19.2.2024
ID: 6001upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od tohto roka sa má zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka. Po novom má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak mala rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa (SP). Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Vláda

Operátori na čísle 112 prijali v roku 2023 takmer milión volaní

10. 02. 2024 - Ministerstvo vnútra SR si pripomenulo Európsky deň čísla tiesňového volania 112, ktorý je v kalendári symbolicky 11. 2. Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Patrik Krauspe navštívil Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Žiline, ktoré, podobne ako ďalšie koordinačné strediská v krajských mestách, otvorilo v piatok 9. februára svoje brány a pripravili spolu so záchrannými zložkami osvetové podujatia pre žiakov a študentov.

Spoločné stanovisko po rokovaniach Nippon Steal a Slovenskou republikou

11.02.2024 - Vláda Slovenskej republiky a Nippon Steel Corporation začali diskusiu o U. S. Steel Košice, ktorý je významným zamestnávateľom na východe Slovenska a je dôležitým prvkom pre udržanie zamestnanosti v regióne. V japonskom Tokiu prebehla diskusia o budúcnosti tejto oceliarne a súčasného pohľadu Nippon Steel Corporation na ich plány v našom regióne.

Plánované výzvy na podporu digitálnych projektov v rámci programu Digitálna Európa na rok 2024

12. 02. 2024 - Program Digitálna Európa je hlavný program Európskej únie pre rozsiahlu digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Zameraný je na nasadzovanie nových digitálnych technológií a služieb v praxi a posilnenie strategickej autonómie EÚ v rámci tzv. európskej digitálnej dekády do 2030.V rámci aktuálneho pracovného programu na r. 2023 – 24 plánuje Európska komisia zverejniť dňa 13.2.2024 tretiu vlnu výziev v celkovom objeme vyše 204 miliónov eur.

Verejná konzultácia k pripravovanej grantovej výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska

12. 02. 2024 - V utorok 6.2.2024 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zastúpené zamestnancami sekcie digitálnej agendy a v spolupráci s IT asociáciou Slovenska zorganizovalo pilotnú verejnú konzultáciu k pripravovanej grantovej výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Na tomto podujatí sa zúčastnili zástupcovia z radov firiem a inštitúcií zameraných na výskum a vývoj v digitálnej oblasti. Prezenčne sa zúčastnilo takmer 60 účastníkov, rovnaký počet bol pripojený online cez priamy prenos záznamu z podujatia.

Dohoda štátov EÚ na akte o umelej inteligencii: Významný krok Slovenska k posilneniu dôvery a transparentnosti pri vývoji umelej inteligencie

12. 02. 2024 - Politická dohoda na akte o umelej inteligencii (AIA) medzi členskými štátmi EÚ vznikala v decembri minulého roka rekordne dlho – na trojdňovom nepretržitom vyjednávacom kole. Uplynulý týždeň sa na tomto poli zrodil ďalší úspech. Členské štáty totižto dosiahli dohodu na finálnom znení tohto legislatívneho materiálu. V najbližších mesiacoch bude AIA ešte predmetom oficiálneho schvaľovania v Rade EÚ aj Európskom parlamente.

K. Šaško na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgicku

12. 02. 2024 - Štátny tajomník Kamil Šaško viedol v dňoch 8. – 9. februára 2024 slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgickom Genku, ktoré je známe svojou bohatou baníckou minulosťou a naštartovaním prerodu na moderné mesto podporujúce inovácie a zelené technológie. Hlavnou témou diskusie bolo smerovanie novej priemyselnej politiky Európskej únie (EÚ) a poskytnutie usmernenia pre novú Európsku komisiu, ktorá začne pôsobiť po voľbách v Európskom parlamente.

Bezpečnosť na vysokých školách sa posúva do ďalšej fázy

13.02.2024 - Prvá štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská a štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera sa na stretnutí dohodli, že rezorty pripravia bezpečnostné štandardy pre vysoké školy. Tie budú mať odporúčací charakter a zároveň budú slúžiť ako podklad pre bezpečnostný audit, ktorý by sa mal následne uskutočniť na vysokých školách. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhradí finančné prostriedky, prostredníctvom ktorých budú môcť vysoké školy financovať bezpečnostné audity.

Slovensko pokračuje v poskytovaní humanitárnej pomoci Ukrajine

13. 02. 2024 - Podpora Ukrajiny prostredníctvom humanitárnej pomoci zo Slovenska je nielen prejavom solidarity a spolupatričnosti v čase krízy, ale aj základom pre budovanie stabilnejšej a bezpečnejšej Európy.  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci so spoločnosťou Transpetrol, a.s. a S & D Pharma SK s.r.o. ponúklo Ukrajine humanitárnu pomoc vo forme 4 transformátorov a vitamínov Devit. Celková hodnota nákladu s hmotnosťou 10 ton je 157 649 €. Prijímateľom pomoci sú humanitarian hub JSC Khmelnytskoblenergo a charitatívna organizácia International Charitable Foundation CONTRIBUTION TO MEDICINE DEVELOPMENT.

Prehľad dôležitých lehôt a informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu

14. 02. 2024 - Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024. Voliči v nich rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovensko v EP na päťročné volebné obdobie. Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá organizačno-technické zabezpečenie volieb, prináša prehľad základných lehôt a informácií pred voľbami do EP. Na rozdiel od volieb do Národnej rady SR majú v eurovoľbách právo kandidovať a voliť aj občania iných štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku. Voliť aj kandidovať však možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Úrad verejného zdravotníctva bude viesť Tatiana Červeňová

14. 02. 2024 - Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková dnes vymenovala do funkcie hlavnej hygieničky SR Tatianu Červeňovú, ktorá bude od 15. 2. 2024 viesť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Na tejto pozícii k 14. 2. 2024 končí Ján Mikas.

Nová „CyberAréna“ pripraví odborníkov na boj proti kybernetickým hrozbám

14.02.2024 - Štátny tajomník Ivan Ivančin a generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI SR Ervín Šimko oficiálne otvorili nové výcvikové a školiace stredisko „CyberAréna“. Stredisko prinesie odborníkom na najvyššej úrovni možnosť získať kľúčové zručnosti a vyskúšať si, ako správne a rýchlo reagovať na simulované kybernetické incidenty.

Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2024

14.02.2024 - Inšpekcia v sociálnych veciach (ISV) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupuje vo svojej činnosti predovšetkým na základe Plánu dozornej činnosti, ktorý zverejnila na svojom webovom sídle. Plán na rok 2024 odráža doteraz získané poznatky a sústreďuje sa na riziká v oblasti sociálnych vecí.
V súčasnosti ISV už viac ako rok pôsobí vo všetkých krajoch, aby ako nezávislý a transparentný orgán dbala nad zákonnosťou v oblastiach, ktoré spadajú do jej pôsobnosti, pomáhala pri zvyšovaní kvality poskytovanej pomoci a ochrany najzraniteľnejších osôb odkázaných na túto pomoc.

Parlament schválil predĺženie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v agrosektore

14.02.2024 - Parlament dnes schválil predĺženie odpustenia odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov do konca júna 2024, čo znamená dodatočnú podporu pre zamestnávateľov v tomto odvetví. Schválené opatrenie prinesie úspory v mzdových nákladoch pre týchto zamestnávateľov vo výške takmer 31 miliónov eur. Predĺžené obdobie odpustenia odvodov pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, čím prispeje k udržaniu zamestnanosti v tomto odvetví.

Zákon o strategických investíciách schválila vláda, ide do parlamentu

14. 02. 2024 - Vláda SR dnes schválila návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete.  Ministerstvo dopravy SR  ho pripravilo s cieľom zrýchliť a zjednodušiť procesy pri veľkých, primárne dopravných projektoch, odbúrať byrokratické prekážky a zosúladiť slovenskú legislatívu s európskou, najmä pri urýchlení výstavby európskych koridorov.

Taraba po stretnutí s U. S. Steel Košice: Zachovanie košických oceliarní je prioritou

15.02.2024 - Modernizovať výrobu, splniť dekarbonizačné záväzky a zároveň zachovať konkurencieschopnosť košických oceliarní, ktoré sú stále v rukách U. S. Steel Košice, je prioritou podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu. Šéf envirorezortu o tom dnes ubezpečil Miroslava Kiraľvargu, prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov, ktorý je zároveň viceprezidentom pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania U. S. Steel Košice na pracovnom stretnutí na pôde ministerstva životného prostredia.

Ministerka Zuzana Dolinková rokovala v Prahe s českým ministrom zdravotníctva Vlastimilom Válekom

15.02.2024 - Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková sa vo štvrtok 15. februára 2024 stretla v Prahe s ministrom zdravotníctva ČR Vlastimilom Válekom. Hlavnou témou diskusie bolo posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti zdravotníctva. Ministri rokovali o problematike digitalizácie zdravotníctva, liekovej politike a spolupráci v oblasti záchranných zdravotných služieb, čím sa otvára nová kapitola cezhraničnej spolupráce oboch krajín.

Podávanie žiadostí pri priamych platbách bude výhradne elektronické

15.02.2024 - Minister pôdohospodárstva Richard Takáč na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka a predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha, vyzval poľnohospodárov, aby sa včas pripravili na elektronické podávanie žiadostí za aktuálny rok a aby si predkladanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu.

Inovačný program Disrupt Me pre európske podniky

15.02.2024 - EIT Hub Israel, izraelská pobočka Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie, v roku 2024 opäť organizuje inovačný program Disrupt Me, určený pre európske spoločnosti, ktoré chcú pre svoj ďalší rozvoj využiť izraelské inovácie. Program poskytuje komplexné inovačné riešenia, ktoré pomáhajú spoločnostiam nájsť najmodernejšie technológie z Izraela a s ich pomocou zdokonaliť svoju firemnú inovačnú stratégiu.

Spolupráca Slovenska s Japonskom bude intenzívnejšia

15.02.2024 - Štátny tajomník zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok prijal 13. februára 2024 v Bratislave veľvyslanca Japonska Yasuhira Kawakamiho. Obaja partneri vyjadrili záujem o pokračovanie v intenzívnom politickom dialógu v rámci potvrdenia pozitívnej dynamiky a významu slovensko-japonských vzťahov. Japonsko je pre Slovenskú republiku podľa štátneho tajomníka Mareka Eštoka z hľadiska zahraničnopolitických záujmov dôležitým partnerom, najmä s ohľadom na jeho ekonomický potenciál, medzinárodnopolitické postavenie a angažovanosť pri riešení globálnych otázok.

Vyšehradská štvorka si pripomína 33. výročie Štáty V4 spája omnoho viac ako politický dialóg, odkazuje minister Juraj Blanár a upozorňuje na hlasovanie o migračnom pakte

15.02.2024 - Vyšehradská skupina si 15. februára 2024 pripomína 33. výročia založenia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár zdôraznil pri tejto príležitosti potrebu aktívnejšej spolupráce v jednej z významných regionálnych skupín európskeho kontinentu.

Hasiči dostali novú techniku na boj s povodňami a lesnými požiarmi

15. 02. 2024 - Čerpaním finančných prostriedkov EÚ z Operačného programu Kvalita životného prostredia ministerstvo vnútra v rámci projektu Posilnenie intervenčných kapacít integrovaného záchranného systému Ministerstva vnútra SR obstaralo pre potreby Hasičského a záchranného zboru 130 kusov automobilovej techniky určenej pre služobné zásahy na Slovensku, ako aj  na  pomoc v zahraničí.

Štátnu spoločnosť Valaliky Industrial Park povedie Norbert Faith

16. 02. 2024 - Štátnu spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o., ktorá na východnom Slovensku buduje významný strategický park vo Valalikoch pri Košiciach, povedie Norbert Faith. Ministerstvo hospodárstva SR, ako jediný akcionár spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o, ho menovalo do funkcie s účinnosťou od 16. februára 2024.

 NRSR

Od tohto roka má byť 13. dôchodok plnohodnotnou dôchodkovou dávkou

13. 2. 2024 - Od tohto roka sa má zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka. Po novom má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak mala rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa (SP). Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. "Suma 13. dôchodku, štátnej sociálnej dávky, sa podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur. Napriek výraznému rastu spotrebiteľských cien od roku 2020 sa však tieto sumy nezvýšili, čím sa reálna hodnota tejto štátnej sociálnej dávky znížila," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v predkladacej správe.

 Predaj zahrievaných tabakových výrobkov s arómou sa má zakázať

13. 2. 2024 - Predaj zahrievaných tabakových výrobkov s arómou sa má od budúceho roka zakázať. Vyplýva to z novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zákaz uvádzať na trh tabakové výrobky s charakteristickou arómou alebo obsahujúce arómy v akýchkoľvek ich zložkách už existuje pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Po novom sa má rozšíriť aj na spomínané zahrievané tabakové výrobky. Nová legislatíva súvisí s transpozíciou európskej smernice. Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2025.

Skrátiť sa má prax pri vedení vozidiel s právom prednostnej jazdy

13. 2. 2024 - Vozidlo s právom prednostnej jazdy skupiny C1 bude môcť viesť aj vodič s jednoročnou praxou vo vedení tohto typu vozidla. V súčasnosti sú to dva roky. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zmeny sa týkajú vozidiel integrovaného záchranného systému. Potreba úpravy vychádza podľa predkladateľov z aplikačnej praxe, keď sa zmenila hmotnosť najmä pri vozidlách integrovaného záchranného systému.

Za platcu DPH by sa mohli registrovať firmy od obratu 50.000 eur ročne

13. 2. 2024 - Povinnosť registrácie za platcu dane z pridanej hodnoty (DPH) by mohli mať od roku 2025 tuzemské firmy s obratom za predchádzajúci rok väčším ako 50.000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH, ktorý v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Firmy majú byť platcami DPH od januára nasledujúceho roka, v ktorom dosiahnu tento obrat, no pokiaľ spoločnosť v kalendárnom roku dodaním tovaru alebo služby prekročí obrat 62.500 eur, stane sa platiteľom dane dňom, v ktorom dodá tento tovar. V súčasnosti je limit na registráciu platiteľa DPH obrat 49.790 eur dosiahnutý počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Investície v kľúčových odvetviach budú zamerané na dekarbonizáciu

13. 2. 2024 - Investície v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo budú zamerané na riešenie hlavných aspektov závislosti od fosílnych palív a na podporu transformácie smerom k cieľom plánu REPowerEU. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o regionálnej investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. O zákone rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Spôsob vymenovania členov Predstavenstva AŠPNB sa zmení

13. 2. 2024 - Spôsob, akým sú určovaní členovia Predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) sa zmení. Bude ich vymenúvať a odvolávať členská schôdza agentúry. Vyplýva to z vládnej novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Zo zákona sa vypúšťa aj sedemročné funkčné obdobie členov predsedníctva. "Podľa platného znenia zákona sú členovia predstavenstva agentúry volení a odvolávaní Národnou radou (NR) SR na návrh aspoň 15 poslancov NR SR na sedemročné funkčné obdobie. Členov predstavenstva agentúry je pritom možné odvolať len z taxatívne vymedzených dôvodov," uvádza sa v predkladacej správe.

Účinnosť zákona o výstavbe sa posúva o jeden rok

13. 2. 2024 - Účinnosť zákona o výstavbe sa posúva o jeden rok, teda na 1. apríla 2025. Návrh novely zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili. O návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. "Primárnym podnetom na spracovanie návrhu zákona je naliehavá požiadavka oddialiť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe v znení neskorších predpisov v súvislosti s nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Navrhuje sa odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. do 1. apríla 2025," uvádza sa v materiáli k návrhu novely zákona.

Odpustené odvody bude mať väčší okruh potravinárov, a to do 30. júna

14. 2. 2024 - Obdobie uplatňovania si tzv. odvodovej úľavy pre potravinárov sa predĺži do 30. júna 2024. Okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, ktorí si môžu túto daňovú úľavu uplatniť, sa rozšíri taktiež. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

Za členku Rady RTVS zvolili poslanci L. Strempekovú Tomanovú

15. 2. 2024 - Za členku Rady RTVS pre oblasť ekonómie zvolili poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní Tatianu Strempekovú Tomanovú. Od prítomných 130 poslancov získala 76 hlasov. O post sa uchádzala aj Lujza Oravcová. Strempeková Tomanová bola zvolená na šesťročné funkčné obdobie, ktoré sa začína 15. februára.

Plénum zvolilo nových členov Rady SPF navrhnutých vládou

15. 2. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili do funkcie nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). Členov navrhla vláda. V decembri minulého roka vláda schválila návrh na voľbu člena Rady SPF Martina Lukačoviča na funkčné obdobie v trvaní piatich rokov. Nahradil tak Martina Výskoka, ktorý sa 5. decembra 2023 vzdal funkcie. Poslanci zvolili za členov Rady SPF Mateja Šimáška, Petra Švidera, Jozefa Gajdoša, Stanislava Haramiu, Roberta Sedláka, Martina Lukačoviča a Martina Červenku. Na návrh vlády zároveň NR SR odvolala Štefana Gregora, Darinu Kalabusovú, Petra Radošinského, Branislava Skladaného, Martina Tomana, Dagmaru Valuchovú a Štefana Žida.

Vzniknúť by mohol elektronický register kandidátov vo volbách

15. 2. 2024 - Údaje o kandidátoch vo voľbách by sa mohli zverejňovať v novom elektronickom registri. Jeho zavedenie by malo pomôcť odstrániť chybovosť na zoznamoch zaregistrovaných kandidátov aj na hlasovacích lístkoch. Zároveň má uľahčiť prístup k údajom o kandidátoch verejnosti. Vznikne tiež priestor pre rôzne sociologické výskumy a vyhľadávanie v zoznamoch zaregistrovaných kandidátov. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania.

Novela týkajúca sa kúpy národnej kultúrnej pamiatky je v 2. čítaní

15. 2. 2024 - Lehota na uplatnenie predkupného práva štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky by sa mohla predĺžiť z 30 dní na 60 dní. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. "Dôvodom je potreba náležitého časového priestoru na posúdenie, či nadobudnutie ponúkanej kultúrnej pamiatky má pre štát opodstatnený význam nielen z pohľadu ochrany pamiatkového fondu SR, ale tiež z pohľadu účelnosti a efektívnosti jej ďalšieho využitia pri plnení úloh štátu," objasnili koaliční poslanci, ktorí návrh predložili. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. júna.

Počet členov dozorných komisií FPU a AVF by sa mohol zvýšiť

15. 2. 2024 - Dozorné komisie Fondu na podporu umenia (FPU) a Audiovizuálneho fondu (AVF) by mohli mať po novom viac členov. Ich počet by sa mohol zvýšiť z troch na päť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Fonde na podporu umenia, ako aj z návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde. Návrhy vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Proces výberu šéfov galérií a múzeí by sa mal upraviť

15. 2. 2024 - Zriaďovateľom múzeí a galérií by mala odpadnúť povinnosť organizovať verejné vypočutie kandidátov na štatutára či zamestnanca riadiaceho múzeum a galériu bez právnej subjektivity. Rovnako by mali možnosť šéfov takýchto múzeí a galérií odvolať bez udania dôvodu. Vyplýva to z novely zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk