31.1.2022
ID: 5336upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od januára sa zrušilo predkladanie prvých 10 výpisov, občania tak na úradoch ušetrili už desaťtisíce eur. Dobrá správa pre občanov. Nový antibyrokratický zákon z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa osvedčil už v prvých týždňoch platnosti.

Vláda

Ministri pre energetiku rokovali vo francúzskom Amiens

23. 01. 2022 - Spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite, úloha lesov a produktov z dreva v politikách životného prostredia, ale aj ceny energií boli hlavnými témami dvojdňového rokovania (21. a 22. januára) vo francúzskom meste Amiens. Pod taktovkou francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ sa za diskusným stolom stretli ministri EÚ pre energetiku a životné prostredie. Vedúcim delegácie Ministerstva hospodárstva SR bol štátny tajomník Karol Galek. Rokovanie potvrdilo potrebu zohľadnenia sociálnych dopadov transformácie energetiky, hoci názory na riešenie v rámci národnej a európskej úrovne sa medzi jednotlivými štátmi rôznia. Štátny tajomník Karol Galek za problematický označil fakt, že návrhy balíka Fit for 55 síce zvyšujú celkovú klimatickú ambíciu, no zároveň vytvárajú aj nové prekážky pre jej naplnenie. Požiadavky členských štátov na flexibilitu a zohľadnenie národných odlišností je potrebné zobrať do úvahy aj v prebiehajúcich intenzívnych rokovaniach na úrovni EÚ.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Inovačnom dni: ESET je naším strategickým klenotom s globálnym presahom v snahe zabezpečiť bezpečný digitálny priestor, zároveň podporujúci rozvoj vedy a výskumu na Slovensku

24.01.2022 - Trináste podujatie z cyklu Inovačný deň sa dnes (24. januára 2022) uskutočnilo v sídle spoločnosti ESET v Bratislave. Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala zahraničných veľvyslancov na pôde jednej z piatich najväčších globálnych firiem na trhu s antivírusovým softvérom. „Žijeme v čase digitálnej revolúcie, ktorá predstavuje enormný potenciál hospodárskeho rastu a technologických inovácií. Rozvoj elektronizácie a digitalizácie však so sebou nesie aj exponenciálny nárast kybernetických hrozieb. Som hrdá na to, že svetovým lídrom v úsilí o bezpečný digitálny rozvoj patrí popredné miesto slovenskej firme,“ uviedla štátna tajomníčka.

Spúšťame novú výzvu na projekty pre poľnohospodárov

24.01.2022 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa výzvu 4.1 pre poľnohospodárov v hodnote 110 miliónov EUR. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss. Minister tiež vyzval poľnohospodárov, aby sa prehlásili z výzvy č. 50/PRV/2020 do novovyhlásenej výzvy. Motivovať ich k tomu má zvýšené stropovanie v prípade malých projektov a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov.

Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu: Slovensko je odhodlané splniť klimatické ciele a súčasne s tým podporiť transformáciu na výzvy 21. storočia

24.01.2022 - Druhé zasadnutie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu (EZD) bolo venované pripravovaným legislatívnym zmenám, ktoré pomôžu v boji s klimatickou krízou. Ide predovšetkým o zákon o klíme a s ním súvisiacu implementáciu klimatického balíka Fit for 55, a novelu zákona o obchodovaní s emisními kvótami. Minister životného prostredia a predseda Rady vlády pre EDZ Ján Budaj zároveň využil príležitosť a informoval predstaviteľov zeleného fóra o výstupoch z neformálnej Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa uskutočnila koncom minulého týždňa vo francúzskom Amiens.

Dopytová výzva na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti štátnych inštitúcií, VÚC a miest pokračuje štvrtým hodnotiacim kolom

24.01.2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo štvrté hodnotiace kolo dopytovo-orientovanej výzvy „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu využiť eurofondové zdroje na posilnenie svojej kybernetickej bezpečnosti. Žiadosť o podporu je možné zaslať do 10. marca 2022. Výzva je určená organizáciám štátnej správy, subjektom verejnej správy, vyšším územným celkom a obciam na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti vo svojich inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako je určená aj pre tie inštitúcie, ktoré sa snažia o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Vicepremiérka Remišová: V partnerskom dialógu pri príprave čerpania nových eurofondov patrí Slovensko k najlepším

24.01.2022 - Prieskum mimovládnych organizácií CEE Bankwatch ocenil zapájanie odbornej aj laickej verejnosti do prípravy Partnerskej dohody a Programu Slovensko Slovensko si v príprave na čerpanie nových eurofondov počína veľmi dobre. Do prípravy Partnerskej dohody, ktorá je popri Programe Slovensko hlavným strategickým dokumentom na nové programové obdobie, výrazne zapájame všetkých kľúčových aktérov. Potvrdil to prieskum siete mimovládnych organizácií CEE Bankwatch, ktorý zisťoval kvalitu spolupráce s environmentálnymi mimovládnymi organizáciami v členských štátoch Európskej únie.

K. Galek: Návrh ÚJD k spusteniu 3. bloku Mochoviec je dobrou správou, potvrdzuje transparentnosť celého procesu

24. 01. 2022 - Rezort hospodárstva víta návrh, ktorý vydal Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR v súvislosti so spustením tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce. K návrhu, ktorý je oficiálnym dokumentom a predchádza samotnému druhostupňovému rozhodnutiu, budú mať teraz možnosť vyjadriť sa účastníci konania. „Sme radi, že pokračuje proces uvedenia 3. bloku do prevádzky. Ide o dôkaz, že celý proces je transparentný, s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a dodržiavanie platnej legislatívy. Očakávame, že k tzv. draftu budú mať účastníci konania pripomienky, na ktoré bude ÚJD v spolupráci s držiteľom povolenia a manažmentom projektu pripravený transparentne reagovať," uviedol štátny tajomník MH SR Karol Galek.

Martin Klus v Bruseli: Slovensko čaká „supervolebný“ rok 2024, a preto by sme v záujme ochrany a podpory demokracie mali okrem domácich úloh spolupracovať aj na európskej úrovni

25.01.2022 - „Slovensko víta balík legislatívnych návrhov Európskej komisie venovaný ochrane integrity volieb, posilneniu demokratických systémov a transparentnosti politickej súťaže. Sme pripravení diskutovať o jednotlivých aktoch, no súčasne si uvedomujeme, že v záujme skvalitnenia nášho volebného systému ešte musíme na národnej úrovni splniť viacero domácich úloh. Čaká nás ‚supervolebný‘ rok 2024, keď sa budú konať nielen parlamentné voľby, ale aj dvojkolové prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Žiaľ, nie je tajomstvom, že Slovensko už niekoľkokrát zlomilo rekord v najnižšej účasti v eurovoľbách spomedzi členských štátov Európskej únie (EÚ). Aby sa rovnaký scenár neopakoval aj o dva roky, uvažujeme napríklad aj nad zlúčením druhého kola prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu, ale aj s väčším zapojením zastupiteľských úradov SR v zahraničí do volieb, či so zjednodušením volieb poštou. Všetky tieto procesy však ovplyvnia aj snahy o európsku harmonizáciu volebných procesov.“

Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú dopravu

25.01.2022 - Vláda schválila dokument, ktorý do budúcna udáva smerovanie mobility na Slovensku. Cieľom je poskytovať ekologické, bezpečné a efektívne služby. Do roku 2030 by sa malo cestovať na jednotný cestovný lístok a v roku 2050 by takmer všetky druhy dopravy mali mať nulové emisie. Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu stojí na 3 kľúčových pilieroch – inteligentná, odolná a udržateľná mobilita. „Cieľom stratégie je vybudovanie smart dopravy, sústreďuje sa preto na rozvoj digitálnych a komunikačných technológií tak, aby doprava už nebola vnímaná ako produkt, ale ako služba. A teda, možnosť dostať sa z bodu A do bodu B čo najrýchlejšie, najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najšetrnejšie. Jednoducho smart,“ hovorí riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga.

Ministerstvo vnútra podporuje návrhy francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ

26. 01. 2022 - Minister vnútra SR Roman Mikulec v stredu 26. január 2022 večer rokoval s ministrom vnútra Francúzskej republiky Géraldom Darmaninom. Videokonferencia ministrov sa uskutočnila pri príležitosti aktuálne prebiehajúceho FR PRES v Rade EÚ. Francúzsky minister vnútra Darmanin predstavil návrhy francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ. Francúzsko čaká  veľmi náročná úloha pokúsiť sa o posun v rokovaniach pri témach riadenia hraníc a migrácie, najmä v súvislosti s Paktom o migrácii a azyle, ako aj s návrhom Kódexu schengenských hraníc, ktoré sú nosnými témami francúzskeho  predsedníctva.

Vojenskí policajti sa pripravujú na tretie nasadenie do námornej operácie EUNAVFOR MED IRINI

26.01.2022 - Slovenská republika nasadí do vojenskej operácie Európskej únie EUNAVFOR MED IRINI ďalších vojenských policajtov. Prípravou na pôsobenie na palube fregaty nemeckých námorných síl v Stredozemnom mori aktuálne prechádza 11 príslušníkov Vojenskej polície.Vybraní vojenskí policajti absolvovali najskôr prípravu vo výcvikových zariadeniach VP a Centra výcviku Lešť. Zásahová skupina následne nastúpila na 8-týždňový výcvik v zariadeniach Námorníctva SRN na základniach Eckernfoerde a Neustadt.

Slovenská republika odovzdala ďalšiu zásielku humanitárnej pomoci pre Libanon

26.01.2022 - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Libanone Marek Varga včera (25. januára 2022) oficiálne odovzdal libanonskej mimovládnej organizácii Development for life and peace ďalšiu zásielku materiálnej humanitárnej pomoci zo Slovenska. Slovenská republika tak reaguje na aktuálnu sociálnu, ekonomickú a politickú situáciu v krajine, ktorá je alarmujúca. „Naším cieľom je pomôcť Libanonu budovať kapacity okamžitej pomoci a v prípade prehĺbenia krízy posilniť pripravenosť krajiny poskytnúť primárnu zdravotnú starostlivosť pre najviac zasiahnuté skupiny obyvateľstva," uviedla štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá konzultantov, ktorí pomôžu s prípravou IT projektov

26.01.2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá odborných IT konzultantov, ktorí posilnia kapacity štátu a pomôžu inštitúciám štátnej správy, ale aj samosprávam s prípravou projektovej dokumentácie pri podávaní žiadostí o eurofondy v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. IT konzultanti by mali mať skúsenosť s prípravou eurofondových projektov, no žiadané sú aj skúsenosti s realizovaním projektov v prostredí verejnej správy. Prvé kolo na podávanie žiadosti sa uzatvára 10. februára 2022.

Vláda schválila Národnú stratégiu riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky

26. 01. 2022 - Minister Roman Mikulec materiál predložil na rokovanie kabinetu 26. januára 2022. Zámerom stratégie je posilnenie efektívneho riadenia bezpečnostných rizík, s čím je priamo spojené zvýšenie odolnosti a posilnenie bezpečnostného systému štátu. Rovnako zlepšenie schopnosti subjektov verejnej správy reagovať na riziká hrozieb, katastrof, krízových situácií či vzniknutých mimoriadnych udalostí. Uskutočnenie tohto zámeru je však možné dosiahnuť len zlepšením inštitucionálneho a metodicko-koordinačného riadenia, legislatívnymi a organizačnými úpravami zameranými na zvýšenie odolnosti voči prírodným a človekom spôsobeným krízovým situáciám a hrozbám.

Vicepremiérka Remišová: Po prvých týždňoch platnosti zákona je jasné, že najväčšia antibyrokratická reforma v histórii Slovenska je veľkým úspechom

27.01.2022 - Od januára sa zrušilo predkladanie prvých 10 výpisov, občania tak na úradoch ušetrili už desaťtisíce eur. Dobrá správa pre občanov. Nový antibyrokratický zákon z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa osvedčil už v prvých týždňoch platnosti. Od januára sa na základe neho zrušilo predkladanie prvých 10 potvrdení a výpisov na úradoch, celkovo sa týmto zákonom zruší až 21 papierových dokumentov. Ľudia tak ušetrili vyše 700-tisíc eur. 

Ivan Korčok: Dôvera je kľúčová pre európsku demokraciu a budúcnosť Európskej únie

27.01.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa dnes (27. januára 2022) v Bratislave stretol s podpredsedníčkou Európskej komisie pre demokraciu a demografiu a spolupredsedníčkou Výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy Dubravkou Šuicovovou. Hlavnou témou rozhovoru bola Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá je sériou občianskych konzultácií a dialógov v 27 členských štátoch Európskej únie ako aj  na plenárnych zasadnutiach v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. „Zatiaľ čo dezinformátori komunikujú polopravdami a negatívnymi emóciami, my argumentujeme faktmi, pozitívnymi príkladmi a osobnými príbehmi o tom, že členstvo v EÚ je pre Slovensko a jeho občanov jednoznačným prínosom,“ zdôraznil minister Korčok.

Ministerstvo spúšťa nový portál voľných pracovných miest

27.01.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí 1. februára vlastný pracovný portál – www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, prostredníctvom ktorého si zamestnávatelia môžu splniť svoju zákonnú povinnosť ohlasovania voľných pracovných miest. Portál vo vlastníctve a správe ministerstva práce bol vytvorený podľa jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Nahradí tak doteraz používaný portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP). Na novej platforme si môžu hľadať prácu uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Stanovisko MO SR k medializovaným diskusiám v NATO

27.01.2022 - Rastúce napätie v súvislosti s konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou si vyžaduje, aby sme sa zodpovedne pripravovali na všetky scenáre možného vývoja. A to ako na národnej úrovni (špeciálne brífingy najvyšších ústavných činiteľov, zasadnutia BR SR a vlády SR, rokovania výborov NRSR), tak aj na úrovni NATO. V NATO sú štandardne pri každej kríze posudzované všetky možné alternatívy vývoja situácie. Návrh vojenských expertov na prípadné posilnené spoločné pôsobenie ozbrojených síl členských krajín NATO v oblasti východnej hranice Aliancie, vychádza zo skúseností, ktoré NATO získalo z pôsobenia v krajinách Pobaltia a v Poľsku v reakcii na nezákonnú anexiu Krymu Ruskou federáciou a na ozbrojený konflikt prebiehajúci na ukrajinskom Donbase či v Luhansku a je len jednou z možných alternatív ďalšieho vývoja. Cieľom vojenských expertov je spracovať čo najucelenejší zoznam možností, ktoré má NATO, ako obranná aliancia, k dispozícii v ďalšom priebehu zvyšujúceho sa napätia. NATO chce a musí byť pripravené na všetky možné scenáre vývoja vrátane tých najhorších, aj keď všetci si želáme ukľudnenie situácie. Presne tak má konať najsilnejšia obranná aliancia v histórii.

Verejnoprávna televízia odvysiela nové časti seriálu ROBIN, na ktorom sa podieľalo aj ministerstvo vnútra

27. 01. 2022 - Nová séria krátkych príbehov šikovného nemeckého ovčiaka Robina a jeho parťáka Richarda približuje detským divákom rôzne dramatické situácie a dáva im návody, ako sa pri nich bezpečne zachovať. Projekt Robin vznikol v spolupráci RTVS, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a herca Juraja Baču. Obľúbený detský seriál RTVS sa na obrazovky Jednotky vracia od nedele 6. februára 2022 v rámci ranného detského pásma a následne v reprízach na Dvojke.

Minister vnútra v Košiciach ocenil policajtov a odovzdal do užívania novú budovu pre dopravnú políciu

27. 01. 2022 - Minister vnútra Roman Mikulec vo štvrtok 27. januára 2022 na pracovnom výjazde v Košiciach ocenil príslušníkov PZ pri príležitosti 40. výročia založenia Pohotovostnej motorizovanej jednotky a 30. výročia založenia Pohotovostného policajného útvaru. Do vyššej hodnosti povýšil 13 príslušníkov PZ za príkladný a zodpovedný výkon štátnej služby, osobný podiel na budovaní a rozvoji Policajného zboru a plnenie služobných povinností nad rámec zverených úloh; 8 príslušníkov PZ si odnieslo medailu I. II. alebo III. Stupňa. „Som rád, že máme v policajných radoch profesionálov, ktorí nám dennodenne ukazujú, že sú hodní hesla „pomáhať a chrániť. Všetkým oceneným policajtom gratulujem," povedal minister vnútra. Minister následne slávnostne otvoril novú budovu pre Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach. Stavba bola financovaná z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov z operačného programu Kvalita životného prostredia. Hlavným zámerom bolo  zníženie energetickej náročnosti budovy a úspora prevádzkových nákladov.

Rezort dopravy opätovne otvára schému pomoci pre segment BUS

27. 01. 2022 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre takzvaný segment BUS. Ide o opravnú výzvu pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli podať.

Rezort dopravy opätovne otvára výzvu na dva týždne, a to od štvrtka 27.1.2022 do štvrtka 10.2.2022 vrátane. „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti nepodávali na poslednú chvíľu tak, ako to bolo pri predchádzajúcich výzvach. Ak prídu ich opravné žiadosti v dostatočnom predstihu, kontrolóri ich budú posudzovať operatívne,“ priblížil minister dopravy Andrej Doležal.

Ministerstvo dopravy zdôrazňuje, že ak bude žiadosť podaná až posledný deň výzvy a následne bude v tejto žiadosti zistená opäť chyba, po tomto dátume už nebude žiadateľom umožnené takúto žiadosť podať ešte raz.

NRSR

Predseda parlamentu Boris Kollár diskutoval so zástupcami samospráv

24. 01. 2022 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár dnes na pôde parlamentu prijal primátorku mesta Sliač Ľubicu Balgovú a starostu obce Kuchyňa Róberta Bujnu. Spoločne tak diskutovali možných dopadoch po podpísaní Obrannej dohody medzi SR a USA. Zástupcovia samospráv predsedovi tlmočili svoje obavy aj požiadavky. „My, predstavitelia samospráv nechceme ísť proti záujmom štátu, naopak, chceme byť partnermi, ale na to potrebujeme dostatok informácií, aby sme vedeli vyvracať dezinformácie a ukľudniť obavy našich občanov“, povedala v úvode primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová.

Medzi najväčšie obavy dotknutých obcí patria predovšetkým priame finančné odpady z letiska, navýšenie letových hodín či priame dopady na rozpočet obce. V neposlednom rade aj nezodpovedané otázky súvisiace s prevádzkou vojnovej časti letiska. „Aká hustota lietania sa plánuje? Bude sa lietať aj vo večerných hodinách? Budeme mať k dispozícií aj letový poriadok?“, zneli otázky od zástupcov samospráv.

B. Kollár: Je dôležité nikdy nezabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny

27. 01. 2022 - Je dôležité nikdy nezabudnúť na hrôzy a genocídu, ktorá sa stala počas druhej svetovej vojny. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu pripadajúceho na 27. januára. K Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave tiež položil veniec. "Takéto niečo už v našom priestore nechceme. Je veľmi dôležité poukazovať na to, čo sa udeje, ak sa spustí vojna. Dejú sa tam ďalšie zverstvá, trpia nevinní ľudia, ženy, deti a toto nesmieme dopustiť," povedal Kollár. Uviedol, že pri príležitosti medzinárodného dňa bude tiež osvetlený Bratislavský hrad. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2005 ako deň spomienky na šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dátum pripomína 27. január 1945, keď Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau.

Prezident

Olympionici a paralympionici zložili sľub pred odletom do Pekingu

24.01.2022 - Členovia olympijskej a paralympijskej výpravy zložili v pondelok 24. janjuára v Prezidentskom paláci slávnostný sľub pred odletom na zimné olympijské a paralympijské hry v Tokiu. Športové úspechy a víťazstvá – a najmä tie na olympijskej pôde – sú podľa prezidenty Zuzany Čaputovej pre nás všetkých zdrojom hrdosti a nadšenia. "Najmä v dnešných časoch, keď je o dobré správy núdza, môžete byť práve vy ich nositeľmi. Každý úspech športovca v slovenskom drese môže aspoň na chvíľu spojiť rozdelenú spoločnosť a ja verím, že takýchto dobrých správ nám pošlete čo najviac."

Stanovisko prezidentky k napätej situácii na Ukrajine

25.01.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 25. januára 2022 reagovala na napätú situáciu na Ukrajine, ktorou sa zaoberala aj Bezpečnostná rada SR. 

"Bezpečnostná situácia v našom regióne sa zhoršuje. Na hranici s našim susedom, Ukrajinou, už niekoľko týždňov Ruská federácia bez jasného zdôvodnenia koncentruje veľkú prítomnosť svojich ozbrojených síl. Zároveň, koncom roka Moskva publikovala požiadavky smerom k Spojencom v Severoatlantickej aliancii a Spojeným štátom americkým. V nich okrem iného žiada obmedzenie suverenity Ukrajiny v možnosti vybrať si svoju zahraničnú politiku, či obranné partnerstvá. Pokiaľ ide o vojenskú prítomnosť NATO v našom regióne, Rusko požaduje de facto návrat k stavu predtým, ako niektoré členské štáty Aliancie, vrátane Slovenska, do nej vstúpili.

EXPO v Dubaji je možnosť prezentovať kreativitu a schopnosti Slovenska

27.01.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 27. januára 2022 otvorila slovenský Národný deň na svetovej výstave EXPO v Dubaji.

Podľa prezidentky svetová výstava na EXPO vytvára možnosť prezentovať kreativitu a schopnosti Slovenska, našich inovátorov, vedcov, podnikateľky a podnikateľov, ale aj našu kultúru svetovému publiku v regióne, ktorý aj pre nás prináša mnohé príležitosti.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk