3.3.2023
ID: 5684upozornenie pre užívateľov

Verejné pripomienkovanie projektu Centralizovaný systém súdneho riadenia

Ministerstvo spravodlivosti SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu z Plánu obnovy a odolnosti „Centralizovaný systém súdneho riadenia“.

Cieľom projektu “Centralizovaný systém súdneho riadenia“ je nahradiť aktuálny kľúčový systém rezortu justície IS Súdny manažment. Ako komplexný centralizovaný informačný systém bude budovaný modulárne a pokryje všetky existujúce ako aj nové požadované agendy a služby rezortu justície a teda celý životný cyklus súdneho konania od podania žaloby až po vydanie právoplatného rozhodnutia. Nové centralizované riešenie umožní implementáciu moderných architektonických a technologických princípov ako aj zavedenie požadovaného stupňa bezpečnosti. Centralizované riešenie ďalej umožní jednotne budovať integrácie na externé subjekty, zrýchli a zefektívni poskytovanie údajov. Centralizované riešenie umožní realizovať a dodržiavať jednotné optimalizované procesy a zaviesť požadované pravidlá pre všetky súdy v SR. Tento projekt  rozširuje podporu procesov Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, správnych súdov, migračný nástroj a konsolidačný nástroj.

Vaše pripomienky k dokumentácií projektu Centralizovaný systém súdneho riadenia zasielajte prosím v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru na e-mailovú adresu: verejnepripomienky@justice.sk do 09.03.2023.

Projektová dokumentácia je zverejnená na stránke MetaIS a k dispozícií na stiahnutie tu:

Projektová dokumentácia (ZIP, 6 MB)

Formulár na pripomienkovanie:

Formulár vecné pripomienkovanie (XLSX, 13 KB)

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk