20.12.2021
ID: 5301upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili reformu nemocníc. Tie sa tak rozdelia na viacero úrovní. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Podľa rezortu zdravotníctva ide o najväčšiu reformu za posledných 17 rokov. Priniesť by mala menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie.

 

Výzva Európskej klimatickej iniciatívy na predkladanie projektov

 

13.12. 2021 - Európska klimatická iniciatíva vyhlasuje každoročne výzvu na predkladanie projektov, a tak...

Vláda

Výzva Európskej klimatickej iniciatívy na predkladanie projektov
13.12. 2021 - Európska klimatická iniciatíva vyhlasuje každoročne výzvu na predkladanie projektov, a tak podporuje neziskové organizácie z členských štátov EÚ. V poradí 6. výzva EUKI na predkladanie návrhov na projekty bude prebiehať od 23. novembra 2021 do 12. januára 2022.

Ingrid Brocková k zasadnutiu Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu SR: Angažovanie Slovenska v rozvoji iných krajín si vyžaduje sektorový prístup a spoluprácu verejného i súkromného sektora

13.12. 2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (13. decembra) predsedala zasadnutiu Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu SR, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcovia desiatich ministerstiev, mimovládneho sektora, podnikateľských a zamestnávateľských združení.

Posledný odpočet aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2020 poukazuje na premrhané šance minulých rokov

14. 12. 2021  - Vláda dnes prerokovala informatívny materiál s názvom „Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2020“, ktorú na rokovanie vlády predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

Vicepremiérka Veronika Remišová: Úrady musia poskytovať občanom moderné digitálne služby, ktoré sú dostupné pre všetkých

14. 12. 2021  - Vláda SR schválila strategickú koncepciu pre informatizáciu verejnej správy. Moderný štát a fungujúce digitálne služby pre občana. To je cieľom Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy pre roky 2021 – 2026, ktorú na rokovanie vlády predložila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Podľa schválenej stratégie sa štátna a verejná správa budú orientovať na občana, na proaktívne služby, digitálne úrady, transparentnosť v obstarávaní a podporu ľudských zdrojov. Schválenie tohto strategického dokumentu je jeden z prvých míľnikov Plánu obnovy a odolnosti.

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

14. 12. 2021 - Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Takým je aj nový zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorý ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes presadila na vláde. Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“. Zabráni sa tak úpadku dlžníka, čím by sa súčasne malo zabrániť aj strate pracovných miest a strate know-how. Zároveň by sa tak mala maximalizovať aj celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze.

Parlament schválil pomoc pre vymazané subjekty z ORSR

14. 12. 2021 - Spoločnosti, ktoré boli v dôsledku nedodržania povinností minulý mesiac vymazané z Obchodného registra SR, budú môcť do konca januára 2022 požiadať o obnovenie zápisu. Umožní to novela Obchodného zákonníka, ktorú presadila ministerka spravodlivosti M. Kolíková. Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi spustilo v uplynulých mesiacoch „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra. Uvedený proces sa začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka prijatá ešte v roku 2019. Po vykonaní výmazu sa na Ministerstvo spravodlivosti SR začali obracať niektoré vymazané spoločnosti, s tým, že nevedeli o povinnosti, ktorej nesplnenie viedlo k ich výmazu.

NR SR schválila rozpočet na rok 2022

14.12.2021 - Zodpovedný, prorastový, starostlivý. Presne tak by sa dal charakterizovať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes definitívne schválili poslanci Národnej rady SR. Spolu s ním vzal parlament na vedomie aj rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Rozpočet na rok 2022 je postavený na troch základných pilieroch. Výrazné zníženie deficitu, zvýšenie investícií na historické hodnoty a reagovanie na pandémiu. Kým ešte pred niekoľkými mesiacmi štát počítal v Programe stability s deficitom takmer 10 percent, v schválenom návrhu rozpočtu na budúci rok sa podarilo tento odhad znížiť o polovicu, teda presnejšie na úroveň 4,94 % HDP.

Slovenská akadémia vied napomáha k rozvoju kritického a vedeckého myslenia žiakov a študentov

14.12. 2021 - S vyučovaním prírodných vied na základných školách od budúceho roka učiteľom pomôže systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania. Ústavy Slovenskej akadémie vied pre žiakov a učiteľov pripravia vybavenie na pokusy, metodické pomôcky či interaktívnu aplikáciu.

Vláda podporila pokračovanie výroby automobilových prevodoviek v Kechneci

14.12. 2021 - Výroba automobilových prevodoviek v priemyselnej zóne v Kechneci bude pokračovať a počet pracovných miest zostane minimálne zachovaný. Vláda súhlasila s návrhom Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Magna PT, ktorá nadväzuje na výrobu spoločnosti GETRAG FORD Transmissions Slovensko s. r. o. „Som veľmi rád, že v Kechneci zostáva a bude sa ešte aj rozširovať výroba automobilových prevodoviek. Výroba novej generácie dvojspojkových prevodoviek a výroba komponentov do spojok je pozitívnym signálom pre priemyselnú zónu v okrese Košice-okolie, ktorý patrí k najmenej rozvinutým okresom spolu s viacerými susednými okresmi,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Zároveň dodal, že „štát poskytne spoločnosti investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 13,3 mil. eur.“

Martin Klus v Bruseli: Po dlhých a náročných rokovaniach sme dosiahli kompromis a prijali závery Rady EÚ k rozširovaniu ako jednej z priorít zahraničnej politiky Slovenska

14.12. 2021 - „Diskusia nebola jednoduchá, no uvedomovali sme si, že ak by sme sa nedohodli, došlo by k ďalšiemu podkopaniu pozície Európskej únie (EÚ) na západnom Balkáne. Kompromisnými závermi vysielame jasné signály smerom k dôležitému regiónu v našom susedstve, že nám na ňom záleží a vidíme jeho budúcnosti v EÚ. Z pohľadu Slovenska je kľúčové, že závery jasne zdôrazňujú záväzok k rozširovaniu EÚ, ktorého súčasťou je otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom bez ďalších zdržaní – toto bola požiadavka, z ktorej sme neboli ochotní ustúpiť. V tejto súvislosti ďakujem slovinskému predsedníctvu v Rade EÚ a všetkým zúčastneným za neúnavné odhodlanie dosiahnuť dohodu. Dnes sme našim priateľom na západnom Balkáne poskytli dôveryhodnú európsku perspektívu.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v utorok (14. decembra 2021) v Bruseli, po zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC).

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na diskusii Americkej obchodnej komory: Technologická suverenita znamená kapacitu produkovať nové technológie, nie je snahou o protekcionizmus

15.12. 2021 - Téma technologickej suverenity je v súčasnosti jednou z priorít Európskej únie v oblasti hospodárskej politiky. Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (15. decembra 2021) so zástupcami slovenských a amerických spoločností diskutovala o tom, aké výzvy a príležitosti so sebou prináša technologický vývoj pre Európu a transatlantickú spoluprácu. „Či sú to súkromné spoločnosti alebo verejný sektor, musíme spolupracovať a podporovať technologický rozvoj založený na otvorenosti, rovnakých hodnotách a medzinárodnej spolupráci. V opačnom prípade bude Európa a Slovensko zaostávať. Reštartované transatlantické partnerstvo je na to optimálnou platformou,“ povedala štátna tajomníčka.

Rezort obrany podporuje udržateľnú mobilitu

15.12. 2021 - Ministerstvo obrany SR pokračuje v znižovaní uhlíkovej stopy a naopak zvyšovaní využívania ekologickejších riešení svojich aktivít. Jedným zo spôsobov je aj postupná „zelená“ obnova vozového parku. V rámci pilotného projektu Koncepcie zeleného ministerstva nahradil rezort v týchto dňoch tri zastarané osobné vozidlá so spaľovacím motorom za nové elektromobily. V uprednostňovaní nákupu ekologických vozidiel pri obmene vozových parkov plánuje ministerstvo pokračovať aj naďalej. „Toto rozhodnutie je v súlade s pripravovaným Akčným plánom rozvoja čistej mobility v podmienkach rezortu obrany na roky 2021-2030, ktorého cieľom je nastaviť podmienky pre napĺňanie zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a tiež plniť ciele Stratégie rozvoja elektromobility na Slovensku,“ povedal generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák.

Rokovanie ministrov obrany CEDC a západného Balkánu potvrdilo záujem o spoluprácu

15.12. 2021 - Ministri obrany krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC) a regiónu západného Balkánu dnes prostredníctvom videokonferencie rokovali o výzvach v oblasti obrany a bezpečnosti v čase pandémie v snahe posilniť regionálnu spoluprácu s EÚ a tiež o aktuálnych iniciatívach na pôde Európskej únie.

Témou Salzburského fóra boli otázky nelegálnej migrácie

15. 12. 2021 - Témou stretnutia ministrov vnútra krajín Salzburského fóra v utorok 14. decembra 2021 boli otázky migrácie na trase východného Stredozemia a západného Balkánu. Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner. Vzhľadom na pandemickú situáciu v Európe sa maďarské predsedníctvo rozhodlo pravidelné stretnutie zorganizovať online formou.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým konštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote

16. 12. 2021- Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o dvoch sťažnostiach, ktorými skupiny sťažovateľov namietali porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote v správnych konaniach. Sťažovatelia sa odvolávali na článok 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a tvrdili, že dĺžka reštitučného konania, vedeného na pozemkovom úrade v Komárne, je neprimeraná. Pred podaním sťažnosti na európsky súd sa sťažovatelia obrátili na Ústavný súd Slovenskej republiky. Ten nálezmi z 21. júna 2018 a 28. apríla 2020 ich sťažnosti uznal a priznal každému zo sťažovateľov 300 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy. Sťažovatelia považovali priznané odškodnenie za neprimerane nízke.

Minister Ján Budaj: Spravodlivosti pri vyšetrovaní únosu prezidentovho syna už nič nestojí v ceste

16.12. 2021 - Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu dnes rozhodol o pokračovaní trestného konania v prípade Mečiarových amnestií, ktoré sú krvavou škvrnou v dejinách Slovenskej republiky. Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vlieva nádej v spravodlivosť a právoplatné odsúdenie zločinov spáchaných v 90-tych rokoch.

Čisté Slovensko potrebuje silu občianskych a podnikateľských iniciatív

16.12. 2021 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) víta iniciatívy podnikateľov, ktoré podporujú plán očistiť Slovensko od odpadu. Slovenská príroda je stále zaplavená nelegálnymi skládkami a plastovým odpadom. Envirorezort podporuje uvedomelé iniciatívy, ktoré podporujú snahu zbaviť Slovensko čiernych skládok.

Ústredná vojenská nemocnica obhájila druhé miesto v hodnotení INEKO

16.12. 2021 - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN patrí k špičke slovenských zdravotníckych zariadení. Potvrdzujú to aj výsledky hodnotiaceho prieskumu INEKO, v rámci ktorého sa umiestnila už tretíkrát na druhom mieste v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Nemocnica dominovala predovšetkým v spokojnosti pacientov s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, prístupom zdravotníckeho personálu, ako aj v kvalite ubytovania a stravy. Rovnako vysoko bol hodnotený aj prístup pacientov k informáciám a nízka úmrtnosť po operačných zákrokoch.

Spustili sme výzvu na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

16.12. 2021 - Prostriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým - malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí;  mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.

Moderné technológie pre kraje podporíme 35 miliónmi eur z eurofondov

16. 12. 2021 - Financie pôjdu na verejnú dopravu, inteligentné parkovanie, monitorovanie ovzdušia aj wifi. Moderné technológie pre lepšie služby v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyčlenilo 35 miliónov eur z eurofondov na modernizáciu integrovaných systémov verejnej hromadnej dopravy, na zvýšenie kvality parkovania, kamerové systémy, na monitorovanie  kvality ovzdušia i mostov, ako aj na budovanie wifi pripojení. Dopytová výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená pre krajské mestá a vyššie územné celky.

Zámerom návrhu novely zákona o štátnej službe je zatraktívnenie práce policajta

16. 12. 2021 - Ministerstvo vnútra 16. decembra 2021 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Novela zákona o štátnej službe pri výbere prezidenta PZ posilňuje vplyv ministra vnútra

16. 12. 2021 - Kompetencie ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru  a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sú posilnené. Vyplýva to z novely zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorú 30. novembra 2021 schválili poslanci Národnej rady SR. Novelizovaný zákon 13. decembra podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Nová legislatíva nadobudla účinnosť 16. decembra 2021.

Finančná správa odhalila podvodníkov s DPH

16.12. 2021 - Výborná česko-slovenská spolupráca priniesla výsledky. Finančnej správe a kriminalistom zo Slovenska a Českej republiky sa podarilo odhaliť organizovanú skupinu podvodníkov s DPH s medzinárodným presahom. V rámci spoločnej akcie Spevák zadržali celkom 22 osôb vrátane hlavného organizátora a zaistili majetok v hodnote takmer 8 miliónov eur. Vyšetrovanie zatiaľ ukázalo, že podvodníci mali minimálne od januára 2018 do júna 2021 obrať oba štáty o viac ako 6,5 milióna eur na dani z pridanej hodnoty. Do reťazca bolo zapojených niekoľko desiatok firiem. Nejde pritom o jedinú spoločnú akciu, následne sa im podarilo odhaliť organizovanú skupinu obchodujúcu s pohonnými látkami.

Zaokruhľovanie mincí - FAQ

16.12. 2021 - V nadväznosti na schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cenách (vyplývajúce z novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách)Ministerstvo financií SR pre Vás pripravilo sériu najčastejšie kladených otázok a odpovedí z praxe. Cieľom predkladaného návrhu bolo zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti.

„Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ bude pomáhať deťom adaptovať sa v škôlke

17.12. 2021 - Pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia – to je úlohou pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca. Vďaka výzve bude môcť od februára pomáhať viac ako 21-tisíc pomocných vychovávateľov mesačne.

NRSR

Poslanci schválili reformu nemocníc, tie sa rozdelia do piatich úrovní

14. 12. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili reformu nemocníc. Tie sa tak rozdelia na viacero úrovní. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Podľa rezortu zdravotníctva ide o najväčšiu reformu za posledných 17 rokov. Priniesť by mala menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie. V pléne ju podporilo 76 poslancov zo 146 prítomných. Proti bolo 68 poslancov a dvaja sa zdržali. Úrovne nemocníc, programov a medicínskych služieb budú po novom rozdelené do kategórií a označené ako V. úroveň, IV. úroveň, III. úroveň, II. úroveň a I. úroveň. Pričom V. úroveň predstavuje najvyššiu a I. najnižšiu úroveň. V zmysle novely rezort zdravotníctva kategorizáciou ustanoví programový profil pre každú úroveň, spôsob určenia medicínskej služby a zoznam služieb, pre každú službu by mal stanoviť zaradenie do medicínskeho programu, ale aj úroveň medicínskej služby a označenie, či je povinná, nepovinná alebo doplnková. Rezort tiež ustanoví indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť a ich cieľové hodnoty, ako aj časovú dostupnosť. "Časová dostupnosť ústavnej starostlivosti sa nesmie stanoviť pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť," píše sa ďalej v zákone.

Prelomila veto prezidentky, schválila novelu zákona o verejných vodovodech

14. 12. 2021 - Vlastníkom verejného vodovodu či kanalizácie má byť po novom len obec alebo mesto, poprípade ich združenia a právnické osoby. Definovať sa má aj malá čistiareň odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov slúžiaca na individuálne čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, menších penziónov či chát. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ktorú v utorok opätovne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Plénum tak prelomilo veto prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá zákon vrátila parlamentu. Žiadala o úpravy. Parlament schválil novelu v pôvodnom znení.

Plénum schválilo rozpočet na budúci rok, deficit má dosiahnuť 4,94 %

14. 12. 2021 - Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok schválilo zákon roka, teda štátny rozpočet na budúci rok. Hlasovalo zaň 91 zo 146 prítomných poslancov. Spolu s ním vzalo plénum na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Štátny rozpočet na budúci rok podporili poslanecké kluby OĽANO, SaS a Sme rodina. Proti hlasovali poslanci Smeru-SD a ĽSNS. Z nezaradených poslancov rozpočet podporili Jana Žitňanská, Alexandra Pivková, Miriam Šuteková, Ján Krošlák a Juraj Šeliga. Zdržali sa Jozef Šimko, Miroslav Kollár a Tomáš Valášek, ostatní nezaradení boli proti. Slovensko by malo v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Schodok v tomto roku má byť necelých 8 % HDP.

Schválila reformu národných parkov,správa pozemkov prejde pod envirorezort

14. 12. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok večer schválili reformu národných parkov. Správa štátnych pozemkov v národných parkoch sa má presunúť pod rezort životného prostredia. Reformu podporilo 75 zo 76 prítomných hlasujúcich poslancov, proti bol jeden, nikto sa nezdržal. V pléne bolo v skutočnosti viac poslancov, no počas hlasovania vytiahli karty. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) po hlasovaní ukončil 51. schôdzu NR SR. Na riadnej schôdzi by sa mali poslanci opäť zísť až vo februári 2022. Reformu nepodporili opoziční poslanci ani klub Sme rodina, pri hlasovaní vytiahli karty, systém ich vykázal ako neprítomných. Proti bol Ján Mičovský z OĽANO. Reformu okrem poslancov za OĽANO, SaS a Za ľudí podporili aj nezaradení poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek.

Schválila reformu národných parkov,správa pozemkov prejde pod envirorezort

14. 12. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok večer schválili reformu národných parkov. Správa štátnych pozemkov v národných parkoch sa má presunúť pod rezort životného prostredia. Reformu podporilo 75 zo 76 prítomných hlasujúcich poslancov, proti bol jeden, nikto sa nezdržal. V pléne bolo v skutočnosti viac poslancov, no počas hlasovania vytiahli karty. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) po hlasovaní ukončil 51. schôdzu NR SR. Na riadnej schôdzi by sa mali poslanci opäť zísť až vo februári 2022. Reformu nepodporili opoziční poslanci ani klub Sme rodina, pri hlasovaní vytiahli karty, systém ich vykázal ako neprítomných. Proti bol Ján Mičovský z OĽANO. Reformu okrem poslancov za OĽANO, SaS a Za ľudí podporili aj nezaradení poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek.

Ústavnoprávny výbor NR SR schválil pravidlá online rokovania

15. 12. 2021 - Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom 104. zasadnutí dňa 14. decembra 2021 schválil pravidlá online rokovania, ktoré sú predpokladom na to, aby počas núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie mohol rokovať aj formou na diaľku. Výbor si tento spôsob rokovania plánuje odskúšať v praxi už na svojom najbližšom zasadnutí dňa 27. januára 2022. Pravidlá rokovania online formou by sa mali stať vzorovými pre všetky ostatné výbory slovenského parlamentu tak, ako to predpokladá § 60a rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zároveň prisľúbila vypracovať manuál vedenia schôdze výborov online formou pre predsedov jednotlivých výborov s cieľom uľahčiť im manažovanie rokovania výborov parlamentu touto formou. Online zasadnutie výborov sa však bude môcť uskutočniť aj bez manuálu, navyše niektorí predsedovia výborov sú zároveň komunálnymi poslancami alebo starostami či primátormi a rokovania online formou sú pre nich už dlhší čas známe z tohto prostredia.

Prezident

Prezidentka podpísala sedem zákonov

14.12.2021 - Prezidetka Zuzana Čapuztová podpísala v pondelok 13. decembra 2021 sedem zákonov.

Prezidentka podpísala novelu volebného zákona, skracuje moratórium

15.12.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 15. decembra 2021 zákon z 2. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela volebného zákona okrem iného skracuje moratórium na zverejňovanie prieskumov na 48 hodín pred začiatkom hlasovania.

Ústavný súd dal v prípade viceguvernéra NBS za pravdu prezidentke

15.12.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová postupovala správne, keď v roku 2019 rozhodla, že Jozefa Hudáka nevymenuje na post viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Ústavný súd totiž nevyhovel jeho ústavnej sťažnosti, v ktorej namietal, že prezidentka porušila jeho základné právo na rovný prístup k verejnej funkcii. Prezidentka Jozefa Hudáka nevymenovala do funkcie viceguvernéra NBS z viacerých dôvodov. Pri rozhodovaní v roku 2019 dospela k záveru, že nespĺňal zákonné požiadavky na výkon funkcie, teda dosiahnutie úplneho vysokoškolského vzdelania univerzitného zamerania v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva. Pochybnosti vyvolával aj rozsah, povaha a aktuálnosť jeho praxe v riadiacej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva.

Prezidentka v Denníku N: Dezinformácie a výmysly rozkladajú spoločnosť

16.12.2021 - Devastačný vplyv sociálnych médií, šírenie dezinformácií, bludov, výmyslov a amaterizmu má priamy dosah na pandémiu a rozkladá spoločnosť zvnútra. Prezidentka Zuzana Čaputová to povedala v rozhovore pre Denník N v stredu 15. decembra 2021. Ďalšími témami rozhovoru boli jej vzťahy s politickými lídrami, situácia v koalícii a opozícii, pandémia, ale aj pôsobenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku či činnosť SIS.

Mečiarove amnestie: Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ je prelomové

16.12.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová považuje rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v prípade Michala Kováča ml. za prelomové. Mečiarove amnestie boli podľa prezidentky hanebným príkladom zneužitia práva. "Roky sa občianska spoločnosť aj mnohí naši politici snažili dosiahnuť ich zrušenie a tým pádom aj vyšetrenie zodpovednosti SIS a ďalších osôb pri únose syna prezidenta Michala Kováča. Dnes Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že je možné pokračovať v trestnom konaní. Považujem to za prelomové rozhodnutie - konečne sa pre naše súdy otvorila príležitosť do dôsledkov vyšetriť kauzu, ktorá dlhé roky polarizovala spoločnosť a rozhodnúť o vine alebo nevine obžalovaných."

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 

 

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk