30.9.2013
ID: 852upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

(TASR) - Pravidlá pre exekútorov sa sprísnia. Prezident Ivan Gašparovič totiž podpísal novelu Exekučného poriadku, ktorá má okrem iného zaviesť výberové konania na miesta exekútorov podobne, ako je to u sudcov. Disciplinárne konania majú byť podľa novely verejné a nebudú sa vykonávať len vo vnútri exekútorskej komory. Poslanci Národnej rady SR novelu odobrili 4. septembra.

VLÁDA

Rozpočty obcí by mali byť pod prísnejším dohľadom MF SR
26. septembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR by malo mať lepší prehľad o hospodárení obcí a vyšších územných celkov (VÚC). Vyplýva to z novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú dnes schválila vláda. Obce a mestá by mali rezortu financií poskytovať informácie o schválených rozpočtoch prostredníctvom rozpočtového informačného systému. Taktiež by im mala pribudnúť povinnosť informovať ministerstvo financií o náraste dlhu.

V triedach bude zrejme viac žiakov,certifikát už maturitu nenahradí
26. septembra (TASR) - Triedy druhého stupňa základných škôl a stredných škôl zrejme budú môcť byť od januára 2014 plnšie. Vláda dnes schválila novelu školského zákona, ktorá okrem zvýšenia počtu žiakov stanovila aj minimálne limity. Ak novelu schváli parlament a podpíše hlava štátu, študenti už nebudú môcť využiť jazykový certifikát ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Premiéri Vyšehradskej štvorky sa v októbri zídu v Maďarsku
26. septembra (TASR) - Premiéri Vyšehradskej štvorky sa v pondelok 14. októbra stretnú v Maďarsku. Za Slovensko sa na rokovaní zúčastní predseda vlády Robert Fico. Účasť oficiálnej delegácie SR dnes schválila vláda.

Za členov Rady ÚVO vymenoval kabinet na 5 rokov J. Azuda a R. Cicutta
26. septembra (TASR) - Vláda SR dnes s účinnosťou od 27. septembra 2013 za člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na funkčné obdobie 5 rokov vymenovala Jána Azuda a Rema Cicutta.

Sedem prebytočných vojenských objektov prejde na mesto a obce
26. septembra (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR prevedie sedem prebytočných objektov vo svojej správe na mesto a obce, v ktorých katastrálnom území sa nachádzajú. Ide o objekt Levočská Závora pri Levoči, ľahké opevnenie pri Záhorskej Vsi, štyri ľahké opevnenia pri obci Suchohrad a časť Kasární Mierovo pri Hviezdoslavove. Vyplýva to z návrhu, ktorý na svojom dnešnom zasadnutí odsúhlasila vláda.

Minister Maďarič bude zastupovať SR na generálnej konferencii UNESCO
26. septembra (TASR) - Minister kultúry Marek Maďarič povedie slovenskú delegáciu na Generálnej konferencii Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO). Tá sa uskutoční v Paríži 5.-20. novembra. S ich účasťou dnes súhlasila vláda.

Súkromné pozemky v chránených územiach by mohol štát vymeniť za svoje
26. septembra (TASR) - Súkromní vlastníci chránených území by sa po rokoch mali dočkať vyriešenia otázky možnosti náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na svojich pozemkoch. Vláda dnes schválila novelu zákona o ochrane prírody, ktorá prináša aj riešenie tohto problému. Zmenou legislatívy v tejto oblasti podmieňujú súkromní vlastníci napríklad odobrenie novej zonácie Tatranského národného parku.

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach sa bude financovať z rôznych zdrojov
26. septembra (TASR) - Kaštieľ v Rusovciach sa bude rekonštruovať z viacerých zdrojov. Návrh ministerstva financií (MF) dnes schválila vláda. Kaštieľ, park i čeľadník je možné kompletne obnoviť za približne 40 miliónov eur vrátane DPH. S renováciou sa má začať v roku 2014, jej ukončenie sa predpokladá o štyri roky.

Za zber a recykláciu batérií majú byť zodpovední výrobcovia
26. septembra (TASR) - Výrobcovia batérií a akumulátorov ponesú všetky náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou tých použitých. Vláda dnes schválila novelu zákona o odpadoch, ktorou envirorezort reaguje na nedostatočné zakomponovanie európskej smernice o batériách a akumulátoroch do slovenského práva, čo SR vyčítala Európska komisia.

Štát chce výtržníkom zakázať účasť na športových zápasoch
26. septembra (TASR) - Výtržníkov na športových zápasoch chce štát potrestať tak, že im zakáže účasť na verejných podujatiach. Na rizikových zápasoch sa zrejme budú môcť podávať, predávať a piť len alkoholické nápoje, ktorých obsah alkoholu nie je vyšší ako 4,1 percenta, čo zodpovedá desaťstupňovému pivu. Zmeny má zaviesť zákon o organizovaní verejných športových podujatí, ktorý na dnešnom rokovaní schválila vláda. Na rokovanie ho predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Zákon pripravovali v spolupráci rezorty školstva, vnútra, spravodlivosti, Generálna prokuratúra SR, Slovenský futbalový zväz, Slovenský zväz ľadového hokeja i Združenie miest a obcí Slovenska.

Skládkovanie odpadov má byť drahšie
26. septembra (TASR) - Skládkovanie odpadov má byť na Slovensku drahšie. Vláda dnes schválila novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadkov, ktorá prináša vyššie ceny za odkladanie odpadu na skládkach. Týmto spôsobom chce envirorezort prinútiť pôvodcov odpadov, aby odpad viac triedili a menej ho ukladali na skládky. Kým v západných krajinách sa väčšina odpadu recykluje a zhodnocuje, na Slovensku je to naopak.

Prerušila rokovanie o vodnom zákone, vyjasniť si chce otvorené otázky
26. septembra (TASR) - Vláda dnes prerušila rokovanie o návrhu novely vodného zákona, ktorá by mala priniesť pravidlá pre vývoz vody zo Slovenska. Zmena legislatívy reaguje na minuloročné výjazdové zasadnutie kabinetu v Gabčíkove. Tam prijal deklaráciu o tom, že voda je strategická surovina štátu. Právna norma má preto teraz stanoviť podmienky jej prípadného vývozu do zahraničia.

Vymenovala 22 prednostov okresných úradov
27. septembra (TASR) - Vláda na svojom štvrtkovom (26. 9.) rokovaní vymenovala 22 prednostov okresných úradov. Ministerstvo vnútra však predložilo 24 mien. Ako TASR informoval komunikačný odbor Kancelárie ministra vnútra, kabinet sa po vzájomnej dohode rozhodol dvoch navrhovaných kandidátov nevymenovať z dôvodu nesplnenia požadovaných odborných kritérií pre výkon tejto funkcie. "Proces nominácií bude pokračovať, uzatvorenie celého procesu predpokladáme v pondelok," uvádza sa v stanovisku.


NÁRODNÁ RADA 

Príspevok na miestnu zamestnanosť by podľa KDH mali dostávať aj neziskovky
24. septembra (TASR) – Opozičná strana KDH by chcela rozšíriť možnosti poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti aj na občianske združenia, neziskové organizácie alebo nadácie. Takúto novinku navrhuje skupina poslancov strany Monika Gibalová, Pavol Abrhan, Martin Fronc a Pavol Hrušovský v novele zákona o službách zamestnanosti. Právnu normu Gibalová dnes predstavila poslancom v úvode 13. rokovacieho dňa 23. schôdze Národnej rady (NR) SR.

Stretnutia s mediátorom pred rozvodom povinné nebudú
24. septembra (TASR) - Podmienky zániku manželstva sa sprísňovať nebudú. Poslanci NR SR dnes totiž neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o rodine z dielne Branislava Škripeka (OĽaNO), ktorý žiadal, aby predtým, ako sa začne súdne rozvodové konanie, manželia museli absolvovať informatívne stretnutie u mediátora. Poslanec chcel takto zvýšiť zodpovednosť a uváženosť kroku vstúpiť do manželstva.

Zodpovednosť starostov za spôsobené škody sa zavádzať nebude
24. septembra (TASR) - Starostovia obce musia pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce postupovať hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia. Ak to neurobia a spôsobia škodu, nebudú za to niesť zodpovednosť tak, ako to chcela štvorica poslancov za hnutie OĽaNO. Väčšina snemovne dnes odmietla posunúť do druhého čítania ich návrh novely zákona o obecnom zriadení, ktorý mal takúto zodpovednosť zaviesť.

Slovenskí europoslanci budú môcť naďalej zastávať aj iné funkcie v SR
24. septembra (TASR) - Slovenskí europoslanci budú aj naďalej môcť zastávať iné verejné funkcie na Slovensku. V parlamente dnes totiž neprešla novela zákona o voľbách do Európskeho parlamentu, ktorou chcel Igor Matovič (OĽaNO) zakázať kumulovať funkcie.

Financovanie politických strán sa zatiaľ meniť nebude
24. septembra (TASR) - Financovanie politických strán sa zatiaľ meniť nebude. Parlament totiž odmietol novelu zákona o politických stranách z dielne Mostu-Híd. Bugárovci chceli, aby za nezákonné financovanie politickej strany hrozilo väzenie od šiestich mesiacov do troch rokov. Trestného činu sa mal podľa novely dopustiť ten, kto nezákonným spôsobom zabezpečí sebe alebo politickej strane väčší prospech, ktorý by nezískala zákonným spôsobom.

Podmienky pre vozidlá taxislužby sa zjemňovať nebudú
24. septembra (TASR) - Podmienky, ktoré musí spĺňať vozidlo taxislužby, sa meniť nebudú. Poslanci NR SR dnes neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o cestnej premávke z dielne SaS, ktorým chceli tieto podmienky upraviť.

Novela Mostu-Híd neprešla, zdravotné odvody z dividend ostávajú v platnosti
24. septembra (TASR) - Povinnosť platiť zdravotné odvody z dividend ostáva v platnosti. Trojici poslancov NR SR za Most-Híd Ivanovi Švejnovi, Gabrielovi Csicsaiovi a Tiborovi Bastrnákovi dnes neprešiel zámer túto povinnosť zrušiť, keďže väčšina ich kolegov v poslaneckej snemovni nepodporila posunutie návrhu novely zákona o zdravotnom poistení do druhého čítania.

Čierne stavby na cudzích pozemkoch sa zatiaľ búrať nebudú
24. septembra (TASR) - Nové čierne stavby postavené na cudzích pozemkoch sa zatiaľ na žiadosť vlastníka parcely búrať nebudú. V parlamente dnes neprešla novela stavebného zákona z dielne Ľudovíta Kaníka a Viliama Novotného (obaja SDKÚ-DS), ktorý chcel takto zásadným spôsobom zamedziť rozširovaniu výstavby takýchto čiernych stavieb a objektov.

Bilbordy sa od ciest odsúvať nebudú, nezvýši sa ani ochrana vinohradov
24. septembra (TASR) - Pri diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách budú môcť aj naďalej stáť informačné, reklamné a propagačné zariadenia. Lucia Žitňanská z SDKÚ-DS totiž neuspela so svojou novelou stavebného zákona. Navrhovala v nej zriadiť pri spomínaných cestných komunikáciách ochranné pásmo. Jej právna norma mala tiež zaviesť nový typ miestnej dane, ktorou mala byť daň za vonkajšiu reklamu. Jej výška mala závisieť od rozlohy bilbordov.

Postreky proti komárom medzi povodňové záchranné práce zaradené nebudú
24. septembra (TASR) - Postreky proti kalamitnému výskytu komárov medzi povodňové záchranné práce patriť nebudú. Poslanec Národnej rady SR za Most-Híd a exminister životného prostredia József Nagy dnes totiž neuspel s návrhom novely zákona o ochrane pred povodňami.

Opozícia trvá na tom,aby volebnú kampaň mohli viesť aj tretie subjekty
24. septembra (TASR) - Nezávislý kontrolný orgán financovania volebných kampaní a politických strán, vypustenie zákazu viesť kampaň tretími osobami či účinnosť volebných zákonov až do budúcich parlamentných volieb alebo budúcoročných komunálnych. To sú niektoré požiadavky opozície, ktoré predniesli jej zástupcovia na dnešnom rokovaní s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD).

R. Kaliňák a opozícia zatiaľ nedoriešili kontrolný orgán pre voľby
24. septembra (TASR) - Viaceré otázky v rámci volebných zákonov z dielne ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) sú vyriešené. Otvorená je ešte téma nezávislého orgánu na kontrolu volieb, volebnej kampane a financovania politických strán. Na dnešnom brífingu po skončení rokovania s opozíciou to povedal šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák. Tému prediskutujú strany na budúcu stredu.

Parlamentná stráž nebude, Smer od svojich návrhov k "rokováku" ustúpil
25. septembra (TASR) - Parlamentná stráž či pokuta vo výške mesačného poslaneckého platu za fyzické útoky zatiaľ nebude. Poslanci Smeru-SD totiž nepodajú svoje pozmeňujúce návrhy, ktoré mali zaviesť aj tieto opatrenia na riešenie rôznych poslaneckých excesov. Zároveň nepodporia žiadne opozičné návrhy k novele rokovacieho poriadku. V úvode 14. rokovacieho dňa 23. schôdze to oznámila podpredsedníčka parlamentu a šéfka klubu Smeru-SD Jana Laššáková.

Poslanecký klub, v ktorom zostane menej ako osem členov, zanikne
25. septembra (TASR) - Poslanecký klub, v ktorom po odchode poslancov zostane menej ako osem členov, zanikne. Parlament dnes totiž 77 hlasmi zo 128 schválil novelu Rokovacieho poriadku z dielne poslancov Smeru-SD. Doterajší zákon v tejto veci nebol jednoznačný. Hovoril len to, že na vznik klubu je potrebných minimálne osem členov. V prípade, že je táto podmienka splnená, klub vznikne. Čo sa má s klubom stať, ak v ňom počas volebného obdobia klesne počet členov pod osem, zákon nehovoril. Doteraz to musel riešiť ústavnoprávny výbor a predseda parlamentu.

Všetky odposluchy od januára boli zákonné, ITP najviac nasadzovala polícia
25. septembra (TASR) - Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v prvom polroku 2013 podaných spolu 1153 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie informačno-technických prostriedkov (ITP). Súdy vyhoveli 1089 žiadostiam o odpočúvanie. Vyplýva to zo Správy Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP za prvých šesť mesiacov roku 2013, ktorú dnes 124 hlasmi odobrili poslanci s tým, že súdy nezistili žiadne nezákonné použitie ITP.

Pre chýbajúce vrtuľníky bude prieskum na MZ, ministerka neodstúpi
25. septembra (TASR) - Okolnosti výberových konaní na stanice vrtuľníkovej záchrannej služby v Bratislave a v Trenčíne, ktoré boli päť dní neobsadené, preveria poslanci NR SR v rámci poslaneckého prieskumu na ministerstve zdravotníctva (MZ). Jednohlasne o tom dnes uznesením rozhodol Výbor NR SR pre zdravotníctvo, ktorého mimoriadne zasadnutie iniciovali opoziční poslanci.

Priestupková imunita sa rušiť nebude, Ľ. Kaník návrh zase stiahol
25. septembra (TASR) - Priestupky spáchané maloletými sa povinnými verejnoprospešnými prácami pre ich rodičov v prípade nezaplatenia pokuty zatiaľ trestať nebudú. Poslanec NR SR Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS) dnes totiž opäť pre chýbajúcu podporu vládneho Smeru-SD stiahol návrh novely zákona o priestupkoch. O právnej norme by sa tak malo zase hovoriť na októbrovej schôdzi.

Opozícia sa nechce vzdať podrobnejších majetkových priznaní funkcionárov
26. septembra (TASR) - Opozícia sa nemieni vzdať podrobnejších majetkových priznaní verejných funkcionárov. Dnes preto v parlamente podala návrh novely zákona o konflikte záujmov, ktorý má umožniť lepšiu kontrolu majetku verejných činiteľov.


PREZIDENT 

Pravidlá pre exekútorov sa sprísnia
23. septembra (TASR) - Pravidlá pre exekútorov sa sprísnia. Prezident Ivan Gašparovič totiž podpísal novelu Exekučného poriadku, ktorá má okrem iného zaviesť výberové konania na miesta exekútorov podobne, ako je to u sudcov. Disciplinárne konania majú byť podľa novely verejné a nebudú sa vykonávať len vo vnútri exekútorskej komory. Poslanci Národnej rady SR novelu odobrili 4. septembra.

eGovernment má znížiť byrokraciu v komunikácii občanov so štátom
23. septembra (TASR) - Výrazné zníženie byrokracie pri komunikácii medzi občanmi, podnikateľmi a štátom si sľubuje ministerstvo financií od nového zákona o e-Governmente, ktorý podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.


Pozn.:

JUSTÍCIA: Voľby kandidátov na sudcov ESĽP sa odkladajú
24. septembra (TASR) - Súdna rada SR predĺži termín na prihlasovanie kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Dôvodom je fakt, že momentálne je do volieb prihlásený iba jeden kandidát a Slovensko má Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy predložiť tri mená, avšak v zákone nie je ustanovené, ako sa má v takýchto prípadoch postupovať. TASR o tom informovali z Kancelárie Súdnej rady SR.

Na zmenu poisťovne ostáva pár dní, pobočky majú otvorené dlhšie
25. septembra (TASR) - Ľudia, ktorí chcú od budúceho roku zmeniť zdravotnú poisťovňu, majú posledné dni na podanie prihlášky do novej poisťovne. Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť len raz ročne, zmena platí od januára nasledujúceho roku. Ak chce teda poistenec zmeniť poisťovňu od 1. januára 2014, prihlášku musí podať do 30. septembra 2013.

MZV znížilo stupeň odporúčania cestovania do Egypta, z tretieho na druhý
26. septembra (TASR) - Slovenské ministerstvo zahraničných vecí dnes znížilo stupeň odporúčania cestovania do Egypta. Od 16. augusta platil vzhľadom na tamojšiu bezpečnostnú situáciu 3. stupeň, čo predstavovalo odporúčanie necestovať do krajiny. Platný 2. stupeň znamená zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí. Slováci by tak v súvislosti s pretrvávajúcou nestabilnou bezpečnostnou situáciou mali dôkladne zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Egypta.

MS SR: Minister T.Borec vymenoval novú predsedníčku Okresného súdu Bratislava I.
27. septembra (TASR) - Minister spravodlivosti Tomáš Borec dnes vymenoval do funkcie novú predsedníčku Okresného súdu Bratislava I. Úspešná uchádzačka JUDr. Eva Fulcová pred vymenovaním pôsobila ako sudkyňa okresného súdu Bratislava III. a od roku 2012 je aj členkou Súdnej rady menovanou Vládou SR.


Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk