6.2.2023
ID: 5638upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti by sa mohlo uplatniť právo maloletého pacienta na prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.

Vláda

Uplatnenie odvodu z nadmerných príjmov vybraných výrobcov elektriny schválené vládou SR

31. 01. 2023 - Vláda SR na svojom mimoriadnom rokovaní v utorok 31. januára schválila predložený návrh nariadenia Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti uplatnenia odvodu z nadmerných príjmov vybraných výrobcov elektriny. Dočasný odvod bol zavedený novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. Nariadenie vlády SR určuje výšky stropu pre odvod nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny,  ako aj spôsob preukazovania trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny. Výška stropov sa určuje podľa jednotlivých spôsobov výroby elektriny alebo použitého paliva.

Vicepremiérka Remišová: Neprelomiteľná kvantová sieť sa na Slovensku stáva realitou – na zvýšenie kyberbezpečnosti a špičkové laboratóriá pôjde vyše 8 miliónov eur

31.01.2023 - Podporujeme špičkovú vedu a pomáhame budovať neprelomiteľnú kvantovú komunikačnú sieť. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podporí unikátny projekt, vďaka ktorému na Slovensku vznikne kvantová komunikačná linka, ktorá bude tvoriť kostru vysoko bezpečného internetu budúcnosti. Na projekt pôjde 8,2 milióna eur z Plánu obnovy.

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.1.2023

01.02.2023 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára 2023 prebytok vo výške 59,6 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 258,4 mil. eur (+19,6 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 322,2 mil. eur (+26,9 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 63,8 mil. eur (-51,7 %).

Pomáhame Ukrajincom zorientovať sa v daňových povinnostiach v SR

01.02.2023 - Finančná správa chce pomôcť Ukrajincom zorientovať sa v daňových povinnostiach na Slovensku. Pre odídencov pripravila špecializovanú podstránka na portáli finančnej správy, kde nájdu všetky dôležité informácie. Dozvedia sa napr. aké majú daňové povinnosti, ak začali pracovať na Slovensku, ako sa posudzuje daňová rezidencia, ale aj to, kto má nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Finančná správa dlhodobo kladie dôraz na to, aby verejnosť mala k dispozícii všetky potrebné informácie k daňovým a colným predpisom. Inak tomu nie je ani v prípade odídencov z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko či už pracovať, alebo našli dočasné útočisko pre pokračujúci vojnový konflikt na Ukrajine. Rovnakú podstránku pripravila už vlani k colným povinnostiam, kedy finančná správa zaznamenala zvýšený nárast dopytov k colnému odbaveniu humanitárnej pomoci či k premiestňovaniu zvierat.

Rezort obrany ponúka na podporu zaujímavých projektov dotáciu 500 000 eur

01.02.2023 - Ministerstvo obrany SR opäť ponúka podporu zaujímavým projektom súvisiacim s témami obrany a bezpečnosti štátu formou dotácií. V priebehu troch rokov rezort navýšil vyčlenené financie na tento účel zo 100 000 eur na súčasných 500 000 eur. O dotáciu môžu požiadať občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie ale tiež mestá a obce, a to najneskôr do ‪31. marca 2023. Hlavným cieľom MO SR je aj formou dotácií podporiť prácu mimovládneho sektora, akademickej obce i územnej samosprávy a využiť ich odborné znalosti, expertízy a skúsenosti pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o prioritách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR, ale aj aktívne podporovať verejnú diskusiu na témy, ktoré sa týkajú rezortu obrany.‬

Príprava montážnych priestorov je prvým a zásadným krokom k úspešnej realizácii projektu výroby transportérov CV90

01.02.2023 - Akciová spoločnosť Ministerstva obrany SR, ZTS - ŠPECIÁL, a.s. plánuje niekoľko významných investícií v súvislosti s projektom výroby a montáže pásových bojových obrnených vozidiel CV90 pre slovenské ozbrojené sily, v ktorom vystupuje ako primárny priemyselný partner. Jednou z hlavných priorít je vybudovanie infraštruktúry na výrobu niektorých systémov, ako aj celkovú montáž a testovanie vozidla.

Výživné bude možné od neplatičov vymáhať efektívnejšie

01.02. 2023 - Národná rada SR dnes schválila novelu Exekučného poriadku, vďaka ktorej bude možné efektívnejšie vymáhať platenie výživného. V prípade neplatenia výživného bude možné po novom využiť okrem bežných spôsobov výkonu exekúcie (zrážky zo mzdy, predaj vecí a pod.) aj viaceré donucovacie opatrenia. Príkladom je zadržanie vodičského preukazu, osvedčenia o evidencií vozidla, alebo technickými prostriedkami zabrániť v užívaní inej veci. Zvýši sa tak tlak na neplatičov, a tým budú viac chránené práva slabších, osobitne maloletých.

Spoločnosť s ručením obmedzeným založíte od 1.2.2023 pár klikmi

01. 02. 2023 - Dnes naberá účinnosť novela Obchodného zákonníka, vďaka ktorej si môžete prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR založiť s.r.o. len pár klikmi. Zjednodušeným spôsobom ponúka možnosť vytvorenia spoločenskej zmluvy prostredníctvom štandardizovaného vzoru, zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby.

Plán výziev Výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády SR na podporu výskumu, vývoja a inovácií

01.02.2023 - Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti zverejnila plán výziev na podporu výskumu, vývoja a inovácií, ktoré budú vyhlásené tento rok. Cieľom je poskytnúť informácie pre potenciálnych záujemcov o podanie žiadostí a tiež umožniť im v dostatočnom predstihu pripraviť projekty. Otázky a námety ohľadom výziev je potrebné adresovať Výskumnej a inovačnej autorite Úradu vlády SR prostredníctvom formuláru, ktorý je uvedený pod jednotlivými zámermi.

Výborná správa pre Slovensko: Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začal pracovať

01. 02. 2023 - Tretí blok jadrovej elektrárne (JE) v Mochovciach sa v utorok 31. januára približne hodinu pred polnocou podarilo zapojiť do siete. Oddnes teda nový blok premieňa tepelnú energiu uvoľnenú v reaktore na elektrinu. Míľnik, ktorý týmto Slovenské elektrárne (SE), a. s., dosiahli, znamená prelomový počin pre celé Slovensko. Vďaka nemu sa bude môcť napĺňať dohoda medzi SE a vládou SR, v zmysle ktorej sa SE zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti, a to v cene 61,2077 eur za 1 MWh, t. j. v bezprecedentne nízkej cene v rámci celej EÚ. Nový blok, ktorý začal dodávať do siete prvú elektrinu pri aktuálnom nominálnom výkone vo výške 20 %, má plánovanú životnosť minimálne na 60 rokov. Mimoriadnosť jeho spustenia spočíva tiež v jeho obrovskom prínose smerom k energetickej stabilite a znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Vyzvanie pre národný projekt: „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“

02.02.2023 - Aktívne začlenenie, podpora rovnakých príležitostí a zlepšenie zamestnateľnosti pre utečencov, ktorí na Slovensko prichádzajú z Ukrajiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo vyzvanie, ktoré má za cieľ sprostredkovať pomoc ľuďom z Ukrajiny, poskytnúť im sociálne poradenstvo aj podporu, aby sa dokázali čo najlepšie začleniť do našej spoločnosti. Národný projekt je súčasťou operačného programu Ľudské zdroje na obdobie 2014-2020 a trvať bude do konca roka 2023. Poradenstvo a ďalšiu pomoc poskytnú zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Minister Káčer v Ríme: Taliansko pri nás stálo ako verný spojenec a partner, keď vznikalo samostatné Slovensko a stojí pri nás dodnes. Dôkazom je ochota posilniť našu bezpečnost

02.02.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer absolvoval v stredu, 1. februára 2023 v Ríme, sériu bilaterálnych stretnutí s talianskymi partnermi. Počas pracovnej návštevy rokoval s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky Antoniom Tajanim, ministrom pre európske záležitosti Raffaelom Fittom, šéfom rezortu obrany Guidom Crosettom a predsedom Poslaneckej snemovne Lorenzom Fontanom.

Za odvahu a mimoriadne zásluhy ocenil minister vnútra troch príslušníkov Policajného zboru

02. 02. 2023 - Minister vnútra Roman Mikulec spolu s 1. viceprezidentom Policajného zboru Brankom Kiššom za účasti riaditeľov krajských riaditeľstiev Policajného zboru Košice a Prešov vo štvrtok 2. februára 2023 v Banskej Bystrici ocenili a povýšili troch príslušníkov Policajného zboru. Ocenení boli strážmajstri Stanislav Pokrivčák a Jakub Kolinčák, ktorí pri služobnom zákroku spozorovali a rozpoznali tzv. signál týranej ženy.

Vedenie ministerstva vnútra predstavilo technológiu výroby tabuliek s evidenčnými číslami vozidiel

02. 02. 2023 - Ministerstvo vnútra vo štvrtok  2. februára 2023 oficiálne predstavilo modernú linku na výrobu tabuliek s evidenčnými číslami vozidiel, ktorú od začiatku roka zabezpečuje štátna akciová spoločnosť Automobilové opravovne MV SR. Prevádzka sídli v Banskej Bystrici. Výrobu tabuliek v réžii štátu ohlásilo ministerstvo vnútra začiatkom roku 2022, keď pre štát začal vyrábať tabuľky nový dodávateľ

Parlament schválil komplexnú novelu zákona o dobrovoľníctve

02. 02. 2023 - Novela zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve, ktorú na rokovanie NR SR predložil minister vnútra Roman Mikulec, prináša prelomové zmeny nevyhnutné pre komplexné "upratanie" dlhé roky neriešeného systému, ako aj nastavenie jasných podmienok. Poslanci ju schválili vo štvrtok 2. februára 2023. „Dobrovoľnícke aktivity vnímame ako neoddeliteľnú a vítanú súčasť života každého občana a spoločnosti. Aj vojna na Ukrajine nám všetkým ukázala, že najlepším krokom je vzájomná spolupráca. Novelou zákona však do tohto dlhé roky predchádzajúcimi vládami neriešeného systému vkladáme poriadok a o štátnu dotáciu sa budú môcť uchádzať len subjekty, ktoré splnia určité kritéria kvality,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

V Piešťanoch vyrastie prvá múzejná hala na Slovensku od roku 1989

02.02.2023 - Nová moderná hala pre veľkorozmerné múzejné predmety v areáli Vojenského historického múzea (VHM) v Piešťanoch poskytne verejnosti i reštaurátorom priestory hodné 21. storočia. Symbolický základný kameň dnes poklepal na mieste minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s predstaviteľmi Vojenského historického ústavu (VHÚ) a miestnej samosprávy.

Štátny tajomník Velič: Pomáhame ľuďom v regiónoch – lepšie cesty a chodníky pre vyše 160 obcí a miest

03.02.2023 - Pokračujeme v účinnej pomoci regiónom. Ďalšími 3 miliónmi eur sme prispeli na opravu a výstavbu miestnych komunikácií v 12 mestách v najmenej rozvinutých okresoch. Spolu s predošlou výzvou sme tak pomohli vyše 160 samosprávam financovať rekonštrukcie chodníkov a ciest, ktoré boli zanedbávané celé desaťročia. „Jedným z vážnych problémov, ktorý sa tiahne Slovenskom od západu na východ je zlý stav ciest a miestnych komunikácií. Bývalé garnitúry pred tým zatvárali oči dlhé desaťročia. Mestá a obce sa nevedeli dostať k pomoci, lebo miestne komunikácie sa nedali financovať z eurofondov. Preto prichádzame pre samosprávy s rýchlou a priamou pomocou. V závere minulého roka sme vyhlásili z regionálnych dotácií výzvu za 3 milióny eur, z ktorej podporíme opravu chodníkov a ciest v 12 mestách,“ vyhlásil štátny tajomník ministerstva regionálneho rozvoja Dušan Velič.

Nový portál uľahčí administratívu v oblasti agentúrneho zamestnávania

03.02.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozširuje pracovný portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk o novú elektronickú službu. Určená je pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti. Elektronizácia služieb odľahčí administratívu poskytovateľov a zefektívni ich vzájomnú komunikáciu s úradmi. Po vytvorení hlavného pracovného portálu, ako aj elektronických služieb pre nahlasovanie a odhlasovanie pracovnoprávneho vzťahu s cudzincami v minulom roku, prinášame verejnosti ďalšie služby, ktoré zodpovedajú debyrokratizácii a elektronizácii štátnej správy.

Generálny pardon 2023: Uhraďte poistné, doplňte chýbajúce výkazy a odpustíme vám penále

03.02.2023 - Situáciu dlžníkov Sociálnej poisťovne uľahčí nový inštitút – tzv. generálny pardon. Tento typ oddlženia podobný „exekučnej amnestii“ prináša od 1. februára 2023 pomoc predovšetkým dlžníkom nachádzajúcim sa v bezvýchodiskovej dlhovej pasci. Ak do konca augusta 2023 uhradia všetko dlžné poistné, ktoré im vzniklo v minulosti (pred 1. júlom 2022) a predložia k danému obdobiu aj ďalšie potrebné doklady (chýbajúce mesačné výkazy), Sociálna poisťovňa im odpustí úhradu dlžného penále. Následne sa tým zastaví aj vymáhanie pohľadávok na penále, resp. za dané obdobie už Sociálna poisťovňa nepredpíše k úhrade penále.

Slovensko sa pred 30 rokmi stalo členom Svetovej zdravotníckej organizácie

03.02.2023 - Slovensko si 4. februára pripomína 30. výročie vstupu do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorej hlavnou úlohou je podpora zdravia, zdravotnej bezpečnosti a posilňovanie zdravotníckych systémov. Jej dôležitosť sa ukázala aj počas poslednej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 či utečeneckých kríz. Slovensko má zároveň od minulého roku historicky prvýkrát svojho člena vo Výkonnej rade WHO. V tomto najdôležitejšom rozhodovacom orgáne WHO ho v rokoch 2022-2025 zastupuje profesor Jozef Šuvada.  

Slovenská inovačná misia v Izraeli

03. 02. 2023 - Slovensko, ako zdroj technologických talentov pripravených aktívne posilniť spoločné slovensko-izraelské inovačné a start-upové projekty, bolo hlavnou témou konferencie, ktorú v utorok 31. januára 2023 v Tel Avive otvoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec. Podujatie organizované fondom Zero One Hundred sa uskutočnilo v rámci trojdňovej Inovačnej misie Izrael 2023. Misiu pripravili Slovenská asociácia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Košice IT Valley a Civitta Slovakia v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v štáte Izrael. Zúčastnilo sa na nej takmer 50 slovenských inovátorov, start-upistov, hi-tec investorov, ale aj zástupcov košickej samosprávy. Na príprave aj priebehu misie sa podieľala Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR, ktorej generálna riaditeľka Michaela Kršková absolvovala bilaterálne stretnutie so zástupcami Izraelskej inovačnej autority.

Upozorňujeme na falošné povolávacie rozkazy

03. 02. 2023 - Dôkazom je falošný dokument, ktorý bol doručený občanovi z Nových Zámkov. Údajná úradná listina mala byť podpísaná prednostkou nitrianskeho okresného úradu, dokument bol tiež ošetrený takmer identickou úradnou pečaťou, ktorá je vizuálne podobná oficiálnej pečiatke okresného úradu s drobnými,  pre laika ťažko rozpoznateľnými odlišnosťami. Obálka bola vypísaná ručne a doručená občanovi do schránky.

Pôvodný návrh o uskladňovaní plynu by ohrozil dodávky a ceny plynu na Slovensku. MH SR navrhuje zmenu!
 
03. 02. 2023 - Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) upozorňuje, že návrh novely zákona, ktorý mal ustanoviť pravidlá pre skladovanie zemného plynu, pripravený bývalým vedením MH SR – exministrom Richardom Sulíkom a bývalým štátnym tajomníkom Karolom Galekom,  by mal podobný efekt, ako bola nimi navrhovaná a presadená zmena referenčného obdobia na stanovenie regulovanej ceny elektrickej energie. Jej výsledkom bol prudký nárast ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov v roku 2023. V prípade návrhu pre povinné uskladňovanie plynu by sa zbytočne zvýšila cena plynu!

NRSR

Kandidáti do Rady pre mediálne služby prešli verejným vypočutím

30. 1. 2023 - Členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá, vypočuli v pondelok všetkých uchádzačov, ktorí sa hlásia do Rady pre mediálne služby. Záujem prejavilo 12 kandidátov, ktorí predstavili svoju víziu. Každý z nich mal na svoju prezentáciu 10 minút, rovnaký čas bol na otázky poslancov.  
„Budúci členovia Rady pre mediálne služby sa museli pripraviť najmä na to, že minulý rok sme prijali nový mediálny zákon, ktorý zásadne zmenil fungovanie tohto regulačného orgánu. Som rád, že viacerí kandidáti sa venovali nielen televíznemu, či rozhlasovému vysielaniu, ale aj internetovému priestoru, kde Rada získala nové kompetencie,“ zhrnul predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský. Svoje profesionálne skúsenosti predstavili: Andrea Cox, Andrea Erdösová, Martin Figura, Martin Kasarda, Zoltán Pék, Vladimír Repčík, Tomáš Sasák, Milan Sedláček, Nataša Slavíková, Mária Tóthová Šimčáková, Roman Vavro a Andrej Zmeček.

Predčasné parlamentné voľby budú 30. Septembra

31. 01. 2023 - Predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR sa budú konať 30. septembra tohto roka. Vyplýva to z uznesenia o skrátení volebného obdobia parlamentu, ktoré poslanci odsúhlasili v utorkovom hlasovaní. Zo 148 prítomných podporilo návrh 92 poslancov, proti bolo 54, zdržali sa dvaja. Uznesením sa skracuje volebné obdobie začaté v roku 2020 tak, že predčasné voľby do NR SR budú 30. septembra 2023. Predseda parlamentu má podľa uznesenia vyhlásiť parlamentné voľby najskôr 130 a najneskôr 110 dní pred ich konaním.

Maloletí pacienti by mohli mať právo na sprievod v nemocniciach

02. 02. 2023 - Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti by sa mohlo uplatniť právo maloletého pacienta na prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Pri maloletom pacientovi by bol podľa návrhu sprevádzajúcou osobou jeho zákonný zástupca alebo osoba určená zákonným zástupcom, alebo iná osoba, do náhradnej starostlivosti ktorej bol pacient zverený, alebo iná blízka osoba.

Štát chce podporiť dobrovoľníctvo, organizácie majú získavať dotácie

02. 02. 2023 - Organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi budú dostávať dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra (MV) SR. Podmienkou bude získanie akreditácie, ktorá má slúžiť aj ako značka kvality. Vyplýva to z novely zákona o dobrovoľníctve a ďalších zákonov, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Navrhovaná právna úprava má vytvoriť podmienky na systematickú finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov," skonštatovalo MV, ktoré návrh predložilo. Náklady na dobrovoľníctvo ľudí nad 30 rokov, dobrovoľníctvo seniorov, podporu inklúzie všetkých znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti či podporu organizácií, ktoré sa zaoberajú rozvojom dobrovoľníctva, nie sú podľa MV momentálne finančne podporované štátom.

Poslanci prijali zmeny v integrovanom záchrannom systéme

02. 02. 2023 - Integrovaný záchranný systém sa upraví. Posilní sa pôsobnosť Ministerstva vnútra (MV) SR na strategickej úrovni riadenia a koordinácie jednotlivých zložiek. Policajný zbor sa začlení medzi základné záchranné zložky tohto systému. Umožní sa aj vznik integrovaných bezpečnostných centier či vytvorenie mechanizmu akreditácie ostatných záchranných zložiek. Vyplýva to z novely, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili. Zavedie sa pojem integrované bezpečnostné centrum, čo umožní vznik spoločných pracovísk základných zložiek integrovaného záchranného systému a útvarov krízového riadenia na území kraja. Rezort ich opisuje ako "moderné krízové manažérske a technologické priestory s benefitom okamžitej bezprostrednej operatívnej a preventívnej spolupráce všetkých najdôležitejších záchranných zložiek v SR". Od ich vzniku si sľubuje aj "úsporu v rozsahu", keďže záchranné zložky budú môcť na pracovisku využívať množstvo funkcionalít a služieb spoločne a lacnejšie.

V prípade materskej dovolenky by nemusel zanikať mandát poslanca

02. 02. 2023 - Mandát poslanca Národnej rady (NR) SR by nemusel zanikať v prípade, ak poslanec, respektíve poslankyňa, čerpá materskú alebo otcovskú dovolenku. Malo by ísť len o neuplatňovanie mandátu tak, ako je to v prípade vymenovania za člena vlády. Vyplýva to z novely zákona o rokovacom poriadku NR SR a s tým súvisiacej novely Ústavy SR. Poslanci návrhy vo štvrtkovom hlasovaní posunuli do druhého čítania. V prípade, že bude poslanec alebo poslankyňa na materskej alebo otcovskej dovolenke, mandát poslanca by podľa novely nemal zanikať a ani by sa neuplatňoval. Nastúpil by teda za neho náhradník.

Prezident

Prezidentka sa zúčastnila na oslavách 30.výročia ozbrojených síl

30.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 30. januára 2023 vystúpila s príhovorom na oslavách 30. výročia založenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Výročie vzniku našich ozbrojených síl si podľa nej pripomíname v čase, keď nám každodenná realita v podobe ruskej agresie proti Ukrajine ešte viac pripomína ich kľúčový význam. "Je to záväzok pre nás, štátnych a vládnych predstaviteľov, aby sme vám venovali pozornosť a podporu, ktorú pre výkon svojej služby potrebujete."

Rakúsky prezident pricestoval na oficiálnu návštevu SR

31.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová privítala v utorok 31. januára 2023 na oficiálnej návšte Slovenska rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena. Išlo o jeho prvú zahraničnú cestu po znovuzvolení do funkcie a po jeho minulotýdňovej slávnostnej inaugurácii. Prezidentka pripomenula, že Rakúsko bolo prvou krajinou slobodného sveta, ktorú po páde železnej opony naši občania mohli navštíviť a dodala, že mnohí dnes v Rakúsku bývajú, študujú alebo pracujú.

Reakcia prezidentky na rozhodnutie NR SR

31.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje, že ústavná väčšina sa zhodla na termíne predčasných volieb. Dnešné rozhodnutie parlamentu je podľa nej nevyhnutným vyústením toho, že v decembri došlo k odvolaniu vlády a tá stratila legitimitu dovládnuť do konca riadneho volebného obdobia. "Vzhľadom na to, že k rozhodnutiu parlamentu došlo do konca januára, hoci opäť na poslednú chvíľu, nateraz nepristúpim k vymenovaniu úradníckej vlády. Pripomínam však, že v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera, som pripravená kedykoľvek na zostávajúci čas do volieb vymenovať úradnícku vládu."

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk