9.8.2021
ID: 5163upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Odborné debaty o budúcnosti národných parkov v regiónoch sa presunuli z Polonín do Vysokých Tatier. S občanmi, neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov, starostami, lesníkmi a ochrancami sa v budove Obecného domu Stakčín stretol minister životného prostredia Ján Budaj, štátni tajomníci Juraj Smatana a a Michal Kiča, Jozef Dóczy z ministerstva pôdohospodárstva a šiesti poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR), ktorí sú predkladateľmi reforme zákona o ochrane prírody. Občania v Stakčíne mali možnosť debatovať s niekoľkými predstaviteľmi vlády a parlamentu za jedným stolom.

 

Vláda

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková si pripomenula Pamätný deň rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici
01.08.2021 - Pamätný deň rómskeho holokaustu si pripomíname 2. augusta, kedy sa v roku 1944 v koncentračnom táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau odohrala likvidácia takzvaného cigánskeho tábora a takmer tritisíc rómskych mužov a žien, starých ľudí a detí bolo v tento deň zavraždených v plynových komorách. Počas druhej svetovej vojny dochádzalo k prenasledovaniu a vraždeniu Rómov aj na území dnešného Slovenska. Táto tragédia bola dlhé roky zabudnutá a nevenovala sa jej dostatočná pozornosť, dôsledky čoho sú citeľné v našej spoločnosti i dnes.

Migračné úrady Slovenska a Grécka nadviazali expertnú spoluprácu
01. 08. 2021 - Výmena odborných poznatkov v oblasti sociálnej práce a ich nositeľov, identifikácia zraniteľných osôb a riešenia konfliktov v utečeneckých táboroch budú od jesene predmetom spolupráce na bilaterálnej báze medzi Migračným úradom MV SR s gréckym ministerstvom pre migráciu a a azyl. Vyplynulo to  z pracovnej cesty expertiek odboru migrácie a integrácie MÚ MV SR, ktorá sa uskutočnila 19. – 23. júla 2021 v Aténach. Zástupkyne migračného úradu Petra Achbergerová a Petra Blažejová sa s viceguvernérom pre príjem a identifikáciu utečencov S. Hagabimanom dohodli, že Slovensko kapacitne posilní sociálnu prácu v jednom zo siedmich táborov v Aténach a podporí ho aj materiálnou pomocou v podobe školských pomôcok a hygienických potrieb. Okrem prítomnosti sociálnych pracovníčok migračného úradu sa skúma aj možnosť nasadenia kolegov z antikonfliktného tímu Policajného zboru do terénnej alebo školiteľskej práce v Grécku.

Vicepremiérka Remišová: Vďaka piatim balíkom zjednodušení, ktoré sme zaviedli v eurofondoch, Slovensko v čerpaní poskočilo o šesť priečok
02. 08. 2021 - Zjednodušovanie eurofondov prináša výsledky. Od nástupu vlády v marci 2020 sa Slovensko v rebríčku čerpania eurofondov výrazne zlepšilo až o šesť priečok. Vyplýva to z najaktuálnejších dostupných údajov z Európskej komisie.  „Keď v marci 2020 nastupovala naša vláda, Slovensko malo veľké problémy s využívaním eurofondov a v rebríčku čerpania sme patrili k najhorším v celej Európskej únii. Spomedzi 27 členských štátov plus Veľkej Británie bolo Slovensko až na 27. mieste. Je to vizitka bývalých vlád, ktoré neboli schopné dostatočne využívať európske zdroje pre rozvoj Slovenska a na zlepšovanie života ľudí. Často sa dokonca stávalo, že stovky miliónov eur sa museli vracať späť do Bruselu, lebo ich predchádzajúce vlády nedokázali využiť,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová. K marcu 2020 Slovensko dokázalo využiť, po vyše šiestich rokoch čerpania, len asi tretinu z vyše 15 miliárd eur, ktoré dostalo na programové obdobie 2014 – 2021.

Vicepremiérka Remišová: Zlepšiť digitálne zručnosti seniorov a znevýhodnených skupín zamestnancov pomôže nový národný projekt
02. 08. 2021 - Seniori ako aj mnohí zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov veľakrát nedisponujú v súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami. To môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu a k problémom nájsť si lepšie kvalifikovanú prácu. Aj preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťajú národný projekt v hodnote takmer 990 000 eur s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Jeho cieľom je vytvoriť komplexný testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností znevýhodnených skupín.

Bilancia štátneho rozpočtu
02.08.2021 - Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 654,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 535,9 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 118,1 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla 2021 schodok vo výške 3 715,0 mil. eur. Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 327,9 mil. eur (+21,6 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 682,7 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 538,0 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 50,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 50,0 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 35,2 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 29,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 4,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 5,1 mil. eur.

MŽP ocenené prestížnym titulom v oblasti manažérstva kvality
03.08.2021 - Minister životného prostredia Ján Budaj dnes prevzal medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF z rúk predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kataríny Surmíkovej Tatranskej, ktorý je národným organizátorom Externej spätnej väzby modelu CAF a má právo udeliť alebo neudeliť spomínaný titul. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) je v súčasnosti jediným slovenským ministerstvom, ktoré má platný medzinárodne uznávaný titul v oblasti manažérstva kvality.

V Slovenskom raji vítajú transformáciu národných parkov
03.08.2021 - Na území národného parku Slovenský raj pokračujú diskusné fóra, zamerané na reformu národných parkov. V budove Správy NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi sa opätovne stretli odborníci ministerstiev životného prostredia (MŽP SR) a pôdohospodárstva (MPRV SR), ktorí za prítomnosti poslancov NRSR chcú dosiahnuť vzájomnú a férovou komunikáciou medzi pracovníkmi národného parku Slovenský raj, zástupcami jednotlivých samospráv a neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov.

Obnovenie využívania termálnej vody v Podhájskej je už v rukách majiteľov kúpaliska
03.08.2021 - Expertná komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd ministerstva životného prostredia (MŽP) uložila prevádzkovateľovi termálneho kúpaliska v obci Podhájska podmienky na zosúladenie prevádzky kúpaliska so zákonom.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“
04. 08. 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje, že na webových sídlach www.mirri.gov.sk, www.skhu.eu a www.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnené podľa § 17 ods. 3 tohto zákona oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“.

Ingrid Brocková: Slovensko je odhodlané pokračovať v pomoci Libanonu pri obnove krajiny
04.08.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dnes (4. augusta 2021) zastupovala Slovensko na Medzinárodnej konferencii na podporu obyvateľov Libanonu. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy Francúzska a Organizácie Spojených národov symbolicky v deň prvého výročia ničivej explózie v prístave v libanonskom Bejrúte.

Vyjadrenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka k niektorým otázkam slovensko-maďarských vzťahov
05.08.2021 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok opätovne dôrazne odmieta byť označovaný za hungarofóba. Ako uviedol šéf slovenskej diplomacie vo svojom stanovisku na sociálnej sieti, „som minister zahraničných vecí SR a konať budem tak ako vnímam záujem našej krajiny vo vzťahu k inému štátu.“

Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie kriminality? Prihláste sa do národného kola ECPA 2021
05. 08. 2021 - Každoročná Európska cena za prevenciu kriminality a konferencia o najlepšej praxi (ECPA and BPC) sa tento rok uskutoční 8. a 9. decembra 2021 v Ľubľane. Témou slovinského predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je Šikanovanie a násilie medzi maloletými. Máte záujem o účasť? Účasť na ECPA je otvorená pre akýkoľvek projekt, iniciatívu alebo balík opatrení. Cieľom projektu musí byť zníženie kriminality a strachu z kriminality v rámci stanovenej témy. Príspevky môžu pochádzať napríklad od štátnej správy, miestnej samosprávy, vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií, cirkví, športových klubov, mládežníckych organizácií atď. Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2021 postupuje výherca národného kola.  

Štátny tajomník Milan Kyseľ odovzdal mestu Hodonín humanitárnu pomoc na opravu strechy miestnej školy
05.08.2021 - Základná škola v Hodoníne je jednou z desiatok budov, ktorú koncom júna na Morave zničilo tornádo. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci humanitárnej pomoci prispelo materiálom na obnovu budov. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom odovzdalo mestu Hodonín 300 m3 smrekovej guľatiny na opravu strechy základnej školy.

Ivan Husár: Prieskum domáceho záujmu o športy vykoná ministerstvo v lepšej kvalite
05.08.2021 - Členovia pracovnej skupiny ministerstva školstva prerokovali s dodávateľom technické detaily prieskumu a zároveň ho upozornili aj na možné kritické miesta, ktoré sa objavili pri zisťovaní informácií v minulosti.
Podľa zákona o športe má rezort školstva povinnosť vykonať prieskum záujmu slovenskej verejnosti o jednotlivé športy najneskôr do jedného mesiaca od konania olympijských hier. Pri prieskume je potrebné počítať s rôznymi faktormi, ktoré by mohli ovplyvniť odpovede. Taktiež treba dbať na vhodný výber vzorky respondentov.

Slovensko sa na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji odprezentuje ako krajina inovatívnych technológií aj prírodných krás
05. 08. 2021 - Najmodernejšie vodíkové a vesmírne technológie, inovácie v letectve, mobilita, ale aj prírodné bohatstvo a kultúrne pamiatky – aj týmto sa Slovensko plánuje prezentovať na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji ako moderná, progresívna krajina, ktorá má zahraničiu čo ponúknuť a je plná talentovaných ľudí. „Spojené arabské emiráty sú centrom rozvíjajúcich sa trhov a Expo Dubaj bude prvou svetovou výstavou, ktorá sa uskutoční v regióne Blízkeho východu, Afriky a Ázie. Je predpoklad, že Expo Dubaj bude výnimočné aj preto, že sa bude konať počas osláv Zlatého 50. výročia založenia Spojených arabských emirátov,” zdôraznila hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR Katarína Matejková.

Humenné ide príkladom pri triedení bioodpadu
05.08.2021 - Mesto Humenné je jedným zo znamenitých príkladov, ktorý dokazuje, že triedenie kuchynského odpadu funguje a znižuje mieru skládkovania. O praxi dnes diskutoval v Humennom minister životného prostredia Ján Budaj s primátorom mesta Humenné Milošom Meričkom a s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Mária Šofranko, Tomáš Šudík, Milan Potocký, Vladimír Zajačik a Andrej Stančík.

Do Rimavskej Soboty mieri nemecký spracovateľ dreva Ziegler, mohol by dať prácu 430 ľuďom
05. 08. 2021 - Do pripravovaného priemyselného parku v Rimavskej Sobote mieri prvý investor. Ide o bavorskú spoločnosť Ziegler Group. Firma by tam mala po dokončení investície zamestnať 430 ľudí a investícia na vybudovanie píly a drevospracujúcej prevádzky by mala dosiahnuť spolu približne 255 miliónov eur. Na tlačovej besede o tom informovali vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík, konateľ štátnej spoločnosti MH Invest Boris Kačáni a konateľ investora Andreas Sandner. „Nájdenie investora pre Rimavskú Sobotu, kde je dlhodobo vysoká nezamestnanosť, bola jedna z našich top priorít,“ zdôraznil vicepremiér R. Sulík pri podpise memoranda o spolupráci s touto nemeckou spoločnosťou.

Ivan Husár: VOČAP je liekom na všetko
Sekcia športu na ministerstve školstva začína druhú etapu pilotného projektu voľnočasových poukazov - tzv. "VOČAPov", ktoré by mali zásadným spôsobom zmeniť financovanie športu a voľného času detí a mládeže. Na stretnutí pre prípravu voľnočasových poukazov sa okrem pracovníkov sekcie zúčastnili minister hospodárstva Richard Sulík a podpredseda školského výboru NR SR Radovan Sloboda. Predmetom rokovania boli výsledky analýzy prvej etapy projektu voľnočasových poukazov. Tie by mali zásadne zmeniť filozofiu financovania športu a voľného času detí od 6 do 18 rokov.

Novela zákona o ochrane prírody prišla z Polonín do Tatier
06.08.2021 - Odborné debaty o budúcnosti národných parkov v regiónoch sa presunuli z Polonín do Vysokých Tatier. S občanmi, neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov, starostami, lesníkmi a ochrancami sa v budove Obecného domu Stakčín stretol minister životného prostredia Ján Budaj, štátni tajomníci Juraj Smatana a a Michal Kiča, Jozef Dóczy z ministerstva pôdohospodárstva a šiesti poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR), ktorí sú predkladateľmi reforme zákona o ochrane prírody. Občania v Stakčíne mali možnosť debatovať s niekoľkými predstaviteľmi vlády a parlamentu za jedným stolom.

Na vzdelaní záleží – vyše 15 miliónov eur na pomoc vysokým školám
06.08.2021 - Ministerstvo financií SR si uvedomuje, že vzdelanie predstavuje jednu z najvyšších hodnôt za peniaze. Aj preto tento týždeň uvoľnilo 15 a pol milióna eur (15 509 087 eur) pre vysoké školy. Tie majú slúžiť na pokrytie výdavkov, ktoré im vznikli v súvislosti s pandémiou. Týmto opatrením sa zohľadňuje výpadok príjmov, ktoré mali verejné vysoké školy do konca mája 2021 práve z dôvodu pandémie Covid-19. Finančné prostriedky sme mohli uvoľniť aj vďaka schváleniu novely zákona o štátnom rozpočte.


NRSR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky stojí za vyjadreniami ministra zahraničných vecí
04. 08. 2021 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár vyjadril podporu ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý dnes apeloval na zachovanie dobrých bilaterálnych vzťahov s Maďarskom. „Zahraničnú politiku máme jednotnú, a preto ja, ako predseda parlamentu, aj celé hnutie SME RODINA stojíme za dnešným vyjadrením ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí“, uviedol Boris Kollár. Predseda NR SR tak vyjadril znepokojenie nad tým, že sa zo strany najvyšších maďarských predstaviteľov otvárajú historické témy, ktoré sú už dávno uzatvorené. Rovnako negatívne vníma aj vyjadrenia predsedu parlamentu Lászlóa Kövera na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne 2. augusta 2021.


Prezident

Pamätný deň rómskeho holokaustu: Zmenšujme priestor pre nenávisť
01.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu zdôraznila, že štatistika holokaustu je tvorená tisíckami individuálnych ľudských tragédií, z ktorých každá si zaslúži osobitnú pozornosť a osobitnú zmienku. Prezidentka pripomína príbehy o otrockej práci mužov v pracovných táboroch, ktorí stavali priehrady a železničné trate, príbehy Rómov z južných častí krajiny, ktorých naložili do vagónov a odviezli do koncentračných táborov, masové popravy na etnickom princípe, popravy, ktoré boli odplatou za pomoc partizánom v odboji na sklonku vojny, ale aj mučenie ľudí v Kremničke, Kováčovej, Nemeckej, Zvolene, Krupine a v obciach Lutila, Čierny Balog, Ilija a Tisovec.

Stanovisko KP SR k zavádzajúcim informáciám o návšteve pápeža
03.08.2021 - Kancelária prezidenta SR sa ohradzuje voči zavádzajúcim vyjadreniam Andreja Danka, ktorý opakovane podsúva verejnosti nepravdivé informácie týkajúce sa návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pápež pricestuje na návštevu SR na pozvanie prezidentky a Konferencie biskupov Slovenska a prezidentská kancelária participuje na jej príprave, zodpovedá však iba za body programu v Prezidentskom paláci, kde sa uskutoční oficiálny privítací ceremoniál a v Prezidentskej záhrade, kde sa bude konať stretnutie s osobnosťami politického a spoločenského života a zástupcami diplomatických misií. Za pastoračnú časť jeho návštevy je zodpovedná KBS a Svätá stolica.

Prezidentka zaslala sústrastný telegram českému prezidentovi
04.08.2021 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu 4. augusta 2021 zaslala Sústrastný telegram prezidentovi Českej republiky Milošovi Zemanovi v súvislosti s nehodou vlakov v Plzenskom kraji.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk