24.4.2023
ID: 5738upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo spravodlivosti SR presadzuje do praxe princípy restoratívnej justície a podporuje alternatívne riešenia sporov aj v civilnej oblasti. Ide o dôležité priority rezortu, ktoré sa realizujú aj v rámci projektu Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike.

Vláda

Reakcia MH SR na tvrdenia ministra Milana Krajniaka v nedeľnej relácii O 5 minút 12

16. 04. 2023 - V nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak konkrétne vyjadroval k stavu rokovaní s viacerými potenciálnymi veľkými zahraničnými investormi. Vzhľadom na to, že rokovania so všetkými investormi, vrátane ministrom Krajniakom zmienených investorov, vždy vedie a za tieto rokovania nesie aj hlavnú zodpovednosť Ministerstvo hospodárstva SR a vzhľadom na citlivosť všetkých takýchto rokovaní, minister hospodárstva Karel Hirman opakovane vyzýva členov vlády a ostatných zodpovedných predstaviteľov štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií, aby sa zdržali akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa akýchkoľvek investícií až do momentu, kedy dôjde ku konkrétnym a definitívnym dohodám s investormi. V opačnom prípade každé takéto vyjadrenie môže zmariť možný projekt a pripraviť tak Slovensko a jeho občanov o nové strategické investície a pracovné miesta.

Reakcia na nepravdivé tvrdenia strany SaS o memorande so Slovenskými elektrárňami

17. 04. 2023 - V rámci predvolebnej kampane strana SaS komunikuje jednoznačne zavádzajúce a nepresné informácie, ktorých cieľom je vyvolať iba neprehľadnosť a spochybňovanie pomoci občanom. „Elektrická energia zo Slovenska za výhodné ceny pre Slovensko“ – to je hlavným cieľom vzájomného memoranda o spolupráci a jeho rozšírenia medzi Slovenskými elektrárňami (SE) a vládou SR, vďaka ktorému sa nám podarilo rozšíriť pomoc nielen pre slovenské domácnosti, ale i  subjekty verejnej a podnikateľskej sféry, a to až do roku 2027! Ide tak o ďalšiu výraznú pomoc v rámci energetickej krízy, a to nad rámec pôvodne dohodnutého objemu elektriny 6,15 TWh za cenu 61,21 eur/MWh pre roky 2023 a 2024.

Odborný seminár: Revitalizácie vodných tokov

18.04.2023 - Seminár predstavuje vstupný úvod k problematike revitalizácií vodných tokov z dielne MŽP SR. Je zameraný na praktickú realizáciu revitalizácií vodných tokov, predstavenie aplikačnej praxe revitalizačných opatrení a ich dôsledkov. Ponúka možnosť oboznámiť sa s procesom prípravy, ako a za akých podmienok je možné revitalizácie uskutočniť, čo všetko je potrebné zohľadniť, čo je s ich prípravou spojené a aká je forma ich údržby. Koná sa 04. mája 2023 v Bratislave.

Kabinet schválil stratégiu prevencie kriminality do roku 2028

19. 04. 2023 - Vláda v stredu 19. apríla 2023 schválila Stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028, ktorú na rokovanie predložil minister vnútra a zároveň predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Roman Mikulec v súlade so zákonom č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Schválenie stratégie je ďalším krokom k naplneniu cieľov v rámci Komponentu 16  Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva.

Minister Naď rokoval o obrane a bezpečnosti s veľvyslancami pobaltských, severských krajín a USA

18.04.2023 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes privítal v priestoroch rezortu obrany veľvyslancov z Dánska, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Nórska, Švédska a USA. Prediskutovali aktuálne bezpečnostno-politické otázky s dôrazom na priority MO SR v kontexte pomoci Ukrajine a modernizácie ozbrojených síl.

Minister Karel Hirman: Vyhláška o zákaze vstupu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny na Slovensko podpísaná

18. 04. 2023 - Minister Karel Hirman podpísal vyhlášku Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorou sa dočasne zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Vyhláška nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Vyhláška zakazuje napríklad dovoz obilnín, rôznych druhov cukrov, semien, cukrovej repy, octu, medu, ďalej dovoz včelieho alebo ostatných hmyzích voskov, rovnako zeleniny či ovocia z Ukrajiny na Slovensko. Na uvedenom zákaze sa zhodla a zároveň ho schválila vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí v pondelok 17. apríla 2023.  

Na Slovensku sa posilňuje restoratívna justícia. Pilotný projekt má podobu prelomového návrhu novely Trestného zákona

19. 04. 2023 – Ministerstvo spravodlivosti SR presadzuje do praxe princípy restoratívnej justície a podporuje alternatívne riešenia sporov aj v civilnej oblasti. Ide o dôležité priority rezortu, ktoré sa realizujú aj v rámci projektu Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike. Najvýznamnejším úspechom v tejto oblasti je vypracovanie rozsiahlej a prelomovej novely Trestného zákona, ktorá mení trestnú politiku podľa princípov restoratívnej justície a približuje ju viac ku koreňom
európskej právnej tradície.

Vicepremiérka Remišová: Ak budeme čoraz viac pri podpore miest a obcí využívať inteligentné technológie, priblížime sa k cieľu stať sa modernou krajinou

19.04.2023 - Pomáhame mestám a obciam, aby boli „smart“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci so samosprávami, zástupcami verejnej správy, súkromného sektora, akademickej obce a tretieho sektora, vypracovalo pre Slovensko historicky prvý Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026. Práve tejto téme sa bude venovať konferencia Fórum pre inteligentné mestá a regióny v Starej Lesnej.

Vicepremiérka Remišová na zasadnutí Rady ZMOS: Samosprávam účinne pomáhame v krízových rokoch, o podporu zo špeciálneho 127-miliónového balíka na pomoc s migračnú krízou je medzi mestami a obcami obrovský záujem

19.04.2023  - Lepší život ľudí vo všetkých regiónoch je naším spoločným cieľom. Vďaka úzkej a kvalitnej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa nám túto víziu darí napĺňať. A to aj v náročných rokoch. Zvládnuť náročné časy pomáha samosprávam aj efektívny systém podpory z eurofondov. V prejave pripomenula kroky, ktoré na pomoc regiónom aj v náročných krízových rokoch robí Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Štátny tajomník M. Majer: Británia je dôležitým geopolitickým partnerom, ktorý sa významne podieľa na riešení globálnych bezpečnostných výziev

19.04.2023 - Štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer dnes prijal na pôde rezortu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Nigela Bakera. Ústrednými témami ich rozhovoru boli britsko – slovenské bilaterálne vzťahy v oblasti obrany a možnosti ich rozvoja, slovenská podpora Ukrajiny a nadchádzajúci samit NATO vo Vilniuse.

Vyhlásenie výzvy LIFE 2023

19.04.2023 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027, ktorú vyhlásila Európska komisia s celkovou alokáciou 611 mil. €. Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov. Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, strategických integrovaných projektov, operačných grantov, projektov technickej pomoci a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

Počet mladých ľudí bez zamestnania vo veku do 29 rokov dosiahol druhú najnižšiu hodnotu za posledných 11 rokov

19.04.2023 - V marci pokračoval pokles nezamestnanosti. Ukazovateľ PDU dosiahol na konci minulého mesiaca hodnotu 4,29 percenta, v porovnaní s februárom klesol o 11 stotín percentuálneho bodu. Počet mladých ľudí bez zamestnania vo veku do 29 rokov dosiahol druhú najnižšiu hodnotu za posledných 11 rokov. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) je od januára tohto roku hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. PDU dosiahol v marci úroveň 4,29 percenta, medzimesačne klesol o 0,11 percentuálneho bodu a medziročne sa znížil o 60 stotín percentuálneho bodu. PDU medzimesačne klesal aj vo februári, a to o 4 stotiny percentuálneho bodu. Okrem poklesu celkovej nezamestnanosti pokračuje aj pokles nezamestnanosti vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Najvýraznejší medzimesačný pokles zaznamenalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešovskom kraji. V porovnaní s februárom tu PDU klesol až o 0,19 percentuálneho bodu.

Ministerstvo vnútra pokračuje v obnove vozového parku: ďalších 29 vozidiel dostanú policajti v Banskej Bystrici, Žiline a Trenčíne

19. 04. 2023 - Po nových vozidlách pridelených na policajné útvary v Bratislave postupná obmena zastaraného vozového parku pokračovala odovzdaním 29 vozidiel v novom dizajne v policajnom prevedení v Banskej Bystrici. Autá v stredu 19. apríla 2023 v Banskej Bystrici policajtom slávnostne odovzdali minister vnútra Roman Mikulec, štátny tajomník Tomáš Oparty a viceprezident Policajného zboru Branko Kišš.

Reforma trestnej politiky

20. 04. 2023 – Ministerstvo spravodlivosti SR pokračuje v prácach na modernizácii trestnej politiky, ktorej cieľom je účinnejšie efektívnejšie presadzovanie cieľov trestného práva. Po úspešnom predložení návrhu reformy Trestného zákona do Národnej rady SR má v súčasnosti prioritu reforma trestného práva procesného, teda vypracovanie návrhu novely Trestného poriadku. To bolo témou dnešného pracovného stretnutia odborného kolégia, ktoré za týmto účelom zriadil minister spravodlivosti Viliam Karas.

Pomoc občanom SR v Chorvátsku bude poskytovať nový honorárny konzulát v Rijeke

20.04.2023 - Prezident Chorvátskej republiky Zoran Milanović 20. marca 2023 podpísal exequatur pre nového honorárneho konzula Slovenskej republiky v Chorvátskej republike so sídlom v Rijeke. Vedúci oddelenia výsad a imunít, odboru diplomatického protokolu Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Chorvátskej republiky J. Špoljarić exequatur osobne 18. apríla 2023 odovzdal zástupcovi slovenského veľvyslanca a konzulovi Zdenkovi Galbavému.

Vicepremiérka Remišová: Nové eurofondy znamenajú pre regióny veľkú šancu, ale najprv si musia splniť svoje záväzky a využiť eurofondy z dobiehajúceho obdobia

20.04.2023 - Samosprávy oceňujú pomoc ministerstva investícií pri riešení migračnej krízy, až 212 miest a obcí v Žilinskom kraji si rozdelí z eurofondov takmer 18 miliónov eur. Reforma eurofondov znamená pre regióny obrovskú šancu. Jej súčasťou je totiž aj samostatný, vyše 2-miliardový balík z eurofondov, o ktorom budú rozhodovať priamo regióny. Na otváracej konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Žiline to zdôraznila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zorganizuje tieto konferencie v každom krajskom meste a odborníci ministerstva na nich zástupcom krajov, miest a obcí a ďalším kľúčovým aktérom predstavia novinky, ktoré prináša nový eurofondový Program Slovensko.

Štátna tajomníčka Brocková v Žiline: Regióny mimo hlavného mesta majú inovačný potenciál, prispievajú k hospodárskemu rastu celej krajiny

20.04.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková spolu s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou pozvali 20. apríla 2023 zahraničné veľvyslankyne a veľvyslancov na návštevu ŽSK v rámci podujatia „Inovačný deň“.

Rezort práce rozdelil ďalšie dotácie na podporu rodiny

20.04.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporí v roku 2023 výstavbu ďalších 113 rodinných inkluzívnych areálov. Prostredníctvom dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny rozdelil ďalších takmer 5 miliónov eur. Za posledné tri roky rezort práce poskytol na tento účel spolu 14 a pol milióna eur. Po celom Slovensku tak postupne pribudne 331 bezbariérových ihrísk, ktoré sú priestorom pre všetky generácie. Balík ďalších pridelených dotácií na podporu rodiny predstavil na detskom ihrisku vo Štvrtku na Ostrove v okrese Dunajská Streda minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Veľvyslanec SR na Kube M. Zachar odovzdal poverovacie listiny

20.04.2023 - Veľvyslanec Slovenskej republiky na Kube Milan Zachar odovzdal 15. apríla 2023 poverovacie listiny do rúk prezidenta Kuby Miguela Díaz-Canela spolu s ďalšími desiatimi dezignovanými veľvyslancami. Ceremoniál sa odohrával na pôde Paláca revolúcie v Havane. Počas krátkeho neformálneho rozhovoru odovzdal M. Díaz-Canel pozdravy prezidentke SR Z. Čaputovej a potvrdil záujem pokračovať v upevňovaní  politických a ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami. Zároveň poďakoval za dlhoročnú podporu Slovenska v hlasovaní OSN proti embargu USA voči Kube.

Ukrajinský veľvyslanec počas rokovania s ministrom Naďom: "Potvrdzujem, že slovenský systém S-300 naďalej zachraňuje ukrajinské životy”

20.04.2023 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes prijal v priestoroch rezortu obrany veľvyslanca Ukrajiny v SR Myroslava Kastrana. Diskutovali o situácii na Ukrajine, opodstatnenosti darovanej techniky a ďalších možnostiach pomoci pre ťažko skúšaný ukrajinský ľud. Ukrajinský veľvyslanec pri tejto príležitosti poďakoval Slovensku za vojenskú a humanitárnu pomoc Ukrajine slovami: „Ukrajinský národ si bude navždy pamätať rýchlu a obetavú pomoc Slovenska,“ uviedol na margo nedávneho dodania 13 kusov stíhacích lietadiel MiG-29 a časti protilietadlového raketového systému KUB.

Zodpovedné hospodárenie sa vyplatilo

20.04.2023 - Zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami sa vyplatilo. Štát v roku 2022 hospodáril s nižším deficitom ako sa čakalo. Celkový deficit verejnej správy v roku 2022 dosiahol 2,23 mld. eur, čo predstavovalo 2,04 % HDP. Je to mimoriadny úspech, keďže v porovnaní s rokom 2021 (5,43 % HDP) klesol deficit o viac ako polovicu. „Dnes hovoríme o dátach, ktoré potvrdil Štatistický úrad SR a Eurostat. Nie je to teda len názor ministerstva financií, ale je to skutočnosť. V prvom rade treba uviesť, že Slovensko plní Maastrichtské kritéria. Aj napriek tomu, že si prešlo a stále prechádza enormnými krízami, hospodárime veľmi zodpovedne,“ povedal poverený predseda vlády SR a minister financií SR Eduard Heger. Ďalšou dobrou správou pre Slovensko je, že za roky 2021 a 2022 sme dosiahli historicky najnižšiu úroveň štrukturálneho deficitu. Inak povedané, je to deficit, ktorý je očistený od jednorazových výdavkov. Za rok 2022 dosiahol rekordnú úroveň 1,2 % HDP.

Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu

20. 04. 2023 - Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností, rezortných stredných odborných škôl a univerzít - Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu. Podujatie sa uskutoční v dňoch 6. až 7. mája v Košiciach v rámci Rušňoparády v priestoroch železničného depa ZSSK pri železničnej stanici od 9:00 h do 15:00 h. Návštevníkom podujatia vystavovatelia predstavia odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži bude poskytnuté kariérové poradenstvo s odporúčaním na ďalšie študijné smerovanie a výber povolania.

O titul Dedina roka 2023 má záujem 12 kandidátov

20.04.2023 - V 12. ročníku Dediny roka  sa predstaví 12 slovenských obcí. O národné ocenenie a zviditeľnenie na mape Slovenska zabojujú tieto dediny: Benkovce, Bzince pod Javorinou, Čičmany, Čierne, Gajary, Jakubova Voľa, Korňa, Necpaly, Rakovo, Spišské Tomášovce, Vinosady a Veľké Ripňany. O víťazovi rozhodne odborná porota  koncom augusta. Okrem zisku finančných a vecných darov bude laureát reprezentovať Slovensko v boji o Európsku cenu obnovy dediny.

Hosťami najnovšej časti pocastu MV SR Zvnútra o vnútre sú stewardi vládnej letky

20. 04. 2023 - Byť letuškou alebo stewardom je snom mnohých. O tejto práci sa vraví, že je exkluzívna, prestížna ale i náročná. Súčasťou ministerstva vnútra je aj Letecký útvar MV SR, ktorý zabezpečuje prepravu najvyšších ústavných činiteľov či delegácií, prepravu humanitárnej pomoci do postihnutých krajín, prepravu našich záchranárov na zemetrasením či požiarom zasiahnuté miesta. Letecký útvar rezortu sa tiež podieľa na pátracích a záchranných prácach doma i v zahraničí. A pri každom lete musia byť k dispozícii stewardi.

Stanovisko ministerstva vnútra k dezinterpretáciám v súvislosti s reformou verejnej správy

20. 04. 2023 - Ministerstvo vnútra sa dôrazne ohraduje voči tvrdeniam, ktoré zazneli na tlačovej konferencii politickej strany Hlas-SD a odmieta zneužívanie tejto vysokoodbornej témy zástupcami predmetnej politickej strany v tak dôležitej reforme na prvoplánové získanie ich politických bodov v predvolebnem súboji. Ako rezort vnútra pred niekoľkými dňami jasne informoval, reforma je stále v internej fáze príprav a do konca aktuálneho volebného obdobia, teda do parlamentných volieb, nie je v pláne jej realizácia ani posunutie do legislatívneho procesu.

Posilňujeme techniku Hasičského a záchranného zboru, hasiči dostanú 6 vozidiel na zdolávanie a likvidáciu lesných požiarov v ťažko dostupnom teréne

20. 04. 2023 - Ministerstvo vnútra pokračuje v realizácii projektu GFFF-V-Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel, a to odovzdaním 6 kusov hasičských vozidiel CAS 20 MB Unimog 5023 4x4.  Ide o špeciálne terénne vozidlá s pohonom 4x4 určené do nasadenia pri lesných požiaroch v ťažko dostupnom teréne. Autá vo štvrtok 20. apríla 2023  hasičom do užívania slávnostne  odovzdali minister vnútra SR Roman Mikulec, štátny tajomník MV SR Ľubomír Šablica a prezident HaZZ Pavol Mikulášek.

Značka kvality na veľtrhu Danubius Gastro

20.04.2023 - Návštevníci 29. ročníka medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro v bratislavskej Inchebe od dnes až do nedele 23. apríla uvidia prezentácie slovenských producentov potravín, ktorých produkty sú držiteľmi Značky kvality. V stánku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v hale D budú môcť tieto kvalitné slovenské produkty aj ochutnať.

I. Brocková v Ženeve: Špecializované agentúry OSN zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu pri riešení globálnych výziev

20.04.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková absolvovala 19. apríla 2023 v Ženeve bilaterálne rokovania so zástupcami špecializovaných agentúr OSN – Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).

Katarína Mathernová mieri na jednu z najdôležitejších ambasád EÚ

21.04.2023 - J. Borrell vymenoval Slovenku Katarínu Mathernovú do funkcie vedúcej delegácie Európskej únie na Ukrajine. Na poste v Kyjeve nahradí estónskeho diplomata Mattiho Maasikasa. Katarína Mathernová doteraz pôsobila vo funkcii zástupkyne generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení. Hlavnou súčasťou jej doterajšej agendy bolo rozvíjanie vzťahov EÚ práve s krajinami Východného partnerstva, vrátane Ukrajiny. V minulosti pôsobila ako vedúca podpornej skupiny pre Ukrajinu, ako zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre regionálnu politiku a tiež ako poradkyňa vo Svetovej banke.

NRSR

Spoluprácu s Uzbekistanom v hospodárskej oblasti treba zintenzívniť

17. 04. 2023 - Slovensko by malo s Uzbekistanom zintenzívniť spoluprácu v hospodárskej oblasti a otvárať tunajším podnikateľom dvere. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) počas pondelkovej návštevy hlavného mesta Uzbekistanu Taškent, informuje osobitná spravodajkyňa TASR. "Vzájomná výmena nie je tak veľká, ide medziročne o zhruba 23 až 25 miliónov dolárov. To je veľmi málo, asi na úrovni jednej firmy. Potrebujeme zintenzívniť vzťahy," zdôraznil Kollár po stretnutiach s predsedníčkou Senátu (horná komora parlamentu) Tanzilou Narbajevou a s predsedom Legislatívnej komory (dolná komora parlamentu) Nurdindžonom Ismoilovom. Šéf NR SR informoval, že uzbecký minister priemyslu by mal spolu s podnikateľmi navštíviť Slovensko. "Deklarovali sme pánovi predsedovi, že sa budeme snažiť otvoriť sa podnikateľom, aby sa obchod zintenzívnil," skonštatoval.

Členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti sa zúčastnili na stretnutí výborov pre európske záležitosti parlamentov štátov V4

17. 04. 2023 - V Budapešti sa v dňoch 16. a 17. apríla 2023 uskutočnilo spoločné rokovanie výborov pre európske záležitosti parlamentov štátov Vyšehradskej štvorky. Za slovenskú stranu sa na stretnutí zúčastnili zástupcovia Výboru NR SR pre európske záležitosti, menovite podpredseda Peter Kmec, podpredsedníčka Zita Pleštinská a členovia Peter Osuský a Ľudovít Goga. Ústrednou témou stretnutia tohto formátu boli aktuálne otázky agendy Európskej únie. Predstavitelia výborov spoločne diskutovali o programe aktuálneho švédskeho predsedníctva EÚ a o možných úlohách nasledujúceho tria predsedníctva). Témy prezentoval veľvyslanec Švédskeho kráľovstva Dag Filip Hortelius.

B. Kollár sa stretol s predsedom Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov

18. 04. 2023 - Investície v rámci dopravy, študentské spolupráce, ako aj vojna na Ukrajine boli témami utorkového stretnutia predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára s predsedom Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Zhao Leji v Pekingu. Kollár sa s predsedom zhromaždenia rozprával o ďalších investíciách v rámci dopravy, najmä o železničnej infraštruktúre. "Otvorili sme aj možnosti leteckej linky z Číny na Slovensko," uviedol po stretnutí. "Očakávame, že na Slovensku bude konferencia, kde prídu aj podnikatelia, kde sa budeme snažiť s nimi urobiť ďalšie kontakty a obchody. Je to jeden z našich najsilnejších hospodárskych partnerov, bohužiaľ, máme s nimi zápornú bilanciu, ale ideme cez desať miliárd," skonštatoval.

Prezident

Na návštevu SR prišiel taliansky prezident Sergio Mattarella

19.04.2023 - Na pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej pricestoval v stredu 19. apríla 2023 na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska taliansky prezident Sergio Mattarella. Naposledy sa takáto návšteva uskutočnila pred 12 rokmi. Okrem bilaterálnej spolupráce budú hlavy štátov diskutovať najmä o spolupráci v rámci Európskej únie, vrátane boja proti dezinformáciám a otázkach právneho štátu, migrácii ako aj o riešeniach energetickej krízy a o situácii v našom regióne v súvislosti s vojnou na Ukrajine.  

Prezidentka podporila zbierku Dňa narcisov

20.04.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podporila vo štvrtok 20. apríla 2023 zbierku Ligy proti rakovine počas tradičného Dňa narcisov. Deň narcisov je podľa prezidentky dňom nádeje pre chorých aj vďaka všetkým dobrovoľníkom v uliciach. Prezidentka pripomenula, že už po 27. raz máme tento rok možnosť podieľať sa na najväčšej finančnej zbierke venovanej ľuďom s onkologickými ochoreniami, tento rok navyše aj so spomienkou na zakladateľku Ligy proti rakovine i Dňa narcisov - lekárku Evu Sirackú, ktorá nás tento rok opustila.

SR a Taliansko posilňujú spoluprácu v oblasti energetiky

20.04.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová privítala vo štvrtok 20. apríla 2023 v Prezidentskom paláci talianskeho prezidenta Sergia Matterellu počas jeho oficiálnej návštevy Slovenska. Ocenila, že presne rok po jej návšteve Talianska je vidno, že spolupráca dvoch partnerov, ktorí si rozumejú a zdieľajú spoločné hodnoty, prináša aj konkrétne výsledky. Prezidentka zdôraznila, že sa rozvíja aj partnerstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov, ktoré sa v Taliansku zo 40 % podieľajú na výrobe elektrickej energie. Podľa prezidentky by k takémuto podielu malo smerovať aj Slovensko. Zároveň pripomenula, že justičné a policajné orgány oboch krajín ešte viac spolupracujú v boji proti organizovanému zločinu, rezorty vnútra pracujú na podpise medzivládnej policajnej dohody, ktorá uľahčí výmenu operatívnych informácií a zintenzívňuje sa aj spolupráca medzi univerzitami.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk