22.8.2022
ID: 5524upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Podpora rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia či v hmotnej núdzi. To bolo cieľom druhého kola výzvy na preplácanie školských klubov detí. Príspevok na žiaka dostane každá škola, ktorá sa do výzvy zapojila. V novom školskom roku sa tak vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti toto opatrenie dotkne takmer 5-tisíc žiakov.

Vláda

B. Gröhling: Aj v novom školskom roku preplatíme ŠKD deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotkne sa to takmer 5-tisíc žiakov

15.08.2022 - Podpora rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia či v hmotnej núdzi. To bolo cieľom druhého kola výzvy na preplácanie školských klubov detí. Príspevok na žiaka dostane každá škola, ktorá sa do výzvy zapojila. V novom školskom roku sa tak vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti toto opatrenie dotkne takmer 5-tisíc žiakov. Jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, je zvýšiť objem hodín, ktorý trávia škole. To sa dá zrealizovať prostredníctvom aktivít v školských kluboch detí (ŠKD). „ŠKD je dôležitý aj na to, aby si deti a žiaci upevnili poznatky či budovali vzťahy s rovesníkmi,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Polícia svoje aktivity pri vyvracaní hoaxov a podvodov rozšíri aj na Instagram

15. 08. 2022 - Nový komunikačný kanál sa stane súčasťou účtov Policajného zboru na sociálnych sieťach, ktoré patria medzi najsledovanejšie v rámci európskych polícií. Policajný zbor bude vyvracať hoaxy a upozorňovať na podvody aj na Instagrame v rámci účtu Hoaxy a podvody - Polícia SR. Verejnosť tam nájde  stručné a zaujímavé vysvetlenia hoaxov, dezinformácií či manipulácií na rôzne témy, dočíta sa  o nových technikách podvodníkov v online priestore. Súčasťou komunikačného kanála budú nielen štandardné posty, ale aj tzv. Stories či Reels, ktoré polícii poskytnú nový edukačno-preventívny rozmer na oslovenie ešte širšieho publika.

Kandidátne listiny pre jesenné voľby možno podávať do augusta

15. 08. 2022 - Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa uskutočnia po prvý raz v jednom termíne a v jednej volebnej miestnosti, a to v sobotu 29. októbra 2022.  Pripomíname, že politické strany, koalície aj nezávislí kandidáti majú čas na podanie kandidátnych listín najneskôr do 30. augusta 2022. Pre komunálne voľby sa kandidátne  listiny doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie  v listinnej podobe, pre župné voľby zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja v listinnej aj elektronickej podobe. Upozorňujeme tiež politické strany a koalície politických strán, že dňom 30. augusta uplynie lehota na delegovanie členov miestnej volebnej komisie a komisie samosprávneho kraja.

Rekordný počet smrteľných nehôd v horách

15. 08. 2022 - Letná turistická sezóna je v plnom prúde. Svedčí o tom aj vyšší podiel návštevnosti vo Vysokých Tatrách, ako aj v ostatných horských oblastiach oproti minulému roku. Horská záchranná služba pri súčasnej návštevnosti hôr od januára do 11. augusta 2022 zaznamenala už 30 smrteľných nehôd v horách. Tento počet smrteľných nehôd za uvedené obdobie je najvyšší za posledných desať rokov.

Polročné zhodnotenie plnenia rozpočtu: Napriek výzvam hospodárime podľa plánu

15.08.2022 - Vojnový konflikt na Ukrajine, pandémia či rastúca inflácia. Napriek všetkým výzvam Ministerstvo financií SR hospodári podľa plánu a vyššie výdavky dokáže kompenzovať aj bez zvyšovania deficitu. Hospodárenie rozpočtu verejnej správy v roku 2022 sa naďalej očakáva na úrovni -5,2 miliardy eur, čo predstavuje -4,9 % HDP. To zodpovedá úrovni schváleného rozpočtu verejnej správy na tento rok. Schodok však môže byť ku koncu roku nižší. Okrem lepšieho vývoju príjmov rozpočtu verejnej správy dochádza v súvislosti s rastúcou infláciou aj k nárastu a potrebe financovania dodatočných výdavkov rozpočtu verejnej správy. Najvýraznejšími rizikami pre hospodárenia tohto roka naďalej zostáva situácia spojená s vojnovým konfliktom na Ukrajine, príchod prípadnej jesennej vlny pandémie COVID – 19, výdavky spojené s infláciou, a to najmä ceny energií.

Rezort zdravotníctva podporí z plánu obnovy starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku

16.08.2022 - Pandémia COVID-19 zvýšila nápor na systém starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Sociálna izolácia, obmedzenie fyzických kontaktov a ekonomická neistota negatívne dopadli na duševné zdravie ľudí naprieč všetkými vekovými kategóriami. Pandémia tak zvýraznila potrebu skvalitnenia starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a zvýšenie jej dostupnosti. Preto ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR podporí vzdelávania odborníkov práve v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.
„Počas pandémie išlo Slovensku doslova o dušu. No bez ohľadu na COVID-19 je veľký priestor na skvalitňovanie starostlivosti o duševné zdravie. Podľa dostupných štatistík najmenej štyri percentá obyvateľov trpí jednou či viacerými duševnými chorobami. Zlepšenie starostlivosti tak nemá len medicínsky rozmer, ale aj spoločenský. Duševné ochorenia súvisia aj s chudobou, vzdelanosťou či kriminalitou,“ hovorí Ján Krajči, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem.

B. Gröhling: Školy dostanú na ukrajinských žiakov financie z eurofondov, s ich začleňovaním a vzdelávaním pomôžu koordinátori
 
16.08.2022 - Školy v septembri dostanú finančný príspevok na žiakov z Ukrajiny. Pôjde o financie z eurofondov za predchádzajúce obdobie marec až august v objeme viac než 10 miliónov eur. V novom školskom roku budú finančné prostriedky vyčleňované podľa počtu detí z Ukrajiny, ktoré vykáže škola ku koncu mesiaca. Príspevok na jedného žiaka je zhruba 200 eur. V spolupráci NIVAM s UNICEF tiež vzniknú nové pozície - koordinátori na regionálnych úradoch školskej správy v ôsmich krajských mestách, ktorí budú zodpovední za vzdelávanie žiakov z Ukrajiny. Na starosti budú mať ich zaraďovanie do škôl alebo budú metodicky usmerňovať školy. Venovať sa budú aj jazykovým kurzom pre učiteľov. V novom školskom roku sa školy môžu oprieť aj o jednoduchú pomôcku pre školy s modelovými situáciami k začleňovaniu žiakov z Ukrajiny.

Novým dopravcom na trati Bratislava - Komárno bude Leo Express

17. 08. 2022 - Spoločnosť Leo Express predložila najvýhodnejšiu ponuku v súťaži na železničného dopravu na trať Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. Nový dopravca by mal začať premávať od 10. decembra 2023 na najbližších deväť rokov, teda do 9. decembra 2032. „O výsledku okrem ceny rozhodovali aj kvalitatívne kritériá ako počet miest na sedenie, klimatizované vozne, toalety či nízkopodlažnosť. Verím, že s novým dopravcom a jeho službami budú cestujúci spokojní,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal. O účasť v tendri prejavilo záujem 7 dopravcov, vo finále okrem spoločnosti Leo Express predložili svoje ponuky Železničná spoločnosť Slovensko a Yosaria Trains. Víťaz súťaže by mal na trati jazdiť od 10. decembra 2023, je však možné, že to bude už o rok skôr.
„Na základe odporúčania hodnotiacej komisie ponúkneme Leo Express možnosť prepravovať cestujúcich medzi Bratislavou a Komárnom už od 11. decembra 2022,“ uzavrel minister dopravy.

Štátny tajomník Velič: Pomáhame rodičom aj samosprávam – po celom Slovensku sme podporili až 204 000 miest pre žiakov základných škôl

17.8.2022  - Len v Bratislavskom kraji vzniklo vďaka špeciálnej výzve 4 265 nových miest pre deti v ZŠ. Pomáhame rodičom a samosprávam riešiť problém s nedostatkom miest pre deti v základných školách. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme v dobiehajúcom programovom období podporili 204 000 miest pre žiakov po celom Slovensku. Na modernejšie, kvalitnejšie a dostupnejšie základné školy pre všetkých išlo spolu takmer 110 miliónov eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) navyše minulý rok vypísalo historicky prvú výzvu, špeciálne určenú pre ZŠ v Bratislavskom kraji, kde bol nedostatok miest pre deti najvypuklejší.

Agrorezort vníma problémy poľnohospodárov spojené so suchom a vyššími cenami energií

17.08.2022 - Vyššie ceny energií sa už dlhšiu dobu premietajú do zvýšených cien za potraviny.  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) nemôže vstupovať do cenotvorby, môže však prinášať riešenia, ako zmierniť tento nárast cien, ktorý v konečnom dôsledku znáša spotrebiteľ.
MPRV SR v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) vyčlenilo prostriedky v celkovom objeme 8 miliónov EUR na tzv. Mimoriadnu pomoc pre potravinárov. Od konca apríla do 10. júna 2022 mohli potravinári vyplniť dotazník, na základe ktorého im MPRV SR poskytlo mimoriadnu finančnú pomoc v  situácii extrémneho zdražovania.

Reakcia na zastavenie výroby v hlinikárni Slovalco

17. 08. 2022 - Už v septembri Slovensko príde najmenej na jeden rok o jediného výrobcu primárneho hliníka s viac ako 70-ročnou tradíciou. Hlinikáreň Slovalco pristúpila k najhoršiemu scenáru, kedy reaguje na neschopnosť zaviesť konkurencieschopný rámec na kompenzáciu nepriamych CO2 nákladov. Došlo tak k situácii, na ktorú rezort hospodárstva upozorňoval už dlhšie. „Mrzí ma, že napriek tomu, že sme o tejto situácii vedeli, nenašli sme s ministerstvom financií dohodu na tom, aby sa zrealizovala adresná pomoc pre tak energeticky náročný podnik. Pritom presne na tieto účely tu máme enviromentálny fond, do ktorého plynú tržby z predaja povoleniek CO2. O uvedenú kompenzáciu zo strany štátu sa pritom firma dožadovala už takmer dva roky na ministerstve financií, kde však zjavne majú iné priority, ako je slovenský priemysel a jeho konkurencieschopnosť,“ zdôrazňuje minister hospodárstva Richard Sulík. „Rezort hospodárstva pritom podniklo všetky kroky k zníženiu poplatkov v koncových cenách energií, ktoré má vo svojej kompetencii,“ dodal.

Ministerstvo kultúry spúšťa druhé kolo dotačnej výzvy v rámci národného projektu na obnovu národných kultúrnych pamiatok

18.08.2022 - Jednou z aktuálnych priorít ministerstva kultúry je nový národný projekt, vďaka ktorému poskytne v rokoch 2022-2023 na obnovu slovenského kultúrneho dedičstva celkovú podporu vo výške takmer 8,2 milióna eur. Len pred pár dňami rezort uzavrel prvé kolo výzvy, v ktorej podporil 15 národných kultúrnych pamiatok. Dnes spúšťa druhé kolo, v ktorom dostanú šancu ďalší žiadatelia.

Zastavenie znečistenia z bane v Nižnej Slanej nepokračuje, ako by malo. Minister Budaj apeluje na urýchlené prijatie účinných riešení

18.08.2022 - Špeciálne technické opatrenie v sideritovej bani pri obci Nižná Slaná z minulého týždňa prispelo k zníženiu vytekania znečistených banských vôd, nie však k jeho úplnému zastaveniu. Zodpovednosť za zastavenie šírenia kontaminácie z bane má Ministerstvo hospodárstva SR a jeho podriadené organizácie. O aktuálnych opatreniach informoval Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR. Na zasadnutie Medzirezortného krízového štábu boli z iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja pozvaní aj zástupcovia samospráv z okolia rieky Slaná.

B. Gröhling: Zriadením školy s vyučovaním v slovenskom jazyku v Šamoríne sme naplnili dlhoročnú požiadavku rodičov

18.08.2022 - Po rokoch sľubov predchádzajúcich vedení rezortu školstva sa rodičia detí v dunajskostredskom okrese dočkali vzdelávania v slovenskom jazyku. Od nového školského roka budú môcť prví žiaci navštevovať novozriadenú základnú školu v budove gymnázia v Šamoríne. V dunajskostredskom okrese bol dlhodobý problém s dostupnosťou vzdelávania detí v slovenskom jazyku. Preto už v roku 2016 prišli rodičia s požiadavkou na zvýšenie školských kapacít pre vyučovanie v materinskom jazyku. K riešeniu sa však nepriblížili ani po spísaní petície, osobných stretnutiach s najvyššími predstaviteľmi štátu a ich žiadosť sa nepodarilo naplniť ani predchádzajúcim vedeniam ministerstva školstva.

Hrozbu havárie v Predajnej sa podarilo odvrátiť

18.08.2022 - Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR) a jeho rezortným organizáciám sa podarilo odvrátiť bezprostrednú hrozbu preliatia gudrónov v lagúne odkaliska Predajná I. a predísť ešte väčším environmentálnym škodám a ďalšiemu ohrozovaniu bezpečnosti ľudí.

Verejné pripomienkovanie dokumentácie k projektu Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra

18. 08. 2022 - Zámerom navrhovaného riešenia je doplnenie infraštruktúry na výrobu všetkých typov dokladov, ktoré vydáva Slovenská republika v Národnom personalizačnom centre s cieľom zvýšenia kapacity výroby vzhľadom na neustále sa zvyšujúce počty vypersonalizovaných dokladov.

Dobrá správa pre rodičov a deti v Bratislavskom kraji: Na podporu základných škôl sme vyčlenili špeciálny balík vyše 60 miliónov eur

19.08.2022 - Pomáhame rodinám a samosprávam riešiť problém s nedostatkom miest v základných školách v Bratislavskom kraji. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vlani vyhlásilo historicky prvú výzvu určenú špeciálne na zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, kde je problém najvypuklejší. Vďaka takmer 63 miliónom eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pribudne v kraji  4 265 nových miest pre školákov, zrenovuje sa 23 škôl a postaví sa 5 nových školských budov. Jedným z príkladov je dostavba základnej školy v Bernolákove. Základný kameň budúcej 10-triednej stavby dnes slávnostne poklepal štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič a zástupcovia miestnej samosprávy.

Už pol roka pomáhame odídencom z Ukrajiny začleniť sa medzi nás

19.08.2022 - Od konca februára prekročilo hranice Slovenska viac ako 700-tisíc občanov utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Približne 90-tisíc z nich, dospelých aj detí, na Slovensku našli dočasné útočisko a získali status odídenca. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od začiatku invázie podáva ukrajinským občanom pomocnú ruku, aby sa ľahšie začlenili do našej spoločnosti a preklenuli toto náročné obdobie spojené s neistotou. Či už je to v podobe priznávania sociálnych dávok, pomoci pre maloleté deti či prispôsobením legislatívy pre jednoduchšie zamestnávanie alebo poskytovanie sociálnych služieb. Pre odídencov z Ukrajiny rezort práce naďalej vytvára také prostredie, aby sa dostali k relevantným informáciám, dokázali sa umiestniť na pracovnom trhu a mali prístup k poradenstvu.

Prezident

Prezidentka vzdala úctu zosnulému kardinálovi Tomkovi

17.08.202 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 16. augusta 2022 zúčastnila na pohrebnej svätej omši za zosnulého kardinála Jozefa Tomka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Počas omše prezidentka predstúpila s kondolenčným príhovorom.  Odchodom kardinála Jozefa Tomka podľa prezidentky strácame charizmatického človeka, významnú duchovnú osobnosť a rešpektovaného predstaviteľa katolíckej cirkvi. Ale strácame srdcu blízkeho človeka, ktorý bol súčasťou našich myšlienok a našej viery.

Prezidentka vymenovala nového predsedu Štatistického úradu SR

18.08.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 18. júla 2022 v Prezidentskom paláci vymenovala nového predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky Petra Peťka. "Je veľmi dôležité, aby Štatistický úrad Slovenskej republiky, ako významná inštitúcia, mal profesionálne, odborne kvalifikované vedenie", povedala vo svojom príhovore prezidentka. Je to tak preto, aby si zachoval apolitický charakter a vykonával čo najefektívnejšie všetky funkcie a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona a ktoré od neho očakáva laická i odborná verejnosť.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk