6.7.2020
ID: 4843upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Menej byrokracie, lepšie čerpanie eurofondov, jednotná a systematická podpora regionálneho rozvoja a informatizácia, ktorá bude konečne slúžiť občanom. To sú hlavné ciele nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Prezidentka 1. júla 2020 vymenovala Veroniku Remišovú do funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky. Vláda následne schválila štatút nového ministerstva.

Vláda

Úver s „Antikorona zárukou“ od EXIMBANKY SR môžu podnikatelia využiť už v 3 slovenských bankách

29.06.2020 - Dnes EXIMBANKA SR podpísala dohodu o poskytovaní úverov s „Antikorona zárukami“ s ďalšími dvoma bankami. Slovenskí podnikatelia tak môžu využiť tieto úvery už nielen vo Všeobecnej úverovej banke (VÚB), ale aj v Tatra banke a v Slovenskej sporiteľni.

Minister Budaj podporil unikátny dunajský projekt

29.06.2020 - Minister životného prostredia Ján Budaj sa podpisom memoranda o spolupráci pri ochrane a obnove Dunaja prihlásil k myšlienke vytvoriť Bratislavský dunajský park. Stalo sa tak symbolicky 29. júna, keď si pripomíname Medzinárodný deň Dunaja – Danube Day.

R. Sulík: Chceme pripraviť strategický park Haniska pre investorov

29. 06. 2020 - Zámer vybudovania strategického parku Haniska pri Košiciach potvrdil na rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Priemyselný park by mal byť pripravený pre potreby potenciálneho veľkého investora, ktorý by vytvoril v regióne početné nové pracovné miesta.

Slovensko na ceste k členstvu v centre výnimočnosti pre hybridné hrozby v Helsinkách

29.6.2020 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok podpísal v pondelok 29. júna 2020 potvrdenie súhlasu Slovenskej republiky s členstvom v Európskom centre výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám vo fínskych Helsinkách. „Aj na Slovensku vnímame, že ohrozenia našej bezpečnosti nemusia mať hneď vojenskú podobu, ale sú čoraz viac prítomné vo forme kybernetických útokov, pokusov o manipuláciu verejnosti či zámerného šírenia dezinformácií,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.

Vicepremiéra R. Sulíka v ČR prijali prezident M. Zeman, premiér A. Babiš a rezortný kolega K. Havlíček

30. 06. 2020 - Spolupráca Česka a Slovenska v ekonomickej a hospodárskej oblasti je na veľmi vysokej úrovni a neexistujú sporné otázky, ktoré by ju mohli narúšať. Zhodli sa na tom rezortní ministri oboch krajín Karel Havlíček a Richard Sulík na prvom spoločnom rokovaní v Prahe. Ministri na stretnutí hovorili o opatreniach, ktoré obe krajiny prijali na naštartovanie ekonomík po kríze spôsobenej koronavírusom, rokovali aj o energetike,  elektromobilite či využití vodíka. Vicepremiéra pre ekonomiku a ministra hospodárstva R. Sulíka prijali aj prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. 

Príspevky prvej pomoci aj za jún

30.06.2020 - Od 1. júla, môžu záujemcovia žiadať o príspevky v rámci projektu „Prvá pomoc“ za mesiac jún. Termín na podanie májových výkazov, resp. žiadostí s výkazmi uplynie SZČO, ktorí žiadajú o príspevok cez opatrenie 2, dnes o polnoci. Zamestnávatelia žiadajú májové príspevky na mzdy zamestnancov až do 31. júla 2020.

Program na kúpu elektromobilov pokračuje, 55 žiadateľov už má vyplatenú dotáciu

30. 06. 2020 - Ministerstvo hospodárstva SR odsúhlasilo už vyše 4,5 milióna eur ako dotáciu na kúpu elektrických automobilov. Komisia schválila 521 žiadostí, z nich 337 podali fyzické osoby a  184 žiadostí je od právnických osôb. V prípade 55-tich žiadateľov rezort po kúpe elektromobilu už reálne vyplatil dotáciu, spolu vo výške viac ako 426 000 eur. Hlavným cieľom tejto výzvy, do ktorej bolo možné prihlásiť sa v decembri, bolo motivovať ľudí k nákupu ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom.

Druhé kolo žiadostí o príspevky na domy s takmer nulovou potrebou energie sa naplnilo za 25 minút

01.07. 2020 - Elektronické žiadosti o príspevok vo výške 8000 eur na stavbu nových rodinných domov v energetickej triede A0 mohli občania podávať od ôsmej hodiny. Za 25 minút sa stanovený počet 200 žiadostí naplnil.„Veľmi ma teší, že tento typ príspevku je už široko známy a občania sa na druhé kolo výzvy pripravili. Je dobrou správou, že ľudia chcú bývať ekologicky a s ohľadom na životné prostredie, výstavba rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie k tomu výrazne prispieva. Budem sa snažiť, aby sme vyčlenili ďalšie peniaze a vyhlásili tretie kolo ešte tento rok," uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Od 1. júla 2020 platí dohoda o štatúte spolupráce na hraniciach medzi Európskou úniou a Čiernou Horou

01. 07. 2020 - Dohoda podľa Európskej komisie umožní Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) podnikať s touto západobalkánskou krajinou spoločné operácie a v prípade potreby nasadzovať tímy príslušníkov pohraničnej stráže a odborníkov na hraniciach medzi Čiernou Horou a EÚ.

Rezort obrany uspel s projektom v rámci investičného programu NATO, vďaka získaným financiám vybuduje pre vojakov nové operačné centrum

01.07.2020 - Ministerstvo obrany SR vybuduje v priestoroch Brigády riadenia vzdušných operácií vo Zvolene nové operačné centrum, z ktorého budú profesionálni vojaci zabezpečovať nepretržitú kontrolu a ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Časť financií na výstavbu sa rezortu obrany podarilo získať vďaka úspešnému projektu z Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP), celkovo vo výške 1,4 mil. eur.

Životné minimum sa zvyšuje o 2,2%

01.07.2020 - Životné minimum aj tento rok porástlo. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýšila na 214,83 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 149,87 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 98,08 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,2%. Sumy životného minima sa upravili vynásobením koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2020/apríl 2019) 1,022.

Zmeny pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu

01.07.2020 - Od 1. júla 2020 nastali viaceré zmeny pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vrátane zvýšenia príspevku na opatrovanie. Zároveň sa zvýšením sumy životného minima upravili aj výšky viacerých peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Je čas plniť si ciele a záväzky v obrane

01.07.2020 - Slovensko neplní vlastné strategické ciele v obrannom úsilí, ani záväzky voči NATO, čo je výsledkom pôsobenia minulých vlád. Ozbrojené sily SR potrebujú nový plán rozvoja a silnejšiu verejnú kontrolu. Zlepšiť výsledky pomôže lepšie plánovanie investícií. Optimalizáciou výdavkov dokáže obrana výhľadovo ušetriť minimálne 114 miliónov eur ročne, ktoré môžu byť použité na priority rezortu.  Vyplýva to z revízie výdavkov na obranu, ktorú uskutočnil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR.

Medziročne klesajú príjmy aj výdavky

01.07.2020 - Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 857,6 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 560,5 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2020 schodok vo výške 3 909,8 mil. Eur.

Minister Roman Mikulec na prvej oficiálnej návšteve Maďarska

02. 07. 2020 - Minister vnútra Roman Mikulec vo štvrtok 2. júla 2020 absolvoval v Budapešti oficiálne stretnutie so svojím maďarským kolegom a zároveň podpredsedom vlády Maďarska Sándorom Pintérom. Hlavnou témou rokovania bola najmä situácia v súvislosti s pandémiou: obe strany zhodnotili boj s  pandémiou na svojom území a analyzovali postupy v blízkej budúcnosti. Pre susedov sú hrozbou najmä občania zo Srbska, ktorým neumožnia vstup do krajiny, keďže je to v rozpore s ochranou zdravia občanov Maďarska; pre Slovákov je to schengenská hranica s Ukrajinou.

Nové ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zohrá kľúčovú úlohu pri premene Slovenska

02. 07. 2020 - Menej byrokracie, lepšie čerpanie eurofondov, jednotná a systematická podpora regionálneho rozvoja a informatizácia, ktorá bude konečne slúžiť občanom. To sú hlavné ciele nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Prezidentka 1. júla 2020 vymenovala Veroniku Remišovú do funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky. Vláda následne schválila štatút nového ministerstva.

Výzva pre modernú verejnú správu ide do druhého kola

02. 07. 2020 - Desať miliónov eur pre lepšiu verejnú správu a moderné mestá! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci výzvy na moderné technológie vo verejnej správe otvorilo druhé hodnotiace kolo. Žiadatelia môžu o financie žiadať do 26. augusta 2020. V rámci druhého kola môžu žiadatelia získať na svoje projekty od 200 000 do 1 000 000 eur. Projekty sú rozdelené sú na dva typy aktivít. Prvým je prechod na bezplatné open source riešenia a zavedenie chatbotu na internetových portáloch verejnej správy. Druhým je podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Slovensko na konferencii OSN k digitalizácii v kontexte pandémie

02.07.2020 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 1. júla 2020 zúčastnila virtuálnej ministerskej konferencie organizovanej skupinou priateľov OSN pre e-vládnutie a kybernetickú bezpečnosť za účasti viac ako päťdesiatich ministrov a štátnych tajomníkov rezortov zahraničných vecí. Konferencia Digitálna odpoveď na COVID-19 poukázala na skutočnosť, že súčasná pandémia je výzvou aj pre globálnu spoluprácu v oblasti digitalizácie. Hlavným cieľom konferencie bolo upozorniť na potrebu lepšej odolnosti krajín s využitím inovatívnych digitálnych riešení.

Slovensko posilnilo svoje zastúpenie v štruktúrach systému OSN

03. 07. 2020 - Štátna tajomníčka rezortu zahraničia Ingrid Brocková dnes (3. júla 2020) prijala slovenskú expertku Annu Mondekovú, ktorá od 1. júla 2020 pôsobí na pozícii programovej analytičky v kancelárii UN Women v Gruzínsku. Anna Mondeková, ktorej sa splnil detský sen pracovať pre OSN získala post v konkurencii viac ako 400 adeptov a bude sa venovať oblasti ekonomického posilnenia postavenia žien. Slovensko tak posilnilo svoje zastúpenie v štruktúrach systému OSN symbolicky v roku, kedy si pripomíname 75. výročie založenia organizácie. Pôsobenie slovenskej expertky podčiarkuje záujem Slovenskej republiky o rozšírenie spolupráce s UN Women, ako aj s gruzínskymi partnermi v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce.

Podnikatelia už môžu posielať žiadosti o dotácie na nájomné bez ohľadu na kraje

03. 07. 2020 - Od 3. 7. 2020 môžu podávať žiadosti o dotácie na nájomné naraz podnikatelia z celého Slovenska, bez ohľadu na to, z ktorého kraja pochádzajú. Doteraz bol systém nastavený tak, že Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo jeden deň pre podnikateľov z určitého kraja. Chcelo tak predísť preťaženiu celého systému. „Systém je plne funkčný, doterajší počet žiadostí je zvládnuteľný. Harmonogram s jednotlivými krajmi preto rezort zatiaľ obnovovať neplánuje. Od piatka teda budú môcť posielať žiadosti všetci žiadatelia, bez ohľadu na kraje. Situáciu však bude ministerstvo naďalej pozorne sledovať a priebežne vyhodnocovať," uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Svrčeková. 

NRSR

B. Kollár: Vždy budem presadzovať pomoc našim susedom, pretože zachovanie dobrých a priateľských slovensko-maďarských vzťahov je nesmierne dôležité

30. 06. 2020 - Počas prvej oficiálnej návštevy v Budapešti dnes predseda NR SR B. Kollár absolvoval stretnutia so všetkými troma najvyššími ústavnými činiteľmi, a to s predsedom Národného zhromaždenia L. Kövérom, predsedom vlády V. Orbánom a prezidentom J. Áderom. Diskutovali aj o dôležitosti Vyšehradskej skupiny na všetkých úrovniach medzištátnych vzťahov, a taktiež o vzájomnej pomoci počas uplynulej pandémie koronavírusu a o ďalšej podpore a rozvíjaní slovensko-maďarskej spolupráce.

B. Kollár: Do procesu zonácie Muránskej planiny treba zapojiť viac rezortov

02. 07. 2020 - Do procesu zonácie národného parku Muránska planina treba zapojiť aj ministerstvo dopravy, práce, hospodárstva aj pôdohospodárstva. Uviedol to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na brífingu počas stretnutia Komisie Ministerstva životného prostredia SR pre environmentálny, ekonomický a sociálny rozvoj regiónu Muránska planina. Zonácia by podľa neho "nemala ostať na krku" iba envirorezortu. Hnutie Sme rodina súhlasí aj s 50-percentným podielom bezzásahového územia v národnom parku.

Predseda NR SR B. Kollár sa stretol s predsedom Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgangom Sobotkom

03. 07. 2020 - Prvý júlový piatok absolvoval predseda NR SR Boris Kollár stretnutie s predsedom Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgangom Sobotkom. Témou rokovania bola bilaterálna spolupráca najmä v kontexte aktuálnej krízy koronavírusu.  Predsedovia si na stretnutí v Národnej rade Rakúskej republiky vymenili skúsenosti s riešením dopadov pandémie koronavírusu v oblasti ekonomiky. Obe strany sa zhodli, že je dôležité nepodceniť prípadnú druhú vlnu pandémie a ochrániť najmä najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva.

Prezident

Prezidentka podporila globálnu kampaň na vývoj vakcíny na COVID-19

28. 06.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa počas tohto víkendu zapojila do celosvetovej kampane na liečbu a vývoj vakcíny na COVID-19 Global Goal Unite. Cieľom kampane je podporiť vývoj vakcíny a liečby na Covid-19 tak, aby bola dostupná pre každého na svete. Zuzana Čaputová sa tak pridala k svetovým politikom ako je Angela Merkelová či generálny tajomník OSN António Guterres a hviezdam ako Justin Bieber, Shakira, Coldplay či Miley Cyrus, ktorí kampaň podporili online vystúpením. Zuzana Čaputová vystupovala aj v upútavke na tento koncert, ktorý vysielali mnohé svetové stanice.

Prezidentka poverila Veroniku Remišovú riadením nového ministerstva

01.07. 2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová poverila v stredu 1. júla 2020 podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú riadením novovzniknutého ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Podľa prezidentky môže nový rezort zohrať kľúčovú rolu pri premene Slovenska. Nová ministerka bude musieť nastaviť pravidlá dobrého a efektívneho fungovania štátneho orgánu v súčasnosti a aktívne sa podieľať na tvorbe vízie a stratégie budúceho rozvoja Slovenska. 
 

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk