29.5.2023
ID: 5765upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 25. mája 2023 rozhodla vrátiť na opätovné prerokovanie NR SR dva zákony. Prvým je zákon z 3. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. Schválená právna úprava mala podľa dôvodovej správy zaviesť komplexnejšiu definíciu pojmu nesprávny úradný postup s cieľom zabezpečiť presné vymedzenie toho, čo možno pod tento pojem zahrnúť, ale tiež zvýrazniť to, čo za nesprávny úradný postup nemožno považovať.

Vláda

Minister Peter Dovhun prijal na pôde MH SR talianskeho ministra pre podniky a Made in Italy Adolfa Ursa

21. 05. 2023 - Na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR sa v piatok 19. mája uskutočnilo bilaterálne rokovanie medzi ministrom hospodárstva SR Petrom Dovhunom a talianskym ministrom pre podniky a značku Made in Italy Adolfom Ursom. Stretnutie prinieslo diskusiu o viacerých dôležitých témach, medzi nimi rezonovala najmä spolupráca medzi Slovenskou republikou a Talianskom v oblasti dodávok plynu. Podstatnými boli aj otázky spolupráce v oblasti investícií, spolupráca pri obnove Ukrajiny či kandidatúra mesta Rím na usporiadanie svetovej výstavy EXPO 2030. Rokovania sa zúčastnili i štátni tajomníci MH SR Peter Švec a Peter Gerhart.

Na kvalitnejší život v slovensko-maďarskom pohraničí ide z prvej výzvy Interreg HU-SK viac ako 50 miliónov eur, eurofondy sú určené na podporu ochrany prírody, kultúrneho dedičstva či na zmierňovanie rizík prírodných katastrof

22.05.2023 - Podporujeme rozvoj a budovanie spolupráce s našimi susedmi. V cezhraničnom programe Interreg s Maďarskom je v novom programovom období vyhlásená už prvá výzva. Viac ako 50 miliónov eur je v nej určených na projekty v pohraničí, ktoré sa venujú ochrane prírody, biodiverzity či miestneho kultúrneho dedičstva ako aj predchádzaniu rizikám prírodných katastrof.

Nový minister životného prostredia sa stretol so svojím českým náprotivkom

22.05.2023 - Fungovanie zálohového systému, plán obnovy a odolnosti, no predovšetkým vzájomná medzinárodná spolupráca pri ochrane životného prostredia. Práve to boli nosné témy stretnutia ministrov životného prostredia Českej a Slovenskej republiky, Milana Chrenka so svojim náprotivkom Petrom Hladíkom.

Odborné školenie facilitátorov trestnej mediácie v prípadoch závažnej kriminality

22. 05. 2023 - Institut pro restorativní justici realizuje v súčasnom období jedinečný projekt JUSTIN, Eraszmus+, ktorého partnerom je i Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V dňoch 15.- 19. mája 2023 sa za účasti zahraničných lektorov z belgickej organizácie MODERATOR a fínskej organizácie RISE – Criminal Sanctions Agency uskutočnilo v Prahe odborné školenie zamerané na využitie restoratívneho programu, akým je v súčasnej situácii mediácia v oblasti závažnej trestnej činnosti.

Prinášame prehľad čakacích dôb na oddeleniach dokladov v uplynulom týždni

23. 05. 2023 - Prinášame prehľad čakacích dôb na oddeleniach dokladov Policajného zboru na celom Slovensku v týždni od 15. do 19. mája 2023. S dlhými čakacími dobami stále treba rátať na pracoviskách v Bratislavskom kraji, kde vybavili minulý týždeň 3910 klientov, najviac -  1335 - na najväčšom klientskom centre pri OÚ Bratislava na Tomášikovej ulici.

I. Brocková v Pekingu: Čína by ako zástanca Charty OSN a stály člen Bezpečnostnej rady mala odsúdiť ruskú agresiu proti Ukrajine

23.05.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková v Pekingu 22. mája 2023 rokovala s námestníkom ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Deng Liom o vzájomných vzťahoch s dôrazom na ekonomickú spoluprácu a o viacerých globálnych otázkach a témach, vrátane ruskej vojny proti Ukrajine či spolupráce s Taiwanom.

Minister Sklenár v Bruseli: "Pokračovanie podpory Ukrajiny je naďalej prioritou číslo jeden"

23.05.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár dnes absolvoval počas svojej pracovnej cesty v Bruseli viacero rokovaní vo formáte ministrov obrany a tiež bilaterálne stretnutie s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom. Ústrednými témami rokovaní bola spoločná vojenská pomoc Ukrajine, napredovanie v iniciatíve dodávky munície pre ukrajinské ozbrojené sily, ako aj dôsledky vojny pre budúce obranné spôsobilosti EÚ.

Opatrenia polície v Bratislave v súvislosti s konferenciou GLOBSEC

23. 05. 2023 - V súvislosti s konaním konferencie GLOBSEC /29. - 31. máj  2023/je potrebné počítať s určitými dopravnými opatreniami, ktoré Policajný zbor prijal v súvislosti so zabezpečením verejného poriadku a predovšetkým s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Obyvatelia a návštevníci Bratislavy sa môžu stretnúť s obmedzeniami pred hotelom River Park,  konkrétne je tam umiestnené dočasné dopravné zariadenie zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľou „okrem vozidiel s povolením Globsec". Rovnako v čase konania konferencie bude dočasným dopravným zariadením „zákaz vjazdu" obmedzený vjazd pre vozidlá  pred hlavný vchod hotela. Toto obmedzenie bude platiť až do 2. júna 2023.

Rokovanie zástupcov V4 ohľadom geoparkov vyústilo do podpisu memoranda o spolupráci

24.05.2023 - Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského banského múzea uskutočnilo (9. – 11. mája 2023) rokovanie zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre HOVAL, s. r. o., prinesie viac než 450 nových pracovných miest

24. 05. 2023 - Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 24. mája investičnú pomoc pre spoločnosť HOVAL, s. r. o. Predmetom investičného zámeru je diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby kombinovaná so zriadením nového technologického centra v Istebnom v okrese Dolný Kubín. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 8 mil. eur. Vďaka realizácii investičného zámeru dôjde v rokoch 2022 – 2030 k vytvoreniu až 457 nových pracovných miest a súčasne sa zlepší sociálna a ekonomická perspektíva okresu Dolný Kubín, ktorý sa nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji.

Štátny tajomník podporil svojou účasťou na veľtrhu IDET firmy slovenského obranného priemyslu

24.05.2023 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer dnes navštívil medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDET v Brne, na ktorom prezentujú svoje portfólio aj viaceré slovenské spoločnosti. Tie sa rozhodol na tejto významnej výstave obranných a bezpečnostných technológií v strednej Európe podporiť svojou účasťou.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca sa predĺži do konca roka 2023

24. 05. 2023 - Ak poskytnete ubytovanie človeku, ktorý utiekol pred vojnou na Ukrajine a hľadá bezpečie na Slovensku, aj naďalej dostanete príspevok. Vláda dnes schválila návrh nariadenia ministerstva vnútra, ktorý predložil na rokovanie minister vnútra Ivan Šimko. Príspevok na ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle sa tak predlžuje do konca roka 2023. Ministerstvo vnútra týmto reaguje na potrebu podporovať tie skupiny odídencov, ktoré zatiaľ nie sú schopné zabezpečiť si bývanie samostatne, z vlastných zdrojov. Zároveň tým rozširuje ponuku bývania o nehnuteľnosti v menej lukratívnych oblastiach, ktoré vlastníci na Slovensku mali problém prenajať. Dotačná schéma tak pomôže majiteľom i  tým, ktorí potrebujú strechu nad hlavou a sú za pomoc vďační.

Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj cez projekty úradov práce

24.05.2023 - Na trh práce prichádzajú v máji prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im ponúkajú viaceré nástroje pre uľahčenie ich cesty na trh práce. Okrem sprostredkovania širokej ponuky pracovných pozícií a odborného poradenstva, môžu absolventom finančne asistovať pri rozvoji zručností a doplnení vzdelania. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podporiť absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce a neplánujú ďalej pokračovať v štúdiu na škole. Absolventi bez práce nie sú povinní sa na úrade práce evidovať ako uchádzači o zamestnanie, môžu tak však dobrovoľne urobiť, ak majú záujem o prístup k vybraným službám na podporu zamestnanosti, ktoré úrady poskytujú.

Prvý investor v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote realitou. Vláda SR podpísala investičnú zmluvu s nemeckou spoločnosťou Winkelmann.

24. 05. 2023 - V stredu 24. mája 2023 bola vládou SR schválená a následne ministrom hospodárstva Petrom Dovhunom, predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom a zástupcami nemeckej skupiny Winkelemann podpísaná investičná zmluva, ktorá potvrdzuje príchod tejto nemeckej renomovanej skupiny na Slovensko. Z pohľadu regiónu ide o dominantnú investíciu, ktorá prináša do Rimavskej Soboty minimálne 450 priamych pracovných miest a na základe vývoja trhu možno do roku 2030 očakávať až dvojnásobný nárast počtu pracovných miest v novom závode. Ministerstvo hospodárstva SR a vláda SR tak podpisom zmluvy naplnili v krátkom čase jeden zo záväzkov Memoranda o porozumení podpísaného 27. apríla 2023.

Minister obrany M. Sklenár diskutoval s partnermi v rámci Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny

25.05.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár sa dnes prostredníctvom videokonferencie zúčastnil na rokovaní tzv. Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny vo formáte ministrov obrany vybraných krajín. Predmetom diskusie boli aktuálne potreby Ukrajiny pre obranu proti ruskej agresii.

Fond na spravodlivú transformáciu je pre hornú Nitru jedinečnou šancou – viac ako 225 miliónov eur pôjde na nové pracovné miesta, odborné vzdelávanie, zelené riešenia aj likvidáciu envirozáťaží

25.05.2023 - Tradičný banícky región horná Nitra čakajú veľké zmeny. Do konca roka sa tu má ukončiť ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie pre energetické účely, čo bude mať zásadné ekonomické a spoločenské dopady. Ich riešenie bude financované z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou nových eurofondov. Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík dnes navštívil hornú Nitru a s predstaviteľmi samospráv, Hornonitrianskych baní a ďalších zamestnávateľov rokoval o možnostiach, ktoré Fond na spravodlivú transformáciu pre ľudí v regióne prinesie.

Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školách

25.05.2023 - Rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Opatrenie je súčasťou schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku. Rodič požiada o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska. Príspevok sa poskytuje len počas školského roka.

Pozvánka na medzinárodné informatívno-networkingové stretnutie podnikateľov zo Slovenska, Maďarska, Moldavska a Rumunska

25.05.2023 - Trnavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK pozýva podnikateľskú verejnosť na medzinárodné informatívno-networkingové stretnutie podnikateľov zo Slovenska, Maďarska, Moldavska, Rumunska za podpory regionálnych, obchodných a priemyselných komôr týchto krajín. Podujatie sa uskutoční v utorok 13. júna 2023 v hoteli Holiday Inn v Trnave.

Štátny tajomník Peter Švec sa zúčastnil Rady ministrov zahraničného obchodu EÚ v Bruseli

25.05.2023 - Obchodné vzťahy Európskej únie s USA a Čínou, ale aj stav rokovaní Bruselu o dohodách o voľnom obchode s tretími krajinami ako Austrália, Nový Zéland, Čile, Mexiko, India, či Indonézia boli hlavnými témami štvrtkovej Rady ministrov zahraničného obchodu EÚ v Bruseli. Ministri UNISONO vnímajú obchodné vzťahy medzi Úniou a Spojenými štátmi ako jednoznačne strategické. No zároveň mnohí konštatovali, že Washingtonom prijatý Zákon o zmiernení inflácie (Inflation Reduction Act – IRA) deformuje trh a naštrbuje vzájomné ekonomické vzťahy.

Ingrid Brocková v Tokiu: Aj napriek geografickej vzdialenosti sme si s Japonskom hodnotovo, politicky i ekonomicky veľmi blízki

25.05.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková rokovala v stredu 24. mája 2023 v Tokiu so štátnym ministrom zahraničných vecí Japonska Kenjim Yamadom. Hlavnou témou rokovania boli výstupy nedávneho summitu skupiny G7 v Hirošime pod predsedníctvom Japonska, vývoj na Ukrajine a rozvoj bilaterálnych vzťahov v politickej a ekonomickej oblasti.

Minister Wlachovský vo Varšave: Ruská agresia zintenzívnila našu spoluprácu s Poľskom, spoločne sa pripravujeme aj na obnovu Ukrajiny, kde práve jej najbližší susedia zohrajú kľúčovú úlohu

26.05.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský rokoval vo štvrtok 25. mája 2023 vo Varšave s ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky Zbigniewom Rauom. Partneri diskutovali o aktuálnych otázkach bilaterálnych vzťahov, rozvoji spolupráce v regionálnych zoskupeniach vrátane Bukureštskej deviatky (B9) či Iniciatívy Trojmoria, ale hovorili tiež o bezpečnostných témach v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine a blížiacim sa samitom Severoatlantickej aliancie (NATO) v litovskom Vilniuse.

Stravné pre zamestnancov od 1. júna opäť vyššie

26.05.2023 - Sumy stravného pre zamestnancov sa od 1. júna 2023 opäť zvýšia. Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eur. Ministerstvo práce tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní vplyvom inflácie. Rezort práce naposledy upravoval sumy stravného opatrením účinným od 1. januára 2023.

Tender Českých energetických závodov na výmenu dvoch generátorov v jadrovej elektrárni Temelín

26.05.2023 - Predmetom zákazky je dodanie dvoch kompletných generátorov vrátane jedného náhradného rotoru, príslušenstva, inštalácie a následného servisu.
Výberové konanie na kľúčové zariadenie, ktoré vyrába elektrinu pre pätinu Českej republiky je najväčším „jadrovým“ tendrom za ostatných 20 rokov. Dva kompletné generátory plánujú České energetické závody  (ČEZ) meniť medzi rokmi 2028 až 2030. Súčasné generátory sú v prevádzke od spustenia jadrovej elektrárne (JE) Temelín v roku 2000. Zámerom je predĺžiť životnosť elektrárne na minimálne 60 rokov.

Ministerstvo dopravy reaguje na pokračujúci rast cien, chce zvýšiť dotáciu na nájomné byty

26. 05. 2023 - V nadväznosti na pokračujúci rast cien stavebných prác, materiálov a výrobkov pripravuje ministerstvo dopravy novelu vyhlášky o výške nákladov na obstaranie nájomného bytu. Rast cien ovplyvňuje aj proces výstavby nájomných bytov. Pri aktualizácii výšky obstarávacieho nákladu rezort dopravy vychádzal z indexu cien stavebných prác pre novú výstavbu a modernizáciu bytových budov za I. štvrťrok 2023, ktorý zverejnil Štatistický úrad SR.


NRSR

Maximálny limit na platby v hotovosti sa zjednotí na 15.000 eur

23. 05. 2023 - Výška sumy, do ktorej budú možné platby v hotovosti, sa zjednotí na 15.000 eur pre fyzické aj právnické osoby. Doteraz to boli dve rôzne sumy. Vyplýva to z novely zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Návrh predložili poslanci Marián Viskupič a Ján Oravec (obaja SaS). V súčasnosti neumožňuje právna úprava platby v hotovosti nad sumu 5000 eur pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov a nad 15.000 eur pre nepodnikateľov.

Dôchodky aj rodičovský príspevok sa budú mimoriadne zvyšovať už tento rok

23. 05. 2023 - Dôchodky sa budú môcť mimoriadne valorizovať už v priebehu tohto roka. Takisto sa už v auguste mimoriadne zvýši rodičovský príspevok. Sociálna poisťovňa (SP) začne viesť elektronický účet poistenca a budúcich dôchodcov bude informovať o ich dôchodkovej prognóze. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení poslancov Sme rodina, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila aj s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi. Pôvodným cieľom novely bolo upraviť nárok na rodičovský príspevok k dôchodku aj pre rodičov profesionálnych vojakov a policajtov. Počas rozpravy však k nej poslanci predložili a následne schválili viacero návrhov, ktoré pôvodné znenie výrazne zmenili. Rodičovský príspevok sa schváleným pozmeňujúcim návrhom Petry Krištúfkovej (Sme rodina) mimoriadne zvýši už od 1. augusta tohto roka v takom rozsahu, ako by sa zvýšil tradičnou valorizáciou od 1. januára 2024. K tej už následne nedôjde. Pre rodičov, ktorý predtým pracovali, sa zvýši jeho suma na 473,30 eura. Pre tých, ktorý nepracovali, na 345,20 eura.
 

Prezident

Prezidentka na sneme ZMOSu vyzdvihla úlohu samospráv

23.05.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v pondelok 23. mája 2023 na sneme Združenia miesta a obcí Slovenska. V príhovore pred primátormi miest a starostami obcí vyzdvihla úlohu samospráv.  Za veľké pozitívum samospráv považuje prezidentka ich racionálny a pragmatický prístup k problémom a tiež schopnosť ťahať za jeden povraz. Prezidentka prisľúbila, že bude s maximálnou opatrnosťou a dôslednosťou posudzovať všetky zákony a bude vetovať tie, ktoré by bez odbornej diskusie a pripomienkového konania menili samosprávne kompetencie alebo ďalej znižovali ich príjmy nezodpovednými a populistickými návrhmi poslancov v predvolebnej kampani.

Ďakovný list maďarskej prezidentky Katalin Novákovej

25.05.2023 - Maďarská prezidentka Katalin Nováková zaslala ďakovný list prezidentke SR Zuzane Čaputovej v súvislosti s nedávnou tragickou nehodou maďarského autobusu na diaľnici D2, ktorá si vyžiadala jednu obeť a desiatky zranených. Prezidentka Maďarska sa v liste poďakovala štátnym orgánom Slovenskej republiky a osobitne občanom Slovenskej republiky, ktorí pomáhali pri záchrane cestujúcich, poskytli im zdravotnú starostlivosť alebo iným spôsobom prispeli pri vybavovaní záležitostí v súvislosti s nehodou.

Prezidentka vetovala dva zákony

25.05.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 25. mája 2023 rozhodla vrátiť na opätovné prerokovanie NR SR dva zákony.
Prvým je zákon z 3. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. Schválená právna úprava mala podľa dôvodovej správy zaviesť komplexnejšiu definíciu pojmu nesprávny úradný postup s cieľom zabezpečiť presné vymedzenie toho, čo možno pod tento pojem zahrnúť, ale tiež zvýrazniť to, čo za nesprávny úradný postup nemožno považovať.  

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk