9.1.2023
ID: 5639upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Novela zákona o službách zamestnanosti prináša od nového roka viacero efektívnych opatrení na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest. Aktívne opatrenia na trhu práce už v súčasnosti ukazujú dobré nastavenia. K najdôležitejším ukazovateľom patrí znižovanie nezamestnanosti, ktorá kontinuálne od začiatku roka klesá a zamestnanosť stúpa.

Vláda

Nové efektívnejšie opatrenia v oblasti zamestnanosti

02.01.2023 - Novela zákona o službách zamestnanosti prináša od nového roka viacero efektívnych opatrení na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest. Aktívne opatrenia na trhu práce už v súčasnosti ukazujú dobré nastavenia. K najdôležitejším ukazovateľom patrí znižovanie nezamestnanosti, ktorá kontinuálne od začiatku roka klesá a zamestnanosť stúpa. V počte zamestnaných Slovensko dosiahlo v novembri predkrízovú úroveň, čo potvrdzuje, že trh práce funguje dobre. Ide o dôkaz, že projekty, zamerané na podporu a tvorbu pracovných miest z dielne rezortu práce majú obrovský dosah a význam. Od nových opatrení zákona o službách zamestnanosti očakáva rezort práce ďalšie viditeľné zlepšenia.

Bilancia štátneho rozpočtu

02.01.2023 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2022 schodok vo výške 4 524,9 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 832,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 656,9 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 489,3 mil. eur. Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 971,0 mil. eur (+14,6 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 829,4 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 951,0 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 154,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 25,3 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 16,5 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 8,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 11,1 mil. eur. Naopak pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 25,8 mil. eur.

Minister Káčer vo Viedni: Spoločným záujmom krajín Slavkovského formátu a Indie je zastavenie ruskej agresie proti Ukrajine, ktorej dopady pociťuje celý svet

03.01.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer rokoval v pondelok, 2. januára 2023 vo Viedni so spolkovým ministrom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Alexandrom Schallenbergom, ministrom zahraničných vecí Českej republiky Janom Lipavským a ministrom zahraničných vecí Indie Subrahmanyamom Jaishankarom.

V uplynulom týždni požiadalo o dočasné útočisko na Slovensku 469 osôb

03. 01. 2023 - Ministerstvo vnútra od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine robí všetko pre to, aby sme pomohli vojnou postihnutým susedom. Situácia je aktuálna dlhodobejšie stabilizovaná, avšak frekvencia vstupov a výstupov zo Slovenska presiahla za uplynulé dva týždne hranicu 20 000. V predchádzajúcich dvoch týždňoch sa pod skokový denný stopercentný nárast podpísali  Vianoce, novoročné oslavy a  prázdniny.

Náčelník Generálneho štábu OS SR: "Uplynulý rok bol prelomový z hľadiska potrebnej modernizácie”

03.01.2023 - Uplynulý rok patril v histórii ozbrojených síl medzi najnáročnejšie. Popri odznievajúcej pandémii sa vojaci podieľali najmä na plnení svojej hlavnej úlohy, ktorou je garancia obrany Slovenskej republiky a jej obyvateľov v súvislosti s nevyprovokovanou agresiou voči nášmu východnému susedovi.

Vicepremiérka Remišová: Slovensko začína čerpať nové eurofondy – prvé výzvy z takmer 13-miliardového balíka pôjdu na rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov

04.1.2023 - Dobrá správa pre Slovensko – začíname čerpať z takmer 13-miliardového balíka nových eurofondov. Európska komisia totiž uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) tak získalo na ním riadený hlavný eurofondový program – Program Slovensko – a dva programy Interreg spolu 189,4 milióna eur. Znamená to, že už čoskoro budeme môcť z nových eurofondov vyhlásiť prvé výzvy.  

Vstupom Chorvátska do schengenu sa výrazne zjednoduší cestovanie aj pre slovenských občanov

04. 01. 2023 - Chorvátsko sa 1. januára 2023 stalo 27. štátom schengenského priestoru, v rámci ktorého je možný voľný pohyb osôb a tovarov bez kontrol na vnútorných hraniciach. Rozšírenie schengenu prináša výhody aj pre občanov Slovenska, pre ktorých je Chorvátsko obľúbená dovolenková destinácia. Kontroly na hraničných priechodoch Chorvátska s Maďarskom a Slovinskom sú od januára zrušené. Cestovanie turistov do tejto prímorskej krajiny sa tak stáva výrazne jednoduchšie a bez zdržania na hranici.

Aktuálne aktivity ministerstva vnútra v súvislosti s príchodom osôb utekajúcich pred vojnou na Ukrajine

05. 01. 2023 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky aktívne a nepretržite pracuje na optimalizácii a zefektívňovaniu poskytovania služieb spolu s dostatočným zabezpečením materiálno-technického vybavenia v súvislosti s osobami utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine. Na základe schváleného kontingenčného plánu došlo k úpravám poskytovania služieb z pohľadu miesta a rozsahu. Podľa vypracovaného dokumentu sa aktuálne Slovensko nachádza vo fáze 0, čo znamená, že počet osôb, ktoré vstúpili na územie SR nepresiahol dva dni po sebe počet 5 000 a zároveň neboli naplnené ďalšie kritériá, ktoré by vyžadovali aktiváciu fázy 1.

V roku 2022 Slovensko čelilo 222 mimoriadnym udalostiam, mimoriadna situácia bola vyhlásená v 102 prípadoch

05. 01. 2023 - V roku 2023 krajinu potrápili najmä povodne. A tiež rozsiahle prívalové dažde, nedostatok pitnej vody, zosuvy pôdy, požiare, únik nebezpečnej látky, poplašné správy, veterná smršť, ktoré opakovane viedli k vyhláseniu mimoriadnych udalostí v mnohých krajoch, pričom najviac postihli  obyvateľov Žilinského a Prešovského kraja. V porovnaní s minulým rokom, kedy sme zaznamenali až 400 mimoriadnych udalostí, v roku  2022 to bolo 222 mimoriadnych udalostí. Ide o pokles - avšak nie v náročnosti.

Na zlepšenie triedeného zberu v obciach pôjde 26 miliónov eur

05.01.2023 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) schválilo pred Vianocami projekty na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich obciach celkovo za 26 miliónov eur. Schválené projekty zabezpečia triedenie ďalších takmer 35 tisíc ton komunálneho odpadu ročne. MŽP SR do 22. decembra 2022 rozhodlo o podpore zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov 57 obcí a miest, ktoré žiadali o nenávratný finančný príspevok v rámci 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkový objem oprávnených výdavkov týchto projektov predstavuje 26 mil. eur, z toho MŽP SR projekty finančne podporí sumou 24,7 mil. eur z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu.

Ministerstvo hospodárstva pripravuje ďalšiu výzvu na pomoc v boji s vysokými cenami energií

05. 01. 2023 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky plánuje už v priebehu februára 2023 vyhlásiť ďalšiu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Ide o pokračovanie pomoci podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení, ktorú ministerstvo poskytovalo už v priebehu decembra 2022. Oprávneným žiadateľom bude každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť (je poskytovateľom služby alebo predajcom tovaru) bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania, vrátane samospráv, občianskych združení či domovov sociálnych služieb. Oprávnené obdobie, ako i ďalšie parametre možností čerpania spresní rezort v závislosti od vývoja situácie s cenami energií.

Prezident

Prezidentka udelila vyznamenania 28 osobnostiam

01.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 1. januára 2023 štátne vyznamenania 28 osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Ocenené osobnosti podľa prezidentky svojím životom a dielom mimoriadnym spôsobom prispeli k úspechom republiky a blahu jej občanov areprezentujú posun od spoločenstva, ktoré musí brániť svoju existenciu až po spoločnosť, ktorá je súčasťou moderných európskych kultúrnych a vzdelaných národov.

30. výročie SR prišli osláviť aj prezidenti susedných štátov

01.01.2023 - Na slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia vzniku SR, ktorá sa konala v nedeľu 1. januára 2023 v Slovenskej filharmónii, sa na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej zúčastnili aj prezidenti Česka, Poľska a Rakúska. Okrem Miloša Zemana, Andrzeja Dudu a Alexandra Van der Bellena boli prítomné aj predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová a podpredsedníčka vlády Ukrajiny Irina Vereščuk. Maďarská prezidentka Katalin Nováková svoju neúčasť vopred ospravedlnila.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk