13.3.2023
ID: 5699upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

d 1. apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. Od apríla 2023 nadobudne účinnosť novela zákona číslo 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Vláda

Súdna mapa: pokrok v stave príprav spustenia justičnej reformy

06. 03. 2023 – Prípravy na spustenie rozsiahlej justičnej reformy, tzv. novej súdnej mapy, pokračujú podľa plánov. Ministerstvo spravodlivosti SR preto očakáva, že k 1. júnu 2023 budú všetky súdy, vrátane novovzniknutých správnych súdov, pripravené na riadne fungovanie. Súčasťou spúšťania reformy sú aj historicky najvyššie investície do obnovy súdnych budov, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky pre výkon súdnictva v prospech občanov. Najväčšia investícia do rekonštrukcie, v hodnote až 22 milión eur, smeruje do Košíc, kde dnes minister spravodlivosti Viliam Karas prezentoval pokrok v zabezpečovaní budúcej činnosti súdov.

Ingrid Brocková: Česko je náš prirodzený partner a najväčší spojenec v širokom spektre tém

07.03.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala 7. marca 2023 nového veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Rudolfa Jindráka. Štátna tajomníčka a veľvyslanec ocenili vysokú úroveň vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami vo všetkých oblastiach a privítali obnovenie tradície spoločných rokovaní vlád.

Slávnostné ukončenie rozvojového projektu zlepšovania sociálnych služieb v Komrate

07.03.2023 - V Komrate sa 28. februára 2023 uskutočnilo slávnostné podujatie k ukončeniu SlovakAid projektu pod názvom „Budovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom podpory transparentnosti, digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu Moldavska”. Projekt bol realizovaný slovenskou neziskovou organizáciou Človek v ohrození v spolupráci s Člověkem v tísni a lokálnym partnerom Pro-Europa Komrat v samosprávach Komrat, Ceadir-Lunga, Vulcanesti, Copceac, Tvardica, Basarabeasca a Causeni. V rámci projektu bolo otvorené nové klientske centrum v Basarabeasce za účelom zefektívnenia prístupu a poskytovania služieb občanom.

Ministerstvo vnútra posiela Sýrii ďalšiu humanitárnu pomoc po ničivom zemetrasení

07. 03. 2023 - Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v utorok 7. marca 2023 dopravuje do Sýrie  ďalšiu humanitárnu pomoc. Prevažne ide o trvanlivé potraviny, oblečenie a hygienické potreby. Prvý náklad sme zemetrasením postihnutej krajine poslali 1. marca. „Zemetrasenie v Sýrii v prvej polovici februára  pripravilo o strechu nad hlavou milióny ľudí.  Títo občania aj naďalej čelia ťažkým existenčným podmienkam. 1.marca sme  prepravili do Sýrie pomoc v objeme 6,5 tony zdravotníckeho materiálu  a ďalší náklad  humanitárnej pomoci  odváža Letecký útvar ministerstva vnútra opäť  dnes," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Dobré hospodárenie súčasného vedenia SEPS

07.03.2023 - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len SEPS) sa s novým vedením za dva roky jeho práce stala efektívna, transparentná a otvorene komunikujúca spoločnosť. Medzi priority SEPS sa popri bezpečnosti a spoľahlivosti prenosovej sústavy, ktoré súvisia s primárnou úlohou spoločnosti, stali aj implementácia najmodernejších technológií, dekarbonizácia a budovanie kvalitného tímu. Dnešný generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun sa funkcie ujal vo februári 2021 po 10 mesačnom dočasnom predstavenstve vedenom Jaroslavom Vachom. To malo za úlohu zmonitorovať stav SEPS pred jeho reformou. Ministerstvo financií SR (MF SR) poverilo nové vedenie urýchleným zavedením procesov vedúcich k efektívnemu a transparentnému fungovaniu spoločnosti. Čísla potvrdzujú, že SEPS svoju misiu plní a je príkladom, že aj štát vie byť dobrý hospodár.

Predsedníctvo tripartity chce bližšie diskutovať o 28-ich poslaneckých návrhoch zákonov

08.03.2023 - Na marcovej schôdzi parlamentu majú poslanci prerokovať 138 poslaneckých návrhov zákonov, spolu s vládnymi ich bude viac ako 170. Predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak dnes rokoval so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov na predsedníctve tripartity. Sociálni partneri identifikovali 28 poslaneckých návrhov zákonov, o ktorých by chceli bližšie diskutovať alebo ich považovali za sporné. Predsedníctvo tripartity prerokovalo aj poslanecké návrhy zákonov, ktorým sociálni partneri vyjadrujú podporu.

Vláda schválila systémovú zmenu financovania dobrovoľných hasičských zborov obcí

08. 03. 2023 - Vláda v stredu 8. marca 2023 schválila návrh novely zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra SR Roman Mikulec.  Predmetom návrhu novely je zmena systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obcí do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, zmena financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a rozšírenie dotačných dôvodov ako aj subjektov dotácie na úseku ochrany pred požiarmi.

Legislatívna zmena: Aktivačné práce budú pomáhať adresne a účinne

09.03.2023 - Od 1. apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. Od apríla 2023 nadobudne účinnosť novela zákona číslo 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Kľúčovou zmenou je vypustenie paragrafu 12 odsek 3, písmeno b, body 5 a 6 z predmetného zákona, čo bude v praxi znamenať ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vypláca aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác. Na základe tohto ustanovenia sa poskytuje príspevok ľuďom bez práce, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a ktorí vykonávajú menšie obecné služby, alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne.

Reakcia na tlačovú správu strany Sloboda a Solidarita k vývozu zlata

09. 03. 2023 - V reakcii na tlačovú správu strany Sloboda a Solidarita (SaS) a obvinenia v súvislosti s vývozom zlata zo Slovenska Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v prvom rade zdôrazňuje, že tvrdenia strany SaS sú zavádzajúce a minister Karel Hirman odmieta akékoľvek obvinenia z machinácií so slovenským zlatom.

Zladenie materstva a kariéry či rozvoj talentu témou okrúhleho stola

09. 03. 2023 - Podmienky zladenia materstva a kariéry, rozvoj talentu a ďalšie odstraňovanie prekážok v podnikaní bolo predmetom okrúhleho stola, ktorý sa konal dňa 8. marca 2023 pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v priestoroch Bratislavského hradu.

ÚHP: Najlepšia zahraničná prax pre reformu slovenského zdravotníctva

09.03.2023 - Slovenský zdravotný systém sa v mnohom odlišuje od najlepších zdravotných systémov krajín západnej Európy. Útvar hodnoty za peniaze sa vo svojej najnovšej analýze pozrel na najlepšiu zahraničnú prax, na ktorej by mohla byť postavená akákoľvek budúca reforma slovenského zdravotníctva. Hoci nastavenie zdravotných systémov nie je možné jednoducho prenášať medzi krajinami, slovenské zdravotníctvo by sa malo držať toho, čo funguje v iných krajinách západnej Európy, ktoré patria k najlepším na svete.

Minister J. Naď rokoval s gréckym veľvyslancom A. Ioannousom

09.03.2023 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes prijal v priestoroch rezortu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Helénskej republiky na Slovensku Athanasiosa Ioannousa, s ktorým prediskutovali aktuálne témy v oblasti obrannej bilaterálnej spolupráce vrátane možností jej ďalšieho prehlbovania. Išlo o prvé stretnutie s gréckym veľvyslancom od jeho nástupu do úradu vlani v decembri.

Štátny tajomník Velič: Najmenej rozvinutým regiónom tento rok pomôžeme výzvami za viac ako 12 miliónov eur

09. 03.2023 - Lepší život ľudí a služby na európskej úrovni vo všetkých regiónoch Slovenska sú našimi prioritami. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlási tento rok pre najmenej rozvinuté okresy 20 výziev za viac ako 12 miliónov eur. Prvé výzvy vyhlásené v marci sú určené pre okresy Kežmarok, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Trebišov, Snina, Levoča, Stropkov, Stará Ľubovňa, Rožňava, Svidník, Vranov nad Topľou, Lučenec, Sabinov a Sobrance. Výzvy pre zvyšných päť najmenej rozvinutých okresov sú plánované na apríl.

Ústredná vojenská nemocnica je jednotkou v hodnotení pacientov medzi slovenskými fakultnými a univerzitnými nemocnicemi

09.03.2023 - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN získala v najnovšom prieskume medzi pacientmi poisťovne Dôvera najlepšie hodnotenie spomedzi fakultných a univerzitných nemocníc. Spokojnosť pacientov potvrdzuje, že ÚVN patrí k špičke zdravotníckych zariadení na Slovensku. „Obetavá práca celého personálu Ústrednej vojenskej nemocnice je už značkou kvality. Pozitívna odozva reflektuje ich nasadenie a schopnosť poskytnúť tú najlepšiu službu, za čo im patrí obdiv a vďaka,“ uviedol na margo výkonov nemocnice minister obrany SR Jaroslav Naď.

Pripravovaný Národný park Podunajsko počíta so zachovaním poľnohospodárstva

10.03.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pokračuje v diskusiách o pripravovanom návrhu vyhlásenia desiateho národného parku na Slovensku – Národného parku Podunajsko. Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča sa v tejto súvislosti stretol s predstavenstvom Agrárnej komory Slovenska v Dunajskej Strede a jej predsedníčkou Helenou Patasiovou. MŽP SR zároveň zverejnilo na právnom a informačnom portáli slov-lex predbežnú informáciu k navrhovanému národnému parku.
 
Vicepremiérka Remišová vyzýva prijímateľov zazmluvnených eurofondových projektov, aby čo najrýchlejšie predkladali žiadosti o platby a projekty dokončili do konca roka

10.03.2023  - Prijímateľom eurofondov z dobiehajúceho programového obdobia zostáva už len 10 mesiacov na to, aby dokončili svoje projekty. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zverejnilo aktuálny zoznam zazmluvnených projektov, ktoré sú ešte stále v štádiu realizácie. Zoznam bude MIRRI SR aktualizovať každý mesiac.

Minister Káčer prijal nového ukrajinského veľvyslanca: Slovensko chce konkrétnymi krokmi podporiť mierovú iniciatívu prezidenta Zelenského

10.03.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer prijal vo štvrtok 9. marca 2023 v Bratislave mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Myroslava Kastrana, ktorý začal svoju diplomatickú misiu. Diskutovali o aktuálnej situácii na Ukrajine, ktoré sa naďalej bráni pred pokračujúcou ruskou vojenskou agresiou, úlohe medzinárodného spoločenstva, ako aj slovenskej pomoci a prípravách na povojnovú obnovu Ukrajiny.

Ingrid Brocková v Štokholme: Bezpečnosť a zdravie, a to aj v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine, sú kľúčové globálne témy, ktorými sa chceme čoraz aktívnejšie zaoberať

10.03.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v dňoch 8. a 9. marca 2023 zúčastnila na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci v Štokholme. Zasadnutie zorganizovala Európska služba pre vonkajšiu činnosť spolu s predsedníctvom Švédska v Rade EÚ.

Minister vnútra SR Roman Mikulec v Bruseli rokoval o aktuálnych témach

10. 03. 2023 - Minister vnútra  vnútra Roman Mikulec vo štvrtok  9. marca 2023 rokoval v Bruseli na Rade ministrov pre vnútorné záležitosti. Ministri sa zhodli na potrebe zmien v oblasti vízovej politiky. Zhoda všetkých zúčastnených bola na revízii suspenzného mechanizmu, teda dočasného pozastavenia vízového režimu pre niektoré tretie krajiny. Tiež v potrebe pozastavenia výnimiek bezvízového styku v prípade potreby, ak niektorá z tretích krajín poruší nastavené pravidlá.

Rezort obrany začal s výstavbou unikátneho benefitu - materskej školy pre deti zamestnancov

10.03.2023 - Ministerstvo obrany SR spustilo výstavbu vlastnej materskej školy v areáli Kutuzovových kasární. Bude tak prvý rezort na Slovensku, ktorý svojim zamestnancom poskytne tento unikátny prorodinný benefit.

Intenzívne prehlbovanie spolupráce medzi Slovenskom a Izraelom v oblasti inovácií

10. 03. 2023 - Inovácie a nové príležitosti hlbšej ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Izraelom boli ťažiskovými témami dvojdňovej oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Izraeli začiatkom tohoto týždňa. Počas všetkých oficiálnych prijatí sprevádzal premiéra aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec, ktorý sa podieľal aj na príprave programu cesty.

NRSR

Predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko upozorňuje na blížiaci sa termín na podávanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2022

7. 3. 2023 - V súvislosti s blížiacim sa termínom na podávanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2022 predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií upozorňuje, že: Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) verejní funkcionári uvedení v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp) ústavného zákona sú povinní podať do 30. apríla 2023 oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej „oznámenie“) za predchádzajúci kalendárny rok 2022 Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“). Verejní funkcionári oznámenie podávajú na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky. Rovnako na tejto stránke je zverejnené metodické usmernenie, ktoré je nápomocné pri vypĺňaní tlačiva.

Pandémia z pohľadu ústavného práva

09. 03. 2023 - Na rokovaní Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR sme dňa 8. marca 2023 privítali zástupcu akademickej obce z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Mariána Gibu, aby sme diskutovali o zvládnutí pandémie vládou z pohľadu ústavného práva.
Približne pred rokom sa pod záštitou ústavnoprávneho výboru konalo na pôde parlamentu medzinárodné vedecké podujatie, ktorého sa zúčastnili ústavní sudcovia a ústavní právnici zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Francúzska, ale aj zámoria a ďalších krajín s cieľom preskúmať nastavenie ústavného systému Slovenska počas krízových situácii, osobitne počas pandémie COVID-19.

Prezident

Novozvolený prezident ČR Petr Pavel pricestuje 13.3.2023

06.03.2023 - Na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej pricestuje v pondelok 13. marca 2023 na nástupnú návštevu Slovenska novozvolený prezident Českej republiky Petr Pavel. Pokračuje tak v dlhoročnej tradícii svojich predchodcov, keď aj jeho prvá zahraničná cesta smeruje na Slovensko. Uskutoční sa iba niekoľko dní po jeho slávnostnej inaugurácii. Dvojdňová oficiálna návšteva sa začne privítacím ceremoniálom na nádvorí Prezidentského paláca. Po spoločných rokovaniach si hlavy štátov uctia pamiatku zakladateľov prvej Československej republiky T. G. Masaryka a M. R. Štefánika pri ich pamätníkoch na nábreží Dunaja v Bratislave a večer sa stretnú na spoločnej diskusii v Slovenskom národnom divadle.  

Holandský kráľovský pár pricestoval na návštevu Slovenska

07.03.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová privítala v utorok 7. marca 2023 v Prezidentskom paláci holandský kráľovský pár - Ich Veličenstvá kráľa Viliama Alexandra a kráľovnú Maximu, ktorí pricestovali na trojdňovú štátnu návštevu Slovenska. Prezidentka zdôraznila, že s Holandskom nás spájajú hodnoty ako ochrana demokracie, právneho štátu alebo menšinových práv a tiež prehlbujúce sa spoločné záujmy, ekonomické vzťahy a bezpečnostná spolupráca. Prvý deň kráľovskej návštevy vyvrcholil štátnou večerou podávanou prezidentkou v Slovenskej filharmónii.

Prezidentka si s kráľom Viliamom Alexandrom uctila pamiatku Jána Kuciaka

07.03.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v utorok 7. marca 2023 uctila spolu s holandským kráľom Viliamom Alexandrom a kráľovnou Maximou pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prezidentka po pietnom akte pri pamätníku na Námestí SNP pripomenula, že s Holandskom zdieľame práve smutnú skúsenosť, ktorou je vražda investigatívneho novinára.

Prezidentka a holandský kráľ otvorili slovensko-holandské biznis fórum

08.03.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová a holandský kráľ Viliam Alexander otvorili v stredu 8. marca 2023 v Bratislave slovensko-holandské biznis fórum.
Zmyslom a cieľom fóra je podľa prezidentky hľadanie konkrétnych nástrojov na zladenie ochrany životného prostredia s udržaním konkurencieschopnosti ekonomiky.

Sústrastný telegram v súvislosti so streľbou v Hamburgu

10.03.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v piatok 10. marca 2023 sústrastný telegram nemeckému prezidentovi Frankovi-Walterovi Steimeierovi v súvislosti so streľbou v kostole Jehovových svedkov v Hamburgu. V mene občanov Slovenskej republiky v ňom vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala rýchle uzdravenie.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk