11.12.2023
ID: 5946upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaní. Z novely vyplýva, že všeobecní lekári by nemuseli zatiaľ uzatvárať dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi elektronicky. Povinnosť im mala pribudnúť od budúceho roka.

Vláda

Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

03.12.2023 - Európska komisia (EK) informovala, že v piatok 1. decembra schválila prvú modifikáciu strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na obdobie 2023-2027. Okrem zmeny definície aktívneho poľnohospodára sú súčasťou schválenej modifikácie aj ďalšie návrhy, ktoré vyplynuli z požiadaviek partnerov v rámci aplikačnej praxe. Ide o návrhy v rámci noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu (GAEC), ekoschém, agrolesníckych systémov a sektorových intervencií.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech Slovenskej republiky v prípade týkajúcom sa dĺžky súdneho konania

03.12.2023 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 30. novembra 2023 rozhodnutie z 9. novembra 2023 v prípade Lini s.r.o. proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu zjavnej nepodloženosti. Sťažujúca sa spoločnosť namietala neprimeranú dĺžku konania podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. Napadnuté konanie sa začalo v apríli 2018, keď sťažujúca sa spoločnosť podala návrh na vydanie platobného rozkazu na sumu približne 2 000 EUR s úrokom. V októbri 2018 bol vydaný platobný rozkaz, ktorý bol na základe odporu žalovaného zrušený. Vo februári 2022 prvostupňový súd vyhlásil rozsudok, ktorý následne nadobudol právoplatnosť a zostalo rozhodnúť iba o výške náhrady trov priznanej sťažujúcej sa spoločnosti. Medzičasom sa sťažujúca sa spoločnosť sťažovala na dĺžku konania na ústavnom súde, ktorý jej sťažnosť zamietol v decembri 2021.

Návrh konsolidačných opatrení na rok 2024

04.12.2023 - Ministerstvo financií SR dnes predstavilo balík konsolidačných opatrení, ktoré by mali pomôcť pri zostavení štátneho rozpočtu na budúci rok. Na opatreniach „LEX konsolidácia“ sa podieľali okrem ministerstva financií aj rezorty práce, zdravotníctva a kultúry. Celkový balík opatrení predstavuje príjem do štátneho rozpočtu vo výške 1,96 mld. €

Minister práce Erik Tomáš: Vláda rozhodla o vyplatení 13. dôchodku a rodičovského dôchodku v plnej výške na budúci rok

04.12.2023 - Chcem potvrdiť, že vo vládnej koalícii sme našli také riešenie, ktoré umožní na budúci rok vyplatiť skutočný 13. dôchodok, ako aj plnohodnotný rodičovský dôchodok, a zároveň si nevyžiada zmeny vo venovaní 2% z daní z príjmov. Rezort práce posunul do medzirezortného pripomienkového konania zákon o 13. dôchodku, vďaka ktorému bude na budúci rok v decembri vyplatený 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za celý predchádzajúci rok, čo v prípade starobných dôchodkov predstavuje sumu približne 606 eur. Vo výške svojich priemerných dôchodkov dostanú 13. dôchodok aj ďalší poberatelia dôchodkov s tým, že v zákone je aj poistka, že v ich prípade nový 13. dôchodok nesmie klesnúť pod úroveň súčasného 13. dôchodku. Zároveň bude mať vláda možnosť nariadením počas roka rozhodnúť o skoršom vyplatení 13. dôchodku, alebo jeho časti.

Rezort zdravotníctva má k dispozícii optimalizáciu analýzy siete záchrannej zdravotnej služby

05.12.2023 - Ministerstvo zdravotníctva SR dostalo optimalizovanú analýzu siete záchrannej zdravotnej služby od Žilinskej univerzity v Žiline. Dokument: „Optimalizácia siete záchrannej zdravotnej služby“ bolo potrebné prepracovať, keďže pôvodná verzia dostatočne nereflektovala na požiadavky, ktoré sú potrebné aj v súvislosti s plnením míľnika Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.  Dňa 26. septembra 2023 zasadala na ministerstve zdravotníctva Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Po prerokovaní materiálu „Optimalizácia siete záchrannej zdravotnej služby“ vypracovaného Žilinskou univerzitou v Žiline bolo k dokumentu vznesených viacero pripomienok. Komisia preto navrhla vypracovať aktualizáciu analýzy na základe zmenených údajov, ktoré predložila Komisia MZ SR pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky s návrhmi na úpravu.
 
Informačný deň k výzve na projekty 5G siete a Edge Cloud pre smart komunity z programu Nástroj na prepájanie Európy

05.12.2023 - Program Nástroj na prepájanie Európy – Digital (CEF Digital) v najnovšej výzve podporí miestnych inovátorov, ktorí v svojich projektoch počítajú s novými možnosťami sietí 5G. Umožní im efektívnejšie poskytovať verejné služby, a to napríklad aj v menej obývaných alebo vidieckych oblastiach. Podrobnosti o výzve v celkovej výške 51 miliónov eur predstaví všetkým záujemcom 13. decembra informačný deň, ktorý pripravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Európskou komisiou.

Ministerstvo rozdalo ďalších 20 miliónov eur z Environmentálneho fondu

05.12.2023 - Finančná podpora poskytovaná samosprávam prostredníctvom Environmentálneho fondu bude intenzívnejšia. Rovnako otvorene a odborne sa budú hľadať systémové riešenia manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Do procesov zonácie musia byť zapojení miestni obyvatelia, samosprávy a ďalší kľúčoví aktéri z daných regiónov. To sú plány zeleného rezortu na najbližšie obdobie, ktoré predstavil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Ivan Ivančin: Podporujeme prijatie všeobecného smerovania k aktu o gigabitovej infraštruktúre

06.12.2023 - V Bruseli sa včera uskutočnilo zasadnutie ministrov Rady Európskej Únie pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Rada TTE), na ktorom Slovensko reprezentoval štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin. Hlavnou témou zasadnutia bola kľúčová regulačná iniciatíva, Akt o gigabitovej infraštruktúre (GIA).

Michal Kaliňák: Sme pripravení hľadať systémové riešenia na boj proti násiliu na ženách

06.12.2023 - Násilie páchané na ženách porušuje základné ľudské práva a slobody a v slobodnej a demokratickej spoločnosti je neprijateľné. Zdôraznil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Michal Kaliňák v úvode medzinárodnej konferencie „Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie“, ktorú organizuje MIRRI SR v spolupráci s partnermi.

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Róbert Zsembera: SAV je jedným z kľúčových partnerov pri tvorbe štátno-vednej politiky

06.12.2023 - Výskum, vývoj a vysoké školstvo dostane zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podporu a významný priestor. Na stretnutí s predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom to povedal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Róbert Zsembera. Dodal, že je v záujme rezortu školstva koncentrovať výskumné kapacity do spoločných projektov. Tým by mala byť zabezpečená nielen väčšia spolupráca medzi SAV a univerzitami, ale aj tvorba takých výskumných projektov, ktoré budú predložené do Horizontu Európa a získajú ocenenie „Seal of Excellence“.

Kontroly na hraniciach s Maďarskom potrvajú do 22. januára 2023

06. 12. 2023 - Návrh na predĺženie dočasných kontrol na vnútorných hraniciach s Maďarskom o ďalších 30 dní, čiže do 22. januára 2024, predložil na rokovanie vlády minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok v stredu 6. decembra 2023. Dôvodom je dlhodobo nepriaznivá situácia s nelegálnou migráciou v Európskej únii, a teda aj na území Slovenskej republiky, ako aj novovzniknuté riziká v súvislosti s konfliktom v Izraeli, ktoré môžu iniciovať ďalšie migračné vlny.

Do štátnej kasy putuje sto miliónov eur od vodohospodárov

06.12.2023 - Vládny kabinet dnes schválil uznesenie, ktoré rozdelí časť zisku po zdanení za rok 2022 štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. 100 miliónov 200 tisíc eur bude predstavovať osobitný odvod podniku do príjmov štátneho rozpočtu. Ďalšie 3 milióny eur pôjdu na efektívnejšie činnosti verejnej správy pre Ministerstvo životného prostredia SR. Materiál predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

V Jelšave budú dýchať čistejší vzduch

06.12.2023 - Vládny kabinet odsúhlasil opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť smogovú situáciu v Jelšave a predísť možným negatívnym finančným dopadom na štátny rozpočet v budúcnosti. Zároveň zlepšia zdravie a komfort obyvateľov v danej lokalite. Návrh riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v meste Jelšava, ako iniciatívny materiál, predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Realizácia opatrení si vyžiada viac ako tri milióny eur.

Ministerstvo dopravy upravuje príspevok za ubytovanie odídencov

06. 12. 2023 - Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre podnikateľov s ubytovaním bude v mesiacoch január až marec 12 € za noc za dospelého človeka a 6 € za noc za dieťa do 15 rokov. Ministerstvo dopravy tým kopíruje výšku príspevku, ktorý vypláca ministerstvo vnútra fyzickým osobám.

Ministerstvu vnútra sa podarilo vyriešiť problém s nedostatkom čistopisov vodičských preukazov

07. 12. 2023 - Ministerstvo vnútra SR zaznamenáva v poslednom období zvýšený počet žiadostí o nové vodičské preukazy. Dôvodom sú tzv. ružové vodičské preukazy, vydávané medzi 1. januárom 1993 a 30. aprílom 2004, ktorým podľa európskej smernice končí platnosť po 31. decembri 2023. Na Slovensku je ich v evidencii ešte takmer 160-tisíc. Aktuálny stav zásob čistopisov  vodičských preukazov v Národnom personalizačnom centre k 5. decembru 2023 je však  iba 38 445. Situácia so zásobami čistopisov je teda kritická, rezort vnútra preto okamžite konal.

Registrácia údajov do obchodného registra registrátorom – notárom

07.12. 2023 - S novou novelou zákona o obchodnom registri, ktorá nadobudla účinnosť od 1. novembra 2023, sa rozširuje kruh subjektov oprávnených k registrovaniu obchodných spoločností do obchodného registra o tzv. registrátorov – notárov. Inovácia v systéme registrácie spoločností do obchodného registra notármi predstavuje najmä zefektívnenie a zrýchlenie procesu registrácie spoločností. Každý notár, ktorý je momentálne zapísaný v zozname notárov, môže pôsobiť ako registrátor.

Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti

07.12. 2023 - Dňa 4. decembra 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala diseminačná medzinárodná konferencia s názvom „Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti“.  Pod záštitou štátneho tajomníka Pavla Gašpara ju v rámci projektu JUSTIN Erasmus+ organizoval odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, ktorý je súčasťou sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

Vláda vymenovala nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

07. 12. 2023 - Vláda Slovenskej republiky vymenovala dňa 6. decembra za nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Predchádzajúceho predsedu ÚRSO Andrea Jurisa vláda SR odvolala z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v pondelok 4. decembra 2023 na základe skutočnosti, že nezabezpečil nestranný výkon svojej funkcie v zmysle zákona.

Stanovisko ministra zahraničných vecí k zasahovaniu do vnútorných záležitostí SR

07.12.2023 - V súvislosti s dnešným stanoviskom veľvyslanectva USA k navrhovanej zmene trestného poriadku na Slovensku, ktorú schválila vláda SR, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár odmieta akékoľvek zasahovanie veľvyslanectva USA do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky.

Štátny tajomník Chovanec prijal juhokórejského veľvyslanca: Hospodárska spolupráca je dominantným aspektom našich vzťahov a jej rozšírenie bude prioritou

07.12.2023 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec prijal v Bratislave 6. decembra 2023 veľvyslanca Kórejskej republiky Byeongdo Lee. Ocenili vysokú úroveň vzťahov v oblasti ekonomickej spolupráce a posúdili aj plánované aktivity. Veľvyslanec Lee uviedol, že Slovensko je pre kórejský biznis dôležitým bodom v rámci Európy a viaceré firmy tu plánujú vytvoriť svoje regionálne centrály.

Slovensko úspešne absolvovalo hodnotenie pokroku v plnení svojich klimatických záväzkov

08.12.2023 - Na svetovej klimatickej konferencii COP28 v Dubaji sa úspešne zavŕšil proces multilaterálneho hodnotenia Piatej dvojročnej správy Slovenska o plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Súhrnnú správu o dosiahnutom pokroku predložili experti zo slovenskej delegácie, ku ktorým sa v piatok pripojí podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

NRSR

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini absolvoval oficiálnu návštevu Rakúskej republiky

04. 12. 2023 - Bilaterálne vzťahy, prehlbovanie parlamentnej spolupráce, ale aj vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe boli hlavnými témami rokovania predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a predsedu Národnej rady Rakúskej republiky Wolfganga Sobotku. Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini dnes absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do Rakúskej republiky, kde sa stretol s predsedom Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgangom Sobotkom. V úvode spoločného rokovania diskutovali o bilaterálnych vzťahoch a o možnostiach prehĺbenia parlamentnej spolupráce.

Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií posunuli do 2. Čítania

07. 12. 2023 - Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií má v budúcom roku do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu o 1 percentuálny bod (p. b.). Vládny návrh zákona, ktorým sa menia viaceré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, posunuli poslanci do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

Štát by mal prispieť na zvýšené splátky úverov najviac 150 eurami mesačne

07. 12. 2023 - Štát by mal oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky hypotéky, ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Výška novej štátnej sociálnej dávky by mala byť 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. "V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby," zdôvodnil svoj návrh rezort práce.

Podanie žiadosti o povolenie pre malé ČOV by sa mohlo predĺžiť

07. 12. 2023 - Podanie žiadosti o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd by sa mohlo predĺžiť. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 obyvateľov by mohol o to požiadať orgán štátnej vodnej správy do 31. decembra 2028. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Návrhu sa venujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Aj na Slovensku by mali firmy platiť minimálne 15 % globálnu daň z príjmu

07. 12. 2023 - Zabezpečiť minimálne 15 % zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny, je zámerom návrhu zákona o dorovnávacej dani, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o transpozíciu európskej smernice, ktorou sa do práva EÚ prevzali odporúčania tzv. druhého piliera iniciatívy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) k reforme medzinárodného zdaňovania. Návrh zákona sa vzťahuje na skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur, ktoré dosiahli v najmenej dvoch zo štyroch predchádzajúcich účtovných období.

Všeobecní lekári by zatiaľ nemuseli uzatvárať dohody elektronicky

07. 12. 2023 - Všeobecní lekári by nemuseli zatiaľ uzatvárať dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi elektronicky. Povinnosť im mala pribudnúť od budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. "Účelom návrhu zákona je predísť zlyhaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v SR od 1. januára 2024, a to nutnosťou uzatvorenia elektronickej dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora, teda občianskym preukazom s čipom," vysvetlilo ministerstvo zdravotníctva. Upozornilo, že značná časť obyvateľov stále nemá občiansky preukaz s čipom.

Štát by mohol podporiť nové letecké spojenia

07. 12. 2023 - Štát by mohol poskytnúť príspevok v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území SR alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia Slovenskej republiky. Majú sa tak podporiť nové letecké spojenia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. Rezort dopravy predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sa uvádza, že minimálna pomoc bude vo výške 200.000 eur pre jedného leteckého dopravcu. Vplyv na štátny rozpočet v roku 2024 je odhadovaný na približne 1,2 milióna eur.

Dlžníkom má s vyššími splátkami hypoték pomôcť mimoriadny daňový bonus

07. 12. 2023 - Hypotekárnym dlžníkom by mal so zvýšenými splátkami za rok 2023 pomôcť mimoriadny daňový bonus, ktorý si budú môcť uplatniť v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní za tento rok. Pri nových hypotékach od budúceho roka by sa mali zase zlepšiť podmienky pre uplatnenie existujúceho daňového bonusu na zaplatené úroky pre mladých. Vyplýva to z návrhu na novelizáciu viacerých zákonov v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie by mohol financovať štát

07. 12. 2023 - Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie by sa mohli financovať zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR )SR posunuli do druhého čítania. Novele sa venujú v zrýchlenom režime. Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie by sa mali financovať zo štátneho rozpočtu na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť. Zároveň tiež na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok.

Novelu zákona o NZIS prerokujú poslanci v zrýchlenom režime

07. 12. 2023 - Novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaní. Z novely vyplýva, že všeobecní lekári by nemuseli zatiaľ uzatvárať dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi elektronicky. Povinnosť im mala pribudnúť od budúceho roka. "Účelom návrhu zákona je predísť zlyhaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v SR od 1. januára 2024, a to nutnosťou uzatvorenia elektronickej dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora, teda občianskym preukazom s čipom," vysvetlilo ministerstvo zdravotníctva. Upozornilo, že značná časť obyvateľov stále nemá občiansky preukaz s čipom.

NRSR prerokuje zriadenie nového ministerstva v skrátenom legislatívnom konaní

07. 12. 2023 - Národná rada (NR) SR prerokuje návrh na zriadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci zrýchlený režim odsúhlasili vo štvrtok. Nový rezort by mal vzniknúť od 1. januára 2024. Jeho vznik upravuje novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Cieľom zriadenia rezortu má byť posilnenie a zefektívnenie využívania verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu a tiež podpora rozpoznateľnosti značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie.

Envirofond by mal vrátiť vlastníkovi sanovanej nehnuteľnosti peniaze

07. 12. 2023 - Envirofond by mal byť povinný vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sanovali envirozáťaž, ním uhradené financie. Urobiť by tak mal do 1. marca 2024. Pohľadávky štátu vzniknuté v súvislosti so sanáciou nehnuteľností majú v znení účinnom do 31. decembra 2023 zaniknúť k 1. januáru 2024. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Parlament rokuje o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezident

Prezidentka podpísala novelu zákona o kategorizácii zdravotnej starostlivosti

05.12.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon z 22. novembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z.Novela podľa prezidentky nie je v rozpore s ústavou a zámer predkladateľa oddialiť dátum vzniku nároku pacienta na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k čakacím listinám považuje za oprávnený, keďže k 1. januáru 2024 je nielen podľa rezortu zdravotníctva, ale aj podľa nemocníc a zdravotných poisťovní, fakticky nevykonateľný.Aktuálna novela neruší pôvodný zámer, len posúva zavedenie tohto nároku o rok neskôr.

Prezidentka vymenovala 6 nových sudkýň a sudcov

05.12.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 5. decembra 2023 šesť nových sudcov a sudkýň všeobecných súdov. V príhovore zdôraznila, že si vybrali ťažké povolanie, keďže práve oni môžu významne prispieť k tomu, aby Slovenská republika bola aj naďalej demokratickým a právnym štátom a aby ju ako právny a spravodlivý štát vnímali aj občania.

Stanovisko prezidentky k pripravovaným zmenám v oblasti justície

05.12.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vydala oficiálne stanovisko k medializovaným informáciám o pripravovaných zmenách v oblasti justície.  

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk