3.10.2022
ID: 5530upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Na rokovaní Vlády SR schválili členovia vlády ďalšiu finančnú pomoc pre seniorov v podobe vyplatenia takzvaného 14. dôchodku v novembri 2022. Jeho vyplateniu predchádza novela zákona o 13. dôchodku, ktorú pripravil rezort práce, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 70% zo sumy 13. dôchodku v novembrovom výplatnom termíne, pričom priemerná suma na jedného dôchodcu bude vo výške 144,7 eura pri predpokladanom počte 1,44 milióna poberateľov dôchodkových dávok.

Vláda

Zaujíma nás váš názor: Predstavujeme podobu dvoch životných situácií

26.09.2022 - Projekt z Plánu obnovy a odolnosti s názvom Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií sa dostal do svojej ďalšej fázy. Jeho cieľom je umožniť občanom a podnikateľom, aby rýchlo a jednoducho administratívne vyriešili životné situácie v jednotnom digitálnom ekosystéme. Hneď v úvode bolo vybraných 16 prioritných životných situácií a radi by sme vám predstavili prvú víziu pre dve z nich – Strata a hľadanie zamestnania a Kúpa nehnuteľnosti na bývanie.

Vláda schválila návrh finančnej pomoci pre seniorov

26.09.2022 - Na rokovaní Vlády SR schválili členovia vlády ďalšiu finančnú pomoc pre seniorov v podobe vyplatenia takzvaného 14. dôchodku v novembri 2022. Jeho vyplateniu predchádza novela zákona o 13. dôchodku, ktorú pripravil rezort práce, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 70% zo sumy 13. dôchodku v novembrovom výplatnom termíne, pričom priemerná suma na jedného dôchodcu bude vo výške 144,7 eura pri predpokladanom počte 1,44 milióna poberateľov dôchodkových dávok.

Naďalej pomáhame ukrajinským utečencom

26.09.2022 - Sociálne začlenenie ukrajinských utečencov v európskych krajinách, vrátane Slovenska, prišiel do Bratislavy podporiť mimoriadny poradca Európskej komisie pre prijímanie ukrajinských utečencov Lodewijk Asscher. Spoločne so štátnou tajomníčkou rezortu práce Soňou Gaborčákovou hovorili o formách pomoci, ktorú na Slovensku odídenci dostávajú. Zároveň pomenovali ďalšie výzvy v súvislosti s ich udomácnením sa - či už pri uplatnení sa na trhu práce alebo integrovaní sa do spoločnosti.

Ministerstvo dopravy reaguje na rast cien stavebných materiálov, na riešení sa dohodlo aj so zástupcami stavebného sektora

26.09.2022 - Ministerstvo dopravy aktualizovalo metodický pokyn, vďaka ktorému môžu stavbári žiadať o navýšenie cien pri rozostavaných stavbách. Prvú verziu zverejnilo ministerstvo ešte pre letom, na novej spolupracovali odborníci z Inštitútu dopravnej politiky, Úradu vlády SR, Štatistického úradu SR či Útvaru hodnoty za peniaze aj so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zástupcami stavebných firiem. „Po konzultáciách so zástupcami stavebného sektora sme sa rozhodli aktualizovať náš metodický pokyn. Nová verzia lepšie reaguje na to, aké materiály sa na stavbách najčastejšie používajú a takisto lepšie odráža nárast cien jednotlivých materiálov,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal. Ministerstvo už dokument zverejnilo na svojom webe. Stavbári majú k dispozícii predpripravený automatizovaný súbor, ktorý im pomôže s výpočtom hodnoty navýšenia cien jednotlivých stavebných materiálov.

Bilaterálne stretnutie Karla Hirmana a vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šucha

26. 09. 2022 - Na pôde ministerstva hospodárstva sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie ministra hospodárstva Karla Hirmana a Vladimíra Šucha, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.  Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti nastúpenia nového ministra hospodárstva do úradu a v nadväznosti na blížiace sa mimoriadne stretnutie ministrov pre energetiku, ktoré prebehne v závere tohto týždňa  Bruseli.

Z globálnej pandémie do globálnej inflácie

27.09.2022 - Napriek silnejúcim cenovým tlakom stúpne HDP Slovenska tento rok o 1,9 %. Vysoké ceny energií však zvyšujú náklady firiem a spôsobia spomalenie ekonomického tempa už v druhej polovici roka a to nielen na Slovensku. Aj to sú závery najnovšej makroekonomickej prognózy, ktorú dnes zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR. Dobrou správou je že, zastropovanie cien elektriny a nový rámec pre ceny plynu výrazne utlmia dopad extrémnych cien energií na domácnosti. Bez kompenzačných opatrení by pri súčasnom regulačnom rámci ceny elektriny narástli až o 400 %. Memorandum so Slovenskými elektrárňami však garantuje nižšiu cenu. Ak by vláda ceny elektriny nezastropovala, inflácia by vyskočila v ďalšom roku až na 30%.

Stanovisko Ministerstva vnútra SR k oznámeniu českej vlády o dočasnom zavedení kontrol na hraniciach so Slovenskom

27. 09. 2022 - Česká republika s účinnosťou od 29. septembra zavádza na 10 dní kontroly na hraniciach so Slovenskom. Dôvodom sú vlny migrantov, ktoré smerujú naprieč Európou do Českej republiky a odtiaľ vo veľkej miere do Nemecka. Ministra vnútra Romana Mikulca informoval o uvedenom kroku český minister Vít Rakušan. Ministerstvo vnútra uvedené rozhodnutie rešpektuje, zdôrazňuje však, že ide primárne o problematiku Európskej únie a nedostatočnej ochrany vonkajších hraníc, nejde tak o opatrenie Českej republiky voči Slovensku. Opatrenie Česka je nastavené voči sekundárnej migrácii, ktorá vznikla na vonkajšej hranici ako nedostatok ochrany Schengenského priestoru.

Bezplatné dlhové poradne spájajú sily s európskou organizáciou na boj s dlhmi

27.09.2022 - Na mape Slovenska je aktuálne 42 miest, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním dlhov. Od začiatku roka v bezplatných dlhových poradniach pomôžu všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Vďaka spolupráci s European Consumer Debt Network (ECDN) Slovensko získa pre pomoc zadlženým občanom prístup k osvedčeným postupom z krajín Európy, ktoré s dlhovým poradenstvom majú rozsiahlejšie skúsenosti. Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované, trojzložkové poradenstvo - právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Pokrývajú tak všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne riešenie ich dlhovej situácie. Odborníci, poradcovia, asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, pri nastavení splátkového kalendára, pri zvýšení úrovne jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby k opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne klient predchádzal. Od začiatku roka pomohli už vyše 2 200 klientom a ich rodinám ušetriť tisíce eur a mnohým zachránili aj strechu nad hlavou.

Pre hlasovanie v spojených voľbách je potrebné vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť, hlasuje sa krúžkovaním

27. 09. 2022 - Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Uverejnenie štúdie uskutočniteľnosti „Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027

27.09.2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako orgán zodpovedný za tvorbu informačného monitorovacieho systému a úlohy súvisiace s jeho prevádzkou pre implementáciu programov, z ktorých je poskytovaný príspevok a príspevok na finančný nástroj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fond,  Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť,  Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a Fondu na spravodlivú transformáciu, okrem informačného monitorovacieho systému programu Interact, sprístupňuje štúdiu uskutočniteľnosti projektu “Informačný monitorovací systém pre programové obdobie 2021-2027”, ktorá je aktuálne predmetom posudzovania dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania verejných prostriedkov pri tvorbe, modernizácii, úprave a rozvoji informačných technológií verejnej správy a ekonomickej výhodnosti a súladu s programovým riadením.

Pol miliardy eur pre lepšie zdravotníctvo

27.09.2022 - V zdravotníctve je takmer pol miliardy eur, ktoré dokážeme presunúť na top priority v sektore. Celkový potenciál úspor identifikovali v aktualizovanej revízii výdavkov na zdravotníctvo Útvar hodnoty za peniaze a Inštitút zdravotných analýz, analytické jednotky ministerstva financií a ministerstva zdravotníctva. Materiál aktualizuje opatrenia revízie výdavkov na zdravotníctvo z roku 2019 a predstavuje množstvo úsporných a hodnotových opatrení, ktoré sa dajú zapracovať do rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025.

Príspevok za ubytovanie odídencov sa zvýši, ministerstvo dopravy ho bude preplácať do konca februára

28.09.2022 - Vláda SR dnes rozhodla o predĺžení vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov pre majiteľov hotelov, penziónov či ubytovní, ktorého platnosť sa pôvodne končila 30. septembra 2022. Maximálny príspevok za ubytovanie bude 24,20 € s DPH za noc za dospelého človeka a 12,10 € s DPH za noc za dieťa do 15 rokov. Nové pravidlá platia pre obdobie od 1. októbra 2022 do 28. februára 2023, čo kopíruje vyplácanie príspevkov pre súkromné osoby v gescii Ministerstva vnútra SR.

Možnosť voliť poštou sa rozšíri a zjednoduší, druhé kolo prezidentských volieb a voľby do európskeho parlamentu sa budú môcť konať v jeden deň

28. 09. 2022 - Kabinet 28. septembra 2022 schválil návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra SR Roman Mikulec. Novela zavádza voľbu prezidenta poštou zo zahraničia a jednotne sa upravuje spôsob voľby poštou, a to nielen pre voľby hlavy štátu, ale aj pre voľby do Národnej rady SR a referendum, kde už doterajšia legislatíva ustanovuje túto možnosť.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú pokračovať vo svojej činnosti

28. 09. 2022 - Vláda 28. septembra 2022 schválila návrh novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý predložil minister vnútra SR Roman Mikulec.  Návrh legislatívne zakotvuje fungovanie informačných kancelárií pre obete trestných činov, ktoré MV SR zradilo v roku 2018 s podporou EÚ.
„Ochrana a podpora obetí trestných činov je jednou z priorít rezortu vnútra a  informačné kancelárie predstavujú efektívnu pomoc pre obete. Počas ich existencie sa na ne obrátilo už 2 558 ľudí, pracovníci kancelárií uskutočnili 1 759 preventívnych aktivít pre viac ako 49 200 účastníkov a nadviazali spoluprácu s 335 subjektmi v oblasti pomoci obetiam. Zámerom rezortu vnútra je, aby zabezpečovali pomoc pre občanov aj po skončení realizácie národného projektu," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Kongres Spojených štátov schválil grant pre Slovensko vo výške viac ako 200 mil. dolárov, použité budú na modernizáciu OS SR

28.09.2022 - Spojené štáty americké poskytnú Slovensku 200 miliónov dolárov z podporných fondov FMF (Foreign Military Financing) na modernizáciu techniky Ozbrojených síl SR v kontexte technickej pomoci, ktorú SR poskytla Ukrajine. Ide pritom o jeden z najväčších podielov, ktoré USA prerozdeľujú medzi celkovo 18 krajín. „Slovensko je zodpovedný spojenec, ktorý má aj v náročných časoch jasný hodnotový kompas. Veľmi aktívne sa podieľame sa na krokoch, ktoré posilňujú obranu nás všetkých naprieč celou Alianciou. Dôležitou súčasťou toho je aj rozhodná podpora Ukrajiny, ktorá sa odhodlane a hrdinsky bráni voči ruskej agresii,“ uviedol v reakcii na odsúhlasenie grantu americkým kongresom minister obrany SR Jaroslav Naď. Zároveň ocenil nebývalú kvalitu bilaterálnych vzťahov medzi SR a USA, ako aj pozitívny obraz Slovenska v zahraničí.

Lepšie podmienky pre sociálne podnikanie vďaka novele ministerstva práce

28.09.2022 - Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. To je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike, ktorú dnes 28. septembra schválila vláda. Návrh zákona z dielne rezortu práce vnesie do tejto oblasti poriadok, odstráni prekážky ako aj dotvorí systém podpory sociálneho podnikania. Novela taktiež zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na kultiváciu rodinných väzieb a posilňovanie rodinných hodnôt.

Efektívnejšie opatrenia na trhu práce prinesú zmeny v zákone o službách zamestnanosti

28.09.2022 - Vláda SR dnes schválila novelu zákona o službách zamestnanosti (z. č. 5/2004 Z. z.) z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Hlavným cieľom tejto novelizácie je zlepšiť reaktívnosť opatrení na zmeny na trhu práce, prispôsobiť ich aplikačnej praxi a zvýšiť flexibilnosť poskytovaných nástrojov. Zmena zákona prinesie opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest a zabezpečí presun z menej účinných programov na účinnejšie, ako aj úpravu podmienky zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zákon zriaďuje Alianciu sektorových rád na nadrezortnom princípe, prináša rozšírenie možností v evidencii uchádzačov o prácu, ako aj zjednodušuje podmienky pri zamestnávaní cudzincov.

Verejná správa ide príkladom

28.09.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa od začiatku energetickej krízy, spôsobenej agresiou Ruska voči Ukrajine, aktívne zúčastňuje odbornej diskusie k riešeniu tejto nevídanej hrozby. Štát musí ísť príkladom. Preto minister životného prostredia Ján Budaj dnes predložil na rokovaní vlády SR návrhy opatrení nazníženie spotreby energií vo verejných budovách. Podľa ministra Jána Budaja nie je možné, aby sa šetrenie očakávalo iba od bežných občanov, pričom štátna správa nepristúpi k žiadnym úsporným opatreniam. „Energetická kríza spojená s klimatickou je tá najväčšia výzva, ktorej čelí celá Európa. Štátna správa a verejné inštitúcie musia ísť príkladom a začať šetriť čo najskôr a čo najefektívnejšie. Predkladám komplexný súbor opatrení, ktoré šetria nielen rozpočet, ale aj životné prostredie,“ zdôraznil minister Budaj.

Otvorený list ministrov pre energetiku eurokomisárke podpísal i minister hospodárstva Karel Hirman

28. 09. 2022 - Členské krajiny Európskej únie zaslali vo večerných hodinách otvorený list eurokomisárke Kadri Simson s výzvou na zastropovanie veľkoobchodnej ceny zemného plynu. Otvorený list podporil a podpísal za Slovenskú republiku minister hospodárstva Karel Hirman. Cieľom snahy ministrov pre energetiku podpísaných pod výzvou je snaha riešiť súčasnú energetickú krízu, enormne rastúce ceny komodity, ktoré zasiahli úniu už v uplynulom roku a vyhrotili sa najmä vznikom ozbrojeného konfliktu na Ukrajine vo februári tohto roku. Výrazne stúpajúce ceny zemného plynu pritom ovplyvňujú i ceny elektrickej energie na európskom trhu. Na základe toho požadujú pod výzvou podpísané krajiny spoločný postup Európskej únie a schválenie legislatívy v rámci spoločného trhu.

Spojené voľby budú farebne odlíšené: voliči dostanú modrú a bielu obálku, vo volebnej miestnosti budú dve volebné urny

29. 09. 2022 - Volebné tlačivá pre spojené voľby do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022, budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou. Voliči dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a štyri hlasovacie lístky.  V Bratislave a Košiciach si prevezmú až šesť hlasovacích lístkov, pretože budú na rozdiel od zvyšku Slovenska voliť aj do orgánov mestskej časti. Pre župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasovací lístok bude pre voľby do župného zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Pre komunálne voľby je určená biela obálka, do ktorej volič mimo Bratislavy a Košíc vloží dva biele hlasovacie lístky. Zvlášť bude hlasovací lístok pre voľby do obecného, prípadne mestského zastupiteľstva a zvlášť pre voľby starostu alebo primátora.

Vicepremiérka Remišová: Do boja s hoaxami a dezinformáciami zapojíme študentov, IT expertov aj firmy

29.09.2022 - MIRRI SR pripravilo projekt financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý prostredníctvom série hackathonov pomôže digitalizovať Slovensko. Pomáhame Slovensku v boji s dezinformáciami a nepriateľskou propagandou. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) organizuje v októbri hackathon zameraný na boj s dezinformáciami a hoaxami. Formou inovatívneho podujatia bude hľadať spolu s talentovanými tímami digitálne riešenia, ktoré Slovensku pomôžu úspešne čeliť jednému z najnaliehavejších problémov súčasnosti.

Nový elektronický systém pomáha lodiam a plavidlám lepšie si plánovať ich plavbu

29. 09. 2022 - Vodcovia plavidiel nájdu po novom všetky potrebné informácie o aktuálnej dopravnej situácii na svojej trase plavby na jednom mieste, a to na www.eurisportal.eu. V minulosti museli lode a ďalšie plavidlá hľadať informácie na rôznych miestach. Trinásť európskych krajín, medzi nimi aj Slovensko prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, sa to rozhodlo zmeniť.
Nový elektronický systém ponúka vodcom plavidiel okrem informácií o aktuálnej dopravnej situácii na vodných tokoch aj nepretržitý prehľad o čakacích dobách, nehodách alebo poruchách, ktoré ovplyvňujú trvanie plavby. „Lode a ďalšie plavidlá si tak lepšie vedia naplánovať plavbu a čas priplávania do cieľa naprieč Európou,“ doplnil generálny riaditeľ sekcie vodnej dopravy na ministerstve dopravy Tomáš Kalina.

Minister Káčer po stretnutí s belgickou partnerkou: Výzvy, ktoré priniesla ruská invázia na Ukrajinu, nás motivujú ešte viac prehlbovať spoluprácu v EÚ

29.09.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer rokoval v stredu, 28. septembra v Bratislave, s ministerkou zahraničných vecí Belgického kráľovstva Hadjou Lahbibovou. Partneri otvorili viaceré aktuálne témy vrátane výziev, ktorým dnes čelí Európska únia, Severoatlantická aliancia, Schengenský priestor aj eurozóna. „Belgicko je naším dôležitým partnerom a spojencom, s ktorým máme prieniky v mnohých oblastiach. Predovšetkým nás spájajú hodnoty demokracie aj princípy právneho štátu, čo nás robí silnejšími. Priestor na zintenzívnenie spolupráce do budúcna vidím aj v oblasti energetiky, v kontexte postupného zbavenia sa  európskej závislosti na ruskom plyne a rope,“ uviedol minister R. Káčer. V oblasti ekonomiky a obchodu je Belgicko už dnes významným investorom na Slovensku. Zhruba 80 belgických spoločností pôsobí v oblastiach high-tech produktov, smart a zelených technológií, aplikácií pre digitálny trh či start-up firiem.

Minister R. Káčer: Slovensko sa môže pochváliť úspešnými podnikateľskými príbehmi

29.09.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer v utorok, 27. septembra 2022, v rámci Exportného fóra  v Šamoríne ocenil úspešných slovenských exportérov. Zlatú plaketu ministra odovzdal zástupcom spoločností MicroStep-MIS, Chemosvit Fibrochem a ESET. Pri hodnotení a výbere nominovaných spoločností boli stanovené kritériá ako inovatívnosť produktov a služieb, prezentácia a zdieľanie dobrých príkladov, podpora udržateľného rozvoja alebo budovanie pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí.

OP KŽP - Podpora recyklácie a vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov

29.09.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v najbližšej dobe vyhlási 77. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

Stanovisko MF SR: prevod mytného systému

29.09.2022 - Stanovisko Ministerstva financií SR k dnešným medializovaným vyjadreniam NDS, že nevyužije možnosť získať mýtny systém Skytollu do svojho vlastníctva: Ministerstvo financií SR je znepokojené skutočnosťou, že mu doteraz nebola poskytnutá žiadna ekonomická analýza zo strany NDS, prečo je prevod komplexného mýtneho systému na štát údajne nevýhodný. MF SR do dnešného dňa nedisponuje ani žiadnou právnou analýzou zo strany ministerstva dopravy, prečo by malo byť začatie fázy prevodu pre štát údajne záväzné.
Ministerstvo financií SR preto verejne vyzýva Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., aby do 30.9.2022 začala fázu prevodu komplexného mýtneho systému na štát, dohodnutú v pôvodných súťažných podkladoch a zmluve. Podľa právneho názoru MF SR tento krok štát k ničomu nezaväzuje, ani neohrozí prípadný prevod mýtneho systému do rúk súkromnej spoločnosti. Spoločnosť Skytoll je však počas zmluvnej fázy prevodu povinná sprístupniť účtovníctvo a všetky potrebné dáta, na základe ktorých sa štát dokáže zodpovedne rozhodnúť, ktorá alternatíva je najvýhodnejšia.

Vyhlásenie MZVEZ SR k anexii ukrajinského územia Ruskom

30.09.2022 - Slovenská republika jednoznačne odsudzuje anexiu ďalších častí ukrajinského územia zo strany Ruskej federácie. Sme pobúrení, že napriek výzvam väčšiny štátov sveta a medzinárodného spoločenstva Ruská federácia pristúpila k ďalšiemu kroku, ktorý je v príkrom rozpore so základnými demokratickými princípmi a ústavným poriadkom Ukrajiny. Ruská federácia, stály člen Bezpečnostnej rady OSN, opäť hrubo porušuje medzinárodné právo vrátane Charty OSN, osobitne princípy nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov. Slovenská republika uznáva Ukrajinu ako nezávislý, suverénny a zvrchovaný štát s nespochybniteľnou územnou celistvosťou.

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

30.09.2022Vládny kabinet dnes schválil návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Nová právna úprava prispôsobuje Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 – 2030.


Na štúdium Akadémie ozbrojených síl nastúpilo po základnom vojenskom výcviku 125 nových kadetov

30.09.2022 - Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši dnes otvorila akademický rok slávnostným zhromaždením a imatrikuláciou 125 študentov – kadetov, ktorí po úspešnom absolvovaní základného vojenského výcviku v Martine nastúpili do 1. ročníka bakalárskeho štúdia AOS. Celkovo bude v akademickom roku 2022/2023 na AOS študovať 339 kadetov bakalárskeho štúdia v študijných programoch Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Popri vysokoškolskom vzdelávaní absolvujú kadeti aj vojenský program. Akademický rok na AOS začína tiež 140 kadetov magisterského a inžinierskeho štúdia a 59 študentov doktorandského štúdia. Novinkou tohto roka je nástup 4 denných doktorandov do prvého ročníka.

Minister hospodárstva Karel Hirman zastupuje Slovensko na mimoriadnom zasadnutí Rady Európy pre energetiku

30. 09. 2022 - Minister hospodárstva Karel Hirman odcestoval do Bruselu, kde dnes zastupuje Slovensko na mimoriadnom zasadnutí Rady ministrov pre energetiku. Deň pred samotným zasadnutím absolvoval minister Karel Hirman spolu s veľvyslankyňou Máriou Maľovou viaceré dôležité stretnutia a prípravný brífing na dnešné zasadnutie. „Máme tu najväčšiu krízu od druhej svetovej vojny, ktorá ovplyvňuje naše domácnosti, verejnú správu, ale i priemysel. Preto som do Bruselu prišiel s jasným očakávaním a stanoviskom Slovenska, ktorý odprezentujem i na zasadnutí Rady,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Štátny tajomník Velič: Počúvame ľudí – novootvorené Regionálne centrum v Trnave pomôže regiónu pri čerpaní eurofondov a dotácií

30.09.2022 - Pokračujeme v otváraní siete Regionálnych centier, v ktorých žiadatelia nájdu podporu a poradenstvo pre nové eurofondy na jednom mieste. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)  otvorilo Regionálne centrum v Trnave, v ktorom žiadatelia dostanú komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Ministerstvo investícií oslovilo na spoluprácu ministerstvá životného prostredia a pôdohospodárstva, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré budú mať v centrách tiež svojich odborných pracovníkov. Prvé Regionálne centrum sme otvorili minulý týždeň v Nitre, celkovo ich v krajských mestách bude sedem.

NRSR

Britský expert na návšteve slovenského parlamentu

26. 09. 2022 - Na pozvanie predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka a v spolupráci s veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku sa na pôde tohto parlamentného výboru konalo dvojdňové pracovné stretnutie k veľkej novele rokovacieho poriadku slovenského parlamentu aj za účasti britského experta Petra Stama, ktorý pôsobí v Dolnej Snemovni (the House of Commons) britského parlamentu ako osoba zodpovedná za dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu a poriadku v parlamente.

Plénum odsúhlasilo definíciu protirómskeho rasizmu

27. 09. 2022 - Národná rada (NR) SR v utorok odobrila pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA). Protirómsky rasizmus je podľa definície prejavom individuálnych prejavov a činov, ako aj inštitucionálnych politík a praktík marginalizácie, vylúčenia, fyzického násilia, znevažovania a devalvácie rómskych kultúr a životného štýlu, ako aj nenávistných prejavov zameraných na Rómov či iných jednotlivcov a skupiny, ktoré boli vnímané, stigmatizované alebo prenasledované počas nacistickej éry a aj v súčasnosti ako "Rómovia". To vedie podľa definície k zaobchádzaniu s Rómami ako s údajnou cudzou skupinou a spája ich so sériou "pejoratívnych stereotypov a skreslených obrazov, ktoré predstavujú špecifickú formu rasizmu". Definíciu prijali členské štáty IHRA vrátane Slovenska ešte 8. októbra 2020.

Verejný ochranca práv by mohol zostať vo funkcii až do jeho výmeny

27. 09. 2022 - Verejný ochranca práv by mohol zostať vo funkcii až do zvolenia nového ombudsmana. Vyplýva to z návrhu novely Ústavy SR, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Právnou úpravou chcú poslanci dosiahnuť funkčnosť verejného ochrancu práv, ktorý je ústavným orgánom, a to v prípade, že napríklad parlament nezvolí nového verejného ochrancu práv ešte pred uplynutím funkčného obdobia aktuálnemu verejnému ochrancovi práv. "Tým sa dosahuje ústavne legitímny cieľ zabezpečenia aktívnej ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe návrhu.

Návrh obmedziť paragraf 363 Trestného poriadku z dielne SaS neprešiel

27. 09. 2022 - Návrh SaS na obmedzenie okruhu rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, neprešiel v pléne Národnej rady (NR) SR. Poslanci ho odmietli v utorkovom hlasovaní. Za bolo 72 poslancov zo 147 prítomných, proti bolo 74 zákonodarcov, jeden sa zdržal. SaS okrem iného navrhovala upraviť aj vymenúvanie a odvolávanie prokurátorov či ich práva a povinnosti, možnosti odvolania generálneho prokurátora a jeho disciplinárnej zodpovednosti, ako aj špeciálneho prokurátora. Rozšíriť mienili aj právomoci verejného ochrancu práv a vlády SR, aby mohli podávať žalobu na rozpustenie politickej strany. Minulý týždeň neprešiel ani návrh na úpravu paragrafu 363 z dielne poslancov OĽANO. Na programe je ešte obdobná novela  nezaradeného poslanca Tomáša Valáška.

Poslanci súhlasia s pristúpením Fínska a Švédska do NATO

27. 09. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. Rozhodli o tom v utorkovom hlasovaní. Po odsúhlasení parlamentom musí vstup severských krajín do Aliancie ratifikovať prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vstup Fínska podporilo zo 142 hlasujúcich 126 poslancov, pristúpenie Švédska do NATO odobrilo 124 zo 140 hlasujúcich poslancov. Slovenská vláda deklarovala plnú podporu členstvu Fínska a Švédska v Aliancii. Ako skonštatovala v predloženom materiáli, krajiny sú najbližšími partnermi NATO, ktorí zdieľajú naše princípy, ako aj hodnoty a záväzky vyplývajúce z členstva v Aliancii. Ich členstvo podľa predkladateľov posilní severoatlantickú stabilitu a bezpečnosť, ako aj bezpečnosť Slovenskej republiky. Otázky Turecka k záväzku Fínska a Švédska bojovať s terorizmom ako s jednou z najvážnejších hrozieb, ktorým čelí aj Aliancia, boli podľa materiálu dostatočne zodpovedané po vzájomných konzultáciách.

Akademický senát VŠ by nemusel schvaľovať rokovací poriadok vedeckej rady

28. 09. 2022 - Akademický senát verejnej vysokej školy (VŠ) by po novom nemusel na návrh rektora schvaľovať návrh rokovacieho poriadku vedeckej rady školy, ale štipendijný poriadok VŠ. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách z dielne Jozefa Habánika a Dušana Jarjabka (obaja Smer-SD), ktorú Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. "Cieľom návrhu je odstrániť nezrovnalosti v súčasnom znení zákona o vysokých školách, v ktorom je chybne zavedená kompetencia akademického senátu verejnej vysokej školy schvaľovať rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy," píše sa v dôvodovej správe. Poslanci navrhujú do legislatívy doplniť ustanovenie, podľa ktorého sa správna rada verejnej VŠ vyjadruje k výročnej správe o činnosti školy a výročnej správe o jej hospodárení, ktorú predkladá rektor pred schválením v akademickom senáte. Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od 1. januára 2023.

Nárok na odstupné by mohli mať okrem učiteľov VŠ i výskumní pracovníci

28. 09. 2022 - Zákonný nárok na odstupné by mohli mať okrem vysokoškolských pedagógov aj výskumní pracovníci či umeleckí pracovníci. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci opozičného Smeru-SD Dušan Jarjabek a Jozef Habánik. Plénum ju v stredu posunulo do druhého čítania. "Cieľom predloženého návrhu zákona je dosiahnuť, aby zákonný nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru mali okrem vysokoškolských učiteľov aj ďalšie kategórie zamestnancov vysokých škôl uvedených v zákone, a to výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci," píše sa v dôvodovej správe. Okrem toho navrhujú vypustiť ustanovenia obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov na dobu určitú vzhľadom na kritérium dosiahnutého veku. Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od 1. januára 2023.

Štvrtkové rokovanie pléna sa skončilo, hlasovať sa bude až v utorok

29. 09. 2022 - Štvrtkové rokovanie parlamentu sa skončilo skôr ako zvyčajne. Poslanci sa opäť zídu v piatok (30. 9.) od 9.00 h, no v tento deň sa už hlasovať nebude. Najbližšie tak poslancov čaká hlasovanie v utorok (4. 10.). Rokovací deň zvyčajne končí o 19.00 h, predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) ukončil schôdzu o vyše dve hodiny skôr. Dohodlo sa na tom poslanecké grémium, ktoré zasadlo po náhlom kolapse poslanca Jána Kerekrétiho (OĽANO). Kollár mu zaželal, aby sa zo zdravotných ťažkostí čoskoro dostal. Poslanci mali vo štvrtok popoludní hlasovať o návrhu na odvolanie lídra OĽANO Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Po ukončení debaty k odvolávaniu sa vrátili k riadnej 72. schôdzi. Venovali sa vládnym návrhom na skrátené legislatívne konanie, týkajúcim sa úpravy štátneho rozpočtu a 13. dôchodku.

Psie zabíjačky sú neprípustné

29. 09. 2022 - Dnes poslanec NR SR Jaroslav Karahuta zvolal mimoriadny Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde informoval o závažných praktikách v oblasti nezákonného zabíjania, spracovania a predaja výrobkov zo spoločenských zvierat. Dnes sa uskutočnil mimoriadny Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý na základe medializovaných informácii a tlaku širokej verejnosti zvolal jeho predseda poslanec Jaroslav Karahuta.
Na Výbor boli prizvaní kompetentní zástupcovia z radov polície, generálnej prokuratúry, ŠVPS, UVZ, samosprávy ako aj zástupcovia mimovládnych organizácii a rokovanie prebehlo za značného záujmu médií.

Poslanci odhlasovali poslanecký prieskum na útvare pre cudzincov

29. 09. 2022 - Poslanci parlamentného brannobezpečnostného výboru zrealizujú v súvislosti so situáciou na hraniciach v októbri poslanecký prieskum na útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove. Vo štvrtkovom uznesení zároveň zaviazali ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), aby pravidelne písomne informoval o postupe pri zvládaní migračnej krízy, ako aj o naplnenosti a stave Policajného zboru. Na výbore mal Mikulec vysvetliť situáciu s migračnou vlnou a dôvod obnovenia kontroly na slovensko-českých hraniciach. Po zvolaní výboru oznámilo zavedenie dočasných kontrol aj Rakúsko. Minister vnútra trvá na tom, že zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach schengenu nezastaví nelegálnu migráciu a treba ju riešiť v krajinách pôvodu. Apeluje na riešenie témy na úrovni Európskej únie. Spoločné stanovisko krajín chce koordinovať na pondelkovom (3. 10.) rokovaní ministrov vnútra V4 v Bratislave. Navrhnúť chce spoločné hliadky na maďarsko-srbskej hranici. Apeluje aj na prítomnosť Frontexu na vonkajšej hranici.


Prezident


Prezidentka sa v mene SR ospravedlnila rodičom Daniela Tupého

27.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 27. septembra zúčastnila na otvorení zrekonštruovaného Pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží v Bratislave a uctila si pamiatku zavraždeného študenta Daniela Tupého.

Prezidentka ratifikovala vstup Švédska a Fínska do NATO

28.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 28. septembra 2022 podpisom ratifikovala prístupové protokoly Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Prezidentka pri tejto príležitosti zdôraznila, že Fínsko aj Švédsko boli dlhodobo vojensky neutrálne a o vstup do NATO požiadali v obavách o vlastnú bezpečnosť po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu a vyvolalo bezprecedentnú bezpečnostnú krízu s dopadmi nielen v Európe, ale na celom svete. "Obe škandinávske krajiny svojim vstupom a obrannými schopnosťami i kapacitami Alianciu ešte viac posilnia a zvýšia našu spoločnú odolnosť. Teším sa z našich nových spojencov."

Prezidentka prevzala poverovacie listiny od veľvyslancov USA a Nórska

28.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová prevzala v stredu 28. septembra 2022 počas nástupných audiencií poverovacie listiny od nových veľvyslancov USA a Nórska. Prezidentka zdôraznila, že Nórsko sa v kontexte energetickej krízy stáva našim významným partnerom, pretože dodávky plynu z Nórska pokryjú až 30 percent našej spotreby a v súvislosti s energetickou krízou rastie v EÚ aj úloha USA ako dodávateľa skvapalneného plynu do Európy. Spojené štáty sú ako člen NATO hlavným garantom bezpečnosti Slovenska aj Európy. S týmto súvisia aj priority amerického veľvyslanca Gautama A. Ranu, ktorými sú podpora Slovenska v kontexte obrany Ukrajiny pred ruskou agresiou, posilňovanie obchodných vzťahov a investícií, najmä v energetickej oblasti a posilňovanie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk