20.3.2023
ID: 5703upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím bude mať možnosť požiadať o príspevok na opatrovanie vopred, tri mesiace pred skončením rodičovskej dovolenky. Vyplácaný bude po jej ukončení. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili.

Vláda

V uplynulom týždni požiadalo o dočasné útočisko v SR 575 osôb

13. 03. 2023 - Ministerstvo vnútra na dennej báze sleduje a vyhodnocuje udalosti súvisiace s napadnutím Ukrajiny a jeho dopady na Slovensko. Hraničnými priechodmi  prešlo v uplynulom týždni  (6. - 12. marec 2023) na vstupe do Slovenskej republiky 14 387  osôb. O dočasné útočisko požiadalo 575 žiadateľov. Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v uplynulých dňoch 14 689 osôb.

Minister spravodlivosti Viliam Karas odovzdal vymenovací dekrét JUDr. Pavlovi Tkáčovi

14. 03. 2023 - Minister spravodlivosti Viliam Karas dnes odovzdal vymenovací dekrét JUDr. Pavlovi Tkáčovi, ktorý bol do funkcie predsedu Správneho súdu v Košiciach vymenovaný s účinnosťou od 1. apríla 2023. JUDr. Tkáč bol vymenovaný do funkcie predsedu Správneho súdu v Košiciach na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2022. V. Karas: „Pánovi Tkáčovi želám, aby výkon novej funkcie pre neho nebolo len plnením náročných povinností, ale v prvom rade službou pre spravodlivosť, ktorá je podstatou našich právnických povolaní.“

Súkromné nadácie prinesú lepšiu správu majetku a viac financií aj pre filantropiu

13. 03. 2023 - Ak sa do slovenského právneho poriadku zavedie dnes chýbajúca úprava pre súkromné nadácie, prinesie to nielen viac možností pre efektívnu správu súkromného majetku, ale v konečnom dôsledku aj viac peňazí pre filantropiu. Minister spravodlivosti Viliam Karas to zdôraznil na rokovaní s vládnym splnomocnencom pre občiansku spoločnosť Filipom Vagačom. Na spoločnom stretnutí sa zhodli, že cieľ navrhovanej právnej úpravy je správny, a v rámci vyhodnocovania pripomienok budú spolupracovať na precizovaní textu.

Protivzdušnú obranu Slovenska posilní taliansky systém protivzdušnej obrany SAMP/T

14.03.2023 - V priestoroch 46. krídla Kuchyňa sa v súčasnosti dokončuje inštalácia talianskeho taktického systému protivzdušnej obrany SAMP/T, ktorý nahradí americký systém Patriot. Celý proces rotácie batérií prebehne tak, aby kontinuita posilnenia protivzdušnej obrany Slovenska nebola nijakým spôsobom narušená.
V oboch prípadoch ide o systémy protivzdušnej obrany stredného dosahu, ktoré tak majú porovnateľné operačné výkony. Systém SAMP/T predstavuje celkovo viac ako 100 kusov techniky, ktorú bude obsluhovať do 150 príslušníkov ozbrojených síl Talianskej republiky. Taliansky kontingent – vojaci spolu s technikou zaujali postavenia v priestoroch 46. krídla Kuchyňa, kde sa dnes uskutočnilo oficiálne odovzdanie úlohy medzi americkou batériou Patriot a talianskou batériou SAMP/T počas slávnostného nástupu.

Vicepremiérka Remišová: Z Fondu SK-NIC podporíme 26 malých digitálnych projektov v oblasti vzdelávania aj kultúry

14.03.2023  - Pomáhame rozvíjať digitálne Slovensko. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci so spoločnosťou SK-NIC uzatvorili už šiestu výzvu na podporu projektov v oblasti informačných technológií. Až 26 úspešných projektov v oblasti e-vzdelávania, e-kultúry a digitálnych riešení pre seniorov si medzi seba rozdelí podporu z fondu vo výške 200 000 eur.

Premiér Eduard Heger uviedol štátneho tajomníka Michala Palkoviča na rezort zdravotníctva

14.03.2023 - Predseda vlády SR Eduard Heger dnes uviedol na rezort zdravotníctva nového štátneho tajomníka Michala Palkoviča, ktorý bude zodpovedný za riadenie ministerstva zdravotníctva.  „Zdravotníctvo je absolútnou prioritou. Nemôžeme si dovoliť, aby výstavba Rázsoch, teda špičkovej modernej koncovej nemocnice, bola ohrozená. Z tohto dôvodu na rezort prichádza Michal Palkovič,“ uviedol predseda vlády Eduard Heger. Úlohou Michala Palkoviča bude dohliadať na plnenie míľnikov z plánu obnovy, ktoré sa počas bývalého vedenia ministerstva dostali do významného časového sklzu.

Agrorezort vykročil z tieňa minulosti, korekcie sa už nevzťahujú na žiadne platby od posledného kvartálu 2022

14.03.2023 - Po viac ako roku od opätovného udelenia akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) Európska komisia potvrdila, že 25 %-né korekcie za chyby a podvody s agrodotáciami z minulosti sa už nevzťahujú na platby vyplatené farmárom od posledného kvartálu 2022. To znamená, že projektové výzvy v hodnote vyššej ako 700 miliónov EUR budú plne financované z európskych zdrojov a nebude nimi nutné zaťažovať štátny rozpočet.

Kabinet prerokoval správu o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca

15. 03. 2023 - Minister vnútra Roman Mikulec v trdu 15. marca 2023 na rokovaní vlády informoval o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca - riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru plk. Mgr. Roberta Guckého a jemu podriadených hraničných splnomocnencov, ich zástupcov a pomocníkov za rok 2022. Hlavnými výzvami v minulom roku boli aktivity, ktoré v spolupráci so zástucami susedných štátov viedli k dodržiavaniu bezpečnostných záruk a poriadku na vnútorných hraniciach, ako aj ku kontrole vonkajších hraníc Slovenskej republiky.

Reakcia MŽP SR: Neuvážené rozhodnutie Výboru pre európske záležitosti vylučuje akýkoľvek kompromis v otázke predaja spaľovacích motorov

15.03.2023 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) považuje dnešné uznesenie Výboru NR SR pre európske záležitosti k zmene stanoviska Slovenska k návrhu nariadenia o sprísňovaní emisných noriem CO2 pre nové osobné vozidlá za neuvážené, avšak rešpektuje ho. V schválenom uznesení poslanci bez odbornej diskusie, konzultácií a bez prítomnosti zástupcov automobilového priemyslu zásadne zmenili stanovisko Slovenska k otázke zákazu predaja nových automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035. Rozhodnutie poslancov vo svojich dôsledkoch totiž vylučuje priestor pre akýkoľvek kompromis v tejto otázke.

Stabilizačný príspevok

15. 03. 2023 - Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením vlády Slovenskej republiky č. 762 z 05. decembra 2022 finančné prostriedky určené na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku. Za účelom zabezpečenia jednotného postupu a pravidiel súvisiacich s vykonávaním odvodov z poskytnutých finančných prostriedkov nielen z dôvodu finančného vyúčtovania a následného zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2022, ktorého termín je určený do 02. 05. 2023, vypracoval rezort zdravotníctva usmernenie, ktoré je určené pre prijímateľov finančných prostriedkov respektíve zamestnávateľov.

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť LVD S3. Vďaka nej sa v okrese Revúca vytvoria nové pracovné miesta a posilní sa ekonomická perspektíva blízkych okresov Rožňava a Rimavská Sobota.

15. 03. 2023 - Na návrh ministra hospodárstva SR Karla Hirmana schválila vláda SR v stredu 15. marca investičnú pomoc pre spoločnosť LVD S3, a. s.  Predmetom investičného zámeru je zavedenie výroby nového vláknového laserového rezacieho stroja s unikátnym inteligentným dizajnom a inovatívnymi výrobnými technikami v Tornali. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 868 000 eur a investičný zámer umožní v okrese Revúca vytvoriť desať nových pracovných miest. Súčasne sa posilní ekonomický výhľad blízkych okresov Rožňava a Rimavská Sobota.

Na stabilizáciu pracovníkov v sociálnych službách a centrách pre deti a rodiny sme vyplatili 50 miliónov eur

16.03.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo vybraným zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny stabilizačný príspevok v celkovej sume 49 742 493 Eur. Podporilo tak spolu viac ako 18-tisíc zdravotníckych a sociálnych zamestnancov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborných pracovníkov či opatrovateľov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb aj v teréne. Ide o ďalšiu formu pomoci v oblasti sociálnych služieb a jednorazovým príspevkom chce rezort práce motivovať zamestnancov a zároveň stabilizovať a podporiť tieto dnes nedostatkové profesie.

Vicepremiérka Remišová: Pomáhame samosprávam riešiť dopady migračnej krízy – 127 miliónov eur z eurofondov ide do takmer 1 500 miest a obcí

16.03.2023 - Plníme sľuby a pomáhame. Samosprávy môžu žiadať o príspevok z eurofondov na kompenzáciu nákladov v súvislosti s migračnou krízou. Mestá a obce, ktoré poskytli útočisko ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine, dostanú finančnú pomoc z eurofondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo z Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu za 127 miliónov eur, ktorá je určená pre takmer 1 500 miest a obcí.

7 opatrení na zlepšenie odolnosti Slovenska voči klimatickej kríze

16.03.2023 - Pandémia COVID-19, energetická kríza a tiež oneskorenie v príprave partnerskej dohody s EÚ pri využívaní nových eurofondov. To sú najdôležitejšie dôvody, ktoré spomalili proces plnenia cieľov Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a Akčného plánu pre implementáciu Stratégie SR na zmenu klímy. Vyplýva to z Informácie o dosiahnutom pokroku pri realizácii adaptačných opatrení v Slovenskej republike z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktorú vláda SR zobrala na vedomie.

Nové generálske hviezdy si prevzali šiesti profesionálni vojaci OS SR

16.03.2023 - V priestoroch Grasalkovičovho paláca v Bratislave si dnes šiesti profesionálni vojaci v aktívnej službe OS SR prevzali dekréty o vymenovaní a povýšení z rúk prezidentky SR a hlavnej veliteľky Ozbrojených síl SR Zuzany Čaputovej. V súlade s plánom vnútorného členenia a zabezpečenia OS SR a za účasti ministra obrany SR Jaroslava Naďa a náčelníka Generálneho štábu OS SR gen. Daniela Zmeka boli do prvej generálskej hodnosti „brigádny generál“ vymenovaní plukovníci Marek Banas, Jaroslav Krám, Jozef Ševčík a Róbert Kecső. Zároveň boli do vojenskej hodnosti „generálmajor“ povýšení brigádni generáli Róbert Kleštinec (riaditeľ Vojenského spravodajstva) a Martin Michalko (veliteľ Spoločného operačného veliteľstva OS SR).

Registrácia spoločností k spoločnému nákupu plynu

16. 03. 2023 - Na základe Nariadenia Rady (EÚ) 2022/2576 z 19. decembra 2022 o posilnení solidarity prostredníctvom lepšej koordinácie nákupu plynu, spoľahlivých referenčných cien a cezhraničnej výmeny plynu sa na úrovni Európskej únie pripravuje mechanizmus pre dobrovoľný spoločný nákup zemného plynu v Únii. Spoločný nákup plynu prostredníctvom Energetickej platformy EÚ je iniciatívou EÚ, ktorá má prispieť k bezpečným dodávkam zemného plynu za lepšie ceny so zameraním na obdobie najbližších rokov. Iniciatíva by podľa Európskej komisie mohla byť prínosom najmä pre vnútrozemské štáty a menšie spoločnosti, ktoré nemajú priamy prístup ku globálnym trhom so zemným plynom.

Výzva z plánu obnovy Seal of Excellence

16. 03. 2023 - Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlásil výzvu zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) a sú z Bratislavského kraja. Celkový objem prostriedkov vo výzve je 9,9 miliónov eur, maximálna výška grantu je 2,5 milióna eur. Výzva je otvorená do 31.12.2023 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. Podporené budú výskumno-vývojové projekty mikro, malých a stredných podnikov, ktorým bola po 1. januári 2021 udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator alebo nástroja EIC Transition programu Horizont Európa pre ich technologickú inovatívnosť a zároveň neboli z tohto priamo riadeného programu Európskej komisie (European Innovation Council) finančne podporené. Viac informácií o výzve TU.

 
NRSR

Predsedovia parlamentov krajín Slavkovského formátu rokovali vo Vysokých Tatrách

13. 03. 2023 - Vysoké Tatry sa stali dejiskom stretnutia predsedov parlamentov krajín Slavkovského formátu. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Markéta Adamová Pekarová a predseda Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgang Sobotka v nedeľu podvečer absolvovali rokovanie v srdci slovenských hôr. Stretnutie sa uskutočňuje v rámci líderstva Slovenska vo formáte S3, pričom hlavnými témami spoločného stretnutia sú situácia na Ukrajine, nelegálna migrácia, energetika a energetická bezpečnosť, alternatívne zdroje energií, región Západného Balkánu a ďalšie aktuálne témy.

Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o zmenách poplatkov za prepis auta

14. 03. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý deň aktuálnej 88. schôdze diskusiou o novele zákona o správnych poplatkoch. Návrhom plánujú na poslednú chvíľu zmeniť úpravu poplatkov, ktorá inak začne platiť od apríla tohto roka. Správny poplatok pri prepise majiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak sa nemení jeho evidenčné číslo, sa má podľa pôvodného návrhu znížiť o 70 %. Poslanci však predložili viaceré pozmeňujúce návrhy, o konkrétnom rozsahu a forme zníženia poplatkov tak rozhodnú pri hlasovaní. V stredu (15.3.) majú začať rokovací deň návrhom novely zákona o radiačnej ochrane. Následne dokončia rozpravu o správnych poplatkoch a pokračovať by mali viacerými návrhmi z dielne ministerstva dopravy.

NRSR odmietla návrh, aby pri materskej dovolenke nezanikol poslancovi mandát

14. 03. 2023 - Národná rada (NR) SR odmietla novelu ústavy, podľa ktorej by mandát poslanca v prípade čerpania materskej alebo otcovskej dovolenky nemusel zaniknúť.
Za novelu z dielne Vladimíry Marcinkovej (SaS) hlasovalo 39 zo 141 poslancov. Keďže išlo o ústavnú zmenu, potrebných na jej schválenie bolo aspoň 90 hlasov. Marcinková navrhovala, aby sa do budúcna pri materskej či otcovskej dovolenke mandát poslanca len neuplatňoval. Obdobne ako pri členoch vlády by za poslanca či poslankyňu do pléna nastupoval náhradník.

Vojenské zastúpenie SR pri orgánoch NATO a EÚ sa rozšíri

15. 03. 2023 - Vojenské zastúpenie SR pri orgánoch Európskej únie (EÚ) a NATO sa v roku 2023 rozšíri z 94 na 107 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vyplýva to z materiálu Ministerstva obrany (MO) SR o aktualizácii vojenského zastúpenia, ktorý v stredu odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Aktualizácia vojenského zastúpenia sa navrhuje v nadväznosti na zmeny v globálnom bezpečnostnom prostredí, pričom odráža potreby Slovenskej republiky v procese implementácie transformačných zmien, platných medzinárodných záväzkov voči spojencom v NATO a EÚ a bilaterálnych dohovorov s partnermi," píše sa v predložených materiáloch. Rozšírenie vojenského zastúpenia súvisí tiež s realizáciou opatrení v oblasti obrany a odstrašenia na východnom krídle NATO.

Poslanci neprelomili veto prezidentky pri novele o pozemných komunikáciách

15. 03. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neprelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a pri opätovnom prerokovaní neschválili novelu zákona o pozemných komunikáciách. Hlava štátu vzhľadom na svoje pripomienky navrhla právnu normu neprijať ako celok. Prezidentka v stanovisku k vrátenej novele upozornila, že v nej nebola ani po podaní stanoviska Ministerstva financií (MF) SR dodatočne vykonaná kvantifikácia vplyvu na verejné financie, ani nebola vedená diskusia o tomto vplyve tak, ako to požaduje Ústavný súd (ÚS) pre naplnenie požiadaviek súladu s ústavnou hodnotou rozpočtovej zodpovednosti. Hlava štátu pripomenula, že Ministerstvo dopravy (MD) SR následne vyčíslilo, že dopad zákona na verejné financie by bol minimálne v sume 2,6 miliardy eur, pričom tento dopad nie je v návrhu štátneho rozpočtu žiadnym spôsobom krytý.
 
Rodič dieťaťa s ŤZP bude môcť požiadať o príspevok na opatrovanie vopred

16. 03. 2023 - Rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím bude mať možnosť požiadať o príspevok na opatrovanie vopred, tri mesiace pred skončením rodičovskej dovolenky. Vyplácaný bude po jej ukončení. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa súčasného znenia zákona možné vypracovať komplexný lekársky posudok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie až po ukončení rodičovskej dovolenky, teda po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa. To podľa predkladateľov vytvára neistotu a rodina ostáva bez finančnej podpory v období, kým je dokončené posúdenie, čo môže trvať dva až tri mesiace.
 
Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde sa zmení pre zánik LPM Ulič

16. 03. 2023 - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sa pre zanikajúci Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič upraví. Vyplýva to z novely, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Účinná bude od 1. mája. "V súvislosti so zlúčením štátneho podniku LPM Ulič so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky je potrebné vykonať aj úpravu zákona, ktorý výslovne uvádza názov zanikajúceho štátneho podniku," vysvetlil v dôvodovej správe. Cieľom novely je dosiahnuť súlad zákona s reálnym právnym stavom a rovnako predísť prípadným nejasnostiam v aplikácii zákona v situácii, kedy práva a povinnosti síce automaticky prejdú zo zanikajúceho na prijímajúci štátny podnik, avšak zákon by túto zmenu nereflektoval.
 
Členovia brannobezpečnostného výboru sa stretli s partnerkých výborom gruzínskeho parlamentu

16. 03. 2023 - Členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť dnes prijali partnerský brannobezpečnostný výbor gruzínskeho parlamentu, vedený jeho predsedom Irakliom Beraiom. V úvode predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa uistil partnerov o našej maximálnej podpore v európskej a euroatlantickej integrácii Gruzínska. Predseda gruzínskeho výboru apeloval na dve najvýznamnejšie priority Gruzínska – zachovanie územnej celistvosti a ambíciu vstúpiť do NATO.

Novelou sa upravuje postup prehliadky priestorov advokátskej kancelárie

16. 03. 2023 - Schválená novela Trestného poriadku má zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Novú legislatívu z dielne nezaradenej poslankyne Kataríny Hatrákovej a poslancov zo Sme rodina schválili vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR. Právna úprava má ukotviť postup, ktorý umožní izolovanie údajov relevantných pre trestné konanie tak, aby sa vylúčila neprípustná situácia znamenajúca závažný zásah do práv jednotlivcov. Novela má zabrániť tomu, aby sa vykonaním prehliadky a získaním dôverných informácií dôležitých pre prípravu obhajoby klienta zasiahlo do práva na obhajobu a rovnosti zbraní v trestnom konaní.

 
Prezident

Petr Pavel pricestoval na nástupnú návštevu Slovenska
13.03.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová privítala v pondelok 13. marca 2023 na nástupnej návštve Slovenska nového prezidenta Českej republiky Petra Pavla. Prezidentka po rokovaniach v Prezidentskom paláci zdôraznila, že spolu zdieľajú množstvonázorov a hodnôt, čo je najlepším základom pre ďalšiu spoluprácu.

Prezidentka vymenovala a povýšila generálov

16.03.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 16. marca 2023 vymenovala a povýšila generálov Ozbrojených síl SR. Do hodnosti brigádneho generála vymenuje plukovníkov Mareka Banasa, Jaroslava Kráma, Jozefa Ševčíka a Róberta Kecsőa a do hodnosti generálmajora povýši brigádnych generálov Róberta Kleštinca a Martina Michalka. V príhovore prezidentka zdôraznila, že vojenskú uniformu nosia už viac než štvrť storočia a väčšina z nich má skúsenosti s pôsobením v zahraničí či v spojeneckých krajinách Severoatlantickej aliancie, alebo priamo vo vojenských misiách, na ktorých sa Slovenská republika podieľala.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk