20.4.2020
ID: 4772upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

MH SR presúva nevyčerpané eurofondy na pomoc podnikateľom. Nevyčerpané eurofondy v celkovej sume približne 300 miliónov eur presúva rezort k dispozícii na úvery pre mikro, malých a stredných podnikateľov. Tí budú môcť od budúceho týždňa požiadať banky o preklenovacie úvery za výhodných podmienok. Informoval o tom vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík.

Vláda

Nové podmienky vstupu a výstupu pracovníkov kritickej infraštruktúry na/z územia ČR - od 14. apríla 2020

13.04.2020 - Podmienky vstupu občanov SR - pracovníkov kritickej infraštruktúry - na územie Českej republiky. Slovenský občan SR, pracovník kritickej infraštruktúry, môže vstupovať na územie ČR za účelom zabezpečenia jednorazového a neodkladného, či havarijného servisu kritickej infraštruktúry ČR. Ide o nasledovné činnosti: zabezpečenie riadneho chodu kritickej infraštruktúry, kritickej informačnej infraštruktúry alebo ďalšej a súvisiacej energetickej infraštruktúry, zabezpečenie riadenia a servisu chemických a farmaceutických prevádzok súvisiacich s bojom proti epidémie a kritickou infraštruktúrou, vrátane servisu informačných systémov, opravy a servis v nevyhnutne potrebných prípadoch výrobnej technológie v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe. Občan SR, pracovník kritickej infraštruktúry, ktorý bude vykonávať na území ČR činnosti spojené so zabezpečením riadneho chodu/servisu  kritickej infraštruktúry alebo ďalšie vyššie uvedené činnosti, môže prekročiť štátnu hranicu  ČR na základe predloženia kópie vyplneného a opečiatkovaného formulára  potvrdenia pre pracovníka kritickej infraštruktúry na vstup na územie ČR.

Minister I. Korčok: situácia v Taliansku nám nie je ľahostajná

14.04.2020 - „Som rád, že Slovensko sa rozhodlo pomôcť ťažko skúšanému Taliansku, kde pošleme humanitárnu pomoc vo výške 250 tisíc eur.“ Také sú slová ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka po zasadnutí vlády Slovenskej republiky, ktorá o pomoci rozhodla po oficiálnej žiadosti Talianska a na základe návrhu rezortov diplomacie a zdravotníctva.

Ministri pôdohospodárstva a životného prostredia uzavreli Veľkonočnú dohodu o lesoch

14.04.2020 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a minister životného prostredia SR Ján Budaj sa dohodli na vytvorení stálej medzirezortnej komisie pre lesy. Jej úlohou bude zdokonaliť legislatívu tak, aby sa zvýraznil význam lesov a odstránili sa rozpory pri ich správe. Obaja ministri sú presvedčení, že sa dá nájsť zhoda v pohľade lesníkov, ochranárov a drevárov, ktorej základom bude rešpekt k prírode a zdravej krajine. „Sme rozhodnutí urobiť strategický obrat v postojoch štátu k lesnej krajine. Tá nám dáva popri vzácnej obnoviteľnej drevnej hmote aj oveľa vzácnejšiu ekoprodukciu. Jedným z cieľov medzirezortnej komisie preto bude túto produkciu reálne oceniť a získané prostriedky vkladať naspäť do zveľaďovania lesov,“ povedal Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zelený reštart ekonomiky

15.04.2020 - Stanovisko ministra životného prostredia k iniciatíve 13 ministrov životného prostredia štátov EÚ, ktoré vydali na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky. Minister životného prostredia Ján Budaj konzultoval postoje k tejto iniciatíve na prvom rokovaní vlády po Veľkej noci (tzn.14.4.2020) s ministrom zahraničných vecí, sa 15. apríla obrátil na členov vlády so žiadosťou, aby vláda SR podporila iniciatívu na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky, respektíve, aby vláda SR vzala na vedomie podporné stanovisko ministra životného prostredia. Minister životného prostredia navrhne zaradiť na rokovanie vlády SR, ktoré sa bude konať zajtra, 16. apríla 2020, aj informáciu o spomínanej iniciatíve.

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh na ochranu podnikateľov počas pandémie COVID-19

15. 4. 2020 - Poskytnutie ochrany pred veriteľmi podnikateľom, ktorí boli ešte pred niekoľkými týždňami plne sebestační a zárobkovo činní a dostali sa, respektíve sa dostanú do problémov pre ekonomické vplyvy epidémie, je v aktuálnej situácii nutnosťou. Ministerstvo spravodlivosti SR preto reaguje na súčasné dianie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 aj v oblasti podnikania. Vytvorili sme právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19.

Neformálna videokonferencia ministrov školstva k situácii v oblasti vzdelávania v súvislosti s pandémiou Covid-19

15.04.2020 - Z iniciatívy chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ sa uskutočnila druhá videokonferencia ministrov školstva k dôsledkom Covid-19 na vzdelávanie pod vedením ministerky Blaženky Divjak. Chorvátska ministerka ocenila veľký záujem ministrov o spoločnú diskusiu, ako aj neústálu výmenu informácií medzi expertami a vyzvala na prípravu návrhu záverov Rady reflektujúcich na súčasnú situáciu. Slovensko na videokonferencii zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.

Mimoriadnemu rokovaniu ministrov obrany členských krajín NATO dominovala pandémia Covid-19

15.04.2020 - Ministri obrany členských krajín NATO sa mimoriadne spojili prostredníctvom videokonferencie, aby prediskutovali reakciu Severoatlantickej aliancie na krízu spôsobenú vírusom Covid-19. Počas rokovania zhodnotili aktivity, ktoré NATO realizuje s cieľom podporiť spojencov v boji s novým koronavírusom a prijali ďalšie opatrenia na vzájomnú pomoc a koordináciu proti šíreniu nákazy.

Minister obrany Jaroslav Naď: Prekvapuje ma odvaha bývalého ministra p. Gajdoša spochybňovať moje tvrdenia o stave rezortu obrany, v ktorom som ho zdedil

15.04.2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa ohradzuje voči tvrdeniam bývalého šéfa rezortu obrany Petra Gajdoša o stave pripravovaných projektov v rezorte obrany. Tie boli podľa tvrdenia Petra Gajdoša pre agentúru SITA pripravené a aj finančne kryté. Realita, ktorú zistil po príchode na rezort nový minister obrany Jaroslav Naď však ukazuje opak. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Slovenskej republiky zverejnilo analýzu opatrení boja proti ochoreniu COVID-19 zo zahraničia

16.4.2020 - Analýza ponúka prehľad opatrení na zníženie šírenia COVID-19 vo vybraných krajinách a dáva ich do časového kontextu s vývojom nákazy v týchto krajinách. Jej cieľom bolo následne vyhodnotiť skúsenosti týchto krajín a identifikovať základné piliere efektívneho boja s nákazou.

Pandémia mení makroekonomickú prognózu. Recesia na úrovni 7,2

16.04.2020 - Kríza vyvolaná pandémiou koronavírusu sa podpíše v najbližších rokoch aj na vývoji slovenskej ekonomiky. Nákaza prepisuje celosvetové štatistiky a mení aj makroekonomickú prognózu Slovenska. Podľa nej môžeme očakávať, že pandémia prinesie slovenskej ekonomike v roku 2020 recesiu na úrovni 7,2%.

Spolupráca rezortov školstva a vnútra pri riešení urgentných problémov diagnostických a reedukačných centier

16.04.2020 - Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová sa v týchto dňoch obrátila so žiadosťou o riešenie akútnej situácie diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií (ďalej len „zariadenia“) na Ministerstva vnútra SR a zaslala návrhy opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné fungovanie a vybavenosť týchto zariadení v čase pandémie.

Stretnutie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu

16. 04. 2020 - Minister vnútra Roman Mikulec, Peter Rolný z kancelárie ministra vnútra a hovorkyňa rezortu Barbara Turosová sa vo štvrtok 16. apríla 2020  stretli so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu - predsedom Karolom Mitríkom, generálnym riaditeľom kancelárie predsedu Ľubomírom Andrassym a poradkyňou predsedu Máriou Machovou.

Minister dopravy Andrej Doležal skontroloval diaľničné stavby pri Žiline a Ružomberku, bude žiadať hĺbkový audit

16.04. 2020 - Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal skontroloval prvé stavby od svojho nástupu do funkcie. Osobne preveril postup prác na diaľničných úsekoch D1 v okolí Žiliny a Ružomberka. Ako uviedol, neodkladne bude žiadať hĺbkový audit viacerých stavieb. „Aj na základe toho, čo som videl, som veľmi rozhorčený. Cena stavby privádzača Lietavská Lúčka - Žilina presahuje viac ako dvojnásobok pôvodne stanovej ceny, čo považujem za absolútne neprijateľné. Preto budem žiadať od NDS hĺbkový audit. Dávam tým aj verejný prísľub, že budeme jasne komunikovať výsledky tohto auditu, pretože nemáme čo skrývať“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal bezprostredne po kontrole stavby.

Investičné stimuly budú smerovať do najmenej rozvinutých okresov, pôjde predovšetkým o daňové úľavy

16. 04. 2020 - Investičné stimuly bude štát v nasledujúcich rokoch smerovať prevažne do najmenej rozvinutých regiónov a prioritne formou daňových úľav. Pri priamych dotáciách na mzdy či na nákup investičného majetku sa bude prísne posudzovať ich opodstatnenosť. Dôležitým kritériom bude nielen počet novovytvorených pracovných miest, ale aj ich pridaná hodnota, uviedol na brífingu vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík. „Investičné stimuly síce krivia trh, ale vnímam, že existujú aj výnimky, a to napríklad pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov,“ vysvetlil minister hospodárstva.

Ministerstvo pomáha zabezpečovať ochranu zariadení sociálnych služieb

17.04.2020 - MPSVR SR od začiatku vypuknutia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením vírusu COVIS-19 a po koordinácií s poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími odborníkmi zabezpečovali vydávanie záväzných postupov a nariadení pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Cieľom je minimalizovanie ohrozenia zdravia a bezpečnosti seniorov a ľudí s komplikovaným zdravotným stavom, ktorí sú primárnymi klientmi zariadení sociálnych služieb.

Ján Budaj: Zelený reštart ekonomiky je jedinečná príležitosť, nie prekážka

17.04.2020 - Minister životného prostredia Ján Budaj sa pridal k iniciatíve na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky. Tento dokument, ktorému vyjadrilo podporu už 13 európskych enviroministrov, vzala na vedomie aj vláda SR. Ambiciózny plán zeleného reštartu európskej ekonomiky podporilo Slovensko ako prvý štát Vyšehradskej štvorky.

Krízový štáb prijal nové opatrenia týkajúce sa výnimiek z karantény, zdravotníkov pracujúcich v Čechách a pendlerov

17. 04. 2020 - Pendleri sa budú musieť po novom pri každom vstupe do SR preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. V piatok 17. apríla 2020  o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. 

Polícia povolila výnimku nákladným vozidlám na najbližšie dve nedele

17. 04. 2020 - Prezídium Policajného zboru povolilo všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na nedele 19. apríla 2020 a 26. apríla 2020.   Zámerom je znížiť koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlech.

MH SR presúva nevyčerpané eurofondy na pomoc podnikateľom

17. 04. 2020 - Rezort hospodárstva pripravil ďalšiu pomoc pre podnikateľov zasiahnutých koronakrízou. Nevyčerpané eurofondy v celkovej sume približne 300 miliónov eur presúva rezort k dispozícii na úvery pre mikro, malých a stredných podnikateľov. Tí budú môcť od budúceho týždňa požiadať banky o preklenovacie úvery za výhodných podmienok. Informoval o tom vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík. 

Noví ministri rezortov obrany a diplomacie chcú spolupracovať intenzívnejšie ako doteraz

17.04.2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok potvrdili, že oba rezorty budú pod ich vedením spolupracovať intenzívnejšie ako doteraz. Chcú tak prekonať doterajšiu prax s nedostatočnou komunikáciou na politickej úrovni a absenciu strategickej komunikácie. Informovali o tom dnes po stretnutí na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

NRSR

 
Vyhlásenie predsedníctva Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti

16. 04. 2020 - Pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu (SARS-CoV-2) predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty bezprecedentnú hrozbu ohrozujúcu život, zdravie a bezpečnosť občanov Únie. Ohrozuje aj európske hospodárstvo a v konečnom dôsledku aj projekt európskej integrácie. Jediné účinné riešenie súčasnej krízy v Európskej únii je prostredníctvom spoločných a cielených opatrení zameraných na boj proti pandémii a na zmiernenie jej sociálno- ekonomických dôsledkov. 

Návrhy zákonov môžu poslanci predkladať aj bez schváleného harmonogramu

16. 04. 2020 - Poslanci Národnej rady (NR) SR môžu predkladať návrhy zákonov do parlamentu aj bez schváleného harmonogramu schôdzí. Toto ich ústavné právo je podľa slov tlačového odboru parlamentu zachované. Predtým, ako by mohli byť zaradené do programu schôdze, ale musia byť aspoň 15 dní zverejnené, do programu schôdze ich možno zaradiť alebo doplniť napríklad na návrh troch poslaneckých klubov či predsedu parlamentu.
   
Predseda NR SR B. Kollár už dostal zoznam členov štátnej volebnej komisie

16. 4. 2020 - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) už dostal zoznam delegovaných členov do Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Okrem parlamentných strán nominujú do komisie po jednom členovi aj predseda Ústavného súdu (ÚS) SR, Najvyššieho súdu (NS) SR, Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a generálny prokurátor SR.

Prezident

Prezidentka SR telefonovala s pápežom Františkom

15.04.2020 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová telefonovala v stredu 15. apríla s pápežom Františkom. Na začiatok júna má prezidentka SR vo Vatikáne dohodnutú audienciu, ale vzhľadom na okolnosti nie je isté, či sa uskutoční. Pápeža Františka informovala o aktuálnej situácii na Slovensku a predovšetkým o tom, akí sú občania disciplinovaní. 

Prezidentka vymenovala nového riaditeľa SIS

15.04.2020 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 15.apríla na návrh vlády do funkcie riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Podľa zákona Slovenská informačná služba získava a vyhodnocuje informácie o činnostiach, ktoré ohrozujú naše ústavné a demokratické zriadenie, celistvosť či zvrchovanosť republiky a tiež získava a vyhodnocuje informácie o činnostiach, ktoré ohrozujú bezpečnosť a hospodárske záujmy krajiny. Ako vo svojom príhovore prezidentka spomenula, už z tohto zadania je zjavné, že informačná služba je kľúčovým, mimoriadne dôležitým štátnym orgánom. Ak si má služba plniť poslanie, ktoré jej vyplýva zo zákona, je nevyhnutné, aby konala autonómne a striktne v duchu svojich zákonných oprávnení. 

Prezidentka sa stretla s ministerkou spravodlivosti aj ministrom vnútra kvôli programovému vyhláseniu vlády

17.04.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 16.apríla stretla v Prezidentskom paláci s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a ministrom vnútra Romanom Mikulcom, aby prediskutovali obsah jednotlivých kapitol programového vyhlásenia vlády v týchto rezortoch. 

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk