25.1.2021
ID: 4998upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo financií SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cenách. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho.

Vláda

Hasiči a vojaci postavili most cez rieku Hornád pri Kysaku

18. 01. 2021 - Most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou, ktorý bol v prevádzke viac ako 50 rokov, sa zrútil 30. októbra 2020. V tom čase sa už pre havarijný stav nepoužíval, obyvatelia preto museli využívať nevyhovujúcu a dlhšiu obchádzkovú trasu, ktorá komplikovala dojazd.

COVID-19 certifikáty môžu uľahčiť bezpečné cestovanie v EÚ a odbremeniť občanov od zbytočnej byrokracie

18.01.2021 - „Spustením očkovania koncom roka 2020 sme vyslali dôležitý signál európskej spolupráce, no teraz sa naše koordinačné úsilie musí zamerať aj na získanie maximálneho množstva vakcín v čo najkratšom čase. Okrem toho Slovensko podporuje aj skoré zavedenie COVID-19 certifikátu, ktorý by umožnil čo najvyššiu mieru voľného pohybu v EÚ pri zachovaní potrebnej bezpečnosti. Takýto certifikát by okrem údajov o samotnom očkovaní mal obsahovať aj informácie o absolvovaných testovaniach či prípadnom prekonaní ochorenia COVID-19. V čase rôznych obmedzení na vnútorných hraniciach Únie by možnosť preukázať sa takýmto komplexným certifikátom, napríklad vo forme QR kódu v našich mobiloch, mohla odbremeniť ľudí od zbytočnej byrokracie. Samozrejme, všetko musí podliehať prísnej ochrane osobných údajov a zachovaniu potrebnej úrovne anonymity.“

Novela zákona o cenách

18.01.2021 - Ministerstvo financií SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cenách. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti.

V decembri si našlo prácu viac ako 8000 nezamestnaných

20.01.2021 - Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam si v decembri minulého roka našlo prácu 8201 nezamestnaných. Stabilitu trhu práce naďalej potvrdzuje iba mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa zvýšila o 0,19 percentuálneho bodu. Počet voľných pracovných miest v decembri prekročil hranicu 66 000.

Ani jeden z uchádzačov na GR PPA nesplnil podmienky

20.01.2021 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo koncom minulého roka výberové konanie na generálneho riaditeľa (GR) Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Uchádzači sa mohli prihlásiť do 15. januára 2021. Z piatich prihlásených kandidátov ani jeden nesplnil náročné podmienky výberu.

Zlyhania jednotlivcov vrhajú zlé svetlo na celé poľovníctvo

20.01.2021 - MPRV SR považuje medializované prípady zastrelených koní za neakceptovateľné a odsúdeniahodné. Zlyhania jednotlivcov za hranicou zákona a morálky vrhajú zlé svetlo na celé poľovníctvo, ktoré je dôležitou súčasťou vidieckeho života a starostlivosti o krajinu. Slovenskom v posledných dňoch otriasol trestuhodný čin zastrelených koní v Banskobystrickom kraji. Takéto a podobné pochybenia musia byť dôsledne vyšetrené a zodpovedná osoba potrestaná. Nejde však o zlyhanie systému, ale jednotlivcov. Slovensko je krajina, v ktorej poľovníctvo a lov zveri zohráva dôležitú úlohu. Organizovanie poľovníctva má z dlhodobého hľadiska bohatú históriu a dosiahnutá úroveň je jedna z najprepracovanejších spomedzi vyspelých európskych krajín. Spomínanú udalosť však nemôžeme prehliadať.

Skríningové antigénové testovanie prebieha na takmer 250 miestach

20. 01. 2021 - Obyvatelia Slovenska  môžu využiť možnosť dať sa otestovať antigénovými testami na nový koronavírus na takmer 250 odberových miestach. Do objednávkového systému je aktuálne zapojených 89 mobilných odberových miest (MOM).

Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. Januára

20. 01. 2021 - Zákaz vychádzania bude platiť aj 25. a 26. januára. V stredu 20. januára 2021 o tom rozhodla vláda. Následne zákaz vychádzania potrvá do 7. februára. Uznesením z 31. decembra 2020 vláda obmedzila slobodu pohybu a pobytu do 24. januára.

Čaká nás voľba predsedu/predsedníčky Najvyššieho správneho súdu

20. 01. 2021 - Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej minulý rok presadilo niekoľko zásadných zmien, ktoré sú napĺňaním Programového vyhlásenia vlády v časti Obnova dôvery v právny štát. Jednou z nich je aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý má fungovať od augusta tohto roka. Pred nami je teraz voľba prvého predsedu alebo prvej predsedníčky, čo je nevyhnutný predpoklad pre fungovanie nového Najvyššieho správneho súdu. Predseda Súdnej rady už túto voľbu vyhlásil s termínom predkladania návrhov na kandidátov do 1. februára 2021.

Vláda odsúhlasila pravidlá pre testovanie vo firmách

20. 01. 2021 - Skríningové testovanie na ochorenie COVID – 19 vo firmách bude dobrovoľné, budú sa ho môcť zúčastniť nielen zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci a štát zaplatí za každého otestovaného 3,50 €. Zhrnul základné pravidlá manuálu pre zamestnávateľov vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Pokiaľ majú o testovanie záujem firmy s menším počtom pracovníkov, môžu sa spojiť s ďalšími spoločnosťami. Šéf rezortu vyzdvihol fakt, že zamestnávatelia sú ochotní podieľať sa na testovaní.

Minister Budaj ocenil prvé kroky Joea Bidena vo funkcii

21.01.2021 - Minister životného prostredia Ján Budaj privítal zámer Spojených štátov amerických (USA) pripojiť sa k Parížskej klimatickej dohode. Minister Budaj zároveň zagratuloval Joeovi Bidenovi k nástupu do funkcie.

Stanovisko ministra Jána Budaja k medializovaným podozreniam

21.01.2021 - Občianske združenie Pre lepšiu spoločnosť sa prihlásilo a podalo svoje dve žiadosti ešte v roku 2019, teda za bývalého vedenia rezortu. Nakoľko v danej výzve boli alokované dostatočné finančné prostriedky a občianske združenie splnilo všetky formálne podmienky a požiadavky, riadiaci orgán ministerstva musel žiadosť schváliť. Na podmienky, proces schvaľovania a nastavenie kritérií výzvy nemali vplyv ani minister Ján Budaj a ani premiér Igor Matovič.

Martin Klus: Reformy aj koniec susedským sporom na západnom Balkáne sú v najlepšom záujme Slovenska, preto podporujeme ich úsilie o vstup do EÚ

21.01.2021 - „Slovenská republika má veľký záujem na tom, aby rozhovory s uchádzačmi o členstvo v Európskej únii napredovali. Osobitne v regióne západného Balkánu, keďže je s nimi spojené nielen reformné úsilie kandidátskych krajín, ale častokrát aj riešenie rôznych bilaterálnych sporov a krívd minulosti. Európska perspektíva týchto krajín je však zároveň otázkou kredibility samotnej Únie, preto na Slovensku trváme na tom, že sa prístupové rokovania viac nesmú stať rukojemníkom otvorených bilaterálnych otázok, okrem iného ani zo strany členských štátov EÚ.“

Ministerstvo práce odmieta tolerovať konflikty záujmov pri prideľovaní dotácií

21.01.2021 - Hodnotenie žiadostí o dotáciu za rok 2020 vykonali ešte vo februári 2020 zamestnanci odboru rodovej rovnosti, ktorý v tom čase riadila Oľga Pietruchová. Podľa vopred stanoveného procesu tieto žiadosti následne prerokovala Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti.

ESĽP zamietol sťažnosť na porušenie práv sťažovateľa v súvislosti s jeho vzatím do väzby po tom, ako ústavný súd dal súhlas na takýto krok

21. 01. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva zverejnil rozhodnutie vo veci Molnár proti Slovenskej republike, ktorým zamietol sťažnosť na porušenie práv sťažovateľa v súvislosti s jeho vzatím do väzby po tom, ako ústavný súd dal súhlas na takýto krok.

Minister Naď rokoval s veliteľom Spoločného veliteľstva síl NATO v Brunssume gen. J. Vollmerom o aktuálnych prioritách a spolupráci v rámci Aliancie

21.01.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes na pôde rezortu obrany rokoval s veliteľom Spoločného veliteľstva síl NATO (Joint Force Command) v Brunssume gen. Jörgom Vollmerom o aktuálnych otázkach obrany a bezpečnosti, ako aj multilaterálnej spolupráci v rámci NATO. Pri tejto príležitosti mu predstavil základné piliere strategických dokumentov SR v oblasti obrany a bezpečnosti a informoval ho o tiež o nasadení príslušníkov Ozbrojených síl SR v boji proti pandémii COVID-19.

Počet detských obetí obchodovania s ľuďmi je alarmujúci

21. 01. 2021 - V roku 2020 do štatistík obetí obchodovania s ľuďmi pribudlo 60 Slovákov. Alarmujúci je najmä  počet detských obetí, ktoré zločinci využívajú najmä na nútené žobranie a sexuálne vykorisťovanie. Ministerstvo vnútra SR ako gestor problematiky obchodovania s ľuďmi sa od roku 2006 venuje aj pomoci a podpore obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.

Odklad splátok úverov

21.01.2021 - Vo štvrtok sa uskutočnilo rokovanie Ministerstva financií SR so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Naďalej platí možnosť odkladu splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak neurobili, môžu do 31. marca požiadať o jednorazový odklad splátok maximálne na 9 mesiacov, ktorý by mal byť bezpríznakový.

Minister Naď sa cez videohovor spojil s izraelským ministrom obrany Benjaminom Gantzom, hovorili o zabezpečení nových 3D rádiolokátorov pre Vzdušné sily OS SR

22.01.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa dnes prostredníctvom videohovoru spojil s ministrom obrany štátu Izrael Benjaminom Gantzom. Cieľom rozhovoru bolo naštartovať procesy potrebné k obstaraniu nových 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu, ktoré rezort obrany plánuje nakúpiť na základe vládou schváleného mandátu formou vláda-vláda od štátu Izrael. Minister J. Naď preto počas rozhovoru oboznámil svojho izraelského kolegu s predstavou postupu a podmienkami v rámci obstarania.

Obštrukcie jedného subjektu predlžujú aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie, účasť verejnosti je však kľúčová

22.01.2021 - Ministerstvo hospodárstva SR podaním trestného oznámenia vo veci Združenia domových samospráv (ZDS) Marcela Slávika reagovalo na obštrukčné správanie v povoľovacích konaniach. S činnosťou tohto subjektu sa potýka aj ministerstvo životného prostredia (MŽP SR). Zároveň MŽP odmieta, aby riešenie tohto problému išlo na úkor práva verejnosti na účasť v konaniach vo veciach životného prostredia.

Prestížny certifikát zdarma. Žiakom aj učiteľom rozšíri digitálne zručnosti

22.01.2021 - Aktívni stredoškoláci, vysokoškoláci, ale aj učitelia na základných a stredných školách majú možnosť bezplatne získať medzinárodne uznávaný certifikát. Vďaka novým vedomostiam zvýšia svoju digitálnu gramotnosť. Aj v roku 2021 pokračuje národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie s aktivitou, vďaka ktorej sú medzinárodné certifikáty ECDL (European Computer Driving Licence) dostupné na Slovensku zdarma. Medzi učebné materiály jednotlivých modulov vzdelávania patria Základy práce s počítačom, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Používanie databáz, Prezentácia, Základy práce online, Práca s obrázkami a grafikou a Bezpečnosť pri využívaní IKT. Stredoškoláci, vysokoškoláci a učitelia na ZŠ či SŠ si môžu vybrať štyri z nich a získať tak bezplatne medzinárodný certifikát ECDL. Cieľom aktivity je umožniť študentom a pedagógom nielen využívať základné informačné technológie, ale svoje znalosti aj porovnať s medzinárodným štandardom a doložiť rešpektovaným dokladom.

Komisia pre umelú inteligenciu má za sebou prvé zasadnutie

22.01.2021 - Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie si tento týždeň na svojom prvom zasadnutí vybrala svoju predsedníčku. Návrh na vymenovanie Prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD. komisia predloží na schválenie vicepremiérke Veronike Remišovej v najbližších dňoch. Druhou nosnou témou prvého online rokovania komisie bolo stanovenie priorít a aktivít na najbližšie obdobie. Profesorka Bieliková pôsobenie stálej komisie nevníma len na národnej úrovni, ale jej úlohu a uplatnenie vidí tiež v rámci Európskej únie. „Je to kolektívny orgán, ktorý vyžaduje spoluprácu odborníkov z rôznych disciplín a osobné nasadenie každého z jej členov. Komisia môže byť len taká dobrá, akí dobrí a motivovaní budú jej členovia,“ uviedla.

Vicepremiérka Remišová: Slovensko má schválenú stratégiu udržateľného rozvoja do roku 2030

22.01.2021 - Vláda tento schválila dlhodobú Vízu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorú predložila vicepremiérka Veronika Remišová. Slovensko je v stratégii definované ako „krajina úspešných, udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov, ktorá poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých občanov“.

Minister Mičovský: Mladých treba viesť k poľnohospodárstvu

22.01.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský absolvoval v uplynulých dňoch pracovné stretnutie na východe Slovenska. Priamo na pôde Spojenej školy v Čaklove v okrese Vranov nad Topľou diskutoval so zástupcami tamojšej samosprávy a vedením školy o možnostiach, ako zvýšiť u mladých záujem o poľnohospodárske študijné odbory a prácu v tomto rozmanitom sektore.

NRSR

Vyjadrenie Ústavnoprávneho výboru NR SR: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

20. 01. 2021 - Ústavnoprávny výbor parlamentu má záujem osobne si vypočuť oboch kandidátov na funkciu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Keďže to z dôvodov, ktoré nastali na strane kandidátov nie je možné vo štvrtok 21.1.2021, budeme sa usilovať hľadať čo najskorší možný termín vypočutia, aby sme mohli osobne posúdiť, kto z oboch kandidátov je na výkon funkcie vhodnejší. O náhradnom termíne vypočutia budeme informovať v primeranom predstihu.

Do Rady RTVS sa hlási 18 kandidátov, poslanci vyberú troch

21. 01. 2021 - NR SR: Do Rady RTVS sa hlási 18 kandidátov, poslanci vyberú troch
Členovia parlamentného výboru pre kultúru a médiá vo štvrtok popoludní otvorili obálky s menami kandidátov do Rady RTVS. Do kontrolného orgánu verejnoprávneho médiá sa hlási celkovo 18 kandidátov. Traja z nich po voľbe v parlamente nahradia členov Rady RTVS, ktorým sa končí funkčné obdobie. ,,Rada RTVS plní mimoriadne dôležitú úlohu z hľadiska kontroly verejnoprávneho médiá. Ak chceme, aby bolo fungovanie a vysielanie RTVS kvalitné, odvážne a politicky nezávislé, potom je nevyhnutné, aby kontrolný orgán fungoval na profesionálnej a odbornej úrovni," hovorí predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽANO). Členovia Rady RTVS dohliadajú na plnenie zákona o verejnoprávnom médiu, kontrolujú hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov v RTVS, ale skúmajú aj prípady, keď z pohľadu zamestnancov a redaktorov dochádza k zásahom do ich práce. Výbor pre kultúru a médiá už viackrát upozornil Radu RTVS, aby si svoju kontrolnú úlohu plnila dôraznejšie

Predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie: Nesmieme viac zakrývať problémy týkajúce sa týrania a zanedbávania zvierat, musíme urgentne hľadať efektívne riešenia.

22. 01. 2021 - Predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zorganizoval prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat. Špecializovaná skupina tak bude odhaľovať týranie zvierat, nelegálne praktiky súvisiace s ich predajom či zabíjaním. Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahuta prijatím menovacích dekrétov členov PS dnes prvý krát v histórii Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ale aj v histórii Slovenskej republiky, uviedol           do života celoslovenskú špecializovanú pracovnú skupinu odborníkov pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat. „Pracovnú skupinu sme pripravovali od jesene minulého roku, čiže sme venovali dostatok času precíznemu výberu jej členov a jej obsahu, “ objasnil predseda výboru Jaroslav Karahuta.

Prezident

Prezidentka podpísala zákon schválený v súvislosti s druhou vlnou pandémie

18.01.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 18. januára 2021 podpísala zákon zo 14. januára 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Prezidentka prijala predsedu Slovenskej advokátskej komory

19.01.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 19. januára 2021 v Prezidentskom paláci prijala predsedu Slovenskej advokátskej komory, Viliama Karasa. Popri sudcoch, prokurátoroch a vrcholných predstaviteľoch polície skončili v radoch obvinených v závažných kauzách aj niektorí advokáti. Aj preto je podľa prezidentky dôležité, aby sa zmeny v pravidlách upravujúcich spoločenskú zodpovednosť, transparentnosť, konflikt záujmov a tiež vynucovanie týchto pravidiel týkali aj ich.

Prezidentka si uctila vojakov, ktorí zahynuli pri páde lietadla v Hejciach

19.01.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v utorok 19. januára 2021 pripomenula najväčšiu leteckú tragédiu v histórii našich ozbrojených síl, od ktorej uplynulo presne 15 rokov. Obete nešťastia si uctila položením venca a zapálením sviečky pri Pamätníku zmierenia na nádvorí ministertsva obrany spolu s ministrom Jaroslavom Naďom.

Prezidentka zaslala blahoprajný list Joeovi Bidenovi k jeho inaugurácii

20.01.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala blahoprajný list novému prezidentovi Spojených štátov amerických.
Prezidentka verí, že nástup Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harris bude znamenať aj posilnenie našich vzájomných vzťahov.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk