29.8.2022
ID: 5525upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministri na rokovaní vlády odobrili zavedenie nových donucovacích opatrení ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti nepeňažnej povahy alebo vyživovaciu povinnosť.

Vláda

Deti z centier pre deti a rodiny budú môcť tráviť prázdniny s profesionálnymi náhradnými rodičmi

20.08.2022 - Každé dieťa túži po zážitkoch z letných prázdnin, aj deti z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy). Umožní im to nový zákon o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý predložilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do parlamentu. Po novom tak budú môcť deti z centier pre deti a rodiny tráviť prázdniny so svojimi profesionálnymi náhradnými rodičmi. Rezort práce chce novým zákonom zlepšiť podmienky výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča, a tak pozitívne pôsobiť pri starostlivosti o deti zverené do zodpovednosti štátu. Zákon je v Národnej rade Slovenskej republiky, kde by ho mali poslanci v septembri prerokovať v druhom čítaní.

Sociálni partneri posunuli všetky návrhy do ďalšieho legislatívneho procesu

22.08.2022 - Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) sa stretla na 21. zasadnutí, ktorého sa zúčastnil aj predseda vlády Eduard Heger. Sociálni partneri ihneď našli zhodu v 10-tich bodoch. Niekoľko pripomienok mali k návrhom zákonov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o starobnom dôchodkovom sporení. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda HSR Milan Krajniak je pripravený naďalej diskutovať, aby v návrhoch dosiahol čo najširší konsenzus.

B. Gröhling: Reforma podpory žiakov so špeciálnymi potrebami prinesie automatické prideľovanie asistentov na triedu, po prvýkrát pribudnú aj do materských škôl

22.08.2022 - Tlačové správy - Ministerstvo - Foto: MŠVVaŠ SR FacebookZdieľať
Povinné financovanie asistentov učiteľa štátom, ich automatické prideľovanie na triedu, a nie na žiaka, pôsobenie asistentov aj v materských školách. To sú hlavné zmeny reformy podpory žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorú rezort školstva predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, Miroslava Hapalová z NIVAM a Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné a celoživotné vzdelávanie

22.08.2022 - Doterajší systém prideľovania asistentov učiteľa je neefektívny a neadresný. Dôvodom je aj nedostatok financií, ktoré sú na nich vyčleňované zo štátneho rozpočtu. Ich počet je preto limitovaný a financie na nich rezort školstva získava z eurofondov. To by sa však malo zmeniť v reforme podpory žiakov so špeciálnymi potrebami. Zmena financovania na prostriedky zo štátneho rozpočtu po vzore Veľkej Británie či Francúzska je aj podmienkou čerpania financií z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Agrokomplex 2022 privítal viac ako 82 tisíc návštevníkov

22.08.2022 - Brány 47. ročníka medzinárodnej výstavy poľnohospodárstva a potravinárstva - Agrokomplex 2022 sa zatvorili. Národné výstavisko v Nitre privítalo počas 4 výstavných dní 82 108 návštevníkov.
Poľnohospodári, potravinári, lesníci, poľovníci aj široká verejnosť mohla vidieť expozície od vyše 400 vystavovateľov, od rastlinnej, cez živočíšnu výrobu, potravinárstvo, expozíciu techniky, ale aj informatívne stánky MPRV SR a jeho organizácií až po 15. Národnú výstavu hospodárskych zvierat a výstavu Poľovníctvo a príroda.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

23.08.2022 - Tlačové správy - Ministerstvo - Foto: TASR FacebookZdieľať
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo periodické hodnotenie vedeckej a výskumnej tvorivej činnosti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Ide o podrobné obsahové hodnotenie tvorivých výstupov, napríklad publikácií či umeleckej tvorby. Tvorivá činnosť bude hodnotená špičkovými expertmi z celého sveta. Cieľom tohto hodnotenia je kvalitatívne ohodnotenie tvorivej činnosti slovenských vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií (Slovenskej akadémie vied).

Vláda schválila nové opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva

24. 08. 2022 - Ministri na rokovaní vlády odobrili zavedenie nových donucovacích opatrení ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti nepeňažnej povahy alebo vyživovaciu povinnosť. V budúcnosti by sa tak už nemuseli opakovať príbehy, akým bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či viaceré prípady stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené, no napriek tomu naďalej stoja. Ignorovanie súdneho rozhodnutia by po novom mohlo previnilca stáť až 30-tis. €, alebo mu môže byť zadržaný vodičský preukaz prípadne aj osvedčenie o evidencii vozidla, alebo mu zablokujú a znemožnia používať veci.

Rezort vnútra už od februára zabezpečuje a koordinuje všetky činnosti súvisiace s pomocou pre odídencov prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny

24. 08. 2022 - "Vojenská agresia zo strany Ruska trvajúca už pol roka, je bezprecedentným útokom nielen na Ukrajinu ako štát, ale - v prenesenom význame - aj na zvyšok Európy a sveta. Je to potieranie demokracie, hodnôt, ktoré vyznávame, a za ktoré sme bojovali aj my ako národ niekoľkokrát v priebehu 20. storočia,” pripomenul minister vnútra Roman Mikulec. Ako prvým kľúčovým prvkom v zvládaní tlaku prichádzajúcich odídencov sa ukázalo maximalizovať priepustnosť vonkajšej schengenskej hranice tak, aby boli zároveň dodržané všetky bezpečnostné kritéria, ktorými sme viazaní. Počas vrcholu migračnej vlny prechádzalo hraničnými priechodmi až 16-tísíc osôb denne, pričom vybavovací proces prebiehal priebežne.

Kabinet schválil návrh na zmenu ústavy, umožní spojiť prezidentské voľby a eurovoľby, tiež voliť poštou hlavu štátu

24. 08. 2022 - Vláda 24. augusta 2022 schválila návrh ústavného zákona, ktorý upravuje vybrané volebné pravidlá. Materiál pripravilo ministerstvo vnútra a jeho zámerom je zosúladenie termínov konania druhého kola volieb prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu, tiež zavedenie spôsobu volieb prezidenta aj poštou.
„Vykonanie ústavnej zmeny je nevyhnutným predpokladom na úpravu volebných procesoch a premietne sa následne v pripravovanej novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Vláda schválila zmeny v zákone o pobyte cudzincov - menej byrokracie a rýchlejšie procesy

24. 08. 2022 - Zníženie administratívnej záťaže cudzích štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o pobyt na území Slovenskej republiky, najmä však záväzné odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie, sú predmetom návrhu novely zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov, ktorú na základe Plánu legislatívnych úloh vlády vypracovalo ministerstvo vnútra. Vláda návrh schválila 24. augusta 2022.
„Zámerom je  zefektívniť konania a jednoznačnejšie definovať niektoré procedurálne postupy hraničnej a cudzineckej polície, najmä v oblasti návratov cudzincov z tretích krajín zo Slovenska, k čomu nás zaviazali schengenskí hodnotitelia,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

V Slanej pokračujú práce na čistení banských vôd

24.08.2022 - Riešenia zastavenia vytekania znečistených banských vôd zo sideritovej bane Nižná Slaná má v rukách štátny podnik Rudné Bane. Podnik v tejto súvislosti začne s ďalším krátkodobým riešením – odčerpávaním neznečistených banských vôd zo šikmej banskej chodby do štôlne Marta, čím sa zníži tlak na tú časť bane, z ktorej stále vytekajú znečistené, silno mineralizované banské vody do vodného toku Slaná. Rudné bane zároveň pripravia projekt čiastočného uzatvorenia (injektáž) štôlne Marta. O aktuálnych opatreniach informoval Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Vyššia hodnota úspor a stabilita II. piliera vďaka novele ministerstva práce

24.08.2022 - Uprednostnenie dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe ako aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie prináša novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Návrh zákona, ktorý dnes 24. augusta schválila vláda, zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a teda aj budúceho dôchodku sporiteľa. Kumulatívne obe opatrenia môžu navýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %. Slovenská republika tak plní záväzok vyplývajúci z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

B. Gröhling: Rezort školstva vyhlasuje 4 zásadné výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky, dobudovanie kapacít v materských a základných školách a debarierizáciu

24.08.2022 - Lepšia dostupnosť, prístupnosť aj rozširovanie kapacít v regionálnom školstve. To je cieľom štyroch výziev, ktoré rezort školstva vyhlasuje z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pôjde o odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách, debarierizáciu stredných škôl a pomocná ruka sa po projektoch Predškoláci na rozširovanie kapacít škôl opätovne podá aj samosprávam, aby mohli rozšíriť alebo vybudovať nové kapacity v materských a základných školách.

Predseda vlády SR Eduard Heger a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

24.08.2022 - Po výzvach na doučovanie, preplatenie poplatkov za ŠKD pre znevýhodnených žiakov, asistentov do škôl, zriadenie mentorských centier či zavedení zdravotníckeho pracovníka v školách rezort školstva predstavil ďalšie štyri zásadné výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú určené na rozvoj regionálneho školstva. Týkajú sa dostupnosti, kapacít škôl aj prístupnosti. „Boli sme jeden z prvých rezortov, ktorý z plánu obnovy začal čerpať financie a pokračujeme v tom pomerne rýchlo. Rovnako aj v dnešných štyroch výzvach, ktoré vyhlasujeme, sa sústreďujeme na materské, základné aj stredné školy,“ opísal minister školstva Branislav Gröhling.

Zamestnancov sociálnych služieb mimoriadne odmeníme

24.08.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne odmení zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Jednorazovú pomoc v súvislosti s enormným nárastom cien a infláciou poskytne zamestnancom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zamestnancom terénnej sociálnej práce vo vybraných národných projektov a tiež zamestnancom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v akreditovaných (neštátnych) zariadeniach. Odmena určená na jedného zamestnanca pri plnom pracovnom úväzku je 500 EUR. Vyplácať sa bude prostredníctvom dotácie na podporu humanitárnej pomoci ako dotácia zamestnávateľovi.

Vicepremiérka Remišová: Podporujeme rozvoj cyklodopravy, za 195 miliónov eur z našich programov pribudlo už viac ako 3 000 km nových a zrekonštruovaných cyklochodníkov

24.08.2022  - Cyklodoprava má u nás zelenú. V rámci programov, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa vybudovalo a zrekonštruovalo už viac ako 3 000 km cyklochodníkov a cyklotrás za takmer 195 miliónov eur. Podpora na cyklodopravu ide z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), z programov cezhraničnej spolupráce Interreg aj z výziev regionálneho rozvoja.

Od septembra sa skončí predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly

24. 08. 2022 - Ministerstvo dopravy pripomína motoristom, že pandemické predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly o tri mesiace sa skončí k 31. augustu 2022. Zmena je naviazaná na novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorú NR SR schválila pred niekoľkými týždňami.
V praxi to bude vyzerať tak, že ak sa niekomu skončí platnosť technickej a emisnej kontroly do 31. augusta 2022, predĺženie o tri mesiace platí. Avšak, ak sa platnosť technickej a emisnej kontroly skončí 1. septembra 2022 alebo neskôr, predĺženie už neplatí.

Vicepremiérka Remišová: Dobrá správa pre rodičov škôlkarov – doteraz sme podporili vznik 10 000 nových miest pre deti v materských školách, ďalšie stovky čoskoro pribudnú

25.08.2022 - Pomáhame rodičom a samosprávam riešiť problém s nedostatkom miest pre deti v materských školách. Nové miesta v škôlkach pribudnú najnovšie v šiestich bratislavských mestských častiach, a to vďaka dotáciám vyše 1,6 milióna eur z výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). V škôlkach v hlavnom meste vznikne 280 nových miest. „Nedostatok miest v materských školách však trápi rodiny aj samosprávy po celom Slovensku. Preto riešenie tohto problému patrí k našim prioritám,” zdôraznila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme v dobiehajúcom programovom období podporili vytvorenie vyše 9 700 miest pre škôlkarov a za 147 miliónov eur sme pomohli zmodernizovať škôlky v regiónoch pre takmer 25 000 detí.

B. Gröhling: Po rokoch debatovania o dvojzmennej prevádzke sme dosiahli skutočné riešenie. Školy môžu žiadať o financie na jej odstránenie

25.08.2022 - Budovanie novostavieb, prístavieb, nadstavieb či rekonštrukcie existujúcich budov na rozšírenie kapacít v základných školách. To je zámer výzvy, do ktorej sa môžu zapojiť školy s dvojzmennou prevádzkou a žiadať financie na dobudovanie kapacít. V obnovených priestoroch sa má zároveň dosiahnuť úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 percent. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. „Po rokoch diskutovania predchádzajúcich vedení ministerstva, sme teraz prešli od debatovania o dvojzmennej prevádzke v základných školách k činom a našli sme skutočné riešenie. Je nepredstaviteľné, že v roku 2022 ešte stále máme deti, ktoré sa vzdelávajú aj popoludní len preto, že štát nevie zabezpečiť dostavbu kapacitných priestorov. Máme plán, máme riešenie, máme financie a dobrú spoluprácu so samosprávou, aby sme to vyriešili,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Ministerstvo z plánu obnovy podporí vzdelávanie sociálnych pracovníkov či špeciálnych pedagógov

25.08.2022 - Starostlivosť o duševné zdravie si vyžaduje nadrezortný prístup
Ministerstvo zdravotníctva dnes vyhlásilo novú výzvu z plánu obnovy. Výzva je určená odborníkom v starostlivosti o duševné zdravie, ktorí pôsobia mimo rezortu zdravotníctva. Na vzdelávanie školských psychológov, logopédov, sociálnych pracovníkov a ďalších povolaní je alokovaný celková suma 1,9 milióna eur. Pre odborníkov pôsobiacich v zdravotníctve bola obdobná výzva už vyhlásená v polovici augusta.

Za druhý štvrťrok 2022 sa zdvojnásobil počet schválených nových liekov na Slovensku

25. 08. 2022 - V druhom kvartáli roka 2022 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zdvojnásobil počet nových inovatívnych liekov, ktoré budú k dispozícii pacientom na Slovensku. Do zoznamu kategorizovaných liekov pribudli lieky na onkologické, kardiologické či neurologické ochorenia. Od septembra sa proces kategorizácie ešte výraznejšie zefektívni, a to vďaka veľkej liekovej novele, ktorú parlament odobril koncom júna tohto roka. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo medziročné porovnanie dostupnosti nových liekov pre pacientov na Slovensku. Za druhý štvrťrok 2022 kategorizačná komisia schválila celkovo 24 liekov. V rovnakom období minulého roka to bolo 12.

Ingrid Brocková: Cením si osobný príspevok odchádzajúceho veľvyslanca Nórskeho kráľovstva pri rozvoji ekonomických vzťahov medzi našimi krajinami

25.08.2022 - Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala dnes 25. júla 2022 veľvyslanca Nórskeho kráľovstva Terje Theodora Nervika pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia jeho diplomatickej misie v SR. „Som veľmi rada, že počas Vášho pôsobenia na Slovensku sa vzťahy medzi našimi krajinami výrazne posilnili vo všetkých oblastiach,“ ocenila I. Brocková aktivity T. Nervika. Osobitne vyzdvihla veľvyslancovu aktívnu úlohu a angažovanosť v aktivitách zameraných  na implementáciu a monitoring realizácie projektov v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Martin Klus: Blízkosť pohľadov na mnohé aktuálne témy a silné spojenectvo v rámci EÚ a NATO sú predpokladom ďalšieho posilňovania spolupráce Slovenska a Grécka

25.08.2022 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus rokoval v stredu, 24. augusta 2022, počas pracovnej návštevy Atén s alternujúcim ministrom zahraničných vecí pre európske záležitosti Helénskej republiky Miltiadisom Varvitsiotisom a s podpredsedom gréckeho parlamentu a predsedom Výboru pre európske záležitosti Nikitasom Kaklamanisom. „Grécko je jedným z našich najdôležitejších partnerov v regióne, pričom nás spája aj členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Sme otvorení ďalšiemu rozvoju spolupráce, ktorá prinesie občanom oboch krajín hmatateľné výsledky,“ uviedol štátny tajomník Martin Klus.

Minister J. Naď si pietnou spomienkou uctil hrdinov Slovenského národného povstania

25.08.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa dnes na Námestí SNP v Bratislave zúčastnil na pietnej spomienke na obete Slovenského národného povstania pri príležitosti nadchádzajúceho 78. výročia jeho vypuknutia. „Vďačnosť a úcta voči hrdinom Slovenského národného povstania nesmie byť opomínaná ani po 78 rokoch. Stáli pred otázkou života a smrti – svojím bojom získali život pre budúce generácie a mnohí z nich pre to obetovali ten vlastný,“ uviedol minister obrany J. Naď. Zároveň pripomenul paralelu boja za hodnoty slobody a demokracie s aktuálnou vojnou na Ukrajine. „Pre mocenské ambície jednotlivca opäť umierajú desaťtisíce ľudí. História sa, žiaľ, opakuje. Preto aj my, rovnako ako účastníci SNP, musíme obstáť v skúške hodnôt - podporovať spravodlivú obranu,“ zdôraznil.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zatvorených z dôvodu protipandemických opatrení

25. 08. 2022 - Štát uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva v konaní o sťažnostiach majiteľov fitnescentier zavretých v rámci boja proti šíreniu vírusu Covid-19.

Prípad sa týkal piatich sťažností v súvislosti s dôsledkami série opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci prevencie šírenia vírusu Covid-19. Sťažovateľmi boli majitelia fitnescentier, ktoré boli v dôsledku vyššie spomínaných opatrení zatvorené od marca do júna 2020. Sťažovatelia v sťažnostiach tvrdili, že im v dôsledku toho vznikla majetková škoda a prišli o ušlý zisk, ako aj o klientelu. Sťažovali sa na porušenie práva na pokojné užívanie majetku, zaručeného článkom 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Stretnutie ministra hospodárstva s predsedom strany Smer k technickým otázkam o energetike
 
25. 08. 2022 - V dopoludňajších hodinách sa na pôde ministerstva hospodárstva konalo stretnutie ministra hospodárstva Richarda Sulíka a predsedu strany Smer Roberta Fica. Polhodinové stretnutie sa konalo na žiadosť R. Fica a bolo venované výlučne otázkam v energetike. Na stretnutí sa taktiež zúčastnili a jeho technické otázky zodpovedali okrem ministra hospodárstva aj štátny tajomník rezortu Karol Galek a generálny riaditeľ sekcie energetiky Ján Petrovič. „Roberta Fica som sa rozhodol prijať, nakoľko téma energetiky bola v parlamente preberaná už niekoľkokrát a práve zo strany Roberta Fica som sa stretol s množstvom nepravdivých alebo prekrútených aj technických údajov.  Som presvedčený, že politickej debate môže len a len prospieť, keď sa bude diskutovať o reálnych a existujúcich otázkach,“ uviedol po stretnutí Richard Sulík.

Tretí blok v Mochovciach realitou, pokryje až 13 % z celkovej potreby elektriny Slovenska

25. 08. 2022 - Úrad jadrového dozoru SR vydal druhostupňové povolenie na uvedenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Po nadobudnutí právoplatností tak bude možné navážanie paliva do reaktoru, ktoré je už pripravené v sklade čerstvého paliva. Po zavezení paliva sa následne začne takzvané fyzikálne spúšťanie reaktoru. Po jeho ukončení nasleduje etapa energetického spúšťania, kedy sa postupne zvyšuje výkon reaktora. Plný výkon tak reaktor dosiahne po približne 18 týždňov, teda začiatkom budúceho roka. Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, pričom pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Podiel jadrovej energie na celkovom pomere elektrickej energie spustením reaktora stúpne z 52 % na 65 %. „Slovensko sa tak stane európskym lídrom vo výrobe elektriny z jadra,“ uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Po skúšobnej prevádzke a dosiahnutí maximálneho výkonu spusteného reaktoru sa zároveň Slovensko stane sebestačné v zásobovaní elektrinou.

Zdravotne znevýhodneným osobám zjednodušíme prístup na pracoviská ministerstva vnútra

25. 08. 2022 - Snahou ministerstva vnútra je sprístupňovanie služieb a objektov pre širokú verejnosť, preto sa v rámci rekonštrukcií nehnuteľností budujú nové bezbariérové prístupy. V budovách, kde zriadenie takéhoto prístupu nie je možné, sa musí pristúpiť k alternatívnym riešeniam – napríklad k použitiu zdvižných plošín či tzv. schodolezov. Odbor hospodárskeho zabezpečenia Sekcie ekonomiky MV SR obstaral pásové schodolezy, ktoré budú k dispozícii v rámci Bratislavy: v historickej budove Ministerstva vnútra SR na Pribinovej, v budove rezortu na Drieňovej a na úrade hraničnej a cudzineckej polície na Ružinovskej ulici.

Ministerstvo vnútra rozvíja spoluprácu s UNICEF pri ochrane najzraniteľnejších skupín utečencov z Ukrajiny

25. 08. 2022 - Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra SR a Detským fondom OSN (UNICEF) vo štvrtok 25. augusta 2022  v Bratislave podpísali štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner a koordinátorka UNICEF pre Slovensko Michaela Bauer. Cieľom memoranda je v nadväznosti na utečeneckú krízu, ktorú vyvolala vojna na Ukrajine, spolupráca pri ochrane a integrácii detí a rodín utečencov na Slovensku. Ministerstvo vnútra od začiatku ozbrojeného konfliktu vyvíja v spolupráci s ďalšími partnermi aktivity, aby prichádzajúce deti a ženy, ktoré patria medzi zraniteľné skupiny, boli na Slovensku chránené a mali prístup k životne dôležitým službám. Za šesť mesiacov získalo dočasné útočisko na Slovensku už viac ako 34-tisíc detí.

Pozor na podvod, MH SR nezasiela pokuty emailom

26. 08. 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) upozorňuje na podvodné e-maily, ktoré sa v posledných dňoch objavili v mene ministerstva s výzvou na uhradenie pokuty. Ide o tzv. „phishing“, teda pokus o podvodné získanie citlivých informácií vydávajúcich sa za oficiálnu inštitúciu. Rezort hospodárstva preto upozorňuje verejnosť, aby zvýšila pozornosť v prípade, ak obdržali správu s výzvou na úhradu pokuty vo výške 999 eur za neuhradenie bližšie nešpecifikovaného poplatku. Súčasťou podvodného e-mailu môže byť taktiež číslo bankového účtu príjemcu e-mailu. Zdôrazňujeme, aby občania nikomu nepotvrdzovali a neautorizovali svoje číslo účtu, či neuhrádzali žiadne finančné prostriedky na základe takéhoto e-mailu. Po obdržaní takéhoto e-mailu preto odporúčame neklikať na žiadne z údajov a daný e-mail urýchlene natrvalo vymazať z mailovej schránky.

Prezident

Začal sa pilotný ročník Letnej školy klimatických lídrov

22.08.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová otvorila v pondelok 22. augusta 2022 pilotný ročník Letnej školy klimatických lídrov. Ide o nový projekt KP SR, ktorého cieľom je podporiť a rozvíjať znalosti a kompetencie študentiek a študentov vysokých škôl so záujmom o oblasť ochrany klímy a zelenej tranzície. Podľa prezidentky je snaha zmierniť tempo klimatickej zmeny a vyrovnávať sa s jej dôsledkami beh na dlhú trať.

Prezidentka vymenovala rektorov dvoch vysokých škôl

22.08.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v pondelok 22. augusta 2022 rektorov dvoch vysokých škôl. Jaroslava Demka vymenovala prezidentka s účinnosťou od 27.8.2022 za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku a Petra Šimka s účinnosťou od 5.10.2022 za rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V príhovore prezidentka zdôraznila, že pred ich školami stojí veľká výzva: dostať vysokoškolské vzdelávanie na úroveň, ktorá umožní premenu Slovenska na vedomostnú a inovačnú spoločnosť.

Prezidentka vystúpila na online samite Krymskej platformy

23.08.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 23. augusta 2022 pripojila k online samitu Krymskej platformy. Vo svojom príspevku opätovne vyjadrila podporu Slovenska Ukrajine a zdôraznila, že Rusko musí ukončiť nelegálnu inváziu a okupáciu Ukrajiny. „Ukrajinský boj je spravodlivý boj. Je to boj ľudí, ktorí chcú žiť v mieri, slobode a demokracii. Je to boj o budúcnosť Ukrajiny. Vo vašom úsilí vás budeme aj naďalej podporovať.“ Prezidentka okrem toho pripomenula, že Rusko zneužíva Krym, pretože z neho útočí na zvyšok ukrajinského územia, poškodzuje tamojšie jedinečné ekosystémy a aj kultúrne dedičstvo.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk