10.12.2014
ID: 2711upozornenie pre užívateľov

Zmeny v petičnom práve

(TASR) – Jedno zo základných politických práv – petičné právo sa bude v budúcnosti realizovať podľa zmenených pravidiel. Tie prináša novela zákona o petičnom práve, ktorú poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Novelu zákona o petičnom práve pripravil Úrad vlády (ÚV) SR. Vo svojom stanovisku vysvetlil, že „návrh obsahuje výrazné prvky podporujúce dialóg medzi občianskou spoločnosťou a orgánmi verejnej moci“. Mala by byť tiež posilnená kontrola verejnej správy zo strany občianskej spoločnosti.

Po novom budú musieť orgány verejnej moci povinne zverejňovať výsledky vybavenia petície na svojej webovej stránke. Budú musieť tiež povinne prerokovať petície, ktoré podporil väčší počet osôb.

Ako zdôraznil Úrad vlády, návrh zohľadňuje informatizáciu spoločnosti a elektronizáciu verejnej správy. Zakotvuje do zákona petície podané prostredníctvom elektronických prostriedkov. Elektronické petície doplnia súčasnú klasickú písomnú formu podávania petícií.

Pôvodne prišiel ÚV SR s myšlienkou aby sa realizovali výhradne cez Ústredný portál verejnej správy a boli viazané na zaručený elektronický podpis. S tým nesúhlasili viacerí predstavitelia tretieho sektora. Ich hromadnú pripomienku podporilo viac ako 2500 ľudí. Domnievali sa, že ide o ďalší pokus obmedziť možnosť podpisovať petície na internete, pretože potrebný elektronický občiansky preukaz s aktivovaným čipom má dnes len päť percent obyvateľov Slovenska.

Úrad vlády pripomienke vyhovel. Petície bude možné aj v budúcnosti organizovať cez viaceré internetové občianske portály a rôzne formuláre na internete. "V prípade, že osoba podá petíciu písomne, môže ju doplniť o zoznam podporovateľov z internetového portálu a tieto budú akceptované ako podporovatelia petície," vysvetlil ÚV.

Petície, pri ktorých je potrebné dosiahnutie minimálneho kvóra (napr. petícia za vyhlásenie referenda), alebo je pri nich ustanovený najnižší vek podporovateľov, bude možné podporiť len prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, alebo elektronickej schránky, alebo v budúcnosti aj prostredníctvom petičného systému. Pri týchto petíciách bude zároveň možné internet na ich organizovanie využiť až od roku 2017. Požiadavky na občianske portály stanoví vyhláška.

Doteraz uvádzali podporovateľa v petícii meno, priezvisko a bydlisko. Po novom budú uvádzať aj e-mailovú adresu. Na ňu bude následne zaslaný potvrdzujúci e-mail, až po potvrdení ktorého bude podpis pod petíciou platný.

Orgán verejnej moci bude po novom povinný osobne prerokovať petíciu s jej organizátormi, ak jej nebude chcieť, hoci aj sčasti, vyhovieť. Podmienkou je, aby petíciu podporilo aspoň 10.000 ľudí v prípade petícií s celoštátnou pôsobnosťou a 1000 ľudí alebo osem percent oprávnených voličov v prípade ostatných petícií.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk