22.3.2021
ID: 5049upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", sa má umožniť aj žiakom druhého stupňa základných škôl (ZŠ). Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl.

Vláda


Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo: Stretnutie pracovných skupín

15.03.2021Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde. Projektový tím po zozbieraní a analýze všetkých stanovísk členov pracovných skupín rozhodne o prioritách cestovnej mapy a začne prípravu samotného dokumentu. Predpokladané ukončenie projektu je naplánované na prvý štvrťrok 2022.

MF SR bojuje proti dezinformáciám

15.03.2021 - Počas predchádzajúcich dní sa na sociálnych sieťach začali šíriť rôzne informácie o tom, že Ministerstvo financií SR plánuje zaviesť neprimerane vysoké dane z nehnuteľností, ktoré môžu dosiahnuť aj viac ako 2 tisíc eur. Zároveň sa objavujú rôzne prepočty a percentá z trhových cien, ktoré vraj budú zavedené od roku 2022. Ministerstvo financií SR upozorňuje, že tieto informácie sú nepravdivé a považujeme ich za poplašné správy. Aj z toho dôvodu sa snažíme aj na sociálnych sieťach vyvracať všetky nepravdivé a zavádzajúce informácie v súvislosti s témou – daň z nehnuteľnosti. V tomto boji proti dezinformáciám budeme pokračovať.

Novela daňového poriadku: Zlepšujeme podnikateľské prostredie

15.03.2021 - Ministerstvo financií SR predkladá do predbežného pripomienkového konania návrh novely daňového poriadku, ktorá je vypracovávaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 a Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
Cieľom tejto novely je zlepšiť podnikateľské prostredie, a to najmä znížením administratívnej záťaže a účinnejším bojom proti daňovým podvodom. V rámci propodnikateľských opatrení sa navrhuje zrušenie tzv. „registračných kartičiek“ ako aj zníženie poplatku za záväzné stanoviská, aby bol tento inštitút daňovým subjektom prístupnejší.

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti

16. 3. 2021 - Prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov by sa mohol zlepšiť. Právna úprava, ktorú dnes do druhého čítania posunuli poslanci Národnej rady SR, zefektívňuje pravidlá, ktoré sa zameriavajú na kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok. Cieľom je zjednotiť rozhodovaciu prax súdov a tiež zabrániť rozdielnemu posudzovaniu  neprijateľnosti podmienok.
 
Minister obrany Jaroslav Naď rokoval s americkou veľvyslankyňou B. A. Brink a novým pridelencom obrany USA v SR pplk. Casey D. Shuff

16.03.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom Marianom Majerom na pôde rezortu rokovali s veľvyslankyňou Spojených štátov amerických Bridget A. Brink. Tá im pri tejto príležitosti predstavila nového pridelenca obrany USA v SR, ktorým sa stal pplk. Casey D. Shuff. Počas stretnutia spolu hovorili o možnostiach ďalšieho rozvoja bilaterálnej spolupráce, ako aj aktuálnej situácii krajín v boji s ochorením COVID-19.

Jednoduchší odklad daňového priznania

17.03.2021 - Odklad daňového priznania bude výrazne jednoduchší. Finančná správa vychádza v ústrety klientom, ktorí s ňou komunikujú len „papierovou formou“. Po novom budú môcť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania emailom. Klienti tak nielen ušetria čas, ale vyhnú sa aj frekventovaným miestam, čím znížia prípadné riziko nákazy koronavírusom. Návrh zákona, ktorým sa táto novinka zavádza, schválila  na návrh ministra financií Eduarda Hegera v stredu vláda, odobriť ho musí ešte parlament, ktorý návrh prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Verejná diskusia o využívaní biomasy

18.03.2021- Ministerstvo životného prostredia SR sleduje iniciatívy na podporu rozvoja energetiky založenej na spaľovaní biomasy, ktoré vyvíja minister hospodárstva Richard Sulík, s istými obavami, pretože si zjednodušuje problém obnoviteľných zdrojov a namiesto riešenia problému, ponúka nový problém.

MŽP podporuje prechod na obehové hospodárstvo. Vzniklo združenie s právnou subjektivitou

18.03.2021Z Iniciatívy Circular Slovakia na podporu obehového hospodárstva, ktorá poukazuje na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatickú krízu, sa stalo združenie právnických osôb.

MF SR informovalo partnerov o aktuálnom stave plánu obnovy

18.03.2021 - Ministerstvo financií SR informovalo partnerov o aktuálnom stave plánu obnovy, zo zahraničia prichádzajú pozitívne reakcie. Aktuálny stav príprav Plánu obnovy a odolnosti SR bol jednou z tém dnešného zasadnutia strategickej úrovne Komisie pre európske záležitosti so štátnymi tajomníkmi. Partnerov o aktuálnom stave strategického materiálu informoval štátny tajomník ministerstva financií SR Ľuboš Jančík.

K. Galek: Žiadne pálenie slovenských lesov nebude, klamstvá M. Hojsíka škodia životnému prostrediu

18. 03. 2021 - Ministerstvo hospodárstva SR nepodporilo intenzívnejšie využívanie tzv. biomasy v teplárenstve, a teda väčší výrub a pálenie slovenských lesov. Nedávne vyjadrenia europoslanca Martina Hojsíka sa preto nezakladajú na pravde. Slovensko sa pridalo k iniciatíve členských krajín EÚ, ktorej jediným cieľom je zjednotiť európsku legislatívu o investíciách do environmentálne udržateľných projektov so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE), tzv. RED2. „Rezort považuje zjednotenie týchto dvoch európskych legislatív za dôležitý a nevyhnutný krok pre stabilitu a predvídateľnosť regulačného rámca, čo je kľúčové pre dlhodobé investície v energetike,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Upozornil zároveň, že „je paradoxné, že práve poslanec Európskeho parlamentu, z ktorého dlhodobo zaznievajú požiadavky na stabilitu regulačného rámca a súlad legislatívy EÚ,  kritizuje snahu o zosúladenie regulácie EÚ, za ktorú sám zodpovedá.“  

Kauzou Dobytkár to nekončí

18.03.2021 - Podozrenia z korupcie a netransparentného vyplácania dotácií vrhajú tieň na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) už značne dlhú dobu. Teraz tieto nekalé činy potvrdzuje aj forenzný audit, ktorý dalo vypracovať nové vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) po svojom nástupe na tento úrad. Práve forenzný audit poukazuje na skutočnosť, že takmer až v 60% preskúmaných úkonoch pravdepodobne dochádzalo k neoprávnenému vyplácaniu finančných prostriedkov.

Obmedzenia pri cestovaní do zahraničia platné od 20. marca

18. 03. 2021 - Polícia upozorňuje, že s účinnosťou od 20. marca 2021 sa obmedzuje  vycestovanie osôb do zahraničia za účelom rekreácie na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Parlament rokuje o novele zákona o cestnej premávke meniacej systém registrácie vozidiel

18. 03. 2021 - Národná rada SR vo štvrtok 18. marca 2021 schválila poslanecký návrh novely zákona č. 8/2009  o cestnej premávke, ktorý prinesie vlastníkom vozidiel menej byrokracie a ušetrí peniaze za správne poplatky. Zmeny by sa mali začať  uplatňovať v praxi od 1. marca 2022.

ESĽP vyhlásil rozhodnutie v prípade namietaného porušenia práva na spravodlivé
konanie v konaní pred ústavným súdom

18. 03. 2021 -  Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosť na porušenie práva na spravodlivé konanie podľa článku 6 Dohovoru v konaní pred ústavným súdom. Sťažovateľ bol žalobcom v konaní o ochranu osobnosti, v ktorom bolo rozhodnuté čiastočným rozsudkom Krajským súdom v Banskej Bystrici. Žalovaná strana podala následne na Ústavný súd Slovenskej republiky sťažnosť podľa článku 127 ústavy, ktorou namietala porušenie slobody prejavu podľa článku 26 ods. 1 a 2 ústavy a práva na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 ústavy. Ústavný súd o tejto sťažnosti rozhodol nálezom, ktorým konštatoval porušenie práv žalovanej spoločnosti rozsudkom krajského súdu, rozsudok zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie vo veci.

MIRRI hľadá odborných hodnotiteľov IT projektov

18. 03. 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá odborných hodnotiteľov pre národné aj dopytovo-orientované IT projekty. Ak sa orientujete vo svete IT technológií, poznáte legislatívu v oblasti eurofondov, máte minimálne desaťročnú, resp. trojročnú prax, bezúhonnosť a morálny kredit, prihláste sa! Môžete tak urobiť prostredníctvom vyhlásenej výzvy v rámci prioritnej osi 7 OP Integrovaná infraštruktúra do 23. apríla 2021.

Rezort obrany chce nájsť kvalitnú náhradu bojových vozidiel pechoty, dôraz bude klásť na hodnotu za peniaze

19.03.2021 - Ministerstvo obrany SR spustilo procesy súvisiace s projektom obstarania nových bojových obrnených vozidiel ako náhrady techniky mechanizovaných jednotiek vyzbrojených bojovými pásovými vozidlami typu BVP-1, BVP-2 a BVP M. Kritériami pre výber budú aj v tomto prípade požiadavky Ozbrojených síl SR, transparentný proces obstarania a v neposlednom rade výrazné zapojenie domáceho obranného priemyslu. Ako potvrdil minister obrany SR Jaroslav Naď, dôraz bude kladený na skutočnú hodnotu za peniaze.

Aj vo februári ostala situácia na trhu práce stabilná a prácu si našlo viac ako 10 000 ľudí

19.03.2021 - Trh práce ostáva naďalej stabilný, a to napriek prísnym protipandemickým opatreniam a prebiehajúcej druhej vlne pandémie. Vo februári si našlo prácu 10 335 nezamestnaných ľudí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú viac ako 60 000 voľných pracovných miest.

Verejná konzultácia k budúcej európskej iniciatíve v oblasti insolvenčného práva

19. 03. 2021 - 26. marca 2021 sa končí verejná konzultácia k budúcej iniciatíve v oblasti insolvenčného práva (Enhancing the convergence of insolvency laws).
Ak pracujete s insolvenčným právom alebo sa o insolvenčné právo zaujímate z iných dôvodov a ešte ste sa do verejnej konzultácie nezapojili, môžete tak urobiť priamo na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-/public-consultation.

Prešovskí vojaci zorganizovali zbierku na kúpu oxymetrov pre miestnu fakultnú nemocnicu

19.03.2021 - Piloti 1. a 2. vrtuľníkovej letky z Prešova zaradzovaní do zmien leteckej pátracej a záchrannej služby spolu s ostatným personálom zorganizovali v uplynulých dňoch finančnú zbierku na pomoc Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Po konzultácii aktuálnych potrieb s nemocnicou pre ňu z vyzbieraných finančných prostriedkov nakúpili a odovzdali 20 pulzných oxymetrov, ktoré budú slúžiť na meranie saturácie krvi kyslíkom, teda okysličovania organizmu pacientov. Ide o dôležitý údaj najmä pri sledovaní vývoja stavu pacientov s ochorením COVID-19.

Hasiči čoskoro dostanú špeciálnu techniku pre bezpečnú manipuláciu s toxickým odpadom v lokalite Chemko Strážske

19. 03. 2021 - Stovky ton toxického odpadu v areáli bývalej továrne Chemko Strážske, ktorý nebol oficiálne potvrdený celé desaťročia, dostali Slovensko do postavenia krajiny najviac znečistenej PCB látkami. Dôsledky pre zdravie obyvateľstva sú alarmujúce. Problém sa oficiálne začal riešiť až v januári 2020, keď spoločnosť išla do likvidácie a jej areál začali kontrolovať štátne orgány. Odvtedy je v Prešovskom a Košickom kraji vyhlásená mimoriadna situácia pre stav ohrozenia obyvateľstva nebezpečnými látkami. Na riešení pracuje tím expertov.  Ministerstvo vnútra absolvovalo viacero pracovných stretnutí so zástupcami rezortu životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva a odborníkmi z akademického prostredia s technologickým zameraním. Absolútnou prioritou je bezpečné odstránenie hrdzavejúcich sudov s chemikáliami, ich likvidácia a tiež filtrácia vody vytekajúcej z kopca skládky.

V nedeľu si pripomíname Medzinárodný deň lesov

19.03.2021 - Les predstavuje mimoriadne cenné spoločenstvo, ktoré nám ponúka nenahraditeľné prírodné funkcie a pre ľudstvo má tak svoje jedinečné a najmä nezastupiteľné miesto. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) si dovoľuje s blížiacim sa Medzinárodným dňom lesov (21. 3.) vyzdvihnúť ich mimoriadny význam s cieľom zvýšiť povedomie o lesoch, ich ochrane a trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch. Naliehavosť týchto tém sa v spoločnosti zvyšuje najmä s prebiehajúcimi procesmi klimatických zmien, ktoré nezasahujú len Slovensko, Európu, ale celú planétu, na ktorej žijeme.

Slovensko deklarovalo svoje záväzky v oblasti digitálnych inovácií na prestížnom podujatí Digital Day 2021

19.03.2021 - Pod záštitou Európskej komisie a portugalského predsedníctva v Rade EÚ sa uskutočnilo online ministerské podujatie Digital Day 2021. Podujatie na vysokej politickej úrovni spája členské štáty v súčasných a budúcich záväzkoch v oblasti digitálnych technológií. Počas podujatia Slovensko pristúpilo k podpisu troch dokumentov – Deklarácii o európskych dátových bránach, Deklarácii o zelenej a digitálnej transformácii EÚ a Deklarácii o štandardoch pre startupy.

Ministerka Remišová hodnotí rok zmeny po voľbách: Regiónom pomáhame v boji s pandémiou, o rozvoji rozhodujú aktéri priamo v územiach

19.03.2021 - Podpora regionálneho rozvoja prešla za rok od volieb zásadnými zmenami. V bilančnej správe to uviedla vicepremiérka Veronika Remišová. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) naštartovalo viaceré procesy, ktoré prinášajú do procesu podpory regiónov transparentnosť, férovosť a efektívnosť.

Digitálny Covid automat poskytne ľuďom prehľad aktuálnych opatrení podľa okresov

19. 03. 2021 - Ministerstvo informatizácie dnes spustilo skúšobnú verziu digitálneho Covid automatu. Verejnosť vďaka nej získa prehľad o tom, aké konkrétne opatrenia platia v každom okrese v daný deň. „Covid automat nás bude sprevádzať zrejme dlhé mesiace. Táto digitálna verzia pomôže komukoľvek správne sa orientovať, čo je zakázané a čo automat umožňuje pre každý okres. Dnes sme spustili prvú verziu, ku ktorej je možné posielať pripomienky a budeme ju postupne vylepšovať,“ uviedla vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. „Štát má ľuďom a firmám pomáhať. Tento digitálny automat je jednou z ciest, ako zabezpečiť rýchlu informovanosť pre všetkých.“

NRSR

Domáce vzdelávanie sa má umožniť aj žiakom druhého stupňa ZŠ

18. 3. 2021 - Individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", sa má umožniť aj žiakom druhého stupňa základných škôl (ZŠ). Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania 'doma' iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl," uviedli poslanci v dôvodovej správe.

Poslanci prijali uznesenie k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny

18. 3. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok prijali uznesenie k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny. Návrh uznesenia predložili poslanci Smeru-SD Marián Kéry a Juraj Blanár. Parlament ním oceňuje spoluprácu štyroch krajín a výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť. V uznesení Národná rada SR zdôrazňuje význam Vyšehradskej deklarácie podpísanej 15. februára 1991, ktorá začala spoluprácu krajín strednej Európy na ceste k európskej a euroatlantickej integrácii.

Podmienky straty občianstva SR po prijatí cudzieho by sa mohli zmierniť

18. 3. 2021 - Podmienky straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu by sa mohli zmierniť. Počíta s tým novela zákona o štátnom občianstve z dielne ministerstva vnútra, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Slovenské štátne občianstvo by podľa návrhu mohli získať tiež bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Súčasný zákon pripravuje o slovenské občianstvo tých ľudí, ktorí prijmú občianstvo iného štátu.

Poslanci pokračujú v rokovaní, do pléna sa vracia exminister M. Krajniak

18. 3. 2021 - Poslanci vo štvrtok ráno pokračujú v rokovaní 25. schôdze Národnej rady (NR) SR. V úvode rokovacieho dňa mali poslanci odobriť informáciu o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca NR SR v súvislosti s tým, že sa exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) vrátil do parlamentu. Plénum však nebolo uznášaniaschopné. Poslanci preto pokračujú bez hlasovania v rokovaní o ďalších bodoch programu.

Balík noviel súvisiacich s druhou vlnou pandémie prerokuje plénum zrýchlene

19. 3. 2021 - Parlament prerokuje balík noviel v oblasti zdravotníctva súvisiacich s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci Národnej rady (NR) SR o tom rozhodli v piatkovom hlasovaní.
Novelu predložilo ministerstvo zdravotníctva. Legislatíva má umožniť príbuzným zdravotníkov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci, dostať od štátu odškodné. Na jednorazové odškodnenie by mali mať nárok manželka či manžel a deti zomretého zdravotníckeho pracovníka, prípadne jeho rodičia.

Výzva trom najvyšším ústavným činiteľom

19. 3. 2021 - Poslanci parlamentu pokračujú v piatok v rokovaní. V úvode štvrtého dňa 25. schôdze sa venujú uzneseniu, ktoré predložil opozičný Smer-SD. Podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) vysvetlil, že ním žiadajú premiéra Igora Matoviča (OĽANO), prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby okamžite predstúpili pred verejnosť a informovali o stave, v ktorom sa Slovensko nachádza. Poukázal na závažnosť situácie aj v súvislosti so Slovenskou informačnou službou (SIS), koronakrízou aj koaličnou krízou. Poznamenal, že občania by mali poznať pripravované opatrenia vlády, ktoré by mali platiť po 21. marci.

Prezident

Prezidentka prijala demisiu ministra práce Milana Krajniaka

17.03.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 17. marca 2021 v Prezidentskom paláca prijala demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a vedením rezortu práce poverila ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala.
Prezidentka bývalému ministrovi poďakovala za jeho prácu. "Bol to pre Vás, tak ako pre každého člena vládneho kabinetu, ale aj pre každého občana republiky, mimoriadne náročný rok. Od prvej chvíle po nástupe do úradu ste sa museli potýkať s následkami pandémie, akú ľudstvo nezažilo už viac ako storočie."

Prezidentka odvolala Vladimíra Pčolinského z funkcie riaditeľa SIS

18.03.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová dnes na návrh vlády SR odvolala Vladimíra Pčolinského z funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby a zároveň ho uvoľnila zo služobného pomeru príslušníka SIS.  


Prezidentka otvorila konferenciu Race to Zero

18.03.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 18. marca 2021 otvorila online príhovorom konferenciu Race to Zero in Slovakia: Biznis. Jej cieľom je inšpirovať firmy k tomu, aby sa vydali cestou k uhlíkovej neutralite. Spolu s prezidentkou SR vystúpili na začiatku konferencie britský veľvyslanec v SR Nigel Baker a vysoký predstaviteľ Spojeného kráľovstva pre zmenu klímy Nigel Topping. Podujatie je zameraná na zdieľanie skúseností firiem, ktoré sa rozhodli urobiť prvý krok k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Diskutovať sa bude o dôvodoch, ktoré ich k tomu viedli, ale aj výhodách, ktoré táto zmena priniesla ich podnikaniu.

Prezidentka hovorila so slovinským prezidentom Borutom Pahorom

18.03.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 18. marca 2021 prostredníctvom videohovoru spojila so slovinským prezidentom Borutom Pahorom.
Diskutovali spolu o vývoji pandémie v oboch krajinách a navzájom sa informovali o pokrokoch pri očkovaní obyvateľov. "V čase, keď naše krajiny čelia pandémii, je spolupráca, solidarita a jednota EÚ dôležitejšia, ako kedykoľvek pred tým. Preto si veľmi vážim aj zdravotnú pomoc, ktorú nám je Slovinsko ochotné poskytnúť."
 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk