6.5.2024
ID: 6073upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MFSR) v rámci reformy fiškálnych pravidiel Európskej únie. Hlavným cieľom novely je odstrániť dvojkoľajnosť limitov na národnej a európskej úrovni a nastavenie jednotných pravidiel, ktoré sa budú riadiť európskymi fiškálnymi pravidlami.

Vláda

Výborné správy pre Slovensko: Udržali sme si rating A+ so stabilným výhľadom

27.04.2024 - Jedna z najrenomovanejších ratingových agentúr Standard & Poor's (S&P) dnes zverejnila svoje hodnotenie Slovenskej republiky. Výbornou správou je, že Slovensko si udržiava rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Rating tak zostáva nezmenený a je tak o dva stupne vyšší ako rating agentúry Fitch a o stupeň vyšší ako rating Moody's. Agentúra S&P tak potvrdila, že plán vlády SR s ozdravením verejných financií je dôveryhodný a konsolidačné úsilie je dostatočné.

Februárové kontroly odhalili viacero porušení dohovoru o obchode s ohrozenými druhmi

29.04.2024 - Ministerstvo životného prostredia SR iniciovalo detailnejšie kontrolné akcie zamerané na dodržiavanie Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).

Osveta pre lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť: Vládna jednotka CSIRT vzdeláva a školí študentov

29.04.2024 - Vládna jednotka CSIRT Sekcie kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ešte vo februári tohto roka otvorila CyberArénu. Stredisko školenia a výcviku v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti napĺňa túto funkciu s vysokým nasadením, a to vo viacerých sférach.

Ďalší hackathon je tu: IT machri prihláste sa a pomôžte Banskobystrickému samosprávnemu kraju s digitalizáciou úradu

29.04.2024 - Májový hackathon mieri do regiónov. Tentokrát sa budú 10. až 11. mája v Banskej Bystrici hľadať inovatívne riešenia na správu dokumentov úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Hľadáme práve vás. V rámci projektu Hacknime.to z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa za posledné dva roky stihlo v spolupráci s Campus Cowork zrealizovať už 7 hackathonov.  Tie priniesli do  rôznych kútov Slovenska, od západu po východ, mnohé inovatívne riešenia.

Nová výzva na pomoc regionálnej mobilite: Až 143 miliónov eur na bezpečnejšie cesty a miestne komunikácie mieri aj do Svidníka

29.04.2024 - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši a štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák sa dnes stretli s primátormi a starostami z okresu Svidník. Okrem diskusie o problémoch, akými sú napríklad vodovod a kanalizácia či bezpečnosť, vedenie rezortu predstavilo eurofondové výzvy, z ktorých môže región čerpať, ale najmä nedávno vyhlásenú výzvu na pomoc regionálnej mobilite. 

Druhý ročník Digital Youth Forum opäť spája mladých študentov na ceste k bezpečnej a kreatívnej prítomnosti v online priestore

29.04.2024 - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pripravilo po úspešnom pilotnom ročníku druhý ročník podujatia Digital Youth Forum pre študentov stredných škôl. V prešovskej M Aréne organizátori privítali 23. apríla 2024 viac než dve stovky študentov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý a novinkami z digitálneho prostredia nabitý program.

Locked Shields 2024: "Spolupráca je naša ochrana"

29. 04. 2024 - Odborníci na kybernetickú bezpečnosť zo Slovenskej republiky opäť potvrdili, že patria medzi svetovú špičku. Spoločný tím Slovenskej republiky a Maďarska tvorený zástupcami zo štátneho, súkromného a akademického sektora podal mimoriadne kvalitný výkon na najväčšom a najkomplexnejšom cvičení kybernetickej obrany Locked Shields 2024. Tím od medaily delilo len niekoľko bodov. Prvé miesto obsadil spoločný tím NATO a Lotyšska.

Rezort školstva spúšťa prieskum spokojnosti študentov – Hodnoť.to

30.04.2024 - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) dneškom spúšťa prieskum spokojnosti študentov verejných vysokých škôl na Slovensku, pod názvom „Hodnoť.to“. Cieľom prieskumu je zmapovať názory a pohľady vysokoškolských študentov a študentiek na výučbu a podmienky ich študijného prostredia.

Na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti poputuje ďalších takmer 17 miliónov eur

30.04.2024 - Rezorty zdravotníctva a investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predstavili najnovšiu výzvu na podporu vzniku centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Vďaka sume vo výške 16,5 mil. eur zo zdrojov Európskej únie bude zdravotná starostlivosť dostupná priamo v regiónoch a pacienti nebudú musieť cestovať za lekárom mimo svojej obce, ale všetko nájdu pod jednou strechou. 

Zvyšujeme kvalitu zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch: Takmer 17 miliónov eur z novej výzvy zlepší dostupnosť prevencie, diagnostiky aj liečby pacientov

30.04.2024 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vyhlásili výzvu, vďaka ktorej sa zdravotná starostlivosť stane opäť dostupnejšou pre ľudí vo všetkých regiónoch. Takmer 17 miliónov eur putuje na doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) prostredníctvom podpory výstavby nových budov, rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich budov a nákupom materiálno-technického vybavenia.

Spoločný systém zdravotného poistenia

30.04.2024 - Spoločný systém zdravotného poistenia - Joint Sickness Insurance Scheme (ďalej len „schéma JSIS“) je systém verejného zdravotného poistenia, ktorý funguje nezávisle od systémov verejného zdravotného poistenia v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Osobám zúčastneným na tomto systéme vzniká v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len „Nariadenia“) nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Ukrajina dostala od našej krajiny vozidlá, ktoré pomôžu pri záchrane ľudských životov

30. 04. 2024 - Vďaka spolupráci MV SR a Záchrannej zdravotnej služby Bratislava posiela Slovensko na Ukrajinu 10 osobných áut Hlavnému oddeleniu  štátnej pohotovostnej služby pre mimoriadne situácie Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti (SESU - The State Emergency Service of Ukraine), ktorá je súčasťou Ministerstva vnútra Ukrajiny. Vozidlá budú prerozdelené cez SESU na územie celej Ukrajiny, tam, kde budú najviac potrebné. Využívať sa budú pri záchrane životov alebo zvládaní následkov živelných pohrôm, predovšetkým požiarov. 

Vláda schválila tri investície. Podporí 2 000 pracovných miest a nové výskumno-vývojové centrum v Dolnom Hričove

02. 05. 2024 - Na návrh podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej vláda SR schválila na svojom rokovaní vo štvrtok 2. mája 2024 tri investičné pomoci. V Žiline a Trnave tak vznikne 725 nových pracovných miest a spoločnosť ZF Slovakia zachová 1 331 už existujúcich pracovných miest. Investičná pomoc podporí aj vznik nového výskumno-vývojového centra v Dolnom Hričove.

Počas 20 spoločných rokov v EÚ bolo Rakúsko jedným z kľúčových partnerov Slovenska

02. 05. 2024 - Rakúska spolková ministerka pre Európsku úniu a ústavnosť Karoline Edtstadler navštívila Slovensko pri príležitosti osláv 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ. Vo štvrtok 2. mája 2024 sa pri tejto príležitosti zároveň zúčastnila medzinárodnej konferencie na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a rokovala so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Marekom Eštokom.

Európska únia je jedinečný mierový projekt

02. 05. 2024 - Naša vlasť, Slovensko, je už 20 rokov plnohodnotným členom Európskej únie. Slovenská republika sa 1. mája 2004 stala súčasťou spoločenstva štátov, ktoré spolu zdieľajú hodnoty a ciele, akými sú mier, sloboda, demokracia a rešpekt voči rozmanitosti jeho členov. Pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do EÚ pripomenul minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, že Európska únia bola založená na mierových základoch a táto hodnota by mala byť jej silným pilierom aj v súčasnosti.

Minister J. Blanár rokoval s eurokomisárkou J. Urpilainenovou, diskutovali aj o iniciatíve pre zamedzenie nelegálnej migrácie

02.05.2024 - Komisárka Európskej komisie pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová pricestovala po prvýkrát v rámci svojho súčasného mandátu do Bratislavy a dnes (29. apríla 2024) rokovala s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Jurajom Blanárom. Hlavnými témami stretnutia boli európske otázky, ako aj strategická iniciatíva Globálna brána (Global Gateway), ktorá môže byť podľa šéfa slovenskej diplomacie účinným nástrojom aj pri snahách o zamedzenie nelegálnej migrácie.
 

Ministerstvu životného prostredia sa podarilo zachrániť Nórske granty

02.05.2024 - Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Dropie v Zemianskej Olči sa postupne mení na moderné ekocentrum, ktoré bude prínosom pre odborníkov aj širokú verejnosť. Na jeho rozvoj bol vyhradený jeden milión eur z Nórskych grantov. Nečinnosťou bývalého vedenia SAŽP však toto environmentálne stredisko takmer prišlo o peniaze, ktoré sa mali využiť na projekty do konca apríla 2024.

Taraba poveril riadením NP Slovenský kras skúseného odborníka

02.05.2024 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes odvolal v súlade so zákonom z funkcie riaditeľa Správy Národného parku Slovenský kras Milana Olekšáka. Poverený riadením NP Slovenský kras bude od 3. mája 2024 Martin Golian, ktorý má viac ako desaťročné skúsenosti v ochrane a starostlivosti o životné prostredie.

Vláda schválila novelu zákona o tzv. výdavkových limitoch

02.05.2024 - Vláda Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MFSR) v rámci reformy fiškálnych pravidiel Európskej únie. Hlavným cieľom novely je odstrániť dvojkoľajnosť limitov na národnej a európskej úrovni a nastavenie jednotných pravidiel, ktoré sa budú riadiť európskymi fiškálnymi pravidlami. Tie napríklad určujú aj zmenu, podľa ktorej sa bude pre SR výpočet odvíjať od trajektórie rastu takzvaných „čístých výdavkov“, ktoré stanoví Európska komisia.

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

03.05.2024 - V dňoch 5. – 11. mája prebieha Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (International Compost Awareness Week). Tohtoročnou témou je: Kompost...Majster prírody v oblasti klímy. Najhorším spôsobom nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom je jeho skládkovanie. Pri skládkovaní vzniká skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 21x horší ako oxid uhličitý.

O budúcnosti EÚ dnes diskutovali slovenskí aj zahraniční experti

03.05.2024 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zorganizovalo 2. mája 2024 pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie medzinárodnú konferenciu zameranú na prínosy, výzvy a budúcnosť EÚ a SR, ako jej aktívneho člena. Slovenskí aj zahraniční politickí predstavitelia, experti z oblasti európskych politík, ekonomiky, investícií a zástupcovia obchodných komôr sa v troch diskusných paneloch venovali významu a príležitostiam zoskupenia 27 európskych štátov.

NRSR

Ministri a poslanci odpovedali študentom na špeciálnej hodine otázok

29. 04. 2024 - Ministri a poslanci odpovedali študentom na špeciálnej hodine otázok v pléne Národnej rady (NR) SR. Otázky kládli študenti, ktorí sa v Bratislave stretli na štvordňovom zasadnutí Modelového parlamentu Slovenska. Zaujímali ich vlastnosti politikov, ale aj ciele ministrov či práca v opozícii. Študentov v rokovacej sále privítal podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga (Hlas-SD). "Toto je miesto, kde sa prijímajú zákony, kde sa stretávajú politici a diskutujú o legislatíve," uviedol s tým, že aj napriek sporom a miestami vybičovanej atmosfére je miesto symbolom demokracie.

O novele k študentom zdravotníckych škôl sa bude rokovať zrýchlene

30. 04. 2024 - ovelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci o tom rozhodli v utorkovom hlasovaní. Novela reaguje na akútny nedostatok pracovníkov v zdravotníctve. Navrhuje sa v nej, aby odbornú pracovnú činnosť v povolaniach praktická sestra - asistent, zubný asistent a sanitár mohli od leta vykonávať aj študenti daných odborov.

Rezort financií poskytne farmárom návratnú finančnú výpomoc

30. 04. 2024 - Na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory bude môcť Ministerstvo financií (MF) SR poskytnúť poľnohospodárovi pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok. Poskytnutá bude prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Poslanci o právnej norme rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Poslanci začali deň diskusiou o návrhu na voľbu kandidátov na sudcu ÚS SR

30. 04. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie diskusiou o návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR. Parlament má zvoliť dvoch kandidátov na ústavného sudcu. Z nich si jedného vyberie prezident SR a vymenuje ho do funkcie. Miesto ústavného sudcu sa vlani uvoľnilo po odchode sudkyne Jany Laššákovej.

Poslanci odvolali A. Majerníka a J. Mazáka z funkcií členov Súdnej rady SR

02. 05. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR odvolali z funkcie členov Súdnej rady SR Andreja Majerníka a Jána Mazáka. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaní. Za odvolanie Majerníka hlasovalo 78 zo 141 prítomných poslancov, proti bolo 63. Odvolanie Mazáka podporilo rovnako 78 zo 141 poslancov a proti bolo 63. Návrh na odvolanie členov rady volených parlamentom podalo 79 poslancov koalície. Odôvodnili ho stratou dôvery a pochybnosťami o svedomitom výkone právomocí členov. Opozícia i odvolávaní členovia to namietali.

Výbor prijal deklaráciu k 20. výročiu členstva SR v EÚ

02. 05. 2024 - Členstvo v Európskej únii (EÚ) zohráva jedinečnú úlohu pri presadzovaní a ochrane zahranično-politických, sociálno-ekonomických a bezpečnostných národno-štátnych záujmov Slovenska. Treba zachovať všetky pozitíva vyplývajúce z členstva pre občanov SR. Skonštatoval to parlamentný výbor pre európske záležitosti vo svojej deklarácii k 20. výročiu vstupu SR do Únie, ktorú vo štvrtok jeho členovia schválili. "Je nutné zachovať a ďalej podporovať všetky pozitíva vyplývajúce z členstva SR v EÚ pre občanov SR, vrátane voľného pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu, ktorý uľahčuje každodenný život občanov Európskej únie, stimuluje ekonomický rast a podporuje konvergenciu a technologické inovácie na celom území EÚ," deklaroval výbor.

Schôdza parlamentu pokračuje návrhom zmeny zákona o sociálnom poistení

03. 05. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní 11. dňom 12. schôdze. Deň začali opozičným návrhom poslankýň Simony Petrík a Lucie Plavákovej (obe Progresívne Slovensko) na zmenu zákona o sociálnom poistení. Tá by mala odstrániť diskrimináciu voči bezdetným ženám a mužom pri poberaní vdovského dôchodku.

Prezident

Prezidentka podpísala dva zákony

29.04.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 29. apríla 2024 zákon z 18. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon z 25. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Kompletný zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka ocenila osobnosti za ich zásluhy pri vstupe do EÚ a NATO

30.04.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila v utorok 30. apríla 2024 na slávnostnom podujatí k 20. výročiu vstupu SR do EÚ a NATO v Prezidentskom paláci 28 osobností, ktoré sa v období pred rokom 2004 priamo podieľali na prístupovom procese alebo iným spôsobom podporovali integračné úsilie SR. 

Prezidentka podpísala jeden zákon

30.04.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 30. apríla 2024 zákon z 18. apríla 2024, ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prezidentka podpísala 3 zákony

02.05.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 2. mája 2024 tri zákony.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk