Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
3.1.2023
ID: 5626upozornenie pre užívateľov

Zamestnávatelia pozor! Nové sumy stravného účinné od 1. januára 2023

Novým opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 432/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2023 menia sumy stravného a to nasledovne:

Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa tak mení zo sumy 4,80 eur (do 31.12.2022) na sumu 5,10 eur (najmenej 75% stravného pri pracovnej ceste 5-12 hodín). Príspevok zamestnávateľa je najviac 3,74 eur (najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného pri pracovnej ceste 5-12 hodín).

Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 % ceny jedla (pričom cenou jedla sa rozumie hodnota stravovacej poukážky), ak zamestnávateľ poskytuje stravné poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. septembra 2022 je minimálna výška príspevku 2,81 eur.

Stravovacie poukážky aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné v zmysle zákona poskytovať vopred, aby ich mali zamestnanci v novej výške k dispozícii už prvý pracovný deň.

Sumy stravného

Časové pásmo

6,80 EUR

(do 31.12.2022 - 6,40 EUR)

5 - 12 hodín

10,10 EUR

(do 31.12.2022 - 9,60 EUR)

12 - 18 hodín

15,30 EUR

(do 31.12.2022 - 14,50 EUR)

nad 18 hodín

Zamestnanec si od 01.03.2021 môže vybrať medzi stravovacími poukážkami (tzv. gastrolístkami) a finančným príspevkom na stravovanie. Táto možnosť výberu sa však týka iba tých zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa §152 ods. 6 Zákonníka práce. Zamestnávateľ je v takomto prípade povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravovacími poukážkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je potom svojim výberom viazaný počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky je povinný s účinnosťou od 01.01.2023 poskytovať stravovacie poukážky v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.


Mgr. Martina Poliačiková

Advokát


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail: martina.poliacikova@r-p.sk

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk