31.10.2022
ID: 5534upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda predstavila významnú pomoc pre podnikateľov a firmy v boji s energetickou krízou. Štát zastropoval ceny elektriny na hranici 199 eur za MW/h. Akúkoľvek vyššiu sumu budú mať podnikatelia preplatenú do výšky 80 %. Rovnako to bude pri plyne, ktorý dostal strop na úrovni 99 € MW/h. Tento krok výrazne pomôže zastabilizovať podnikateľský sektor a tak pomôže celej našej ekonomike.

Vláda

Pomoc pre podnikateľov

24.10.2022 - Vláda predstavila významnú pomoc pre podnikateľov a firmy v boji s energetickou krízou. Štát zastropoval ceny elektriny na hranici 199 eur za MW/h. Akúkoľvek vyššiu sumu budú mať podnikatelia preplatenú do výšky 80 %. Rovnako to bude pri plyne, ktorý dostal strop na úrovni 99 € MW/h. Tento krok výrazne pomôže zastabilizovať podnikateľský sektor a tak pomôže celej našej ekonomike. V prvom kroku vláda predstavila pomoc pre podnikateľov a firmy. Čoskoro budú verejnosti predstavené aj opatrenia pre domácnosti a verejnú správu. Už teraz však ide o významný impulz do celého slovenského hospodárstva.

Ďalšie najzraniteľnejšie skupiny ľudí dostanú inflačnú pomoc

25.10.2022 - Vláda dnes schválila pokračovanie inflačnej pomoci vybraným skupinám obyvateľov. Nariadenie je súčasťou avizovanej druhej inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov nárastu cien energií a vysokej inflácie spôsobenej ekonomickými dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19. Má pomôcť najzraniteľnejším pokryť zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Ďalší inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške približne 15 600 000 eur.

Minister Naď: Slovinský príspevok do bojovej skupiny NATO v SR považujem za hodnotný vklad v rámci spoločného úsilia Aliancie

25.10.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes prijal v priestoroch rezortu nového slovinského veľvyslanca v SR Stanislava Raščana. Cieľom ich stretnutia bolo zhodnotiť aktuálnu politicko-bezpečnostnú situáciu v regióne strednej Európy, ako aj prerokovať témy bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany. „Účasť príslušníkov slovinských ozbrojených v mnohonárodnej bojovej skupine NATO na území SR je skutočne silným a pozitívnym momentom tak v našej bilaterálnej obrannej spolupráci ako aj v rámci Aliancie. Slovinsko je pre nás spoľahlivým, odhodlaným a úprimným spojencom a priateľom. Jeho príspevok do bojovej skupiny NATO je jasným vyjadrením spojeneckej solidarity a kvality bilaterálnych vzťahov medzi našimi krajinami,“ uviedol minister Naď. Pripomenul, že v priestoroch Centra výcviku Lešť aktuálne pôsobí približne 100 vojakov slovinského kontingentu, ktorí v zostave mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku tvoria mechanizovanú rotu.

Minister vnútra SR Roman Mikulec v Prahe predstavil riešenia aj k problematike nelegálnej migrácie

25. 10. 2022 - Minister vnútra Roman Mikulec sa v dňoch 24. a 25. októbra 2022 zúčastnil na ministerskej konferencii Pražský proces v Prahe, ktorá sa organizuje pod záštitou českého predsedníctva v Rade EÚ. Na konferencii s názvom Migračné partnerstvá - cesta vpred v čase nových výziev aktívne vystúpil a predstavil pohľad Slovenskej republiky. Rokovanie bolo zamerané na zlepšenie spolupráce pri dosiahnutí stability a udržateľnosti, a prekonanie súčasných, ako aj budúcich výziev v regióne i mimo neho. Zámerom je tiež posúdiť súčasné výzvy v oblasti migrácie a poskytnúť perspektívy do budúcnosti.

Výsledky kontrol a prijatých opatrení ministerstva vnútra vo vzťahu k nelegálnej migrácii

25. 10. 2022 - Ministerstvo vnútra prostredníctvom Policajného zboru už niekoľko mesiacov aktívne reaguje na zvýšenú nelegálnu migráciu na tzv. balkánskej trase. Od zavedenia hraničných kontrol Českou republikou a Rakúskom sa hliadková činnosť na území Slovenskej republiky zintenzívnila. Policajný zbor rovnako každodenne spolupracuje s maďarskou políciou  a to aj spoločnými zmiešanými hliadkami priamo na území Maďarska.

Slovensko na rade ministrov pre životné prostredie: EÚ musí ukázať líderstvo v celosvetovom zápase za ochranu klímy a biodiverzity

25.10.2022 - Celosvetové líderstvo EÚ v investíciách do klimatických opatrení, ochrany biodiverzity, ale tiež revízia smerníc o priemyselných emisiách a ekodizajn udržateľných výrobkov. To boli najdôležitejšie témy zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa skončila v Luxemburgu. Delegáciu Slovenskej republiky na rokovaniach viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Rezort hospodárstva chce počuť názor podnikateľov: zapojte sa do ex post hodnotenia regulácii v podnikateľskom prostredí

25. 10. 2022 - Ministerstvo hospodárstva je gestorom reformy ex post hodnotenia regulácií, do ktorej sú zapojené všetky ministerstvá. Cieľom ex post hodnotenia je posúdiť, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru. Podnikatelia a ich zastupiteľské organizácie môžu teraz prostredníctvom verejných ex post konzultácií vyjadriť svoje skúsenosti a podrobiť tak platné regulácie regulačnému auditu.

Výstava o dejinách výroby počítačových hier na Slovensku

26.10.2022 - Slovenské veľvyslanectvo v Japonsku v spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu a Slovak Game Developers Association zorganizovalo na Josai University v Tokiu výstavu „Výroba počítačových hier na Slovensku v časoch Železnej opony“. Výstava bola slávnostne otvorená 25. októbra 2022 v knižnici Fakulty mediálnych štúdií 1. tajomníkom Danielom Šmihulom a potrvá dva týždne. Výstavný projekt  zachytáva vývoj slovenskej komunity amatérskych producentov počítačových hier v politických a spoločenských súvislostiach  tesne pred revolúciou v r. 1989.

Vláda schválila pravidlá pre prevádzku domových čistiarní odpadových vôd

26.10.2022 - Vládny kabinet schválil nariadenie z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Hlavným dôvodom právnej úpravy je určiť jasné pravidlá pre využívanie malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Materiál v tejto súvislosti upravuje podmienky povoľovania, zriaďovania, prevádzky a kontroly domových čistiarní odpadových vôd.

Vláda schválila kontingenčný plán pre prípad nárastu počtov osôb prichádzajúcich z vojnou postihnutých krajín

26. 10. 2022 - Ministerstvo vnútra ako hlavný gestor zabezpečovacích prác v súvislosti s dopadmi vojenského konfliktu na území Ukrajiny sa na úrovni celej verejnej správy niekoľko mesiacov pripravovalo  na prípadnú druhú vlnu odídencov utekajúcich pred vojnou. Výsledkom je komplexný  Kontingenčný plán SR pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny pre obdobie október 2022 – marec 2023, ktorý vláda schválila 26. októbra 2022.

Rastislav Káčer: Budovanie rešpektu k ľudským právam a šírenie hodnôt demokracie medzi mladou generáciou je kľúčové pre našu spoločnosť

27.10.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Rastislav Káčer otvoril v stredu, 26. októbra 2022 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, slávnostné podujatie venované 30. výročiu založenia UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam. „Ľudské práva sú stavebným kameňom vyspelej a tolerantnej demokratickej spoločnosti. A sú tiež pilierom našej zahraničnej politiky a neoddeliteľnou súčasťou slovenského hodnotového kompasu. Výchovu mladej generácie k tolerancii, rešpektu k ľudským právam a základným slobodám, zásadám medzinárodného práva a porozumeniu medzi národmi, preto považujem za obzvlášť záslužnú prácu,“ uviedol minister R. Káčer, ktorý je aj predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO.

Minister Naď: Kvalitné a celospoločensky prospešné projekty v sebe nesú odkaz, ktorý si vždy nájde svojich adresátov

27.10.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes počas svojho pracovného výjazdu v rámci stredoslovenského regiónu navštívil viacero miest, v ktorých rezort obrany prostredníctvom svojho dotačného mechanizmu podporil zmysluplné projekty prispievajúce k zvyšovaniu povedomia o témach obrany štátu a činnosti MO SR.
Pri tejto príležitosti minister zavítal do obce Štiavnické Bane, kde sa vďaka prostriedkom rezortu obrany podarilo opraviť a sprístupniť verejnosti časť tzv. Partizánskej štôlne, ktorou sa počas 2. svetovej vojny presúvali oslobodeneckí vojaci do tyla nemeckej armády. Vďaka týmto prieskumným akciám partizáni získavali informácie, ktoré neskôr dokázali využiť pri oslobodzovaní Banskej Štiavnice. Šéf rezortu obrany si ďalej pozrel tiež zrekonštruovaný pamätník odbojovej a partizánskej skupiny "Sitno", ktorá počas 2. svetovej vojny sídlila pri Počúvadlianskom mlyne ležiacom neďaleko obce Baďan.

V Luxemburgu zasadala Rada vlády pre dopravu, telekomunikácie a energetiku. Slovensko zastupoval minister hospodárstva Karel Hirman

27. 10. 2022 - Dňa 25. októbra 2022 sa v Luxemburgu uskutočnilo riadne rokovanie ministrov pre energetiku. Stanovisko Slovenskej republiky prezentoval minister hospodárstva Karel Hirman. Predmetom diskusie ministrov bol balíček pre dizajn trhu s plynom s cieľom integrácie obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov do siete, smernica o energetickej hospodárnosti budov a výmena názorov k návrhu Európskej komisie týkajúcich sa návrhu Nariadenia pre spoločné nákupy zvyšovania solidarity pomocou spoločného nákupu plynu.

Avízo: HlbokáOnline na tému: „Budúcnosť multilateralizmu s Ruskom ako stálym členom Bezpečnostnej rady OSN“

27.10.2022 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pozýva na jubilejnú 20. časť vydania online diskusie o zahraničnej politike pod názvom HlbokáOnline, ktorá sa uskutoční 27. októbra 2022 o 18.00 hod. Pri príležitosti 77. výročia vzniku OSN pripravujeme ďalšiu diskusiu HlbokaOnline na tému „Budúcnosť multilateralizmu s Ruskom ako stálym členom Bezpečnostnej rady OSN“. Diskutovať budú Metod Špaček, vedúci Kancelárie prezidentky SR, Katarína Šmigová, dekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy a Peter Burian, veľvyslanec s osobitým poslaním pre ľudské práva na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Spoločné vyhlásenie z 3. Strategického dialógu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými

27.10.2022 - Zástupcovia vlád Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických uskutočnili včera (26. októbra 2022) rokovania v rámci 3. ročníka Strategického dialógu medzi SR a USA vo Washingtone, D.C. Séria bilaterálnych strategických dialógov bola spustená v roku 2020 a potvrdzuje silu a dôležitosť bilaterálnych vzťahov a vzájomnej spolupráce v rámci širokého spektra tém. Obe strany sa zhodli na potrebe ochraňovať demokratické hodnoty, právny štát, a ľudské práva - hodnoty, na ktorých je založené dlhodobé slovensko-americké partnerstvo.

Ingrid Brocková: Spoločne s Argentínou máme záujem o zefektívňovanie multilaterálneho systému založeného na pravidlech

27.10.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková v stredu, 26. októbra 2022, rokovala v Buenos Aires s námestníkom ministra zahraničných vecí, medzinárodného obchodu a vyznaní Argentínskej republiky Pablom Tettamantim. V rozhovore s Pablom Tettamantim štátna tajomníčka ocenila postoj Argentíny k ruskej agresii na Ukrajine, ktorý Argentína potvrdila pri hlasovaniach o rezolúciách Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a v Rade OSN pre ľudské práva. Partneri privítali nadchádzajúce ministerské stretnutie členských krajín Európskej únie a Spoločenstva krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré prispeje k zintenzívneniu politických kontaktov týchto regionálnych zoskupení. Zhodli sa, že súčasnú energetickú krízu je potrebné riešiť spoločným úsilím, pričom Argentína, ktorá disponuje prírodnými zdrojmi, má záujem budovať odolné dodávateľské reťazce.

Ministerstvo vnútra spúšťa kampaň „Alkohol za volantom môže zabíjať“

27. 10. 2022 - Polícia eviduje za rok 2022 rekordný nárast požitia alkoholu za volantom. Počet smrteľných dopravných nehôd stúpa. V snahe predchádzať tragickým udalostiam na cestách pripravuje Ministerstvo vnútra SR viacero návrhov opatrení a tiež novú informačnú kampaň „Alkohol za volantom môže zabíjať“.

Rezort zdravotníctva modernizuje vybavenie zariadení ústavnej psychiatrickej starostlivosti

28. 10. 2022 - Ministerstvo zdravotníctva modernizuje vybavenie zariadení pre pacientov, ktorí trpia duševnými chorobami. V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR rezort vyhlásil výzvu na materiálno-technické vybavenie v celkovej výške 1,3 milióna eur. Zariadenia poskytujúce ústavnú psychiatrickú starostlivosť tak môžu požiadať o prostriedky na zakúpenie, napríklad, oxymetrov, anestetických prístrojov, defibrilátorov či ďalšieho vybavenia. „Investície do starostlivosti o duševné zdravie vnímame ako jeden komplexný celok. Podporujeme ďalšie vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti, modernizujeme oddelenia v ústavnej psychiatrickej starostlivosti, rozširujeme sieť psychiatrických stacionárov a psychosociálnych centier. Prirodzene, nemôžeme zabúdať ani na materiálno-technické vybavenie zariadení,“ hovorí Ján Krajči, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem.

NRSR

Podpredseda Národnej rady SR Peter Pčolinský sa zúčastnil na summite Medzinárodnej krymskej platformy

25. 10. 2022 - Vyjadrenie podpory a solidarity Ukrajine počas ruskej agresie, ako aj navrátenie Krymského polostrova pod ukrajinskú správu boli nosnými témami prvého parlamentného samitu Medzinárodnej krymskej platformy v Záhrebe.
Dnes sa v Záhrebe uskutočnil prvý summit Medzinárodnej krymskej platformy na parlamentnej úrovni, ktorá je medzinárodný konzultačný a koordinačný formát spolupráce partnerov Ukrajiny. Zúčastnili sa na ňom parlamentní zástupcovia nielen z európskeho kontinentu, ale taktiež aj predsedníčka Snemovne reprezentantov Spojených štátov amerických Nancy Peliosová či predseda Snemovne reprezentantov Japonska Hiroyuki Hosoda.

Na Bratislavskom hrade sa stretli predsedovia parlamentných hospodárskych výborov krajín V4

25. 10. 2022 - 23. – 24. októbra sa na Bratislavskom hrade uskutočnilo rokovanie hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktoré v rámci slovenského predsedníctva v tomto formáte zvolal predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský.
Stretnutiu dominovali predovšetkým témy energetickej bezpečnosti, vysokých cien energií a téma regionálnej spolupráce.
Úvodom prvej z nich zástupcovia hospodárskych výborov za účasti ministra hospodárstva SR Karela Hirmana a predstaviteľov energetických spoločností Eustream a SEPS, zhodnotili dosiahnutý status quo. Následne sa zamerali na opatrenia, pomocou ktorých by bolo možné úroveň energetickej bezpečnosti zvýšiť tak v krátkodobom, ako aj v strednodobom horizonte.

Plénum odštartovalo deň návrhom MPSVR na predvolenú investičnú stratégiu

25. 10. 2022 - Štruktúra odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) by sa mohla zmeniť. Zaviesť sa má aj predvolená investičná stratégia. Hovorí o tom návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Diskusiou o tomto návrhu začalo plénum štvrtý rokovací deň 75. schôdze Národnej rady (NR) SR. "Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia – zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu a prioritizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe," priblížil rezort práce.

Parlament nahlásil NBÚ kybernetický incident, podrobnosti nespresnili

27. 10. 2022 - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) potvrdil, že od Národnej rady (NR) SR prijal vo štvrtok hlásenie o kybernetickom bezpečnostnom incidente. Podrobnosti zverejňovať nemôže. Pre TASR to uviedol hovorca NBÚ Peter Habara. „Úrad by navyše rád zdôraznil rozdiel medzi kybernetickým útokom a kybernetickým bezpečnostným incidentom. Zjednodušene povedané, kybernetický bezpečnostný incident je akákoľvek udalosť, ktorá negatívne vplýva na systém alebo programový prostriedok, kým kybernetický útok je úmyselný akt, ktorého cieľom môže byť napríklad krádež dát či znefunkčnenie systému, respektíve prevádzky," vysvetlil hovorca.

Prezident

Nové veľvyslankyne a veľvyslanec odovzdali poverovacie listiny

24.10.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v pondelok 24. októbra 2022 na nástupnej audiencii nových nerezidentných veľvyslancov. Svoje poverovacie listiny pri tejto príležitosti prezidentke odovzdali Luis Alberto Campana Boluarte z Peruánskej republiky, Merle Pajula z Estónskej republiky, Caroline Vermeulen z Belgického kráľovstva, Mireya Muñoz Mera z  Ekvádorskej republiky A Krístin A. Árnadóttir z Islandskej republiky.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk