania, a to najmä v ekonomickej oblasti a vzájomnej obchodnej výmene. Takisto ocenili dobrú kvalitu bilaterálnych vzťahov.

MH SR spustilo prieskum o rodinných podnikoch, ich potenciáli a potrebných změnách

11. 02. 2020 - Predstavitelia rodinných podnikov majú príležitosť vyjadriť sa k podnikateľskému prostrediu a pomôcť identifikovať potrebné legislatívne zmeny pre túto oblasť podnikania. Svoj názor môžu prezentovať prostredníctvom anonymného on-line prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) a spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.  

Generálny riaditeľ Roman Bužek prijal veľvyslankyne Namíbie a Nikaraguy


12.2.2020 - Generálny riaditeľ Politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Roman Bužek prijal 12. februára 2020 pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín dezignovanú veľvyslankyňu Namíbijskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Nadu Kruger a dezignovanú veľvyslankyňu Nikaragujskej republiky v SR so sídlom v Berlíne Tatianu Danielu Garcíu Silvu.

Štátny tajomník F. Ružička rokoval s partnermi Slavkovského formátu, Chorvátskom a Slovinskom

12.2.2020 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička privítal 12. februára 2020 v Bratislave svojich partnerov z Českej republiky a Rakúska pri príležitosti predsedníctva Slovenska v tzv. Slavkovskom formáte, ktorý spája tieto tri krajiny. Osobitný rozmer podujatia predstavovala účasť štátnych tajomníkov rezortov diplomacie Chorvátska a Slovinska. Cieľom bratislavského stretnutia bolo posilnenie spolupráce v regióne a diskusia o európskych otázkach s osobitným dôrazom na rozširovanie a rozpočet EÚ.

Envirorezort podporuje princípy zeleného verejného obstarávania


12.02.2020 - Zelené verejné obstarávanie plánuje štát prioritne uplatňovať pri čistiacich prostriedkoch a upratovacích službách. Práve táto produktová skupina bola v roku 2018 z hľadiska počtu zákaziek najviac obstarávanou. Celková hodnota vyše 21-tisíc zákaziek pre túto produktovú skupinu predstavovala zhruba 27,5 mil. eur. Štát teraz pripraví metodiku, na základe ktorej budú obstarávatelia postupovať. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia SR, ktorý dnes vláda SR vzala na vedomie.

Organizačný a rokovací poriadok – súťaž o EHMK v SR na rok 2026

12.02.2020 - Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Organizačný a rokovací poriadok, ktorý definuje pravidlá súťaže o udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026 (EHMK – SR 2026). Rezort kultúry tak naplnil podmienku stanovenú vo Výzve na predkladanie prihlášok do akcie EHMK – SR 2026, že Organizačný a rokovací poriadok bude k dispozícii najneskôr 14. februára 2020.

Spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou pracujeme na zlepšovaní zdravia Slovákov


12.02.2020 - Predseda vlády SR poverený riadením rezortu zdravotníctva Peter Pellegrini v utorok podpísal dvojročnú zmluvu o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Cieľom dohody je podpora našej krajiny zo strany WHO v úsilí pracovať na zlepšovaní podpory verejného zdravia, aby sa úroveň starostlivosti o zdravie Slovákov zvyšovala z ich vlastnej iniciatívy, aby ľudia využívali možnosť bezplatnej prevencie, uvedomovali si dôležitosť preventívnej starostlivosti o svoje zdravie, čo je taktiež jedným z dôležitých krokov na zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí a viac zachránených životov.

Sandbox: aby inovácie v slovenskom finančnom sektore fungovali

12.02.2020 - Svet finančných služieb sa mení čoraz rýchlejšie. Na trhu pribúdajú internetové či digitálne banky, inovatívni poskytovatelia finančných služieb a elektronických peňazí, či obchodníci s cennými papiermi. Všetci rozširujú svoje služby o nové technologické riešenia. Mnohé z nich sú také inovatívne, že takpovediac „predbehli dobu“ a ich poskytovatelia zatiaľ nemali možnosť otestovať ich v reálnej prevádzke.

P. Gajdoš: Slovensko pristupuje k plneniu svojich záväzkov zodpovedne, na modernizáciu vynaložilo v uplynulom období historicky najviac peňazí

13.02.2020 - Slovenská republika pristupuje k svojim záväzkom voči Severoatlantickej aliancii zodpovedne, čo potvrdzuje reálnymi opatreniami vo viacerých oblastiach. Po dnešnom rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO to uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Šéf rezortu obrany zdôraznil, že Slovensko pokračuje v snahe o postupné zvyšovanie výdavkov na obranu na úroveň 2 % HDP do roku 2024. „V roku 2019 sme na modernizáciu a rozvoj ozbrojených síl vynaložili historicky najviac finančných prostriedkov, celkovo až 41,6 % z nášho rozpočtu. Uvedomujeme si totiž, že kolektívna obrana je odrazom zodpovednosti, s akou k nej pristupujú jednotlivé členské krajiny,“ uviedol.

Štátny tajomník F. Ružička rokoval s veľvyslancom Francúzskej republiky Ch. Léonzim

14.2.2020 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička prijal 13. februára 2020 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky Christopha Léonziho. Ústrednou témou rokovaní bol aktuálny vývoj na európskej úrovni. Partneri venovali pozornosť prebiehajúcim prípravám mandátu Európskej únie na rokovania o budúcich vzťahoch Únie so Spojeným kráľovstvom. Spoločným cieľom zostávajú čo najtesnejšie budúce vzťahy, rámcované vyváženou dohodou jasne definujúcou rozsah práv aj povinností oboch strán.

Obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy. Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu

14.02.2020 - Náklady na rapídne znižovanie emisií skleníkových plynov budú predstavovať 1,8 % HDP ročne do roku 2040. Boj proti zmene klímy však prináša nevyčísliteľné zdravotné, environmentálne a ekonomické benefity
Ministerstvo životného prostredia dnes predstavilo dlho pripravovaný návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Materiál vznikol v spolupráci s poprednými svetovými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou zmeny klímy. Dodatočné náklady na konkurencieschopnú nízkouhlíkovú transformáciu budú predstavovať približne 1,8 % HDP ročne do roku 2040. Pre porovnanie, dopady zmeny klímy len na Slovensku spôsobujú odhadované škody na úrovni jednej miliardy eur ročne.

MH SR podporí z eurofondov technologicko-inovačné platformy

14. 02. 2020 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem. Určená je pre podnikateľov, ktorí predložili projektový zámer v prvom kole výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01. Na výzvu je z prostriedkov Európskej únie vyčlenených 57 miliónov eur, pričom maximálna výška príspevku je 9 miliónov eur a minimálna výška predstavuje 2 milióny eur. Uzávierka výzvy je stanovená na 15. mája 2020.


NRSR

Slavkovský formát je nutnosťou pre regionálny rozvoj

10. 2. 2020 - Historická spätosť, regionálna blízkosť a zámer vytvoriť efektívnu platformu pre regionálnu spoluprácu. To všetko stálo za vytvorením spolupráce v takzvanom Slavkovskom formáte (S3), ktoré sa rozšírilo aj o parlamentnú dimenziu. Pod taktovkou Slovenskej republiky sa najbližšie predsedovia parlamentov Slovenska, Česka, Rakúska s rozšírenou účasťou o Chorvátsko, Srbsko a Čiernu Horu stretnú už tento štvrtok 13. februára 2020 v priestoroch Bratislavského hradu.

Andrej Danko: Parlament bude pracovať do posledného dňa, mimoriadna schôdza rozhodne o kľúčových otázkách

12. 2. 2020 - 13. dôchodky, dvojnásobné prídavky pre deti, zrušenie diaľničných známok a tiež definitívne stanovisko k ratifikácii Istanbulského dohovoru. Tieto body programu mimoriadnej schôdze avizoval predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko. Poslanci by mali do parlamentných lavíc zasadnúť už v utorok. Až 50 poslancov podľa slov predsedu parlamentu prejavilo záujem podpísať sa pod zvolanie mimoriadnej schôdze. Tá je naplánovaná na utorok (18. februára) o 13. hodine. „Vnímam, že niektorí spochybňujú túto schôdzu. Faktom však je, že poslanci a parlament pracujú do posledného dňa tohto volebného obdobia a nevidím dôvod, prečo by mimoriadna schôdza nemohla byť,“ priblížil predseda Národnej rady SR.

Andrej Danko: Cenu Jozefa Miloslava Hurbana by som chcel symbolicky odovzdať v deň výročia jeho smrti


12. 2. 2020 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko ocenil dnešné rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ten totiž rozhodol, že zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana nie je v rozpore s Ústavou SR. Plánuje preto využiť svoje právo a ocenenie slávnostne odovzdať. Symbolicky by tak chcel spraviť v deň výročia „otca slovenského parlamentarizmu“ Jozefa Miloslava Hurbana.

Andrej Danko: Hlas Slovenska v Európe silnie aj vďaka Slavkovskému formátu

13. 2. 2020 – Rozšírenie Európskej únie o štáty Západného Balkánu. To je hlavný výsledok rokovania Slavkovského formátu a štátov Trojmoria, ktoré sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade. Spoluprácu národných parlamentov prítomní štátnici potvrdili aj slávnostným podpisom deklarácie medzi Slovenskou, Českou a Rakúskou republikou. Tou vyjadrili podporu Srbsku a Čiernej Hore v prístupových rokovaniach s Európskou úniou.


Prezident

Istanbulský dohovor neplatí, nie je dôvod riešiť ho krátko pred voľbami


10.02.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 10. februára 2020 stretla v Prezidentskom paláci s predsedom NR SR Andrejom Dankom a predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim. Na pracovnom stretnutí diskutovali o ďalšom postupe v súvislosti s procesom ratifikácie Istanbulského dohovoru. Prezidentka vo svojom vyhlásení zopakovala, že bude rešpektovať rozhodnutie Národnej rady SR o súhlase alebo nesúhlase s ratifikáciou dohovoru prijaté ústavným spôsobom a aj to, že doteraz sa to nielen podľa nej, ale ani podľa viacerých ústavných právnikov nestalo.

Prezidentka prijala ocenených najlepších vojakov a poddôstojníkov OS SR

12.02.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 12. februára 2020 v Prezidentskom paláci ocenených najlepších vojakov a poddôstojníkov ozbrojených síl SR. Prítomným sa poďakovala za ich službu v ozbrojených silách, ich prístup k plneniu svojich služobných povinností a za úsilie, ktoré vynakladajú, aby boli vo svojej práci pokiaľ možno čo najlepší. Zároveň dodala, že ich práca si zaslúži rešpekt a uznanie celej spoločnosti.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk