19.9.2022
ID: 5527upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 12. septembra 2022 v Prezidentskom paláci na mediálnom vyhlásení informovala o svojom rozhodnutí ohľadom referenda. Prezidentka referendum vypíše. V prípade prvej otázky z doručenej petície sa však zároveň obráti na ústavný súd vzhľadom k jej spornému zneniu. Po rozhodnutí ústavného súdu prezidentka vypíše referendum buď s jednou alebo dvomi otázkami.

Vláda

Efektívnejší výkon medzinárodných sankcií

12. 09. 2022 - Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej predložilo dnes do medzirezortného pripomienkovania Návrh zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/529). Predkladaný materiál nadväzuje na uznesenie vlády z marca tohto roka k Návrhu opatrení na zabezpečenie efektívneho vykonávania medzinárodných sankcií, s osobitným zameraním na reštriktívne opatrenia prijaté v nadväznosti na situáciu na Ukrajine. Predkladaný materiál predstavuje východiská pre odstránenie najzávažnejších nedostatkov identifikovaných pri vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike. Navrhuje sa v ňom nielen, aby funkciu stáleho koordinačného orgánu vykonávalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ale aj aby bola v súlade s európskym štandardom zavedená trestná zodpovednosť za závažnejšie formy porušenia alebo obchádzania medzinárodných sankcií do slovenského právneho poriadku. Súčasne bližšie popisuje právomoci ústredného koordinačného orgánu na vykonávanie medzinárodných sankcií, ako aj prerozdelenie zodpovednosti za ich vykonávanie medzi ústredné orgány.

Verejné pripomienkovanie dokumentácie k projektu Monitorovanie, riadenie a prevádzka IT služieb

12. 09. 2022 - Ministerstvo vnútra ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná štruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Monitorovanie, riadenie a prevádzka IT služieb. Zámerom navrhovaného riešenia je modernizácia riadenia prevádzky, ktorá výrazne zníži výskyt závažných problémov, redukuje zdroje potrebné na správu a je extrémne používateľsky prijateľná.

Realizáciou projektu bude odstránený problém sledovania a dohľadania stavu podaní občanov prostredníctvom elektonických služieb -  riešenie chybových stavov bude proaktívne.

13.09.2022 - Novými návrhmi zákonov pomôžeme profesionálnym rodičom, klientom v zariadeniach aj čerstvým otcom. Výbor NR SR pre sociálne veci dnes prerokoval sériu návrhov zákonov z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhované zmeny prinášajú lepšie podmienky pre profesionálnych rodičov, zavádzajú platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa, aj lepší dozor nad dodržiavaním povinností a kvality starostlivosti o klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Minister práce Milan Krajniak ocenil predovšetkým konštruktívnu debatu pri ich pripomienkovaní a následnom schválení. V prípade zákona o inšpekcii v sociálnych veciach výbor NR SR návrh neschválil. Zákon poputuje na rokovanie NR SR v predloženom znení, pričom o pozmeňujúcich návrhoch budú rokovať poslanci priamo v pléne NR SR.

Minister Vladimír Lengvarský na zasadnutí regionálneho výboru WHO v Tel Avive

13.09.202 - V izraelskom Tel Avive sa koná 72. zasadnutie Regionálneho výboru WHO pre Európu. Slovensko na rokovaní zastupuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý na rokovaní ocenil, že problematika HIV, AIDS, tuberkulózy a zdravotných postihnutí sú súčasťou programu tohtoročného regionálneho výboru, nakoľko ide z pohľadu Slovenska o dôležité témy, aj vzhľadom na príchod vojnových utečencov z Ukrajiny, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu. Podľa ministra Vladimíra Lengvarského nemožno uplynulé dva roky definovať iným slovom ako turbulentné: “Medzinárodné spoločenstvo bolo zasiahnuté mimoriadnymi udalosťami v oblasti verejného zdravia. Navyše, od začiatku tohto roka čelíme rozsiahlej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine. Takáto nepriateľská akcia spolu s ďalšími akciami, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom a ktoré zasahujú do rôznych oblastí sveta, sú odsúdeniahodné v čo najdôraznejšom zmysle,” povedal Vladimír Lengvarský.

Minister J. Naď: Čierna Hora je dnes veľmi dôležitým, platným, rešpektovaným a zodpovedným členom NATO

13.09.2022 - Rokovanie ministra obrany SR Jaroslava Naďa a ministra obrany Čiernej Hory Raška Konjeviča dnes potvrdili dlhodobé a veľmi blízke vzťahy medzi oboma rezortmi. Práve na nich chcú do budúcna stavať pri rozvoji bilaterálnej spolupráce v oblasti modernizácie ozbrojených síl, ich výcviku a tiež spolupráce obranného priemyslu. Témou rokovania boli aj dôsledky vojny a aktuálna situácia na Ukrajine. Slovensko aj Čierna Hora poskytli Ukrajine pomoc vo výške 8 až 10% svojho obranného rozpočtu na podporu efektívnej obrany a boja proti Ruskej federácii. „Rusko pritom realizuje rôzne aktivity smerujúce k zmene politického systému alebo zahraničnopolitického a bezpečnostného smerovania aj v oboch našich krajinách,“ informoval minister Naď s odkazom na uplynulý zásadný kybernetický útok na Čiernu Horu a ďalšie formy snáh o vplyv na Slovensku vrátanie využívania médií šíriacich nepravdu a ruskú propagandu.

 Dva a pol roka v rezorte spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej

13. 09.2022 - „O spravodlivosti možno hovoriť vtedy, ak prichádza včas – s týmto som nastupovala do úradu a po dva a pol roku si dovolím tvrdiť, že sa nám podarilo spravodlivosť priblížiť ľuďom – časovo, odborne, konkrétnymi zmenami vedúcimi k lepšej vymožiteľnosti práva,“ hodnotí odchádzajúca ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Od marca 2020 sa v rezorte spravodlivosti podarilo niekoľko veľkých reforiem, tím na ministerstve pripravil množstvo zákonov zo všetkých oblastí práva.
 
Ústredný krízový štáb navrhol kabinetu predĺžiť obdobie vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov

13. 09. 2022 - Počas rokovania  o otázkach ďalšieho postupu v súvislosti s riadenou integráciou odídencov z vojnou postihnutej Ukrajiny v utorok 13. septembra 2022 sa  Ústredný krízový štáb uzniesol odporúčať vláde schváliť predĺženie termínu vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov.
 
Riaditeľom Národného výstaviska agrokomplex bude Ing. Jozef Pavle

13.09.2022 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) zverejnilo výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, ktoré sa konalo 12. septembra 2022 v Bratislave. Výberového konania na obsadzovanú funkciu sa zúčastnili traja zo štyroch pozvaných uchádzačov.
 
Demisiu ministra hospodárstva Richarda Sulíka dnes prijala prezidentka

13. 09. 2022 - Dnešným dňom končí pôsobenie na rezorte hospodárstva minister Richarda Sulíka. Jeho demisiu dnes prijala prezidentka v prezidentskom paláci. „Dnes je môj posledný pracovný deň na ministerstve hospodárstva, kde som strávil posledných dva a pol roka. Neodchádzam však od rozrobenej práce, poctivo som dokončil všetko, čo sa dalo,“ uviedol minister Richard Sulík, ktorý zároveň prezentoval odpočet činnosti rezortu počas jeho vedenia. „Ministerstvo odovzdávam určite v lepšom stave, než som ho prebral. Novému ministrovi želám úprimne veľa šťastia, aby raz rezort odovzdával rovnako ako ja ešte v lepšom stave, než ho prebral“ dodal.

Ministerstvo hospodárstva dnešným dňom povedie Karel Hirman

13. 09. 2022 - Rezort hospodárstva povedie nový člen vlády. Ministra hospodárstva Karela Hirmana dnes do funkcie vymenovala prezidentka a premiér Eduar Heger ho zároveň predstavil vláde. Nový minister hospodárstva stojí pred veľkou výzvou – viesť rezort v mimoriadnej situácii s energiami.  Ako sa vyjadril nový minister hospodárstva Karel Hirman počas tlačovej besedy „Keď je kríza, treba bojovať. Sme vo veľmi ťažkej situácii, nielen Slovensko, ale i Európa, dokonca sa dá povedať, že ide o globálny problém. Kedy ak nie teraz, treba ísť do boja, spoločne, aby sme všetci spoločne túto krízu ustáli.“
 
Študenti informatiky sa učia bojovať s kyberkriminalitou od expertov

14.09.2022 - Simulované vyšetrovanie kybernetickej kriminality, ale aj forenznú analýzu a ďalšie praktické skúsenosti z oblasti kyberbezpečnosti získavajú účastníci Letnej školy kyberkriminality. V poradí 4. ročník sústredenia študentov informatiky, práva a príbuzných odborov zo slovenských a českých vysokých škôl sa koná od pondelka 12. septembra do piatka 16. septembra v Danišovciach (okr. Spišská Nová Ves). Prednášky a workshopy vo vzdelávacom zariadení Univerzity P. J. Šafárika  vedú popri univerzitných pedagógoch tiež odborníci z praxe. Sú medzi nimi aj experti z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), a to konkrétne z vládnej jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov CSIRT.SK.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala Rastislava Káčera za ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí

14.09.2022 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v utorok, 13. septembra 2022, za nového šéfa slovenskej diplomacie Rastislava Káčera. „Post ministra zahraničných vecí nesie mnoho rizík, je však kľúčová doba a bolo by zbabelé uhnúť a najhoršia smrť je smrť zo strachu,“ vyhlásil Rastislav Káčer. Minister R. Káčer na prvej tlačovej konferencii vyhlásil, že sa radí medzi advokátov a spoluautorov zahraničnej a bezpečnostnej politiky kabinetu Eduarda Hegera, pričom zároveň zdôraznil, že mandát veľvyslanca v Českej republike získal počas súčasnej vlády.

Ivan Korčok: Som rád, že vieme kto je kto u nás doma v zahraničnej politike a kto má aké úmysly s našou krajinou

14.09.2022 - „Pani prezidentka Zuzana Čaputová dnes prijala moju demisiu a končím tak pôsobenie vo funkcii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Blahoželám môjmu nástupcovi Rastislavovi Káčerovi k vymenovaniu do funkcie ministra zahraničných vecí a želám mu veľa úspechov v zložitom období, v ktorom sa ujíma svojho postu. Rastislav Káčer má všetku potrebnú výbavu a skúsenosti, aby viedol rezort diplomacie. V jeho osobe je predpoklad kontinuity v zahraničnopolitickom smerovaní našej krajiny a nakoľko sa to podarí, o tom sa rozhodne v našej domácej politike.

Obnovujeme vozový park Policajného zboru

16. 09. 2022 - Zlepšovanie podmienok na prácu príslušníkov Policajného zboru sú pre rezort vnútra prioritou. Ministerstvo v týchto dňoch distribuuje na policajné útvary nové vozidlá KIA Ceed Combi 1.5T v celkovom počte 60 kusov. Ide o stroje nižšej strednej triedy typu Combi na benzínový pohon, ktoré nahradia opotrebované vozidlá vyradené z policajného autoparku.

Minister Rastislav Káčer: Podporujeme solidárnu Európsku úniu a spoločné riešenia na prekonanie krízy

16.09.2022 - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen 14. septembra predniesla v Európskom parlamente v Štrasburgu každoročnú správu o stave Únie. Kľúčovou témou tohtoročného prejavu bola prebiehajúca vojna na Ukrajine.
„V čase jednej z najväčších kríz v Európe od konca druhej svetovej vojny sú jednota, odvaha a solidarita Európskej únie našou najsilnejšou devízou. Preto oceňujem, že tohtoročná správa reflektuje na súčasné výzvy a predstavuje návrh opatrení, ktoré pomôžu zmierniť dopad vysokých cien elektrickej energie. Slovensko podporuje celoeurópske riešenie tohto problému,“ vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer. Prejav o stave Únie sa venoval aj téme ochrany demokracie, základných hodnôt a právneho štátu s dôrazom na boj proti korupcii. Ide o témy, ktoré na európskej a medzinárodnej úrovni aktívne otvára aj Slovensko.

Ministerstvo dopravy šetrí životné prostredie, pre zamestnancov zabezpečilo elektrické bicykle a kolobežky

16. 09. 2022 - V rámci Európskeho týždňa mobility sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo vytvoriť pre svojich zamestnancov podmienky, aby na stretnutia mimo úradu chodili na elektrických bicykloch a kolobežkách. Tie budú mať k dispozícii aj po skončení týždňa mobility.„Tento rok sme sa rozhodli zmeniť prístup k Európskemu týždňu mobility. Krátkodobé zľavy z cestovného síce motivujú ľudí presadnúť do verejnej dopravy, my však chceme poskytnúť aj trvalú alternatívu. Preto začíname od seba, ekologické alternatívy dopravy ponúkneme našim zamestnancom a možno tým budeme motivovať aj iné štátne úrady alebo zamestnávateľov, aby sa pustili do podobných projektov,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

NRSR

Schôdzu neotvorili ani na druhý pokus, poslanci sa zídu opäť v utorok

14. 09. 2022 - Poslancom Národnej rady (NR) SR sa nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum opätovne nebolo schopné sa uznášať. Prezentovalo sa len 71 poslancov, pri prvom pokuse ich bolo 64. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto odložil rokovanie až na utorok (20. 9.). Ozrejmil, že na poslaneckom grémiu sa dohodli, že v piatok (16. 9.) rokovať nebudú. Okrem SaS sa neprezentovali ani opoziční poslanci, chýbali aj niekoľkí z radov koalície. SaS dopredu avizovala, že si chce pri otváraní schôdze urobiť prieskum o tom, ktorí opoziční poslanci budú podporovať menšinovú vládu. Na prvý pokus preto neplánovala podporiť otvorenie schôdze. Predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša prekvapilo, že sa SaS po odchode z vlády chystala schôdzu blokovať. Dodal, že OĽANO nemá žiadne dohody s nikým mimo trojkoalície a jej bývalých poslancov o prezentovaní sa na schôdzi. Na riadnej schôdzi by mali poslanci okrem iného prerokovať prístup Fínska a Švédska do NATO. Venovať by sa mali napríklad otázke zdanenia plynovodov či viacerým novelám týkajúcich sa Generálnej prokuratúry SR a paragrafu 363 Trestného poriadku.

Prezident

Prezidentka referendum vyhlási, prvú otázku dá na Ústavný súd

12.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 12. septembra 2022 v Prezidentskom paláci na mediálnom vyhlásení informovala o svojom rozhodnutí ohľadom referenda. Prezidentka referendum vypíše. V prípade prvej otázky z doručenej petície sa však zároveň obráti na ústavný súd vzhľadom k jej spornému zneniu. Po rozhodnutí ústavného súdu prezidentka vypíše referendum buď s jednou alebo dvomi otázkami.

Prezidentka vymenovala nových členov vlády

13.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 13. septembra 2022 v Prezidentskom paláci prijala demisie odchádzajúcich ministrov za stranu SaS a následne vymenovala nových členov vlády. "Demisie ministerky Kolíkovej, ministrov Korčoka, Gröhlinga a Sulíka sa mi dnes neprijímali ľahko. Ich práca sa nedá hodnotiť komplexne, keďže končia v polčase a mnoho začatých vecí sa bude ešte len implementovať. Preto spomeniem to, s čím spojení budú, čo po nich ostane." povedala prezidentka vo svojom príhovore.

Prezidentka sa obrátila v súvislosti s referendom na Ústavný súd SR

13.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 13. septembra 2022 obrátila na Ústavný súd SR a podala návrh na začatie konania o súlade predmetu referenda. Ako prezidentka vyhlásila v pondelok, referendum vypíše. Prvú otázku (Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?) však po konzultácii s viacerými ústavnými právnikmi považuje prezidentka za spornú z hľadiska ústavnosti. „Ak Ústavný súd skonštatuje, že otázka je v poriadku, vypíšem referendum s oboma otázkami.“

Zdroj:
 https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
 https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk