5.2.2024
ID: 5993upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Plánované zmeny v trestnej politike štátu majú za cieľ zabrániť porušovaniu ľudských práv v takom rozsahu, ako sa to dialo v posledných troch rokoch. Zhodli sa na tom predstavitelia vlády na jej rokovaní vo štvrtok 1. februára 2024. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zároveň zverejnilo sumár najzávažnejších porušení zákona zo strany orgánov presadzujúcich právo pod názvom Únos spravodlivosti.

Vláda

Štátny tajomník Michal Kaliňák pred pracovnou cestou v Prahe: Pri lepšom nastavení regionálneho rozvoja nám pomôže výmena skúseností s Českom

28.01.2024 - Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Michal Kaliňák dnes odcestoval na pracovnú cestu do Prahy. Cieľom dvojdňových rokovaní bude napríklad optimálne nastavenie pripravovaných Centier zdieľaných služieb, zriadenie Mapy verejných investícií, konzultácie k riešeniam na zabezpečenie prístupu obyvateľov vidieka k potravinám, ale aj agenda Smart či podpora rozvoja pohraničia. Preto okrem rokovaní na Ministerstve pre miestny rozvoj ČR a v parlamente navštívi aj spoločnosť prevádzkujúcu kamerový systém Prahy. Rokovať bude tiež so Zväzom miest a obcí Českej republiky.  

Deviata výzva envirorezortu z Programu Slovensko za vyše 23 miliónov eur je určená na podporu triedeného zberu a zberných dvorov

29.01.2024 - Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí deviata výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom budovania a rozširovania zberných dvorov. Na tento účel je vo výzve alokovaných 23 miliónov 671-tisíc eur.

Konzultácie s podnikateľskými subjektmi

29.01.2024 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky informuje o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektmi k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Žiačky a žiaci základných a stredných škôl bilancujú dosiahnuté výsledky. Polročné hodnotenie dostane viac ako 723-tisíc školáčok a školákov

30.01.2024 - Prvý polrok školského roka 2023/2024 ukončia žiačky a žiačky základných a stredných škôl polročným hodnotením. Polročné výpisy hodnotenií dostane 508 480 žiakov základných škôl a 214 727 žiakov stredných škôl. Polročné hodnotenie po prvýkrát dostane aj takmer 64-tisíc prváčikov. Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou. Na základe písomnej žiadosti plnoletej žiačky alebo žiaka, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia však škola môže vydať žiačkám a žiakom aj polročné vysvedčenie.

Od februára prechádzajú kompetencie cestovného ruchu na nové ministerstvo

30. 01. 2024 - Od 1. februára 2024 sa presúva celá agenda cestovného ruchu na Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Poskytovanie príspevkov za ubytovanie odídencov bude naďalej poskytovať Ministerstvo dopravy SR.

Štátny tajomník Marek Eštok na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti EÚ v Bruseli

30.01.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok sa 29. januára 2024 v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti Európskej únie. Ministri a štátni tajomníci rezortov diplomacie členských štátov EÚ absolvovali orientačnú politickú debatu k novému legislatívnemu balíku Európskej komisie zameranému na obranu európskej demokracie. Zhodli  sa na potrebe ochrany demokratických procesov na európskej úrovni pred cudzím zasahovaním vrátane volieb do Európskeho parlamentu. Problematika nadchádzajúcich eurovolieb bola hlavnou témou diskusie aj počas pracovného obeda. Zástupcovia jednotlivých krajín zdôraznili najmä otázku zvyšovania účasti v týchto voľbách.

Výskum odhalil aktuálne formy rizík pre deti a mládež v online priestore

31.01.2024 - Nárast nenávistných správ, kyberšikanovania a témy sebapoškodzovania sú stále reálnejšie hrozby, s ktorými sa deti a mladiství v digitálnom prostredí stretávajú. Tieto závery vyplynuli z výskumu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, realizovaného na vzorke 1932 respondentov vo veku 9 až 17 rokov. Výskum bol zameraný na analýzu digitálnych obsahov, ktoré sú preberané deťmi a dospievajúcimi. Jeho hlavným zámerom bolo identifikovať a integrovať konkrétne opatrenia do stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti s cieľom čo najefektívnejšie eliminovať tieto potenciálne ohrozenia.

Minister Richard Takáč sa vybral debatovať s poľnohospodármi o priamych platbách

31.01.2024 - Minister Richard Takáč sa včera, 30. januára 2024 osobne stretol s asi 50 farmármi a poľnohospodármi z rôznych regiónov Slovenska. Vypočul si ich a otvorene s nimi diskutoval najmä o otázke priamych platieb, ale aj ďalších horúcich témach, ktoré pália ľudí z agrorezortu. Sociálny dialóg a aktívna komunikácia sú podľa ministra Takáča základ funkčného agrorezortu, v ktorom sa rozhodnutia nedajú robiť od stola v Bratislave.

Stanovisko MF SR k správe NBS o hospodárení bánk

31.01.2024 - Bratislava, 31. január 2024 - Čistý zisk slovenských bánk vlani vzrástol o 46 % na 1,2 miliardy eur tak, ako predpokladalo ministerstvo pri zavedení a argumentácii bankovej dane. Čistý zisk 25 bánk pôsobiacich na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o takmer 380 miliónov eur, teda o viac ako 46 %. Celková ziskovosť sa dostala až na úroveň 1,2 miliardy eur. Vyplýva to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS). Nárast zisku predpokladalo aj Ministerstvo financií SR vo svojich predikciách, pri zavedení bankovej dane a bolo aj hlavnou argumentáciou MF SR, prečo zavedenie tejto solidárnej dane nebude mať zásadný vplyv na stabilitu finančných inštitúcií a trhy.

Štátny tajomník Michal Kaliňák: Rokovania s našimi českými partnermi sú pre nás inšpiráciou pri zvyšovaní kvality života ľudí v regiónech

30.01.2024 - Dvojdňové rokovania štátneho tajomníka Michala Kaliňáka v Prahe sa týkali mimoriadne dôležitých tém, ktoré odrážajú Programové vyhlásenie vlády SR aj agendu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Diskutovalo sa nielen o rozsahu problémov, ale hľadali sa aj alternatívne riešenia, ktoré sa týkali potravinových púští, rekonštrukcie Regionálnych centier MIRRI SR či Smart agendy.  

Ministerstvo vnútra podniká konkrétne kroky pre bezpečnosť v školách - začalo sa školenie policajtov prvého kontaktu

31. 01. 2024 - Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave odštartoval v stredu 31. januára 2024 vzdelávací cyklus v rámci projektu „Ochrana mäkkých cieľov“. Ide o prvé vzdelávanie vôbec v bezpečnosti tzv. mäkkých cieľov, kam patria aj školy a školské zariadenia, čiže miesta s vyššou koncentráciou ľudí a nízkou mierou ochrany.

Obnovili expertný tím k Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

31.01.2024 - Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Andrej Kasana vymenoval 30. januára 2024 členov oficiálnej delegácie vlády Slovenskej republiky na rokovania s vládnou delegáciou Maďarska o vykonaní Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Taraba na Klube 500 predstavil riešenia, ktoré zefektívnia procesy environmentálneho hodnotenia

31.01.2024 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prerokoval s najväčšími zamestnávateľmi Slovenska združenými v Klube 500 najdôležitejšie problémy, ktoré v súčasnosti brzdia rozvoj Slovenska. Envirorezort v tejto súvislosti pripravuje legislatívne zmeny, ktoré vytvoria predvídateľné a udržateľné prostredie, ochránia prírodu a rovnako tak odstránia tzv. goldplating, teda uplatňovanie prísnejších kritérií a noriem ako to vyžaduje EÚ.

Zistenia o fungovaní štátnej akciovky Slovensko IT budú mať trestnoprávnu dohru

31.01.2024 - Zo zistení najvyššieho kontrolného úradu pri kontrole v spoločnosti Slovensko IT, a.s. by mala byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Zhodli sa na tom na zasadnutí Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti štátny tajomník MIRRI SR Ivan Ivančin a predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrássy.

Reakcia MF SR na zavádzajúce informácie v niektorých médiách

31.01.2024 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) a profesionálna práca jeho zamestnancov bola v ostatných týždňoch spochybňovaná. Niektoré médiá opakovane vo svojich vyjadreniach dezinterpretujú stanoviská rôznych medzinárodných autorít a snažia sa vyfabulovať neexistujúci rozpor medzi MF SR a medzinárodnými autoritami ako Európska komisia či Európska centrálna banka. 

Novou šéfkou SIŽP je Katarína Jankovičová, dlhoročná odborníčka na procesy environmentálneho a integrovaného povoľovania

01.02.2024 - Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR Marek Chovan dnes uviedol do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia Katarínu Jankovičovú. Ide o skúsenú odborníčku, ktorá celý svoj profesijný život venovala ochrane životného prostredia, procesom integrovaného povoľovania, priemyselným emisiám, ale tiež odpadovému hospodárstvu a problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Vláda schválila uznesenie o manažmente medveďov

01.02.2024 - Vládny kabinet dnes schválil uznesenie, ktoré umožní v krátkej dobe pripraviť a uviesť do praxe účinné krízové manažmentové opatrenia, ktoré eliminujú strety a kolízie medveďa s človekom v obciach a v blízkosti ľudských obydlí. Dokument predložil na rokovanie vlády šéf envirorezortu Tomáš Taraba. Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia je dnešný stav nezvládnutého manažmentu populácie medveďov výsledkom dlhodobo neriešených problémov súžitia tejto divej šelmy s človekom, ktoré polarizovali spoločnosť.

Situácia so sekundárnou tranzitnou migráciou sa upokojuje, viaceré krajiny prechádzajú na náhodné kontroly

01. 02. 2024 - Počet nelegálnych migrantov na sekundárnej tranzitnej trase, ktorí boli zadržaní na slovenských hraniciach, sa výrazne znížil, v niektorých týždňoch dosiahol dokonca nulu. Aj to bol dôvod na zrušenie kontrol a prechod do režimu náhodných kontrol, ktoré majú fungovať ako prevencia. K rovnakému kroku pristupujú aj v Českej republike, kde hraničné kontroly na hraniciach so Slovenskom končia 2. februára. Ako povedal český minister vnútra Vít Rakušan, situácia s migráciou sa lepší a stabilné kontroly môžu prejsť do miernejšieho režimu. Podobne reagujú aj v Rakúsku, kde plánujú strážiť hranice s Českom len  do 16. februára.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa mení na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

01.02.2024 - Od 1. februára 2024 sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR mení na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Tento krok signalizuje rozšírenie zamerania ministerstva so zvýšeným dôrazom na mládež, duševné zdravie a inovácie vo vzdelávaní. Minister Tomáš Drucker predstavil v decembri komplexný Program zmien, ktorý obsahuje 40 projektov súvisiacich s rôznymi aspektmi vzdelávania, výskumu, vývoja a podpory mládeže. Jednou z priorít rezortu je podpora duševného zdravia detí a mladých ľudí, ktorá je rovnako významná ako zmena obsahu, foriem a cieľov vzdelávania na základných a stredných školách.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR má nového riaditeľa

01.02.2024 - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková  dňa 31. januára 2024 odvolala z funkcie riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR MUDr. Júliusa Pavča. Odo dnes, 1. februára 2024,  inštitúciu dočasne, až do ukončenia riadneho výberového konania povedie MUDr. Osama Al-Khaldi. 

Nemocnice sa nemusia obávať nedostatku financií kvôli programovej vyhláške

01.02.2024 - Ministerstvo zdravotníctva finišuje s prípravou programovej vyhlášky týkajúcej sa plánu prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok. V čo najkratšom čase ju predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje odbornú verejnosť aj pacientov, že z dôvodu časového posunu schválenia uvedeného dokumentu nebude obmedzené ani ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Poisťovne preddavkové zdroje od MZ SR dostali a očakávame, že o tom budú v blízkej dobe informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pokiaľ tak ešte neurobili.  

Vláda schválila návrh nového komplexného rámca procesov a postupov pre krízove riadenie Slovenskej republiky

01. 02. 2024 - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na rokovanie vlády vo štvrtok 1. februára 2024 predložil materiál, ktorý bude koncepčným východiskom pre modernizáciu krízového riadenia v podmienkach Slovenskej republiky. Prioritne vychádza zo skúseností posledných rokov, ktoré odhalili legislatívne, personálne a materiálno-technické nedostatky pri riešení bezprecedentných mimoriadnych udalostí. 

Okresné úrady dostali do užívania nové služobné vozidlá

01. 02. 2024 - Ministerstvo vnútra SR pod v rámci napĺňania Koncepčného plánu obnovy osobných vozidiel Ministerstva vnútra na roky 2022 - 2031 obnovuje aj autopark okresných úradov. Aktuálne doň pribudlo bolo 41 automobilov typu SUV Dacia Duster Jurney v hodnote za 945 993 €. Kľúče od nových vozidiel prednostom a zástupcom prednostov okresných úradov vo štvrtok 2. februára 2024 odovzdali  štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe a generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Martin Vojtašovič.

Medzinárodný deň žien v multilateralizme v Rade Európy 25. januára 2024

31.01.2024 - UNESCO vyhlásilo 23. novembra 2021 25. január za Medzinárodný deň žien v multilateralizme. Účelom tohto dňa je uznať zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú ženy pri presadzovaní ľudských práv, mieru a trvalo udržateľného rozvoja v rámci multilaterálneho systému. Snahou je zvýšiť zastúpenie žien v kľúčových rozhodovacích pozíciách. Napriek ich nepopierateľnej dôležitej úlohe ženy stále čelia nerovnostiam v politickom vedení a rozhodovacích procesoch.

Pomoc Slovenska pre Arménov z Náhorného Karabachu

31.01.2024 - Slovenská republika prispela sumou 100-tisíc eur na pomoc Arménom z Náhorného Karabachu, ktorí našli útočisko v Arménsku. Projekt pomoci realizuje Caritas Armenia v regióne Gegharkunik. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Arménsku Miroslav Hacek navštívil 29. januára 2024 centrálu tejto charitatívnej organizácie v Gyumri, kde s jej predstaviteľmi viedol rozhovory o humanitárnej situácii presídlencov.

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.1.2024

01.02.2024 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára 2024 schodok vo výške 93,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 114,4 mil. eur (+7,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 267,1 mil. eur (+17,6 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 152,7 mil. eur (-256,4 %).

Ministerstvo zverejnilo fakty o únose spravodlivosti

01. 02. 2024 - Plánované zmeny v trestnej politike štátu majú za cieľ zabrániť porušovaniu ľudských práv v takom rozsahu, ako sa to dialo v posledných troch rokoch. Zhodli sa na tom predstavitelia vlády na jej rokovaní vo štvrtok 1. februára 2024. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zároveň zverejnilo sumár najzávažnejších porušení zákona zo strany orgánov presadzujúcich právo pod názvom Únos spravodlivosti.

Ministerstvo financií SR bilancuje prvých 100 dní

01.02.2024 - Ministerstvo financií SR (MF SR) oceňuje v rámci prvých 100 dní pôsobenia nového vedenia najmä odborný, korektný a profesionálny prístup zamestnancov ministerstva, ako aj podriadených organizácií v pôsobnosti ministerstva. Základným dokumentom, z ktorého vychádzali zákony a legislatívne úpravy predkladané v gescii MF SR bolo Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Vedenie ministerstva bilancuje prvých 100 dní ako mimoriadne úspešných, najmä s ohľadom na situáciu, v akej preberalo verejné financie. Ministerstvo financií SR (MF SR) oceňuje v rámci prvých 100 dní pôsobenia nového vedenia najmä odborný, korektný a profesionálny prístup zamestnancov ministerstva, ako aj podriadených organizácií v pôsobnosti ministerstva. Základným dokumentom, z ktorého vychádzali zákony a legislatívne úpravy predkladané v gescii MF SR bolo Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Vedenie ministerstva bilancuje prvých 100 dní ako mimoriadne úspešných, najmä s ohľadom na situáciu, v akej preberalo verejné financie.

Slovenský inštitút v Prahe odštartoval cyklus literárnych večerov s finalistkami a finalistami Anasoft litera 2023. Ako prvý do Prahy zavítal Jakub Spevák

02.02.2024 - Slovenský inštitút v Prahe v Roku slovenskej literatúry a tanečného umenia uvádza literárny cyklus s názvom Fokus na súčasnú slovenskú literatúru. V rámci neho, popri mnohých nových tituloch aj z odbornej slovenskej literárnej spisby, sa na mesačnej báze predstavia so svojimi dielami predovšetkým finalistky a finalisti prestížnej slovenskej literárnej súťaže Anasoft litera. Cyklus prezentácie autoriek a autorov tejto súťaže za ich osobnej účasti vzniká v spolupráci so Slovenským literárnym centrom.

NRSR

Poslanci počas dňa hovorili o novele Trestného zákona, predložili aj zmeny

31. 01. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa prvý rokovací deň 9. schôdze venovali vládnej novele Trestného zákona. Opätovne dominovali kritické vystúpenia opozície. Zákonodarcovia predložili viaceré pozmeňujúce návrhy. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) podotkla, že spôsob prerokúvania návrhu vysiela ľuďom signál, že ak máte moc, tak je jedno, ako a čo robíte. Tvrdí, že sa vytráca aj zmysel parlamentnej demokracie, keďže je založená na diskusii koalície a opozície, no koalícia sa nezapája. Pýta sa, prečo takýto rozsiahly zásah do Trestného zákona treba prijať teraz a rýchlo. Naďalej odmieta skracovanie premlčacích lehôt. Pri kombinácii zmien v novele dôjde podľa nej ku hromadnej amnestii. Upozornila, že pre poškodených bude ťažšie domôcť sa náhrady škody, keďže konania sa ukončia.

Návrh do voľby prezidenta SR odovzdalo 11 kandidátov

31. 01. 2024 - Návrhy na kandidátov na prezidenta SR do Národnej rady SR oficiálne doručilo 11 kandidátov. Igor Matovič, Patrik Dubovský a Peter Pellegrini podali kandidatúru na funkciu prezidenta SR na základe doručenia návrhu aspoň 15 poslancov NR SR. Andrej Danko, Ivan Korčok, Ján Kubiš, Krisztián Forró, Marian Kotleba, Milan Náhlik, Róbert Švec a Štefan Harabin predložili svoj návrh doručením petície s podpismi od aspoň 15 000 občanov SR, ktorí majú právo voliť do NR SR. Lehota na podávanie návrhov na kandidátov na prezidenta SR uplynula v utorok 30. januára 2024 o polnoci.

Poslanci pokračujú v diskusii o novele Trestného zákona v druhom čítaní

01. 02. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie 9. schôdze pokračovaním v diskusii o vládnej novele Trestného zákona. Parlament o nej rokuje v druhom čítaní. V rozprave pokračuje Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý začal s čítaním pozmeňujúceho návrhu ešte v stredu (31. 1.). Návrhom chce vypustiť viaceré body pôvodnej novely. Diskusia k novele v druhom čítaní je skrátená na 62 hodín. Každý poslanecký klub má vyhradený čas na vystúpenie v rozprave. Diskusia by mala dominovať štvrtkovému rokovaniu. Popoludní od 14.00 h majú poslanci na programe tradičnú hodinu otázok.

Aj štvrtkovému rokovaniu dominovala diskusia o novele Trestného zákona

01. 02. 2024 - Štvrtkovému rokovaniu 9. schôdze Národnej rady (NR) SR dominovali príspevky opozície k novele Trestného zákona, ktorá je v druhom čítaní. V závere dňa vystúpili poslanci Ondrej Dostál (SaS) a Milan Majerský (KDH). V rokovaní budú poslanci pokračovať v piatok (2. 2.) od 9.00 h. Predseda KDH Majerský v pléne upozornil, že vládou predložená novela prináša potenciálne negatívne dôsledky na kvalitu právneho systému, integritu spravodlivosti, fungovanie právneho štátu a bezpečnosť ľudí na Slovensku. Pozmeňujúce návrhy vládnej koalície z výboru označil za kozmetické. Vyzval koalíciu k stiahnutiu novely alebo aspoň k prijatiu pozmeňujúceho návrhu KDH, ktorý vychádza z novely exministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorá prešla aj medzirezortným pripomienkovým konaním.

Prezident

Prezidentka cestuje na štátnu návštevu Kanady a pracovnú cestu do USA

28.01.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová odcestuje v pondelok 29. januára 2024 na štátnu návštevu Kanady na pozvanie jej generálnej guvernérky Mary Simon. V Ottave sa prezidentka stretne aj s kanadským premiérom Justinom Trudeauom. Keďže naposledy sa oficiálna návšteva slovenskej hlavy štátu v Kanade uskutočnila pred viac ako 20 rokmi, jej hlavnými témami budú bilaterálne vzťahy a prehĺbenie ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami. Prezidentku preto bude počas jej cesty sprevádzať aj početná podnikateľská delegácia zložená z predstaviteľov firiem, ktoré sa venujú zelenej transformácii, udržateľnej energii a digitálnym technológiám.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk