3.7.2023
ID: 5795upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od augusta tohto roka sa zvýšia niektoré invalidné dôchodky a rovnako, nárok na invalidný dôchodok splní väčšia skupina osôb. Vyplýva to z parlamentom schválenej vládnej novely zákona o sociálnom poistení. Novela upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok.

Vláda

Ministerstvo dopravy otvorilo možnosť predkladať nové zmluvy o príspevky za ubytovanie odídencov

26. 06. 2023 - Od 19. júna môžu podnikatelia s ubytovaním predkladať ministerstvu dopravy návrhy nových zmlúv, na základe ktorých im ministerstvo preplatí príspevok za ubytovanie odídencov od júna 2023 do decembra 2023. „Formulár zmluvy je dostupný na webe slovensko.sk a vzor zmluvy nájdete aj na webe mindop.sk v časti Lex Ukrajina. Keďže sedemmesačné obdobie je pomerne dlhé a chceme príspevky vyplácať priebežne, rozdelili sme ho na tri časti a prvé žiadosti budú môcť podnikatelia, ktorí s nami podpíšu zmluvu, predkladať v auguste za obdobie jún a júl 2023,“ povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.

Minister Sklenár: Jednotka NATO na našom území je prezentáciou sily, jednoty a odhodlanosti brániť SR ako spojenca pred akoukoľvek hrozbou

26.06.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár dnes vycestoval do Centra výcviku Lešť. Navštívil vojakov pôsobiacich v rámci Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO, ktorí so sebou v rámci aktuálnej rotácie priviezli aj nové obranné spôsobilosti vrátane tankov Leopard 2A6. Zaujímal sa o plnenie úloh, prebiehajúci výcvik, ako aj stav tamojšej infraštruktúry a ubytovacích kapacít pre vojakov, ktorých úroveň sa vďaka vybudovaniu kontajnerového mestečka výrazne zlepšila.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu „ Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní“

29. 06. 2023 - Cieľom projektu „Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní“ je vybudovať komplexný centralizovaný a modulárny informačný systém, ktorý pokryje všetky existujúce, ako aj novou legislatívou požadované funkcionality a služby insolvenčného a likvidačného práva. Cieľom je významne zjednodušiť a zrýchliť procesy samotného konania, ako aj prístup ku informáciám pre všetkých relevantných aktérov (súd, insolvenčný správca, účastníci konania, veritelia a verejnosť). Vyššie uvedené zjednodušenie a zrýchlenie procesov je dosiahnuté  elektronickou podobou registra. V prostredí špecializovaného portálu Registra sa zavedie elektronický spis správcu, vytvoria sa elektronické formuláre v rozšírenom rozsahu, preberie sa publikačná funkcionalita Obchodného vestníka v plnom rozsahu, zavedie sa modul na podporu predaja majetku spadajúceho pod konkurz, vytvorí sa nástroj pre insolvenčných správcov na efektívne a rýchle riadenie procesov jednotlivých konaní plne v súlade s legislatívnymi požiadavkami.  

Od júla sa mení proces vydávania Digitálnych COVID preukazov

29. 06. 2023 - Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje, že 30.6.2023 končí platnosť nariadenia Európskej komisie o vydávaní digitálnych COVID preukazov EÚ. Po tomto termíne bude SR vydávať národný certifikát v dvoch jazykoch (slovensky a anglicky), ktorý bude možné použiť naďalej na cestovateľské účely. Ľuďom, ktorí sa chystajú vycestovať do krajín, ktoré potvrdenie vyžadujú, odporúčame stiahnuť si pôvodný doklad EÚ v priebehu júna. K 30. júnu 2023 končí nariadenie Európskej komisie, na základe ktorého sa vystavujú digitálne COVID preukazy EÚ. Do konca júna si možno doklad vygenerovať, uložiť a v prípade potreby použiť pri ceste do zahraničia. Od júla bude možné elektronicky požiadať o vydanie dokladu na národnej úrovni Národné centrum zdravotníckych informácií. O podrobnom postupe bude rezort zdravotníctva informovať v najbližších dňoch prostredníctvom tlačovej správy, na svojom webovom sídle či sociálnych sieťach.

Šesť dopravných projektov zo Slovenska získa peniaze z európskeho nástroja CEF

27. 06. 2023 - Európska únia v najbližších rokoch investuje do rozvoja dopravy na Slovensku ďalšie desiatky miliónov eur. Ide o peniaze z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), ktoré na úspešné projekty prideľuje priamo Európska komisia. Predstavujú investíciu navyše k už prideleným „klasickým“ eurofondom a smerujú najmä do udržateľných módov dopravy. „Som rád, že slovenské žiadosti boli v Bruseli úspešné. Ukázali sme, že vieme zabojovať o peniaze na dopravu a výsledkom je šesť nových projektov za viac ako 27 miliónov eur. Už teraz pripravujeme projekty aj do ďalších výziev v rámci Nástroja na prepájanie Európy, za ktoré sa pôjdem do Bruselu osobne prihovoriť,“ povedal minister dopravy Pavol Lančarič.   

Minister Wlachovský: Potrebu návratu k ideálom Charty OSN a rešpektovaniu jej princípov ešte zvyšuje agresia Ruska proti Ukrajine

27.06.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský 26. júna 2023, pri príležitosti 78. výročia podpisu Charty Organizácie Spojených národov (OSN) uviedol, že tento kľúčový dokument nepredstavuje len právny základ pre fungovanie OSN, ale stanovuje aj princípy medzinárodných vzťahov. Doplnil, že jej princípy sú vďaka svojej univerzálnosti a nadčasovosti platné aj dnes.

Minister Wlachovský v Luxemburgu: Digitalizácia a nové technológie sa stávajú kľúčovým nástrojom geopolitického súperenia, preto im venujeme zvýšenú pozornosť

27.06.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa 26. júna 2023 v Luxemburgu zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci. Hlavnými témami rokovania ministeriek a ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie boli vývoj v Ruskej federácii a pokračujúca vojenská agresia proti Ukrajine, digitálna diplomacia, ako aj prehlbovanie spolupráce medzi EÚ a regiónom Latinskej Ameriky a Karibiku pri obrane medzinárodného poriadku založeného na pravidlách.

Medzinárodná konferencia o informatizácii verejnej správy iDEME 2023 aj so zástupcami nášho ministerstva

27.06.2023 - Trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy a broadbandu boli predstavené počas 14. ročníka odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME 2023. Na konferencii, ktorá sa konala 21. júna 2023 sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a in formatizácie SR (MIRRI SR).
Hlavnou témou konferencie bolo využitie a aplikácia informačno-komunikačných technológií a internetu v štátnej správe, regiónoch, mestách a obciach, ale aj v rôznych ďalších sektoroch ekonomiky na rozvoj informačnej spoločnosti a v prospech občanov Slovenska.

Vyplatili sme už viac než 102 tisíc žiadostí o kompenzácie vysokých cien energií. Výška vyplatenej pomoci presahuje sumu 118 mil. eur

27. 06. 2023 - K 26. júnu 2023 Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyplatilo už viac než 102 tisíc žiadostí o kompenzácie vysokých cien energií v celkovej výške viac než 118 mil. eur. Z tohto počtu predstavujú vybrané subjekty verejnej správy a cirkevné organizácie 36 008 žiadostí vo výške viac ako 14 mil. eur. MH SR eviduje zároveň viac ako 117 tisíc prijatých žiadostí o tzv. energokompenzácie v celkovej sume takmer 154 mil. eur, vybrané subjekty verejnej správy a cirkevných organizácií predstavujú  40 tisíc žiadostí v sume takmer 18 mil. eur.

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť podporila a vzala na vedomie uznesenie ombudsmana Róberta Dobrovodského

28. 06. 2023 - V stredu 27. júna 2023 zasadala Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na 44. zasadnutí podporila a vzala na vedomie uznesenie ombudsmana Róberta Dobrovodského. Na jeho základe rada vydala odporúčania Ministerstvu vnútra SR.

Informácia pre podnikateľov na úseku zbraní a streliva k sledovaniu prepráv strelných zbraní a streliva v cestnej doprave od 1. júla 2023

28. 06. 2023 - Od 1. júla 2023 je účinná posledná časť doposiaľ najrozsiahlejšej novely zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive z roku 2022). Upravuje povinnosti podnikateľov na úseku zbraní a streliva, ktorí realizujú prepravy zbraní a streliva. S cieľom upozorniť na túto zmenu dávame do pozornosti aktuálne povinnosti.

MŽP: Deň Dunaja oslávili žiaci interaktívnymi hrami

28.06.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortnými organizáciami usporiadalo na Medzinárodný deň Dunaja široké množstvo vzdelávacích aktivít pre základné a stredné školy. Prostredníctvom podujatia v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku sa cez 200 žiakov zoznámilo s vyzou veľkou, vtáčou ríšou na Dunaji či obojživelníkmi, pre ktoré je rieka domovom.

Vláda schválila aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie SR

28. 06. 2023 - Minister vnútra SR Ivan Šimko v stredu 28. júna 2023 vlády predložil aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, ktorý bol schválený v októbri 2022. Súčasný dokument platný do decembra 2023, nemení mechanizmus spúšťania opatrení ani opatrenia samotné, predlžuje však štátnym orgánom časový rámec naprípravu pravdepodobných scenárov vývoja vojny Ruska proti Ukrajine, a tým aj dôležitý priestor na prípravu týkajúcu sa materiálno-technického vybavenia, ale aj personálneho zabezpečenia v prípade nutnosti.

Minister Sklenár v rozhovore s cyperským veľvyslancom vyzdvihol pôsobenie slovenských vojakov v mierovej misii UNFICYP

28.06.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár dnes na pôde rezortu prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Cyperskej republiky Nicosa P. Nicolaoua. Pri tejto príležitosti hovorili o témach prehlbovania bilaterálnej spolupráce so zameraním na oblasť obrany a bezpečnosti, ako aj o aktuálnych bezpečnostných výzvach. Vzhľadom na blížiace sa ukončenie pôsobenia veľvyslanca N. P. Nicolaoua v úrade išlo zároveň o posledné pracovné rokovanie.

Rezort školstva pripravil usmernenia pre ZŠ a SŠ k tretej hodine telesnej výchovy od školského roku 2023/2024

28.06.2023 - Podľa § 15a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), základná škola splní najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje 3 a viac vyučovacích hodín TaŠV týždenne. Čo sa týka stredných škôl (okrem tanečných, hudobných a dramatických konzervatórií), tie splnia najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje 2 a viac vyučovacích hodín TaŠV týždenne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri vyučovaní TaŠV.

Poskytovateľom sociálnych služieb navýšime finančný príspevok na rok 2024 o 35 miliónov eur

28.06.2023 - Od 1. januára 2024 štát opätovne prilepší poskytovateľom sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach. Na rok 2024 navýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o viac ako 35 miliónov eur. Umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ustanovilo výšku valorizácie príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou a zariadenia krízovej intervencie na rok 2024. Po mimoriadnom navýšení, ktoré vstúpi do platnosti už 1. júla, tak ide v poradí o ďalšie zvýšenie príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Pre rok 2024 na tento účel rezort práce vynaloží spolu vyše 236 miliónov eur. Viac finančných prostriedkov prispeje k dostupnosti sociálnych služieb aj k lepšej stabilizácii zamestnancov v sociálnych službách, ktorá je spojená so zvýšením úrovne ich odmeňovania.

Parlament schválil novelu zákona, ktorá umožní zachrániť eurofondové projekty

28.06.2023 - Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila dve novely zákonov z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Legislatívne zmeny uľahčia financovanie eurofondových projektov  a projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a taktiež umožnia zlepšenie digitálnych služieb štátu pre občanov a podnikateľov.

Slovensko prehlbuje ekonomickú spoluprácu s Taiwanom

28. 06. 2023 - Podpis ôsmich memoránd o spolupráci medzi Slovenskom a Taiwanom v oblasti polovodičov, vzdelávania a zdravotníctva, ale aj prehĺbenie investičnej spolupráce boli konkrétnymi výsledkami už tretej medzivládnej Slovensko-Taiwanskej komisie pre ekonomickú spoluprácu, ktorá sa za účasti takmer 30-člennej delegácie zo Slovenska uskutočnila v úvode júna 2023. Slovenská misia na Taiwan sa uskutočnila 20 rokov od nadviazania vzájomných obchodných vzťahov s týmto tichomorským ostrovom.

Spájame ľudí na slovensko-maďarskom pohraničí – nová kompa zrýchli a skráti spojenie medzi susednými štátmi z takmer hodiny na 15 minút

29.06.2023 - Na dobrých vzťahoch s našimi susedmi nám záleží. Kompa na slovenskom brehu Dunaja v obci Radvaň nad Dunajom a na maďarskom brehu v obci Neszmély aj s prístupovými komunikáciami je oficiálne otvorená.
Na hlavný tok slovenského úseku Dunaja pribudla kompa pre chodcov, cyklistov, ale i pre osobnú dopravu – uľahčí a skráti im cestovanie z jednej strany na druhú. „Spustenie kompy do prevádzky má nesmierny význam pre rozvoj celého prihraničného regiónu – rieši otázku fyzického prepojenia a prispieva k udržateľnej mobilite, zároveň otvára možnosti rozvoja v oblasti cestovného ruchu a tvorby pracovných miest,“ uviedla štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová.

Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová vymenovala nových notárov

29. 06. 2023 - „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať Ústavou a ostatnými zákonmi, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem ich uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pri výkone notárskej činnosti a činnosti súdneho komisára budem postupovať nezávisle, nestranne a spravodlivo a budem dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s notárskou činnosťou.“

Vláda SR odsúhlasila investičnú pomoc pre spoločnosť ZASTROVA, a. s., vďaka ktorej pribudne v Spišskej Starej Vsi 20 nových pracovných miest

29. 06. 2023 - Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 28. júna investičnú pomoc pre spoločnosť ZASTROVA, a. s. Investičný zámer má za cieľ rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby v oblasti výroby nosných konštrukčných prvkov železničných vagónov a zefektívniť produkciu vrátane zníženia celkovej spotreby energie. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne formou úľavy na dani z príjmov vo výške viac než 1,25 mil. eur a do konca roku 2024 vytvorí 20 nových pracovných miest v okrese Kežmarok, ktorý sa spolu s priamo priľahlými okresmi Stará Ľubovňa, Sabinov a Levoča radí medzi najmenej rozvinuté okresy. Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu v Spišskej Starej Vsi a okrese Kežmarok predstavuje poskytnutá investičná pomoc významný príspevok k posilneniu hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti v regióne.

Viac ako 680-tisíc žiakov dostane koncoročné vysvedčenia

 29.06.2023 - V tomto školskom roku sa vyučovanie končí v piatok 30. júna. V tento deň koncoročné vysvedčenie dostane 491 663 žiakov základných škôl a 189 048 žiakov stredných škôl. Po prvýkrát si domov ponesie vysvedčenie aj 63 775 prváčikov. Od 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 31. augusta. Vyučovanie v školskom roku 2023/2024 sa začne v pondelok 4. septembra 2023. Zaslúžený oddych čaká aj takmer 44-tisíc učiteľov základných škôl a viac ako 18-tisíc pedagógov stredných škôl.

Predstavili sme novú makroekonomickú prognózu

29.06.2023 - Rast našej ekonomiky bude tento rok na úrovni 1,2 %. Vďačíme za to najmä investíciám z eurofondov a plánu obnovy. Našej ekonomike stále robia problémy vplyvy kríz a vojna na Ukrajine. Dobrou správou je, že vrchol zdražovania máme za sebou. Inflácia tento rok dosiahne jednociferné hodnoty a očakávame, že koncom roka sa priblíži k úrovni 6 %. Aj to sú závery najnovšej makroekonomickej prognózy, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií SR. Nie práve pozitívne správy prichádzajú pri hodnotení domácej spotreby. Už od začiatku roka bolo jasné, že spotreba bude klesať a opäť to potvrdila aj prognóza. Medziročný pokles odhadujeme na úrovni 0,5 %. MF SR však očakáva rast reálnych príjmov, a to aj vďaka vládnym opatreniam.

Bratislava hostila ministrov vnútra V4 a Rakúska, predsedníctvo po SR preberá Česká republika

29. 06. 202 - Nelegálna migrácia a boj s hybridnými hrozbami boli hlavnou témou ministerskej konferencie štátov V4 a Rakúska. Bratislava vo štvrtok 29. júna 2023 na pozvanie ministra vnútra SR Ivana Šimka privítala vrcholných predstaviteľov ministerstiev vnútra štátov Vyšehradskej štvorky. Rokovanie sa uskutočnilo v rámci 6. rotujúceho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4)  aj za účasti Rakúska. Hlavnými témami boli nelegálna migrácia a boj proti hybridným hrozbám a dezinformáciám.

Novela zákona o sociálnom poistení zlepšuje podmienky pre niektoré osoby s nárokom na invalidný dôchodok

29.06.2023 - Od augusta tohto roka sa zvýšia niektoré invalidné dôchodky a rovnako, nárok na invalidný dôchodok splní väčšia skupina osôb. Vyplýva to z parlamentom schválenej vládnej novely zákona o sociálnom poistení. Novela upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Schválené zmeny sa tak pozitívne premietnu u niektorých poberateľov či žiadateľov o invalidný dôchodok. Platiť začnú od 1. augusta 2023.

Plán obnovy: ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu pre samosprávy na získanie finančných prostriedkov pre zriadenie 22 centier zdieľaných služieb v najmenej rozvinutých okresov troch krajov

29. 06. 2023 - Ministerstvo vnútra  SR pripravilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR výzvu, cieľom ktorej  je do konca roku 2024 na miestnej úrovni zriadiť 22 centier zdieľaných služieb v najmenej rozvinutých okresoch Prešovského, Košického a čiastočne Banskobystrického kraja. Cieľom výzvy je podporiť samosprávy hľadajúce spôsob, ako poskytovať lepšie služby svojim občanom a to komplexne na jednom mieste. Vytváraním spoločných obecných úradov riešia obce nedostatočnú kapacitu zabezpečovania všetkých svojich kompetencií. Pod jednou strechou tak vďaka projektu v budúcnosti občan nájde služby v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a miestneho rozvoja. Dostupnosť služieb štátu bude preňho efektívnejšia.

Starostovia a primátori vymenujú zapisovateľov okrskovej volebnej komisie do 30. júna

29. 06. 2023 - Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest vymenujú do 30. júna 2023 zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. Prednostovia okresných úradov do tohto termínu vymenujú zapisovateľa okresnej volebnej komisie. Lehota vyplýva z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR, ktorý schválila vláda. Okrskové volebné komisie sú základným článkom  vo volebnom procese, zabezpečujú správny priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov.

Ministerstvo obrany SR predložilo Národnej rade SR správu o prevode majetku štátu v správe MO SR za obdobie podľa uznesenia č. 2294 z 18. mája 2023

29.06.2023 - Predmetná správa konkretizuje vtedajšie zbavovanie sa techniky a majetku, ktoré sa dialo pravdepodobne s predpokladom, že bezpečnostná situácia si nevyžaduje a ani v budúcnosti nebude vyžadovať veľké ozbrojené sily a robustnú obrannú infraštruktúra. Išlo však o politické hodnotenie, ktoré postrádalo analýzu prípustnej miery rizika pre prípad, že sa bezpečnostná situácia zmení, čo sa napokon aj stalo.

Minister Wlachovský: Rada Európy výrazne pomohla Slovensku už pri integrácii do európskych štruktúr, no význam nášho členstva pretrváva aj dnes

30.06.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský 30. júna 2023, pri príležitosti 30. výročia vstupu Slovenska do Rady Európy, vyzdvihol prínos tejto medzinárodnej organizácie európskych štátov pri demokratizácii východnej Európy po páde Železnej opony. Pomoc Rady Európy pre Slovensko na ceste k európskej integrácii označil za nezastupiteľnú.

Minister Miroslav Wlachovský ocenil osobnosti slovenskej diplomacie Aktivity ministra  30 rokov Slovenska  Miroslav Wlachovský

30.06.2023 - V Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu sa vo štvrtok 29. júna 2023 uskutočnilo slávnostné podujatie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky – Koncert pri príležitosti 30. výročia slovenskej diplomacie.

Národné koordinačné stredisko vydáva video podcasty "Týka sa ma to" o násilí na deťoch

30.06.2023 - Nový video podcast s názvom "Týka sa ma to" spúšťa Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Aj prostredníctvom tohto mediálneho nástroja chce zvyšovať povedomie o problematike násilia páchaného na deťoch medzi širokou verejnosťou. V jednotlivých epizódach prináša pohľady odborníkov aj zaujímavých osobností k tejto téme.

NRSR

Predčasná splátka úveru na bývanie bude raz za mesiac bez poplatku

28. 06. 2023 - Dlžníci budú mať možnosť raz za mesiac uskutočniť predčasnú splátku úveru na bývanie bez toho, aby za to ich veriteľ požadoval poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov. Vyplýva to z novely zákona o úveroch na bývanie skupiny poslancov OĽANO a nezaradených, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Kumulatívna výška takýchto predčasných splátok v jednom kalendárnom roku však nemôže presiahnuť 30 % istiny úveru. Nová právna úprava sa bude uplatňovať na predčasné splatenie úveru na bývanie alebo jeho časti po 1. septembri 2023.

Očkovať proti chrípke bude od januára možné aj v lekárňach

28. 06. 2023 - Lekárne dostanú od budúceho roka možnosť očkovať dospelých proti chrípke. Poslanci Národnej rady (NR) SR to v stredu odsúhlasili v rámci novely zákona o liekoch ako pozmeňujúci návrh z výborov. Zmena má platiť od 1. januára 2024. Má to pomôcť zvýšiť zaočkovanosť, pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.
Prednosťou zavedenia možnosti očkovania proti chrípke v lekárňach je podľa autorov zmeny široká dostupnosť verejných lekární. Má zabezpečovať a garantovať rýchly prístup záujemcu k očkovaniu. Argumentujú tiež, že očkovanie pomáha znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť, prispieva k zdravšiemu a ekonomicky produktívnejšiemu obyvateľstvu a zvyšuje produktivitu práce aj očakávanú dĺžku života v zdraví.

Delegovanie predpisovania liekov medzi lekármi sa upraví

28. 06. 2023 - Delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi sa má upraviť. Vyplýva to z novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Lekár špecialista bude môcť podľa návrhu poveriť všeobecného lekára predpisovaním liekov, a to najviac na tri mesiace. "Za správnu indikáciu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny je zodpovedný odborný lekár," ozrejmilo ministerstvo zdravotníctva. Pri niektorých pacientoch to môže byť aj viac.

Poslanci ukončili poslednú riadnu schôdzu v tomto volebnom období

28. 06. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR stredajším hlasovaním ukončili poslednú riadnu schôdzu v tomto volebnom období. Po júnovej 94. schôdzi už harmonogram neráta s ďalšou riadnou schôdzou. Naplánovaná je zatiaľ len slávnostná schôdza 1. septembra pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Rokovať sa však môže aj mimoriadne. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) už avizoval, že mimoriadnu schôdzu s návrhom na jeho odvolávanie zvolá 4. júla. Poslanci ukončili v stredu júnovú schôdzu, hoci program ešte rátal s rokovaním aj napríklad vo štvrtok (29. 6.). Plénum však odsúhlasilo návrh Borisa Suska (Smer-SD), ktorý žiadal, aby sa po odhlasovaní všetkých doteraz prerokovaných bodov ukončila schôdza. Argumentoval chaosom pri zaraďovaní bodov do programu.


Prezident

Prezidentka telefonovala s A. Dudom, hovorili o situácii v Rusku

25.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová telefonovala v nedeľu 25. júna 2023 s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.Diskutovali spolu o vývoji situácie v Rusku, ale aj v Bielorusku, a možných dopadoch na východnú hranicu Severoatlantickej aliancie. Aj keď Poľsku ani Slovensku žiadne bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí, hlavy štátov sa zhodli, že dianie treba naďalej veľmi pozorne sledovať. Posledné dni totiž dokazujú, že politika súčasného ruského vedenia nie je len ohrozením bezpečnosti v Európe, ale už zasahuje aj stabilitu samotného Ruska.Partneri budú pokračovať v komunikácii a koordinácii, ako aj v koordinácii s ďalšími spojencami.

Ozbrojené sily sú pevnou súčasťou budovania a rozvoja SR

27.06.2023 - Prezidenka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 27. júna 2023 na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.
Tento rok si prítomní pripomenuli aj 30. výročie vzniku ozbrojených síl. Prezidentka pripomenula, že za tri dekády od vzniku Slovenskej republiky prešli naše ozbrojené sily veľkými zmenami a míľnikmi.

Prezidentka podpísala novelu zákona o RTVS

28.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 28. júna 2023 zákon z 20. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk