4.9.2023
ID: 5847upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na plnení záväzkov na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov plynúci z Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou naplnenia tohto cieľa je reforma posudkovej činnosti, za ktorú zodpovedá rezort práce.

Vláda

Minister hospodárstva Peter Dovhun a štátny tajomník Branislav Sušila vo Francúzsku: Podpis Memoranda o porozumení s Électricité de France a rokovania s viacerými významnými partnermi

27. 08. 2023 - V dňoch 24. - 25. augusta 2003 sa pod vedením ministra hospodárstva Petra Dovhuna a štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Branislava Sušilu uskutočnila pracovná cesta slovenskej delegácie v hlavnom mesta Francúzska. Súčasťou slovenskej delegácie v Paríži boli i generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s., Pavol Štuller a člen dozornej rady JESS, a. s., Rastislav Podhorec. Dôležitými bodmi pracovnej cesty boli stretnutia so zástupcami spoločností Électricité de France S. A. (EDF) a Framatome.

Rezort školstva vydal štandardy odborných činností

28.08.2023 - Výkonové štandardy odborných činností, obsahové štandardy odborných činností a obsahové štandardy pre diagnostické činnosti boli vytvorené VÚDPaP-om v rámci národného projektu „Štandardy“ v rokoch 2019-2023. Cieľom štandardov odborných činností je zaručiť poskytovanie rovnakej odbornej starostlivosti na celom Slovensku. Štandardy predstavujú rámec vykonávania odborných činností v súlade s piatimi stupňami podporných úrovní v systéme poradenstva a prevencie, v ktorých sa uskutočňuje odborná činnosť v zmysle § 130 ods. 1 školského zákona.

Do povodňami postihnutého Slovinska poputuje ďalšia pomoc v podobe 4 nákladných vozidiel – sklápačov

28. 08. 2023 - Slovenský tím, ktorý aj naďalej poskytuje pomoc pri povodniach v Slovinsku v lokalitách v povodí rieky Savinja, bude v pondelok 28. augusta 2023 vystriedaný ďalšími pracovníkmi. K vyslaniu sú pripojené aj ďalšie 4 nákladné vozidlá – sklápače, ktoré budú slúžiť na presun naplaveného materiálu z postihnutých oblastí. Vozidlá poskytol rovnako ako rýpadlá Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., a to aj s kvalifikovanou obsluhou. Koordináciu vyslania pomoci zabezpečuje sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Ministerstvo hospodárstva SR spúšťa ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR – na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre podnikateľské subjekty

28. 08. 2023 - Ďalšia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR, a to pre podporu elektromobility, je spustená. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré je určené ako vykonávateľ pre časť komponentu 3 - Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, otvorilo dnešným dňom (28. august 2023) výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov. Zámerom spustenej výzvy rezortu hospodárstva je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach na Slovensku. Celkový vyčlenený objem prostriedkov na podporu budovania nabíjacích bodov je vo výške 6 084 500 eur bez DPH,  najviac do výšky 50 % celkových oprávnených  výdavkov pre oprávnených žiadateľov, maximálne však do výšky 50 % z uvedených maximálnych jednotkových cien na jeden nabíjací bod.

Minister Milan Chrenko sa zúčastnil Strategického fóra Bled 2023

29.08.2023 - Klimatická zmena, udržateľnosť a inovácie. Práve to sú hlavné témy Bledského strategického fóra, ktoré aktuálne prebieha v Slovinsku. Za Slovenskú republiku na fóre vystúpi minister životného prostredia Milan Chrenko.
Osemnásty ročník Beldského strategického fóra si za ústrednú tému zvolil Solidaritu pre globálnu bezpečnosť. Práve zmena klímy a nevyhnutnosť prechodu na dlhodobo udržateľný ekonomický rast podčiarkli aj nedávne povodne, ktoré zasiahli Slovinsko. Medzinárodná konferencia sa zasadzuje za tvorbu udržateľného sveta prostredníctvom zdieľania strategických pohľadov a riešení na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti.

Do školských lavíc v pondelok, 4. septembra, zasadne viac ako 720 - tisíc žiakov základných a stredných škôl

30.08.2023 - V tomto školskom roku 2023/2024 školy otvoria svoje brány pre približne 507-tisíc žiakov základných škôl a okolo 215-tisíc žiakov stredných škôl. Svoje pani učiteľky a spolužiakov po prvýkrát spozná približne 60 058 prváčikov ZŠ. Nový školský rok otvorí aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora na Základnej škole Dolné Lúky v Brezovej pod Bradlom a Základnej škole Petra Jilemnického vo Zvolene. Nový školský rok prinesie napríklad postupné zavádzanie systému podporných opatrení, nový spôsob ospravedlňovania neprítomnosti detí, či nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie. Na vybraných základných školách odštartuje kurikulárna reforma.

September patrí európskemu kultúrnemu dedičstvu

30.08.2023 - Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993. V tomto roku na Slovensku v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Dedičstvo ži!“ Dedičstvo živé, žité, žijúce. Dni oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice.

Otvorili sme odbornú diskusiu o zlepšení posudzovania vplyvov verejných politík

30.08.2023 - Ministerstvo financií SR na základe analýz a hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) dnes diskutovalo s odbornou verejnosťou o možných návrhoch na zlepšenie posudzovania vplyvov verejných politík. Cieľom je pomôcť politikom robiť informovanejšie rozhodnutia. Spolu s predstaviteľmi verejného a súkromného sektora dnes zástupcovia Ministerstva financií SR diskutovali o tom, akými systémovými zmenami by bolo možné zvýšiť informovanosť a kvalitu rozhodnutí politikov.

Voľby do NR SR - poštou dosiaľ odvolilo takmer 13-tisíc voličov zo zahraničia

30. 08. 2023 - Prostredníctvom voľby poštou hlasovalo vo voľbách Národnej rady SR doteraz takmer 13 000 voličov. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné doručiť na Ministerstvo vnútra SR najneskôr v piatok 29. septembra do 12:00 h. Prinášame praktické informácie pre voličov, ktorí sa zaregistrovali pre voľbu poštou.

Minister Sklenár rokoval v Španielsku o nadchádzajúcich prioritách pre bezpečnosť EÚ a podporu Ukrajiny

30.08.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár sa v rámci zahraničnej pracovnej cesty v Španielsku zúčastnil na rokovaniach vo formáte ministrov obrany členských štátov Európskej únie. Stretnutiam dominovali témy zamerané na podporu Ukrajiny v jej boji proti ruskej agresii, ako aj aktuálne úlohy a nové iniciatívy súvisiace s opatreniami spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

M. Majer s partnermi z Česka a Švédska potvrdili spoluprácu v rámci obstarávania bojových obrnených vozidiel CV90

30.08.2023 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer sa dnes zúčastnil vo Švédsku na trilaterálnom rokovaní, v rámci ktorých spoločne s partnermi z Česka a Švédska potvrdili rozbiehajúcu sa spoluprácu na spoločnej akvizícii pásových obrnených vozidiel CV90. Keďže Česká republika sa v tomto procese pripojila k Slovensku, hlavným cieľom dnešného rokovania bolo stanovenie čo najefektívnejších podmienok pri spoločnom postupe. Skutočnosť, že rovnaké vozidlá sa rozhodla obstarať aj Česká republika, môže mať podľa M. Majera pozitívny vplyv na konečnú cenu. Súčasťou medzivládnej dohody medzi SR a Švédskom na akvizíciu 152 kusov transportérov CV90 je totiž aj klauzula odkazujúca na možnú zmenu finálnej sumy v zmysle množstevnej zľavy.

Okresný úrad zaistil predbežnú ochranu vodárenského zdroja Šamorín

30.08.2023 - Okresný úrad Bratislava dnes vydal predbežné opatrenie, ktorým sa predchádza škodám na vodárenskom zdroji Šamorín. Vyhovel žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a urobil tak aj v súlade s metodickým usmernením Sekcie ochrany vôd Ministerstva životného prostredia SR. Prostredníctvom predbežného opatrenia sa zabráni aktivitám, ktoré by negatívnym spôsobom mohli ohroziť vodárenský zdroj, ktorý tak bude chránený do vydania nového rozhodnutia o ochrannom pásme.

Siedmy septembrový deň bude patriť podujatiu Študuj dopravu

30. 08. 2023 - Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy je cieľom podujatia Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu. Ide o spoločné podujatie Ministerstva dopravy SR, mesta Vrútky, Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa, ďalších rezortných stredných odborných škôl, Žilinskej univerzity v Žiline, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov. Návštevníkom podujatia budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách.

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo úspešných aj neúspešných žiadateľov vo Výzve na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc...

31. 08. 2023 - Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo úspešných aj neúspešných žiadateľov vo Výzve  na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Na základe ukončeného hodnotenia projektov zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR kompletné zoznamy  žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a z dôvodu nedostatočnej výšky alokácie boli zaradení do rezervného zoznamu, ako aj zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Urgentná zdravotná starostlivosť pre obyvateľov Záhoria je zabezpečená

31. 08. 2023 - Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov Záhoria bolo komunikované so všetkými zainteresovanými stranami, a to Ministerstvom zdravotníctva SR, Univerzitnou nemocnicou v Bratislave, Nemocnicou Malacky, Nemocnicou Bory, Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR a Záchrannou zdravotnou službou v Bratislave. Univerzitná nemocnica v Bratislave podporila plánované fázovité spúšťanie prevádzky Nemocnice Bory a naďalej bude poskytovať starostlivosť o kriticky chorých zo Záhoria. Nemocnica Malacky počas nastávajúceho predĺženého víkendu zabezpečí prevádzku ambulancií ústavnej pohotovostnej služby. Tiež je pre obyvateľov Záhoria zabezpečená od 1. septembra 2023 stanica Záchrannej zdravotnej služby so sídlom v Malackách a pokračuje činnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade X proti Slovenskej republike

31. 08. 2023 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že došlo k porušeniu práva sťažovateľky na rešpektovanie rodinného života, zaručeného článkom 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôdPrípad X proti Slovenskej republike sa týkal dĺžky a efektívnosti konania o úprave práva na styk s maloletým dieťaťom sťažovateľky a výživného zo strany jej bývalého manžela, ktoré začalo v roku 2019 na Okresnom súde v Čadci. V roku 2020 okresný súd nariadil na návrh matky sťažovateľky, t. j. starej matky maloletého dieťaťa, neodkladné opatrenie, ktorým jej maloleté dieťa zveril do starostlivosti a upravil právo sťažovateľky na styk s jej maloletým dieťaťom. V roku 2022 okresný súd zveril maloleté dieťa do starostlivosti bývalého manžela sťažovateľky a upravil právo sťažovateľky na styk s jej maloletým dieťaťom. Sťažovateľka sa odvolala a konanie doposiaľ neskončilo. Sťažovateľka podala v tejto súvislosti ústavnú sťažnosť, ktorú Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol s odôvodnením, že v konaní neidentifikoval žiadnu neefektívnosť alebo nečinnosť. Sťažovateľka sa v sťažnosti podanej na ESĽP odvolala na článok 6 a 8 Dohovoru a sťažovala sa, že okresný súd v jej veci konal pomaly a neefektívne, v dôsledku čoho jej bolo zabránené v styku s jej dieťaťom. 

Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov má nového riaditeľa

31.08.2023 - V trenčianskom Centre výnimočnosti NATO pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (NATO EOD COE) dnes došlo k zmene na poste riaditeľa. Novým šéfom NATO EOD COE sa stal plukovník František Mihalovič, ktorý vystriedal doterajšieho šéfa centra výnimočnosti plukovníka Róberta Császára. Na slávnostnom ceremoniáli k odovzdaniu a prevzatiu funkcie sa zúčastnil aj minister obrany Martin Sklenár, ktorý poďakoval plk. Róbertovi Császárovi za doterajšiu vynikajúcu prácu a privítal nového riaditeľa plk. Františka Mihaloviča, ktorému zaželal veľa úspechov pri zveľaďovaní tejto renomovanej inštitúcie.

Nákladné vozidlá budú mať 1. a 15. septembra výnimku na dojazd

31. 08. 2023 - Prezídium Policajného zboru  povoľuje všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na piatky 1. a 15. septembra 2023.  Policajti však budú oprávnení zakázať vodičom jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo im prikázať smer jazdy v prípade, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty - napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky -  je na území Slovenska.

Ministerstvo práce vytvorilo k reforme posudkovej činnosti pracovnú skupinu

31.08.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na plnení záväzkov na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov plynúci z Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou naplnenia tohto cieľa je reforma posudkovej činnosti, za ktorú zodpovedá rezort práce. Výsledkom pripravovaných zmien bude jednotný a efektívny posudkový systém, v ktorom budú posudzovanie vykonávať iba Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa jednotnej metodiky. Posudzovanie komplexne zhodnotí potreby človeka s ohľadom na zdravotný stav aj sociálny rozmer osoby so zdravotným postihnutím.

Minister Wlachovský v Tolede: Pre dosiahnutie spravodlivého mieru je nevyhnutné naďalej pokračovať v podpore Ukrajiny vo všetkých oblastiach

31.08.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa 30. a 31. augusta 2023 zúčastnil na neformálnom zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci v španielskom Tolede. Hlavnými témami diskusie ministeriek a ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ boli pokračujúca agresia Ruska proti Ukrajine a situácia v regióne afrického Sahelu s dôrazom na vývoj v Nigeri.

Minister Peter Dovhun a štátny tajomník Peter Švec vycestovali spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou do nemeckého Magdeburgu.

31. 08. 2023 - Minister hospodárstva Peter Dovhun a štátny tajomník Peter Švec vycestovali v stredu 31. augusta spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou do Magdeburgu. Spoločne v Nemecku absolvovali pracovné stretnutia zamerané na rozvoj podnikania, ekonomicku, inovácie a výskum. Spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Danielom Bútorom sa zúčastnili taktiež rokovania s ministrom hospodárstva, cestovného ruchu, poľnohospodárstva a lesníctva spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Svenom Schulzem, s ktorým sa zhovárali o vzájomnej bilaterálnej spolupráci oboch krajín, výskume a inováciách a ich prepojení priamo na priemysel.

Minister Wlachovský: Ústava SR je základným kameňom našej demokracie, spoločenského poriadku aj právneho štátu, preto si zasluhuje našu pozornosť a ochranu

01.09.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský 1. septembra 2023, pri príležitosti Dňa ústavy uviedol, že prijatie základného zákona štátu bolo dôležitým krokom pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Ústavu SR považuje za základný kameň demokratickej spoločnosti a spoločenského poriadku. V tejto súvislosti šéf slovenskej diplomacie zároveň vyzval občanov, aby napĺňali svoje ústavné práva a aktívne sa zúčastňovali na veciach verejných.

NRSR

B. Kollár: Činy hrdinov SNP si treba neustále pripomínať

28. 08. 2023 - Aby činy hrdinov Slovenského národného povstania (SNP) nevyšli navnivoč, mali by sme si ako vyspelá spoločnosť odkazy povstania neustále pripomínať a odovzdávať aj ďalším generáciám. Vyhlásil to v príhovore predseda Národnej rady SR Boris Kollár počas slávnostného galavečera v Banskej Bystrici pri príležitosti 79. výročia SNP. "Skláňam sa pred hrdinstvom tých, ktorí neváhali položiť svoje životy za ideály slobody, spravodlivosti a demokracie. Vzdávam úctu všetkým, ktorí tieto boje prežili, aj tým, ktorí už nie sú medzi nami," zdôraznil Kollár s tým, že sa treba vedieť v súčasnosti postaviť aj proti "súčasnému nebezpečenstvu v podobe neofašizmu a neonacizmu a proti tým, čo šíria zlobu, nenávisť a odmietajú žiť vo svete bez vojen".

Predsedovia parlamentov krajín Slavkovského formátu rokovali o Západnom Balkáne

28. 08. 2023 - Integrácia krajín Západného Balkánu do európskych štruktúr či bezpečnostná situácia v Európe. Aj to boli témy neformálneho stretnutia predsedov parlamentov krajín Slavkovského formátu, ktorí rokovali v rozšírenom formáte S3+. Predseda rakúskej Národnej rady Wolfgang Sobotka, predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová a predseda Národnej rady SR Boris Kollár sa v závere týždňa stretli na rakúskom zámku Grafenegg. Tohtoročné stretnutie v historických priestoroch zámku sa uskutočnilo v rozšírenom formáte. Svojou účasťou diskusiu obohatili podpredseda parlamentu Chorvátska Ante Sanader a predseda Výboru pre EÚ a zahraničné veci Poslaneckej snemovne parlamentu Talianskej republiky Giulio Tremonti.

Prezident

SNP je aj záväzok, že so slobodou budeme narábať zodpovedne

29.08.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová si na oficiálnych oslavách v Banskej Bystrici pripomenula 79. výročie Slovenského národného povstania. V príhovore počas galavečera v predvečer štátneho sviatku vyzvihla hrdinstvo účastníkov Povstania, ktorí za našu slobodu priniesli tú najvyššiu obeť. Zdôraznila, že išlo o jedno z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašizmu na našom kontinente. Zároveň však bolo SNP spontánnou vzburou obyvateľov Slovenska proti diktatúre, proti neľudskosti režimu reprezentovaného nielen nacistickým Nemeckom, ale aj domácimi kolaborantmi.

Prezidentka si prevzala Cenu cisára Otta

30.08.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v stredu 30. augusta 2023 prevzala Cenu cisára Otta počas slávnostnej ceremónie, ktorá sa konala v Katedrále sv. Maurícia a Kataríny v Magdeburgu. Prezidentku SR ocenili za zásluhy v boji proti korupcii, úsilie upevňovania liberálnych európskych hodnôt a osobný vklad pri ochrane životného prostredia na Slovensku. Laudatio pri tejto príležitosti predniesol bývalý nemecký prezident Joachim Gauck. Prezidentka vníma Cenu cisára Otta najmä ako ocenenie pre Slovensko a jeho občanov a tiež ako povzbudenie pre všetkých, ktorí chcú ďalej chrániť spoločné demokratické hodnoty a európsku spoluprácu. Brániť demokraciu je podľa prezidentky povinnosťou každej generácie.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk