17.10.2022
ID: 5532upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu. Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a vlády dnes mimoriadne rokovali o „zákone roka“, návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2023. Sociálni partneri boli informovaní o negatívnych dopadoch, v prípade jeho neschválenia Národnou radou Slovenskej republiky. Všetci sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament definitívne znenie štátneho rozpočtu schválil.

Vláda

Výzva na projekty: Vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín

10.10.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 78. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín.

Vicepremiérka Remišová: Digitalizujeme Slovensko – vďaka najnovšej spolupráci s Mastercard a Globsec pomôžeme zlepšiť digitalizáciu v podnikaní aj v bežnom živote

10.10.2022 - MIRRI SR podpísalo memorandum s lídrom v digitálnych platobných riešeniach a organizáciou, ktorá sa venuje otázkam bezpečnosti. Lepšie digitálne služby štátu pre občanov, ale i digitalizáciu malých a stredných podnikov a ďalšie inovácie prinesie spolupráca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) so spoločnosťou Mastercard a organizáciou Globsec. Mastercard patrí na Slovensku i vo svete k lídrom v digitálnych platobných riešeniach, mimovládna organizácia Globsec organizuje medzinárodné fóra k otázkam medzinárodnej bezpečnosti a je tiež organizátorom podujatia Tatra Summit.

Minister hospodárstva Karel Hirman vymenoval nové vedenie SPP, a. s.

10. 10. 2022 - S účinnosťou od 10. októbra 2022 bude viesť štátny Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) nové vedenie. Minister hospodárstva Karel Hirman vymenoval do pozície predsedu predstavenstva Miroslava Kullu. Novým podpredsedom predstavenstva je dnešným dňom Marián Široký, za ďalších členov predstavenstva boli vymenovaní Peter Kučera, Eduard Macejka a Slavomír Vorobel. Rezort hospodárstva tak učinil ako jediný akcionár SPP a. s.

Predstavujeme návrh rozpočtu na roky 2023-2025

10.10.2022 - Ministerstvo financií SR predložilo na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR finálny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Rozpočet bol pripravovaný v mimoriadne komplikovanom období kulminujúcich kríz. Hlavným cieľom rozpočtu na rok 2023 je preto čo najvýznamnejšia kompenzácia negatívnych dopadov na obyvateľov Slovenska.

Výsledky kontrol a prijatých opatrení ministerstva vnútra vo vzťahu k nelegálnej migrácii

11. 10. 2022 - Ministerstvo vnútra prostredníctvom Policajného zboru už niekoľko mesiacov aktívne reaguje na zvýšenú nelegálnu migráciu na tzv. balkánskej trase. Od zavedenia hraničných kontrol Českou republikou a Rakúskom sa hliadková činnosť na území Slovenskej republiky zintenzívnila. Policajný zbor rovnako každodenne spolupracuje s políciou Maďarskej republiky a to aj spoločnými zmiešanými hliadkami priamo na území Maďarska.

Na účasť vo voľbách je potrebný občiansky preukaz

11. 10. 2022 - Volič preukáže svoju totožnosť v spojených krajských a komunálnych voľbách občianskym preukazom. Cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Upozorňujeme, že cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie.
 

Štátny tajomník M. Majer: Zriadenie úradu vojenského pridelenca v Tbilisi pomôže skvalitniť naše vzťahy s Gruzínskom

11.10.2022 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer dnes počas svojej oficiálnej návštevy Gruzínska absolvoval v Tbilisi viacero pracovných stretnutí vrátane rozhovorov s prvou štátnou tajomníčkou Gruzínska Lelou Chikovani, vedením Styčného úradu NATO v Gruzínsku, ako aj ďalšími predstaviteľmi tamojšej bezpečnostnej komunity a vzdelávacích a výcvikových inštitúcií. Diskutovali nielen o prehlbovaní slovensko-gruzínskych vzťahov, ale taktiež o spolupráci v oblasti obranného priemyslu, podpore budovania gruzínskych obranných kapacít či ruskej invázii na Ukrajine a jej vplyve na bezpečnostnú situáciu v Európe.

Príprava reformy vzdelávania zdravotníkov je v plnom prúde

11.10.2022 - V pondelok, 10. októbra 2022 sa v popoludňajších hodinách na pôde Ministerstva zdravotníctva SR uskutočnilo stretnutie ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského a  štátnej tajomníčky Lenky Dunajovej Družkovskej so šéfmi lekárskych fakúlt v SR – s dekanom LF UK Bratislava profesorom Jurajom Šteňom, rektorom LF SZU profesorom Petrom Šimkom, prodekanom JLF UK v Martine Jánom Švihrom a online sa pripojil aj profesor Peter Jarčuška, prodekan LF UPJŠ v Košiciach. Za rezort zdravotníctva sa na stretnutí zúčastnila aj profesorka Monika Jankechová, riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania. Obsahom rokovaní boli otázky vzdelávania na vysokých školách v súvislosti s aktuálnou, ale aj dlhoročnou situáciou v zdravotníctve. Témou rozhovorov bolo aj získanie informácií od najpovolanejších o často diskutovanej možnosti zvýšenia počtu študentov na lekárskych fakultách a za akých podmienok štúdium prebieha. Prítomní diskutovali aj o stave a  limitáciách   pregraduálneho vzdelávania, špecializačného štúdia, o vykonávaní praktickej výučby a podobne.
 
Envirorezort zintenzívňuje spoluprácu s odbormi životného prostredia na okresných úradoch

11.10.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zorganizovalo dvojdňovú pracovnú poradu vedúcich zamestnancov rezortu s vedúcimi pracovníkmi odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch. Envirorezort tak nadviazal na podobné stretnutie z novembra minulého roka. Cieľom pracovných porád je zintenzívnenie vzájomnej spolupráce, predstavenie noviniek z dielne ministerstva aj vzájomná diskusia o situáciách, s ktorými sa okresné úrady stretávajú v praxi. Počas dvoch dní sa účastníci zaoberali novinkami, zmenami a legislatívou v oblasti odpadového, vodného a obehového hospodárstva, zmeny klímy, ochrany ovzdušia, environmentálnych záťaží a ochrany prírody.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa zlúči s LESY SR

11.10.2022 - Samostatný štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič), ktorý vykonával lesnícku a poľnohospodársku činnosť od roku 1988 a neskôr aj piliarsku výrobu, sa od začiatku roka 2023 zlúči so štátnym podnikom LESY SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) chce týmto krokom zachovať pracovné miesta v regióne s nedostatkom pracovných príležitostí.

V súvislosti s incidentom na ropovode Družba nedošlo k obmedzeniu prepravy ropy na Slovensko

12. 10. 2022 - V súvislosti s dnešným incidentom na ropovode Družba v Poľsku nedošlo k obmedzeniu prepravy ropy na územie Slovenskej republiky. Dodávky ropy na Slovensko sú naďalej konštantné a bez prerušenia. Technologické zariadenia ropovodu na území Slovenska sú taktiež v bezporuchovej prevádzke, pričom preprava ropy zákazníkom štátneho Transpetrolu pokračuje v zmysle zazmluvnených objemov a odsúhlasených harmonogramov na konkrétny deň.

Do platnosti vstúpila Zmluva o pridružení SR do Európskej vesmírnej agentúry

12.10.2022 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová 12. októbra 2022 ratifikovala parlamentom schválenú zmluvu o pridružení Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry (ESA). ESA je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. Zastrešuje vesmírne projekty v Európe, dozerá na prerozdeľovanie investícií a združuje 22 štátov. Medzi jej hlavné aktivity patrí vedecko-výskumná činnosť, vzdelávacia činnosť a technologický vývoj. Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010, kedy bola podpísaná základná rámcová Dohoda o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou „Cooperation Agreement“.

Vicepremiérka Remišová: Prvý hackathon proti hoaxom a dezinformáciám má svojho víťaza – projekt vzdelávacej aplikácie na podporu kritického myslenia mladých ľudí

12.10.2022 - V boji s hoaxami, dezinformáciami a nepriateľskou propagandou chce štát využiť aj potenciál slovenských IT talentov. Inovatívne digitálne riešenia na boj s dezinformáciami a podporu digitálnej gramotnosti hľadali od piatka do soboty účastníci prvého hackathonu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Na dvojdňovej akcii Hacknime dezinformácie sa v Bratislave stretlo 12 tímov zložených zo 40 expertov, študentov a nadšencov z oblasti IT. Trojica najlepších riešení z hackathonu si odniesla finančnú odmenu a ich autori v utorok prevzali symbolické ocenenie z rúk predsedu vlády Eduarda Hegera a vicepremiérky Veroniky Remišovej.

Konferencia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z pohľadu ochrany prírody

12.10.2022 - Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností ako aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (EIA/SEA) v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny boli hlavnou témou konferencies medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Dvojdňové podujatie sa konalo za účasti odborníkov Ministerstva životného prostredia SR aj Českej republiky, Štátnej ochrany prírody ale aj Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Aktuálnosť konferencii dáva skutočnosť, že MŽP SR pripravuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ide o zložitý legislatívny proces, ktorý má ambíciu zjednodušiť a urýchliť jednotlivé povoľujúce konania.

Minister Budaj: Začína sa nová éra riadenia národných parkov

12.10.2022 - Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil pre zreformované národné parky tých najlepších riaditeľov, ktorí úspešne zvládli výberové konanie na post riaditeľov správ národných parkov. Ukončených bolo všetkých deväť výberových konaní a minister Budaj odovzdal menovacie dekréty ôsmim riaditeľom správ národných parkov. V jednom prípade minister životného prostredia Ján Budaj vymenuje šéfa najstaršieho slovenského národného parku po detailnom prešetrení všetkých informácií, ktoré boli medializované.

Európska komisia dala zelenú dekarbonizačným schémam za vyše miliardu eur

12.10.2022 - Zníženie produkcie emisií skleníkových plynov v slovenskom priemysle získa podporu viac ako 1 miliardu eur. Rozhodli o tom Európska komisia a Európska investičná banka, ktorá v pondelok a v utorok schválila Slovensku dve schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu v celkovej výške jednej miliardy eur do roku 2030. Pomoc bude poskytnutá na dekarbonizáciu výrobných procesov a zlepšenie energetickej účinnosti priemyselných podnikov, ktoré sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami. Na dekarbonizáciu tak bude možné využiť celkovo 750 miliónov eur z Modernizačného fondu a ďalších viac ako 300 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Plán obnovy: ministerstvo vnútra uzavrelo s mestom Košice memorandum o spolupráci pri budovaní integrovaného bezpečnostného centra

12. 10. 2022 - Modernizácia a zlepšovanie služieb pre občanov, a to aj pri krízových situáciách je jednou z priorít ministerstva vnútra. Dva roky pandémie, vojna na Ukrajine, klimatické zmeny a s tým súvisiace požiare či záplavy či nárast nelegálnej migrácie ukazujú, že rozhodnutie implementovať koncept budovania integrovaných bezpečnostných centier do Plánu obnovy a odolnosti bol správnym krokom.

Kontroly na slovensko-českej hranici: Českú republiku sme upozornili na dodržiavanie podmienok readmisných dohôd

12. 10. 2022 - Ministerstvo vnútra upozornilo listom cezhraničného splnomocnenca Česka na dodržiavanie podmienok readmisných dohôd. Česká republika totiž v uplynulých dňoch nedodržiavalo presné miesta a časy odovzdávania a preberania migrantov. Po rokovaní vlády v stredu 12. októbra 2022 to uviedol minister vnútra Roman Mikulec. Slovensko vytvorilo na kontrolu migrantov dostatok hliadok a posilnilo hliadky v prihraničí. Migranti podľa ministra Mikulca nemajú záujem zostať na Slovensku či v Česku, ich cieľom je Nemecko. Neostávajú ani v ubytovniach, ktoré sú pre nich vytvorené na hraniciach.  

Významný investor, skupina Bosch, expanduje so svojou výrobou na východe Slovenska

12. 10. 2022 - Na východ Slovenska prichádza ďalší silný investor - skupina Bosch.  Skupina prostredníctvom svojej divízie Bosch Electrical Drives reaguje na rastúci dopyt a rozširuje výrobu pohonných jednotiek pre elektrické bicykle, tzv. Bosch eBike Systems. „Som rád, že máme v dobe energetickej krízy pre Slovensko i dobré správy. Silný investor ako Bosch si vybral pre svoj ďalší rozvoj východné Slovensko. Verím, že bude dlhodobo pozitívne ovplyvňovať celý región, pričom ide o sektor výroby, ktorý aj z pohľadu udržateľnosti na Slovensku veľmi vítame,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Počet špeciálnych správcov zatiaľ nie je konečný, skúšky budú pokračovať

13. 10. 2022 - Z 26 uchádzačov o pozíciu špeciálnych správcov splnili požadované podmienky len traja, MS SR preto bude pokračovať vo výbere. V dňoch 1. 7. 2022 až 19. 8. 2022 sa uskutočnilo sedem skúšobných dní špeciálnej správcovskej skúšky, ktorú organizačne zabezpečovalo Ministerstvo spravodlivosti SR. Podmienky  ustanovené pre absolvovanie špeciálnej správcovskej skúšky splnilo 37 prihlásených uchádzačov. Špeciálnej správcovskej skúšky sa počas siedmich skúšobných dní zúčastnilo 26 uchádzačov. Osvedčenie o úspešnom absolvovaní špeciálnej správcovskej skúšky bolo odovzdané trom uchádzačom.

Vyhlásenie MZVEZ SR: Nenávistné prejavy, ich šírenie a zľahčovanie, nemajú v žiadnej spoločnosti miesto

13.10.2022 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dôrazne odsudzuje útok, ktorý sa odohral v stredu 12. októbra 2022 vo večerných hodinách na Zámockej ulici v Bratislave, a ktorý si vyžiadal dve nevinné obete. Príslušníci národnostných, etnických, náboženských, sexuálnych a iných menšín si v demokratickej spoločnosti zaslúžia politickú ochranu, ako aj zabezpečenie ich rovnocenného postavenia a rovnakého prístupu.

Ingrid Brocková: Kultúrna diplomacia je oknom, cez ktoré môže svet vnímať to najlepšie, čo v oblasti umenia a kultúry na Slovensku máme

13.10.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Ingrid Brocková vystúpila v stredu, 12. októbra 2022, na pôde rezortu diplomacie s príhovorom v rámci tohtoročnej porady riaditeľov a riaditeliek slovenských inštitútov v zahraničí. Na stretnutí si účastníci vymenili informácie o súčasných trendoch v oblasti kultúrnej diplomacie, zhodnotili aktivity slovenských inštitútov a diskutovali o plánoch na ďalšie obdobie.

Ministerstvo sa obracia na odborníkov, aby sa zapojili do hodnotenia žiadostí z plánu obnovy

13.10.2022 - Ministerstvo zdravotníctva hľadá odborníkov na hodnotenie žiadostí v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Pre rezort je maximálne dôležité, aby všetky žiadosti boli posúdené transparentne, odborne a nezávisle. Práve preto apeluje na odborníkov z externého prostredia, aby sa do procesu hodnotenia zapojili a pomohli tak skvalitniť slovenské zdravotníctvo. Rezort zdravotníctva sa obracia na odborníkov, ktorí majú chuť pomôcť zlepšovať slovenské zdravotníctvo. Ako externí hodnotitelia sa môžu zapojiť do podpory zriadenia nových ambulancií všeobecného lekárstva, kamenných hospicov, vybudovania komunitných centier a ďalších oblastí.

Spustenie fondu energetickej zraniteľnosti

13.10.2022 - Veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavsku Pavol Ivan sa 12. októbra zúčastnil na spustení Fondu energetickej zraniteľnosti, ktorý umožní občanom registráciu do systému prerozdeľujúceho finančné kompenzácie za zvýšené ceny faktúry za energie. Podujatie sa konalo za prítomnosti ministra práce a sociálnej ochrany Moldavskej republiky Marcela Spatariho, zástupkyne stáleho zástupcu Rozvojového programu Spojených národov (UNDP) v Kišiňove Andrey Čúzyovej. V online príhovore vystúpila aj zástupkyňa Delegácie Európskej únie (EÚ) v Kišiňove. Projekt bol realizovaný aj za finančnej podpory zo zdrojov SlovakAid, v rámci dlhodobej spolupráce Ministerstva financií SR a UNDP.

Do súťaže Stavba roka je možné prihlásiť sa do konca novembra

13. 10. 2022 - Rezort dopravy spolu so Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva  - ABF Slovakia vyhlasujú súťaž o Stavbu roka 2022. Prihlásiť sa môžu fyzické aj právnické osoby so stavbami, ktoré boli skolaudované od 1. apríla 2021 do konca decembra 2022. Súťaží sa v dvoch kategóriách, a to budovy a inžinierske stavby. Prihlásiť sa môžu architekti, projektanti, hlavní zhotovitelia či stavebníci. Prihlášky je možné podávať do 30. novembra 2022. Bližšie informácie sú dostupné TU.  
 
Ovocinárov, zeleninárov, vinohradníkov a chovateľov rýb podporíme 15 miliónmi eur

13.10.2022 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) pripravilo pomoc v čase energetickej krízy a trvajúcej vojny na Ukrajine aj pre pestovateľov ovocia, zeleniny, vinohradníkov a chovateľov rýb. Predpokladaný termín vyplácania podpory je v prvom kvartáli 2023. Schému pomoci v rámci dočasného krízového rámca na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine čaká schvaľovanie na Protimonopolnom úrade a v Európskej komisii. Vyhlásenie výzvy je predbežne naplánované na polovicu novembra, oprávnení žiadatelia budú môcť cez Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) podávať žiadosti do konca tohto roka.

Tripartita mimoriadne rokovala o zákone roka

13.10.2022 - Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu. Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a vlády dnes mimoriadne rokovali o „zákone roka“, návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2023. Sociálni partneri boli informovaní o negatívnych dopadoch, v prípade jeho neschválenia Národnou radou Slovenskej republiky. Všetci sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament definitívne znenie štátneho rozpočtu schválil. Rozpočtové provizórium by vláde SR znemožnilo pomáhať ľuďom a realizovať kompenzačné opatrenia. V prípade neschválenia štátneho rozpočtu parlamentom by rozpočtové provizórium spôsobilo zmrazenie a pozastavenie všetkých výdavkov vrátane tých, ktoré by mali byť určené na krízovú pomoc ľuďom aj zamestnávateľom.

MŽP: Od 15. októbra je možné žiadať o finančný príspevok www.obnovdom.sk

13.10.2022 - Blíži sa termín, keď domácnosti môžu podať prvé žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk. Pri príležitosti spustenia prihlasovania sa do prvých dvoch výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR bude počas nadchádzajúceho víkendu, 15. a 16. októbra 2022, otvorených všetkých desať regionálnych kancelárií Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Lučenci. Projekt obnovy rodinných domov za vyše 500 miliónov eur zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je podriadenou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR.

Ministri pre energetiku hľadali v Prahe spoločné riešenia

13. 10. 2022 - Na neformálnom zasadnutí Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, ktoré sa konalo dňa 12. októbra v Prahe, sa v prvom bode diskutovalo o cestovnej mape prezentovanej v liste predsedníčky Európskej komisie. V druhom bode predstavitelia členských štátov pre energetiku preberali postup reformy trhu s elektrinou. Predmetom rozhovorov bola i pripravenosť na zimu v kontexte aktuálnej vykurovacej sezóny. Minister hospodárstva Karel Hirman zdôraznil potrebu zastropovania vysokých cien energií s preferenciou pre európske riešenia: „Som presvedčený, že doterajšie riešenie Európskej komisie budú viesť k fragmentáciu trhu. Podporil som znovu list 15 členských štátov na zastropovanie cien plynu. Aj keď majú navrhované riešenia nedostatky, za horšie považujem stanovenie národných opatrení. Slovensko podporuje koncept ohľadom obmedzenia cien pre importovaný plyn. Je potrebné využitie zdrojov Európskej únie z kohéznej politiky. Je tiež potrebné nájsť opatrenia adresujúce situáciu na našom vnútornom trhu v únii, dodávatelia očakávajú férové a pragmatické riešenia. Je potrebné sa taktiež pripraviť, že táto situácia sa netýka iba blížiacej sa vykurovacej sezóny, ale môže značne ovplyvniť i sezónu 2023/2024.“

Ingrid Brocková prijala saudskoarabského veľvyslanca: Otvorenie slovenského veľvyslanectva v Rijáde zintenzívni našu bilaterálnu spoluprácu

14.10.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala v stredu (12. októbra 2022) veľvyslanca Saudskoarabského kráľovstva Abdullaha bin Khalid bin Sultan bin Abdulaziz Al Sauda. Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala v stredu (12. októbra 2022) veľvyslanca Saudskoarabského kráľovstva Abdullaha bin Khalid bin Sultan bin Abdulaziz Al Sauda. Partneri pozitívne zhodnotili dynamický rozvoj vzťahov medzi oboma krajinami a prediskutovali možnosti ich ďalšieho výrazného posilnenia, najmä v obchodno-ekonomickej a investičnej oblasti.

NRSR

Kollár prerušil schôdzu do 18.10., opäť sa nepodarilo odhlasovať rozpočet

11. 10. 2022 - Národná rada (NR) SR v utorok opäť nebola uznášaniaschopná pri hlasovaní o novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto prerušil schôdzu do 18. októbra do 11.00 h, keď by mali poslanci pokračovať hlasovaním. Po skončení tejto schôdze má nasledovať ďalšia riadna schôdza, ktorej začiatok bol rovnako naplánovaný na 18. októbra.

Prezident

Vyhlásenie prezidentov B9, Severného Macedónska a Čiernej Hory

11.10.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 11. októbra 2022 pripojila k vyhláseniu prezidentov skupiny B9, Severného Macedónska a Čiernej Hory, v ktorom spoločne odsudzujú masové bombardovanie ukrajinských miest zo strany Ruska.

V Bratislave sa stretli prezidenti V4

11.10.2022 - V bratislavskom Primaciálnom paláci sa v utorok 12. októbra 2022 konalo Stretnutie prezidentov Vyšehradskej štvorky. Prezidentka Zuzana Čaputová na stretnutí privítala prezidentov Česka a Poľska a prezidentku Maďarska. Prezidenti sa stretli iba deň po rozsiahlych útokoch Ruska na civilné ciele po celej Ukrajine. "Naše krajiny majú jasnú zhodu na tom, že táto eskalácia vojny je absolútne neprijateľná. Je jasným popretím medzinárodného práva, susedských vzťahov, ale aj ľudskosti. A je aj ohrozením bezpečnosti v celej Európe. Všetci si želáme mier." Ten však podľa prezidentky musí byť spravodlivý, inak bude iba dočasným prímerím. Aby nastal mier, stačí, aby ruskí vojaci odišli z Ukrajiny a aby Rusko rešpektovalo medzinárodne uznané hranice svojho suseda.

Prezidentka podpísala zákon o zdravotnej starostlivosti

12.10.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 12. októbra 2022 podpísala zákon o zdravotnej starostlivosti.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk