10.7.2023
ID: 5797upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo financií SR (MF SR) otvorilo odbornú diskusiu a predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o DPH. Prináša množstvo opatrení, ktoré pomôžu podnikateľom a odbúrajú im časť byrokracie. Novela zavádza nový systém oslobodenia od dane na území Európskej únie pre domáce aj zahraničné malé podniky.

Vláda

Rezort obrany spustil možnosť prihlasovania do aktívnych záloh

01.07.2023 - Ministerstvo obrany SR po roku opäť spustilo pravidelnú možnosť pre vojakov v zálohe požiadať o zaradenie do aktívnych záloh, a to pre rok 2024. Aktívne zálohy slúžia predovšetkým na prípravu pre prípadný výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
 
Odolnosť malých a stredných podnikov bola témou Parížskej schôdzky ministrov OECD

02. 07. 2023 - Posilňovanie odolnosti malých a stredných podnikov (MSP) voči budúcim krízam, vytvorenie podmienok pre ich zapojenie do zelenej a digitálnej transformácie ekonomiky, či podpora malých a stredných podnikateľských subjektov v meniacom sa globálnom obchode a investičnom prostredí. Tejto a nadväzujúcim témam sa venovalo stretnutie ministrov v rámci Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj v Paríži v uplynulom týždni s názvom “Zvládanie šokov a prechodov - budúca odolnosť a zásady malého a stredného podnikania”. Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

Bilancia štátneho rozpočtu k 30.6.2023

03.07.2023 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2023 schodok vo výške 2 796,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 228,3 mil. eur (+14,0 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 2 479,2 mil. eur (+24,1 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 250,9 mil. eur (+81,0 %).

Voľby do NR SR 2023: kandidátne listiny v lehote určenej zákonom predložilo 24 politických strán a 1 koalícia

03. 07. 2023 - Prijímanie kandidátnych listín pre parlamentné voľby 2023 je ukončené. Politické strany, hnutia a koalície mohli podávať kandidátne listiny do nedele 2. júla polnoci Na 25 kandidátnych listinách je uvedených celkovo 2 728 kandidátov. Ďalším krokom je preskúmanie kandidátnych listín Štátnou komisiou pre voľby a financovanie politických strán. Termín je do 12. júla 2023.

Prinášame prehľad čakacích dôb na oddeleniach dokladov - pozrite si, kde si počkáte najmenej

03. 07. 2023 -  Prinášame prehľad čakacích dôb na oddeleniach dokladov Policajného zboru na celom Slovensku v týždni od 26.  do 30. júna 2023. Čakacie doby prevyšujúce jednu hodinu pretrvávajú na oddeleniach dokladov v hlavnom meste, rovnako v okresoch Košice a Košice-okolie, v Žiline a v Čadci. Oveľa lepšia situácia v blízkosti hlavného mesta je v Trnavskom či Trenčianskom kraji, kde si počkáte v priemere 25 minút.  

Otvorili najmodernejšie vývojové R&D centrum na Kysuciach

03. 07. 2023 - Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec prijal pozvanie na návštevu spoločnosti Schaeffler, ktorá otvorila brány svojho nového vývojového a skúšobného R&D centra na Kysuciach. Ide o dvadsiate celosvetové vývojové centrum s investíciou vo výške asi 20 miliónov eur. Spoločnosť dnes zamestnáva v centre už 350 ľudí a očakáva, že do roku 2025 to bude ďalších 150. Ministerstvo hospodárstva SR podporilo uvedený projekt formou štátnej pomoci.

Takmer 50 miliónov na podporu cezhraničnej spolupráce

04.07.2023 - Zlepšujeme život ľudí v slovensko-rakúskom pohraničí. V programe cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT je v novom programovom období vyhlásené prvé kolo výziev za takmer 50 miliónov eur, vďaka ktorým sa podporia projekty zamerané napríklad na podporu využívania moderných a inovatívnych technológií, zmierňovanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny či zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

MIRRI SR nadviazalo historicky významnú spoluprácu s najvýznamnejšími technologickými hráčmi z USA v oblasti regulácii a podpory zavádzania umelej inteligencie

04.07.2023 - Posledný júnový týždeň delegácia MIRRI SR, pod vedením generálneho riaditeľa sekcie digitalizácie Antona Jelenčiaka, absolvovala rokovania s viacerými technologickými spoločnosťami a asociáciami v USA. Zástupcovia MIRRI SR rokovali okrem iného so spoločnosťou OpenAI, ktorá vytvorila špičkový jazykový model ChatGPT, ďalej aj s Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE SA), Partnership on AI (PAI), Electronic Frontier Foundation (EFF), Center for Human Centered AI (HAI) na Stanfordovej Univerzite, spoločnosťou Antrophic a stretli sa aj s veľvyslankyňou Dánska pre technológie.

Minister Miroslav Wlachovský v Maďarsku: Chceme stavať na tom, čo nás spája a pozerať sa do budúcnosti

04.07.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský dnes 3. júla 2023 rokoval v Budapešti s ministrom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Péterom Szijjártóom. Popri rozvoji bilaterálnych vzťahov, spolupráce v oblasti zahraničného obchodu, obrany a budovania dopravnej a energetickej infraštruktúry rokovaniu dominovali bezpečnostné témy v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine a júlovým samitom NATO vo Vilniuse.

Ministerstvo dopravy chce, aby sa na R1 pri Seredi dočasne jazdilo zadarmo

04. 07. 2023 - Pre uzavretie mosta v Seredi chce Ministerstvo dopravy SR vyňať zo spoplatnenia úsek R1. Konkrétne ide o časť od prípojky Sládkovičovo po prípojku Dolná Streda. Motoristi prechádzajúci týmto úsekom tak nebudú musieť mať platnú diaľničnú známku. Zmenu ešte musí odsúhlasiť polícia.
„Chceme vyjsť v ústrety Seredčanom, ktorým uzavretý most výrazne skomplikoval život. Verím, že táto dočasná výnimka by prispela k zlepšeniu dopravnej situácie počas úplnej uzávery mosta nielen v Seredi, ale aj v okolí,“ vyzdvihol minister dopravy SR Pavol Lančarič. Ministerstvo dopravy, respektíve Národná diaľničná spoločnosť, musia teraz o stanovisko požiadať Prezídium policajného zboru.

Štátny tajomník Ľubomír Šablica sprevádzal švajčiarsku ministerku spravodlivosti a polície počas návštevy humanitárneho centra v Gabčíkove

06. 07. 2023 - Štátny tajomník MV SR Ľubomír Šablica spolu s riaditeľom migračného úradu Jánom Orlovským a zástupcom riaditeľa úradu hraničnej a cudzineckej polície Ľudovítom Bíróm sa vo štvrtok 6. júla 2023 stretli so švajčiarskou ministerkou spravodlivosti a polície Élisabeth Baume-Schneider počas jej návštevy Humanitárneho centra v Gabčíkove. Aktuálna situácia v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine, ďalšia prognóza a príprava Slovenska a výzvy v oblasti začleňovania Ukrajincov boli hlavnými oblasťami spoločnej diskusie.

Rezort obrany predložil americkej vláde žiadosť o cenovú ponuku na bojové vrtuľníky Viper v rámci výhodnej ponuky USA

06.07.2023 - Ministerstvo obrany SR v uplynulých dňoch predložilo americkej vláde žiadosť o cenovú ponuku na dodanie 12 bojových vrtuľníkov AH-1Z Viper spolu s podrobnou špecifikáciou požiadaviek na túto techniku, príslušenstvo, rakety AGM-114 Hellfire II, počiatočnú logistickú podporu, výcvik pilotov a technikov. Rezort tak splnil ďalší krok potrebný k využitiu výhodnej ponuky americkej vlády na posilnenie obranného potenciálu SR.

Košice o krok bližšie k zelenšej energetike

06.07.2023 - Košice pripravujeme na zelenšiu budúcnosť bez fosílnych palív. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík oboznámil vládu so zámerom podporiť národný projekt Využitia geotermálnej energie v Košickej kotline z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Predlžujeme financovanie aktivačných prác z najnovšieho projektu

06.07.2023 - Od apríla tohto roka sa systém aktivačných prác na Slovensku zásadne zmenil. Cieľom bolo odstrániť neefektívne prvky v jeho fungovaní a občanov aktivovať formou aktívnych opatrení na trhu práce. Zmeny si vyžadovali zaradiť aktivovaných uchádzačov o zamestnanie do dobiehajúcich projektov, ako aj do novo vytvoreného projektu Podpora udržania pracovných návykov.

Od júla 2023 je účinná nová právna úprava ochrany ovzdušia

06.07.2023 - Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia spolu aj s vykonávacími predpismi - vyhláškami (ich zoznam nájdete na stránke MŽP SR link: https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/pravne-predpisy/ ). Hlavným cieľom novej právnej ochrane ovzdušia je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zníženie celkových emisií a obmedzovanie emisií priamo pri zdroji.

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 schválená

06.07.2023 - Ministerstvo kultúry pokračuje v napĺňaní Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2023. Po schválení dokumentu Vládou SR 12. júna 2023 pripravilo Ministerstvo kultúry SR jednotlivé kroky k ich naplneniu. Prioritne sa ministerstvo sústreďuje na tie časti stratégie, ktoré sú obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády. Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, zásadného rozvojového dokumentu z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorý prezentuje strategické ciele štátnej kultúrnej politiky a definuje víziu kultúrneho a kreatívneho Slovenska s výhľadom do roku 2030 schválila vláda ešte 12. júna.

Veľvyslanec Peter Burian odovzdal poverovacie listiny generálnej tajomníčke OBSE

06.07.2023 - Veľvyslanec Peter Burian odovzdal v stredu 5. júla 2023 poverovacie listiny do rúk generálnej tajomníčke Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Helge Schmidovej. Veľvyslanec Burian uviedol, že aj napriek pokračujúcej ruskej agresii voči Ukrajine, ostáva OBSE platformou na dialóg a do budúcna má potenciál a expertízu na presadzovanie svojho jedinečného komplexného prístupu k bezpečnosti.

Peter Mišík: Krajania sú neoddeliteľnou súčasťou nášho národného spoločenstva, našej kultúry

06.07.2023 - V stredu 5. júla 2023 sa štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zúčastnil na tradičnom podujatí pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke. Peter Mišík potvrdil význam, ktorý rezort diplomacie pripisuje budovaniu vzťahov so slovenskými komunitami v zahraničí.

Novela zákona o DPH prináša menej administratívy pre podnikateľov
 
06. 07. 2023 – Ministerstvo financií SR (MF SR) otvorilo odbornú diskusiu a predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o DPH. Prináša množstvo opatrení, ktoré pomôžu podnikateľom a odbúrajú im časť byrokracie. Novela zavádza nový systém oslobodenia od dane na území Európskej únie pre domáce aj zahraničné malé podniky. Zdaniteľné osoby, ktoré splnia ustanovené obratové podmienky, sa oproti súčasnému stavu nebudú musieť registrovať pre daň v iných členských štátoch, v ktorých len v malom rozsahu vykonávajú ekonomickú činnosť. Nebudú tak zaťažené náročnými administratívnymi povinnosťami, ktoré im vyplývajú z národných legislatív. Táto úprava by mala byť účinná od januára 2025.

Závery 44. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

07. 07. 2023 - Dňa 26. júna 2023 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 44. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedal štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Peter Sepeši. Štátny tajomník otvoril riadne zasadnutie a vyzval na hlasovanie o návrhu programu, v rámci ktorého bola radou schválená zmena poradia bodov, a to výmena štvrtého a siedmeho bodu programu.

NRSR

Poslanci sa pokúsia otvoriť schôdzu k odvolávaniu Kollára v stredu ráno

04. 07. 2023 - Ďalší pokus o začiatok mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) sa začne v stredu (5. 7.) od 9.00 h. Oznámil to v pléne podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) po tom, ako sa ani na druhýkrát nepodarilo v utorok začať rokovanie. Parlament nebol uznášaniaschopný, prezentovalo sa len 71 poslancov z potrebných 76. Mimoriadnu schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera pre kauzu fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky. Apelujú na vyslanie signálu z parlamentu, že domáce násilie sa netoleruje. Kollár v utorok zopakoval, že odstúpiť nemieni. Za jediný dôvod svojho odvolávania označil to, že chránil život a zdravie svojho ročného dieťaťa.

Parlament ocenil významné osobnosti slovenského zahraničia

06. 07. 2023 - Pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý si každoročne pripomíname 5. júla, boli na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky za prítomnosti jeho predsedu Milana Vetráka ocenené viaceré významné osobnosti slovenského zahraničia. Organizátormi podujatia boli mimovládne organizácie Nadácia Národný Pamätník Slovenského vysťahovalectva, Family Š. B. Roman a Kanadská základina pre umenie a divadlo. Tieto organizácie každoročne udeľujú významným osobnostiam slovenského zahraničia pamätnú medailu predsedu Svetového kongresu Slovákov Štefana Boleslava Romana.

Prezident

Prezidentka podpísala štyri zákony

03.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 3. júla 2023 štyri zákony.

Štyria noví veľvyslanci odovzdali poverovacie listiny

04.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v utorok 4. júla 2023 na nástupnej audiencii nerezidentných veľvyslancov. Noví mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci a veľvyslankyne Thajska, Moldavska, Turkménska a Austrálie jej pri tejto príležitosti odovzdali svoje poverovacie listiny.

Prezidentka podpísala ďalšie štyri zákony

04.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala ďalšie štyri zákony.

Prezidentka ratifikovala protokol k Dohovoru proti mučeniu

04.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 4. júla 2023 opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Cieľom opčného protokolu je zaviesť systém pravidelných návštev vykonávaných nezávislými medzinárodnými a národnými orgánmi na miestach, kde sú ľudia pozbavení osobnej slobody. Zavádza dvojzložkový systém prevencie zlého zaobchádzania. Okrem systému zriadeného na medzinárodnej úrovni zaväzuje protokol zmluvné štáty zaviesť tzv. národný preventívny mechanizmus. Návrh legislatívnych opatrení je upravený v novele zákona o verejnom ochrancovi práv, ktorú už odobrila vláda i parlament. Verejný ochranca práv, komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím budú môcť vykonávať systematické návštevy miest, kde sa nachádzajú osoby obmedzené na osobnej slobode, a zisťovať, ako sa s nimi zaobchádza.

Prezidentka podpísala šesť zákonov

06.07.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 6. júla 2023 šesť zákonov.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk