26.9.2022
ID: 5529upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient, ktorá upozorňuje používateľov elektronických občianskych preukazov, že najneskôr v posledný deň tohto roka im budú zrušené platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Rezort tak pokračuje v informovaní o potrebe výmeny občianskych preukazov pre minimálne 30 000 ľudí na Slovensku, ktorí aktívne využívajú na svojom občianskom preukaze elektronický podpis.

Vláda

Vicepremiérka Remišová: Ministerstvo investícií prináša do regiónov novinku – žiadatelia o eurofondy a dotácie nájdu všetky informácie a služby na jednom mieste

19.9.2022 - MIRRI SR otvorilo v Nitre prvé zo siedmich Regionálnych centier
Podporu a poradenstvo pre nové eurofondy nájdu žiadatelia v regiónoch na jednom mieste. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)  otvára sieť siedmich Regionálnych centier, v ktorých žiadatelia dostanú komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Ministerstvo investícií oslovilo na spoluprácu ministerstvá práce, životného prostredia a pôdohospodárstva, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie ako aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, ktorí budú mať v centrách tiež svojich odborných pracovníkov. Prvé Regionálne centrum dnes otvorili v Nitre.

Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

19.09.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 76. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

Boj s energetickou krízou: Uvoľňujeme 30 miliónov eur pre regionálne školy

19.09.2022 - Ministerstvo financií SR v pondelok rozpočtovým opatrením uvoľnilo 30 miliónov eur pre regionálne školstvo. Finančné prostriedky sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií. Ministerstvo financií SR schválilo žiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na uvoľnenie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu. Suma 30 miliónov eur bola uvoľnená na základe kvantifikácie výdavkov jednotlivých škôl, ktorú si MF SR dodatočne vyžiadalo od príslušného rezortu. Časť prostriedkov bude poskytnutých vo forme dotácie na prenesený výkon štátnej správy obciam a časť VÚC.

Stabilita v II. pilieri je vďaka ministerstvu práce na dosah

20.09.2022 - Dlhé obdobie nestability v dôchodkovom systéme, pomaly nahrádzajú účinné opatrenia rezortu práce. Dôkazom toho je aj posun novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, do druhého čítania Národnej rady SR. Návrh z dielne rezortu práce upravuje fungovanie II. piliera, zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a teda aj budúceho dôchodku sporiteľa. Zavedenie dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe ako aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie môžu navýšiť nasporenú sumu po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %.

Minister hospodárstva Karel Hirman sa stretol s veľvyslancom Francúzska Pascalom Le Deunff
 
19. 09. 2022 - Energetická kríza v Európe, diskusia o opatreniach, ako aj ekonomických vzťahoch predovšetkým v energetickej oblasti, či zahraničnoobchodné vzťahy s Francúzskom a investície na Slovensku. To boli hlavné témy, o ktorých sa na pôde rezortu hospodárstva rozprával minister Karel Hirman s veľvyslancom Francúzska Pascalom Le Deunff. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že Slovenskú republiku s Francúzskom spája len málo vecí, v aktuálnej energetickej kríze je toho pritom viac, ako by sme očakávali. Slovensko je po Francúzsku, ktoré je lídrom výroby elektriny z jadra (75 %) v EÚ, druhou krajinou s vysokým podielom tejto „zelenej“ elektriny (50 %). Hlavnou témou stretnutia však boli otázky riešenia energetickej krízy.

Finančná pomoc pre železnice

20.09.2022 - Ministerstvo financií SR poskytuje ďalšiu pomoc. Na ministerstve financií si uvedomujeme náročnú situáciu spôsobenú krízou, ako aj dôležitosť plynulého chodu železničnej dopravy. Preto sme v utorok 20. septembra 2022 uvoľnili 35 miliónov eur pre ŽSR na financovanie nákladov nevyhnutných pre fungovanie do konca roku 2022. Železnice z týchto prostriedkov uhradia prevádzkové a personálne výdavky. Dôvodom dofinancovania  nad rámec rozpočtu sú vyššie ceny za služby a energie. Zároveň uvoľňujeme ďalších takmer 9 miliónov eur pre ŽSSK. Tieto financie pomôžu spoločnosti vykompenzovať výpadok príjmu z prepravy cestujúcich v čase pandémie.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner hovoril o ochrane zraniteľných skupín osôb prichádzajúcich z Ukrajiny

21. 09. 2022 - V stredu 21. septembra 2022  sa za účasti štátneho tajomníka rezortu vnútra Vendelína Leitnera uskutočnila videokonferencia organizovaná Osobitnou predstaviteľkou generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov a Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorej hlavnou témou bolo zhodnotenie krokov a nové vízie k posilneniu ochrany zraniteľných skupín obyvateľstva s dôrazom na ženy a deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine.

Budovanie nových registrov

21. 09. 2022 - Projekt bol vypracovaný na základe Dopytovej výzvy OPII-2022/7/23-DOP zverejnenej dňa 28.07.2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Modernizácia informačných systémov“. Cieľom podpory v zmysle výzvy OPII-2022/7/23-DOP „Modernizácia informačných systémov“ je v súlade so špecifickým cieľom 7.7 Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Slovensko podpísalo s Južnou Kóreou memorandum o porozumení

21.09.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď počas svojej oficiálnej návštevy Južnej Kórey absolvoval v Soule viacero pracovných stretnutí vrátane bilaterálneho rokovania s kórejským ministrom národnej obrany Lee Jong-supom a rozhovorov s predstaviteľmi kórejského obranného priemyslu. Obaja ministri počas rokovania podpísali memorandum o spolupráci, vďaka ktorému SR posilní obranné a bezpečnostné vzťahy s Južnou Kóreou. Išlo zároveň o vôbec prvé oficiálne bilaterálne rokovanie ministrov obrany Južnej Kórey a Slovenska.

Poľnohospodári dostanú odškodnenie za sucho v celkovej výške 50 miliónov EUR

21.09.2022 - Tohtoročné sucho spôsobilo výpadky úrody objemových krmív na úrovni od 30% do 50%, čo predstavuje existenčný problém pre chovateľov hospodárskych zvierat. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) pripravilo mechanizmus na odškodnenie a pomoc poľnohospodárom v súhrnnej výške 50 miliónov EUR zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Vedenie agrorezortu posilní nový štátny tajomník

21.09.2022 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať druhého štátneho tajomníka. Od 22. septembra sa funkcie ujme Henrich Haščák. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan.

Historicky prvá obnova prirodzeného tvaru rieky na Slovensku

22.09.2022 - Rieka Rudava sa zapíše do histórie Slovenska ako prvý vodný tok, ktorému bol po predošlej technickej úprave prinavrátený pôvodný tvar koryta. Revitalizáciu úseku dlhého 2,2 kilometra na Záhorí vykonalo Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ). Polovica dĺžky toku Rudavy bola v minulosti zregulovaná do podoby umelého napriameného kanála. Po viac než piatich rokoch úsilia však dnes rieka opäť nadobúda svoju pôvodnú tvár charakteristickú oblúkovými zatáčkami – meandrami. Na príprave a realizácií projektu sa podieľali rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) a to najmä Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) a Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (SVP). MŽP vyčlenilo z Plánu obnovy a odolnosti financie na revitalizáciu takmer 100 kilometrov riek do roku 2026. Investíciu bude realizovať SVP.

Vicepremiérka Remišová: Parlament schválil novelu o elektronických službách štátu, prináša užitočné zjednodušenia pre občanov

22.9.2022 - Novela tiež oslobodzuje občanov od poplatku za výmenu občianskeho preukazu s čipom, ktorým sa končí platnosť do konca roka 2022. Elektronické služby štátu budú jednoduchšie. Zaistí to novela zákona o e-Governmente, ktorú vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová predložila do Národnej rady SR a parlament ju dnes schválil. Za vládny návrh zákona hlasovalo 93 zo 148 prítomných poslancov. „Presadzujeme dobré riešenia pre ľudí a zjednodušujeme elektronickú komunikáciu občanov so štátom. Moderný štát musí prinášať jednoduchšie, bezpečnejšie a fungujúce služby. Naša novela už od novembra zavedie jasnejšie pravidlá napríklad pri zriaďovaní a deaktivácii elektronických schránok či pri vytváraní elektronických úradných dokumentov,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová na pôde parlamentu, ktorý dnes schválil novelu zákona o e-Governmente. Novela zavádza zmeny v nasledujúcich štyroch oblastiach – pri elektronických schránkach, autentifikácii, zaručenej konverzii a v oblasti integrovaných obslužných miest. Na jej príprave Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) úzko spolupracovalo so zástupcami užívateľov štátnych elektronických služieb, so starostami a primátormi, s bankovým sektorom aj IT komunitou. Výsledkom je úprava alebo zrušenie tých povinností, ktoré sa v dlhodobej praxi ukázali ako neúčelné.

Obce zverejnia zoznamy kandidátov pre spojené voľby najneskôr do 4. októbra 2022

22. 09. 2022 - Ministerstvo vnútra pokračuje v informačnej kampani na voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. Obce a mestá doručia najneskôr do utorka 4.  októbra 2022 do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania spojených župných a komunálnych volieb. V oznámení uvedú okrem času aj volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Najneskôr do 4. októbra 2022 obce zverenia aj zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov spôsobom v mieste obvyklým. Voliči nájdu zoznamy na úradnej tabuli jednotlivých obcí, miest a mestských častí a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Ministerstvo vnútra aktívne bojuje proti hybridným hrozbám aj na európskej úrovni

22. 09. 2022 - Minister vnútra SR Roman Mikulec vo štvrtok 22. septembra 2022  rokoval s riaditeľkou Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám Tejlou Helenou Tiilikanen. Ide o jej prvú návštevu Slovenska, počas ktorej sa stretáva s viacerými členmi vládneho kabinetu. Obaja sa na stretnutí zhodli, že boj rôzmymi prejavmi hybridných hrozieb, vrátane dezinformácií je nesmierne potrebný tak na vnútroštátnej ako aj medzinárodnej úrovni. Obaja sa rovnako zhodli, že v čase ruskej agresie na Ukrajine je veľmi dôležité verejnosti poskytovať pravdivé informácie a korigovať nepravdy. Šéf rezortu vnútra vyzdvihol aj prácu kolegov z Prezídia policajného zboru, ktorý s hoaxami dlhodobo úspešne bojujú na stránke s názvom Hoaxy a podvody – Polícia SR.

Upozornenie pre aktívnych používateľov elektronického podpisu na občianskom preukaze

22. 09. 2022 - Ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient, ktorá upozorňuje používateľov elektronických občianskych preukazov, že  najneskôr v posledný deň tohto roka im budú zrušené platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Rezort tak pokračuje v informovaní o potrebe výmeny občianskych preukazov pre minimálne 30 000 ľudí na Slovensku, ktorí aktívne využívajú na svojom občianskom preukaze elektronický podpis.

Minister Káčer v New Yorku: Oceňujem rýchle rozhodnutie zvolať mimoriadne zasadnutie šéfov diplomacií krajín EÚ, v týchto chvíľach je jednota krajín EÚ a NATO veľmi potrebná

23.09.2022 - Séria bilaterálnych stretnutí a rokovaní pokračovala aj tretí deň návštevy New Yorku, kde minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer pricestoval v delegácii prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri príležitosti 77. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Posledným bodom programu bolo mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín Európskej únie, ktoré zvolal Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. „Oceňujem rýchle rozhodnutie zvolať mimoriadne zasadnutie šéfov diplomacií krajín EÚ krátko nato, ako sa ruský agresor rozhodol eskalovať napätie voči nášmu bezprostrednému susedovi.

Ministerstvo dopravy opätovne zabezpečí prepravu ľudí aj tovaru v rámci pomoci Ukrajine

23. 09. 2022 - Rezort dopravy opätovne vyzýva dopravcov, aby sa zapojili do prepravy odídencov z Ukrajiny, respektíve na doručovaní humanitárnej pomoci v rámci pomoci Ukrajine. Urobiť tak môžu zaslaním vyplneného dotazníka na mailovú adresu: dopravcovia@mindop.sk. Prvá výzva dopravcom bola zverejnená v marci. Následne Ministerstvo dopravy a výstavby SR vybralo autobusových a kamiónových dopravcov, ktorí prepravu zabezpečili. Doteraz im bolo vyplatených 1,99 milióna eur. „V súčasnosti sa všetky ministerstvá pripravujú na jesennú, resp. zimnú eskaláciu konfliktu na Ukrajine, ktorá spôsobí opätovný prílev utečencov na Slovensko. Poskytneme im rovnakú pomoc, ako to bolo na jar,“ priblížil minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Dopravcovia, ktorí majú záujem sa zapojiť do pomoci pri preprave odídencov a humanitárnej pomoci, musia vyplniť editovateľný dotazník. Najskôr je potrebné si ho stiahnuť vo formáte PDF, následne vyplniť a zaslať na adresu dopravcovia@mindop.sk. Rezort dopravy prosí, aby informácie vyplnili pravdivo. Na základe nich bude neskôr, v prípade eskalácie konfliktu a potreby zapojenia prepravných kapacít, ministerstvo dopravcov kontaktovať.

Slovenská republika odsudzuje avizované kroky Ruskej federácie smerujúce k anexii ďalších častí územia Ukrajiny.

23. 09. 2022 - Akékoľvek takzvané referendá, ktoré by mali tomuto procesu dodať legitimitu, realizované nelegálnymi orgánmi v podmienkach vojenskej okupácie cudzou mocnosťou, by boli v rozpore so základnými demokratickými princípmi a ústavným poriadkom Ukrajiny. Rovnako by boli v priamom rozpore s medzinárodným právom, osobitne princípmi nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov. Eskalácia a ďalšie vyhrážky zo strany Ruska v čase konania Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, sú prejavom neúcty k princípom Charty OSN, ktoré má Ruská federácia ako stály člen Bezpečnostnej rady zodpovednosť ochraňovať.

NRSR

Plniť úlohy v rámci skupiny NATO má 40 vojakov a vojenských policajtov

20. 09. 2022 - Plniť úlohy v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku by malo do 40 príslušníkov Ozbrojených síl SR a Vojenskej polície spolu s nevyhnutným materiálom a technikou. Ich pôsobenie by sa mohlo začať 1. októbra a potrvať až do ukončenia činnosti aliančnej skupiny na Slovensku. Návrh Ministerstva obrany (MO) SR v utorok odsúhlasila Národná rada (NR) SR. "Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR a Vojenskej polície republiky budú plniť úlohy v rámci veliteľských štruktúr a v rámci pozemného komponentu," priblížil rezort obrany v predloženom materiáli. Pôsobiť majú pod určeným systémom velenia a riadenia NATO podľa pravidiel NATO.

Prerozdeľovací mechanizmus poistného by sa mohol zmeniť

20. 09. 2022 - Spôsob prerozdeľovania peňazí z poistného medzi zdravotnými poisťovňami by sa mohol zmeniť. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa zároveň mení aj zákon o poisťovníctve a zákon o zdravotných poisťovniach. Národná rada (NR) SR návrh v utorok posunula do druhého čítania. "Účelom je rozšírenie súčasného prerozdeľovacieho mechanizmu o nové indexy rizika, ktoré dokážu lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť, a tak zefektívniť, respektíve vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní (ZP)," ozrejmilo v návrhu Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Medzi nové parametre patria diagnosticko-nákladové skupiny (DCG) či spotreba zdravotníckych pomôcok. Zmeniť sa má aj základ ročného prerozdeľovania poistného z 95 percent na 96 percent povinného poistného po odpočítaní nadlimitnej sumy za všetkých poistencov zdravotnej poisťovne na základe úspešnosti výberu poistného, píše sa v materiáli. Rovnako sa má zmeniť aj základ mesačného prerozdeľovania.

Poslanci začali stredajšie rokovanie návrhom o právach osôb vo väzbe

21. 09. 2022 - Ustanovenia týkajúce sa práva na ochranu listového tajomstva, tajomstva dopravovaných správ a iných písomností pri osobách vo väzbe, či už odsúdených alebo obvinených, by sa mohli upraviť. Predpokladá to novela zákona o výkone trestu odňatia slobody z dielne koaličných poslancov. Predstavením návrhu začali poslanci Národnej rady (NR) SR druhý rokovací deň 72. schôdze parlamentu.

V kalendári má pribudnúť Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch

21. 09. 2022 - Na Slovensku by mohol pribudnúť nový pamätný deň, a to Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch, ktorý by pripadal na 22. septembra. Predpokladá to novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Koaliční poslanci chcú ustanovením pamätného dňa docieliť, aby sa problematike rizikového správania žiakov a študentov venoval adekvátny priestor naprieč základnými a strednými školami na Slovensku. "Zároveň tým chceme upriamiť pozornosť verejnosti, médií, neziskových organizácií a mienkotvorných osobností na Slovensku, aby sa vytvoril celospoločenský diskurz, kde by sa vymedzili hranice voči narastajúcim prejavom agresie, šikany a netolerantného správania s cieľom aktívne vplývať na mládež a ukazovať jej pozitívne vzory správania," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe návrhu.

B.Kollár vyzval na odloženie straníckych sporov a podporu zákonov pre ľud

21. 09. 2022 - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vyzval poslancov v pléne, aby odložili stranícke spory a podporovali zásadné zákony na pomoc ľuďom. Zároveň sa poďakoval za podporu zmien, ktoré už plénum odhlasovalo. Poukázal pritom na aktuálnu krízu aj na fungovanie menšinovej vlády.

Poškodenie cesty pri premávke by viac nemuselo byť dopravnou nehodou

21. 09. 2022 - Ak sa pri dopravných situáciách poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie v súvislosti s premávkou v takej miere, že budú môcť ďalej plniť svoju funkciu, nemuselo by sa to viac kvalifikovať ako dopravná nehoda, ale len ako škodová udalosť. Predpokladá to novela zákona o cestnej premávke, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Poslanci preložili hlasovanie o úprave paragrafu 363 a ďalších bodoch SaS

22. 09. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR preložili hlasovanie o úprave paragrafu 363 Trestného poriadku z dielne SaS a o ďalších prerokovaných bodoch z dielne SaS na utorok (27. 9.). Medzi presunutými hlasovaniami sú napríklad aj zmena Ústavy SR týkajúca sa funkčného obdobia verejného ochrancu práv či zmena pri doplnkovom dôchodkovom sporení. Plénum o tom rozhodlo na návrh predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). Ten argumentoval obštrukciou v sále. Pri predchádzajúcom hlasovaní o zaradení nových bodov do programu schôdze totiž nebolo plénum uznášaniaschopné, neprezentovala sa opozícia ani Sme rodina.

Poslanci v závere dňa rokovali aj o zvýšení platov zdravotníkov

22. 09. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere rokovacieho dňa diskutovali o návrhu na zvýšenie platov zdravotníkov. Venujú sa mu v skrátenom legislatívnom konaní. O tom, či ho posunú do druhého čítania, by mali rozhodnúť v piatok (23. 9.).

Poslanci začali deň novelou ústavy z dielne rezortu vnitra

23. 09. 2022 - Plénum Národnej rady (NR) SR začalo piatkové rokovanie návrhom na zmenu Ústavy SR v súvislosti s voľbami prezidenta a eurovoľbami. Novelu predložil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Podľa návrhu by sa prvé kolo prezidentských volieb mohlo konať najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. V súčasnosti platí 60-dňová lehota. Skrátením má vzniknúť priestor na zosúladenie druhého kola volieb s termínom volieb do Európskeho parlamentu. Minister následne predložil aj novelu zákona o Hasičskom a záchrannom zbore. Na programe má aj novelu zákona o pobyte cudzincov. Po nich by sa malo plénum vrátiť k diskusii o výročnej správe Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. O 11.00 h by mali v hlasovaní rozhodnúť aj o tom, či prerokujú vládnu novelu zákona o energetike a zvýšenie platov zdravotníkov v druhom čítaní. O oboch legislatívnych návrhoch rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezident

Prezidentka sa zúčastnila na štátnom pohrebe kráľovnej Alžbety II.

19.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 19. septembra 2022 zúčastnila na štátnom pohrebe kráľovnej Alžbety II. vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Spôsob, akým si Briti v dnešný smútočný deň uctili pamiatku Alžbety II. je podľa prezidentky mimoriadne silný a naplno odzrkadľuje vzťah občanov Spojeného kráľovstva a krajín Commonwealthu so svojou kráľovnou.

Prezidentka vyznamenala vedkyňu Ruženu Bajcsy

20.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová počas návštevy v New Yorku udelila štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, slovenskej vedkyni žijúcej v Spojených štátoch, Ružene Bajcsy. Ružena Bajcsy je priekopníčkou v oblasti robotiky a umelej inteligencie, čo sú odvetvia, ktoré čoraz viac ovplyvňujú náš každodenný život. Pred dvadsiatimi rokmi ju časopis Discover Magazine vyhlásil za jednu z päťdesiatich najvýznamnejších žien z celého sveta v oblasti vedy. Zároveň však má za sebou výnimočný životný príbeh. Podľa Ústavu pamäti národa by tragédie a sklamania, ktoré zažila, naplnili pocitmi márnosti a nešťastia hneď niekoľko ľudských životov. Ružena Bajcsy však preukázala nezlomnú vôľu a odhodlanie – a tie ju preniesli cez všetky prekážky.

Prezidentka vystúpila pred Valným zhromaždením OSN

20.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 20. septembra 2022 po dvoch rokoch osobne zúčastnila na otvorení 77. Valného zhromaždenia OSN, na ktorom vystúpila s prejavom pred svetovými lídrami. Doba podľa prezidentky nie je veľmi naklonená myšlienkam, na ktorých sme Organizáciu spojených národov vybudovali a ktoré ju udržiavajú. Mier, ktorý by sme mali chrániť, prestáva existovať. Medzinárodná spolupráca, ktorú by sme mali podporovať, nezabránila klimatickej katastrofe. A duch spoločných hodnôt, ktoré OSN stelesňuje, čelí útokom extrémistov, ktorých hlas je znásobovaný novými technológiami. "Na zvládnutie týchto výziev nestačia polovičaté opatrenia. Tie sme už vyskúšali. Je čas konať a zaujať jasné postoje. My, členovia OSN, musíme byť jednoznačne na strane obete, nie agresora. Musíme uprednostniť medzinárodný poriadok založený na pravidlách pred silou zbraní."

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk