27.11.2023
ID: 5936upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o novele zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorkovom večernom hlasovaní. Návrh novely zákona hovorí o tom, že optimalizácia siete nemocníc bude zatiaľ pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Zároveň sa má posunúť dátum zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie.

Vláda

Kabinet schválil preplatenie výdavkov vynaložených na povodňové záchranné práce

20. 11. 2023 - Ministerstvu vnútra, ktoré je spolupredkladateľom Správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2023, vláda na rokovaní v pondelok 20. novembra 2023 uvoľnila finančné prostriedky na preplatenie výdavkov spojených s povodňovými záchrannými prácami. Samosprávy tak prostredníctvom okresných úradov dostanú takmer 650-tisíc EUR.

Nezamestnanosť klesla v októbri na najnižšiu úroveň tohto roka, rezort práce podporuje obce zasiahnuté zemetrasením

20.11.2023 - V októbri klesla nezamestnanosť na Slovensku na najnižšiu úroveň tohto roka. PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol úroveň 3,90 percenta. Klesal vo všetkých krajoch. Rezort práce sa v oblasti služieb zamestnanosti sústreďuje na podporu obcí zasiahnutých nedávnym zemetrasením, minulý týždeň spustil projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením.

Sociálne spravodlivý štát pre ľudí od narodenia až po dôstojnú starobu

20.11.2023 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš definoval kľúčové priority v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti. Programové vyhlásenie vlády sa v sociálnej oblasti zameriava na riešenie výziev, ktorým čelí Slovensko, vrátane prehlbujúcej sa chudoby, sociálnemu vylúčeniu znevýhodnených skupín, nerovnomernému vývoju pracovného trhu a slabnúcej ochrane rôznych foriem zamestnávania. Rezort práce si stanovil za cieľ dosiahnuť udržateľný rast kvality života všetkých občanov s dôrazom na solidaritu a motiváciu v rámci rodín a medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva. Minister zdôraznil, že starostlivosť o starších a zdravotne znevýhodnených si vyžaduje strategické zmeny, aby účinnejšie zodpovedala ich potrebám.

Až 380 nových pracovných miest na východnom Slovensku!

20. 11. 2023 - Na návrh podpredsedníčky vlády SR a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej vláda SR na svojom rokovaní v pondelok 20. novembra 2023 schválila dve investičné pomoci vo forme úľavy na dani z príjmov, ktoré prinesú do regiónu východného Slovenska 380 nových pracovných miest. Vláda tak pokračuje v ambícií znižovať regionálne rozdiely a posilňovať kraje s vysokou nezamestnanosťou.

Restoratívne stretnutia v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom

20. 11. 2023 - Každý rok, v tretí novembrový týždeň, sa vo svete oslavuje tzv. Týždeň konceptu restoratívnej justície. Počas tejto celosvetovej kampane sa individuálni zástancovia, ale i organizácie pracujúce v tejto oblasti snažia o osvetu restoratívnej spravodlivosti širokej verejnosti. Jednou z priekopníckych organizácií je aj Európske fórum pre restoratívnu justíciu (European Forum for Restorative Justice, EFRJ), ktorého aktívnym členom je od roku 2023 aj Slovensko. Nikdy predtým ste o tomto koncepte nepočuli? V tom prípade čítajte ďalej!

Aj umelé zvyšovanie cien kvôli „akciovým“ zľavám postráži nový zákon o ochrane spotrebiteľov

20. 11. 2023 - Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková v pondelok 20. novembra 2023 predložila na rokovanie vlády opakovane nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Ten prináša viaceré pozitívne zmeny pre spotrebiteľov, obchodníkov i orgány dohľadu. Nová právna úprava predstavuje zásadnú revíziu spotrebiteľského práva a efektívnejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na Slovensku.

Prognóza určená k nastaveniu výdavkových limitov

21.11.2023 - Ministerstvo financií SR dnes zverejnilo predbežnú makroekonomickú prognózu, ktorú formálne pripravil Inštitút finančnej politiky (IFP). Prognóza je prioritne určená pre potreby Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) - na nastavenie budúcich výdavkových limitov. Aktuálna prognóza nezohľadňuje aktuálne plány vlády v rámci konsolidácie a ani iné kroky na príjmovej či výdavkovej strane. Riadna makroekonomická prognóza, ktorá bude reflektovať schválené ekonomické parametre, bude zverejnená po predstavení štátneho rozpočtu na rok 2024.  

Európska komisia zverejnila ďalšie výzvy v rámci programu Digitálna Európa

21.11.2023 - Európska komisia zverejnila v rámci programu Digitálna Európa vlnu výziev v celkovej hodnote 42 miliónov eur. Výzvy sú zamerané na podporu projektov v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Program Digitálna Európa je hlavný program Európskej únie (EÚ) pre rozsiahlu digitálnu transformáciu a rast konkurencieschopnosti. Zameraný je na nasadzovanie nových technológií a služieb v praxi a posilnenie strategickej autonómie EÚ v rámci tzv. európskej digitálnej dekády.

Prevencia na prvom mieste. Nový národný projekt VÚDPaP prináša systémovú podporu pre duševné zdravie detí a mládeže
 
21.11.2023 - Aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebareguláciu, komunikačné zručnosti či sebaúctu sú zámerom národného projektu “Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie”, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva. Sústredí sa aj na predchádzanie aktuálnym problémom, akými sú šikana a kyberšikana, užívanie návykových látok či poruchy príjmu potravy. Túto podporu by mali deti dostávať naprieč celým systémom školstva - od tried, cez zariadenia poradenstva a prevencie, až po špeciálne výchovné zariadenia (ŠVZ) a Centrá pre rodiny a deti (CDR).

Ministerské zasadnutie Stredoeurópskej iniciatívy v Kišiňove, hlavnom meste Moldavska

22.11.2023 - V moldavskom Kišiňove sa dnes (22. novembra 2023) konalo výročné ministerské zasadnutie Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), na ktorom sa zúčastnili delegácie 16 členských štátov strednej a východnej Európy a západného Balkánu. Slovensko na tomto stretnutí z poverenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára zastupoval mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavskej republiky Pavol Ivan. Delegáti ocenili aktívny prístup a dosiahnuté výsledky v činnosti SEI v rámci predsedníctva Moldavska v SEI a odsúhlasili Kooperačný fond a rozpočet na rok 2024, Smernicu a odporúčania pre výbor národných koordinátorov SEI ako aj pre pôsobenie sekretariátu SEI v talianskom Terste.

Štátny tajomník Eštok prijal veľvyslankyne Španielska a Estónska i amerického veľvyslanca

22.11.2023 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok absolvoval 21. novembra 2023 v Bratislave sériu bilaterálnych rokovaní s veľvyslankyňami a veľvyslancami. Postupne rokoval s veľvyslankyňou Španielskeho kráľovstva Loreou Arribalzaga Ceballosovou, veľvyslankyňou Estónska Merle Pajulovou a americkým veľvyslancom Gautamom Ranom.

Minister Raši o prioritách v programovom vyhlásení vlády: Hádky a príkazy konečne vystrieda spolupráca, máme jasný plán na rozvoj regiónov

22.11.2023 - Slovensko sa stane silným štátom a silný štát znamená aj silné regióny. Po schválení programového vyhlásenia vlády poslancami parlamentu to vyhlásil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Minister dnes zároveň predstavil priority svojho rezortu na najbližšie štyri roky.

Opatrenia zavedené ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom efektívne eliminovali tranzitnú migráciu

22. 11. 2023 - Sekundárna tranzitná migrácia je v posledných mesiacoch nosnou témou väčšiny rokovaní na európskej pôde. Slovenská republika pocítila jej negatívne vplyvy už v roku 2022, kedy bol celkový počet tranzitných migrantov 10 872 osôb. K 19. novembru 2023 počet zadržaných osôb vzrástol niekoľkonásobne, a to až na úroveň 46 249 osôb. Pre porovnanie: v roku 2022 bolo na slovenských hraniciach políciou zadržaných za rovnaké obdobie 8 964 osôb, čo je päťnásobne menej.

Minister Takáč v Bruseli absolvoval svoje prvé rokovanie Rady ministrov a sériu rokovaní s kľúčovými partnermi

21.11.2023 - Novembrovému zasadnutiu Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH) v Bruseli, ktorého sa v pondelok (20.11.) premiérovo zúčastnil novovymenovaný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, dominovala téma udelenia výnimky z pravidiel kondicionality Spoločnej poľnohospodárskej politiky (GAEC) a problematika nových genómových techník.

Minister Juraj Blanár vo Viedni: Rakúsko je pre nás viac než sused. Našu blízkosť a úzku spoluprácu chceme naďalej premieňať na úspešné projekty, z ktorých budú profitovať občania aj podniky

23.11.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár rokoval 22. novembra 2023 vo Viedni so spolkovým ministrom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Alexandrom Schallenbergom. Témou rokovania rezortných partnerov boli aktuálne otázky bilaterálnych a medzinárodných vzťahov vrátane migrácie či situácie na Ukrajine a Blízkom východe. Diskutovali tiež o európskej politike, rozvoji regionálnej spolupráce a podpore krajín západného Balkánu.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok rokoval so spolkovým ministrom vnútra Rakúskej republiky Gerhardom Karnerom, ministri vnútra sú v boji proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu jednotní

23. 11. 2023 - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok  23. novembra 2023 vo Viedni rokoval o aktuálnych témach s rakúskym šéfom rezortu vnútra Gerhardom Karnerom. Slovensko a Rakúsko udržiavajú silnú bilaterálnu spoluprácu v oblasti boja proti organizovanej kriminalite, ako aj v boji proti ilegálnej migrácii a prevádzačstvu. Ministri na stretnutí pristúpili k podpisu rozšírenia zmluvy medzi Slovenskom a Rakúskom o policajnej spolupráci, ktorá sa týka utajeného vyšetrovania. České spoločnosti pôsobiace v oblasti obrany a bezpečnosti predstavili v Bratislave svoje riešenia

Dočasne pozbavení výkonu štátnej služby sú už 32 policajti

23. 11. 2023 - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok od začiatku nástupu do svojej funkcie prízvukuje, že všetci príslušníci Policajného zboru, ktorí sú stíhaní za úmyselné trestné činy, budú postavení mimo služby. Pri prijímaní personálnych opatrení postupuje v súlade s ustanoveniami zákona o štátnej službe policajtov.

Štátna spoločnosť SPP, a. s. má nové vedenie

23. 11. 2023 - Štátna spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) má nové vedenie. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ako jediný akcionár SPP vymenovalo s účinnosťou od 23. novembra 2023 nových členov predstavenstva.
Novým predsedom predstavenstva sa stal Vojtech Ferencz, ktorý v rokoch 2016 – 2020 pôsobil na rezorte hospodárstva ako štátny tajomník.  Podpredsedom predstavenstva sa zároveň stáva Ing. Martin Rybár a ďalšími členmi predstavenstva sa stali Ing. Juraj Ondris, Mgr. Boris Machút a JUDr. Pavel Jurek.

Michal Kaliňák: Pripravovaná Mapa verejných investícií identifikuje jednotlivé potreby a ponúkne adresnú pomoc

23.11.2023 - Programové vyhlásenie vlády je schválené a môže sa začať s budovaním silných regiónov. Včera sa uskutočnilo prvé pracovné rokovanie pre budovanie silnejších a ekonomicky stabilnejších regiónov na pôde Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR so zástupcami ostatných rezortov, ktoré viedol štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

Ministerstvo dopravy rieši situáciu na ukrajinských hraniciach, rokuje s dopravcami aj zástupcami Ukrajiny

23. 11. 2023 - Zástupcovia Ministerstva dopravy SR v stredu diskutovali s predsedom UNAS Stanislavom Skalom. Témou rozhovoru bola situácia na hraniach s Ukrajinou a ďalší postup pri jej riešení. Aktuálne platné pravidlá, ktoré od ukrajinských dopravcov nevyžadujú povolenia na prepravu v rámci EÚ, podľa slovenských dopravcov deformujú trh a znižujú konkurencieschopnosť našich firiem. Vedenie ministerstva vníma ich problémy, a preto vyjadrilo podporu ich požiadavke na opätovné zavedenie systému povoleniek. Aktuálne platí dohoda v rámci celej EÚ, že sa povolenky nebudú vyžadovať do 30.6.2024.

Minister životného prostredia na ITAPE: Začíname riešiť skutočné problémy ľudí a samospráv

23.11.2023 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes vystúpil na medzinárodnej konferencii ITAPA v Bratislave, venovanej digitalizácii, inováciám a moderným technológiám. Šéf envirorezortu predstavil najdôležitejšie výzvy, ktoré pomôžu samosprávam pri praktickej ochrane životného prostredia a rozvoji slovenského vidieka.

Taraba poveril riadením Slovenského vodohospodárskeho podniku Petra Moldu

23.11.2023 - Dočasne povereným generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku sa stal 23. novembra 2023 krízový manažér Peter Molda. Do funkcie ho uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Bývalý šéf vodohospodárov Ladislav Glinda zostáva pracovať v podniku na technicko-prevádzkovom úseku.

Taraba sa dohodol so samosprávami na pravidlách úpravy odpadov pred skládkovaním

24.11.2023 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa po sérii rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska dohodol na posunutí povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním na rok 2025. Zároveň prisľúbil zrýchliť procesy pri environmentálnom hodnotení spracovateľských kapacít.

Pridávame sa k medzinárodnej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách

24.11.2023  - Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia je ústredná téma medzinárodnej konferencie a stretnutia siete Synergy, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Odborníci a odborníčky zo služieb štátu a z neziskového sektora budú o možnostiach zlepšenia situácie obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia diskutovať od 6. do 8. decembra v historickej budove Národnej rady SR.

Práce na obchvate Ružomberka výrazne pokročili, tunel Čebrať má hotové sekundárne ostenie

24. 11. 2023 - V rámci výstavby diaľničného tunela Čebrať, ktorý je súčasťou liptovského úseku D1 Hubová – Ivachnová, je zhruba rok po prerazení tunelových rúr dokončené sekundárne ostenie. V južnej rúre tunela Čebrať je betonáž už ukončená, v severnej bude hotová na konci novembra. Stavbu tunela tento týždeň skontrolovalo aj nové vedenie ministerstva dopravy. „Je to výborná správa, dosiahli sme významný míľnik. To, že sa dokončili práce na sekundárnom ostení znamená, že sa môžu začať práce na vozovke a inštalácii technológií,“ vyjadril sa minister dopravy Jozef Ráž ml.

Minister Blanár telefonoval s izraelským kolegom: Veľmi vítam dohodu o dočasnom prímerí medzi Izraelom a Hamasom

24.11.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár 23. novembra 2023 telefonoval s ministrom zahraničných vecí Izraela Eli Cohenom. Témou rozhovoru bola aktuálna situácia na Blízkom východe vo svetle dohody o dočasnom prímerí v Pásme Gazy.

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

24.11.2023 - Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej na pravidelné využívanie zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti – to sú ciele ďalšej výzvy na prekladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, ktorú zverejnil Fond na podporu športu. Na tento zámer vyčlenil celkové finančné prostriedky vo výške 17 miliónov eur. Výzva je otvorená do 29. februára 2024.

NRSR

Poslanci ukončili predĺžený rokovací deň diskusiou o 13. Dôchodkoch

21. 11. 2023 - Poslanci ukončili štvrtý rokovací deň aktuálnej 3. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou o vládnom návrhu novely zákona o 13. dôchodku. Má sa ním zaviesť mimoriadny príspevok pre dôchodcov ešte do konca tohto roka. Návrh je v skrátenom legislatívnom konaní, celý by ho tak mal parlament prerokovať na aktuálnej schôdzi. Poslanci si v závere dňa odsúhlasili, že budú v utorok večer rokovať dlhšie, kým neprerokujú novelu zákona o 13. dôchodku v prvom čítaní. V rozprave vystupovali iba opoziční zákonodarcovia a v záverečnom slove minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Vláda R. Fica získala dôveru parlamentu, poslanci schválili jej program

21. 11. 2023 - Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) získal dôveru Národnej rady (NR) SR. Poslanci odsúhlasili programové vyhlásenie vlády (PVV). Za hlasovalo 78 poslancov zo 143 prítomných, proti bolo 65. Vládny program poslancom predložil premiér ešte minulý týždeň a požiadal ich o vyslovenie dôvery kabinetu. Diskusia trvala štyri dni, vystúpilo v nej vyše 70 rečníkov, najmä z opozície. Jej zástupcovia vládnemu programu vyčítali nedostatok konkrétnych a jasných cieľov. V závere diskusie sa premiér poďakoval rečníkom a dodal, že členovia vlády diskusiu sledovali a že vo viacerých vystúpeniach videl podnetné myšlienky.

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcii zverejnil oznámenia verejných funkcionárov za rok 2022

21. 11. 2023 - Oznámenia verejných funkcionárov podaných k 30.4.2023 za kalendárny rok 2022 výbor zverejnil na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sú verejní funkcionári uvedení v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp) ústavného zákona povinní do 30. apríla podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.

Návrh novely týkajúci sa reformy nemocníc prerokujú poslanci zrýchlene

21. 11. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o novele zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorkovom večernom hlasovaní. Návrh novely zákona hovorí o tom, že optimalizácia siete nemocníc bude zatiaľ pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Zároveň sa má posunúť dátum zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie.

Dôchodcovia dostanú tento rok ešte mimoriadny príspevok 300 eur

22. 11. 2023 - Všetci dôchodcovia dostanú tento rok okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadny príspevok, a to vo výške 300 eur. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili vládny návrh novely zákona o 13. dôchodku, o ktorom rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za návrh hlasovalo 96 zo 137 prítomných zákonodarcov. Proti boli šiesti, 33 sa hlasovania zdržali a 2 nehlasovali. Mimoriadny príspevok, ktorý bude vyplatený v priebehu decembra, mal byť podľa pôvodne predloženého návrhu v sume 150 eur. Poslanci však schválili pozmeňujúci návrh sociálneho výboru na jeho zvýšenie na dvojnásobok. Opatrenie by malo vyjsť rozpočet na približne 440 miliónov eur.

NR SR bude mať vlastného kaplána Jána Buca

22. 11. 2023 - Kňaz Ján Buc bude vlastným kaplánom Národnej rady (NR) SR. Určený je poslancom, ich asistentom a zamestnancom Kancelárie NR SR. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe. "Hlavnou náplňou mojej duchovnej služby kaplána v Národnej rade SR bude slúžiť pravidelne bohoslužbu. Budem ju sláviť raz do týždňa vo štvrtok o 17.30 h v hradnej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, prípadne vo sviatky," uviedol Buc s tým, že hodinu predtým alebo podľa potreby bude k dispozícii na duchovný rozhovor či sviatosť zmierenia.

Predseda NR SR Peter Pellegrini varoval pred rozdelením spoločnosti, výsledkom toho bude stagnácia a úpadok

22. 11. 2023 - Predseda parlamentu Peter Pellegrini vyzval k spojeniu rozdelenej spoločnosti na konferencii pod gesciou EK pod názvom Spojená krajina. „Nepoznám štát v EÚ, ktorý by takou intenzitou viedol vlastné vnútorné vojny, kde konflikt akéhokoľvek druhu je prakticky na programe dňa,“ uviedol Peter Pellegrini. Podľa slov predsedu parlamentu Slovensko ako také ponúka silný príklad zjednotenia. „Či už išlo o SNP, rok 1968 alebo svoj príbeh písala Nežná revolúcia. Napokon aj samotný jednotiaci konsenzus nás posunul do EÚ a NATO,“ dodal P. Pellegrini.

Reforma nemocníc bude pokračovať za plného poskytovania starostlivosti

22. 11. 2023 - Optimalizácia siete nemocníc bude zatiaľ pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Zároveň sa posunie dátum zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie, malo by k tomu dôjsť od roku 2025. Vyplýva to z novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú v stredu večer schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Poslanci o nej rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Hlasovaním ukončili 3. schôdzu NR SR. Ministerstvo zdravotníctva by po novom do konca roka malo vydávať rozhodnutia o podmienenom zaradení nemocníc do siete. Chce tým zabezpečiť kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v nemocniciach, ktoré rozhodnutie v riadnom termíne nedostali.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou oznámili v NSK vybudovanie novej baterkárne

23. 11. 2023 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na svojom výjazdovom rokovaní so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja ocenil prácu, ktorú župan Branislav Becík vykonáva pre ľudí. „Župan Branislav Becík robí v kraji silnú sociálnu politiku a bol príkladom pre štát, ktorý v minulosti zlyhával. Doslova napĺňa politiku, ktorú ako HLAS presadzujeme a tou je, že na prvom mieste je človek a jeho kvalita života,“ uviedol Peter Pellegrini. Predseda taktiež ocenil pomoc NSK a župana B. Becíka, keď zo svojich zdrojov vyčlenili pre 354 obcí a miest sumu vo výške 5000 eur. „Jeho pomoc je inšpiratívna aj pre štát. Zabezpečil pre žiakov stredných škôl obedy zadarmo a v zdravotníckej oblasti dofinancoval ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast v NSK. Znížil cenu cestovného lístka pre seniorov v prímestskej autobusovej doprave na 30 centov. To všetko sú silné sociálne opatrenia v zmysle filozofie strany, ktorú zastupuje v NSK,“ upozornil predseda parlamentu.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk