5.12.2023
ID: 5939upozornenie pre užívateľov

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní – aký bol rok 2023 a čo nás čaká v 2024

Zákon o verejnom obstarávaní – bez zmien v roku 2023

Od roku 2018 publikujeme každoročný súhrn zmien v pravidlách verejného obstarávania a systéme revíznych postupov podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní. Apetít po zmenách pravidiel v tejto oblasti sa zdá byť neukojiteľný. Tak sa stalo, že zákon, prijatý v roku 2015, má už viac ako 20 novelizácií a môžeme sa staviť, že to zďaleka nie je konečný počet. V legislatíve je nesporne vždy čo zlepšovať, no neustále zmeny spôsobujú, že aj pre profesionálov je veľmi náročné určiť, aké pravidlá platia.

Rok 2023 bol mimoriadny v tom, že po prvý raz od prijatia zákona v roku 2015 nebola prijatá žiadna jeho novela. Nie je to však také jednoduché, keďže vstúpili do platnosti staršie novely a ďalšia nás zasiahne v apríli 2024. Podľa najnovších informácií zároveň štát pripravuje úplne nový, „moderný a pružný“ zákon o verejnom obstarávaní. Veríme, že to myslia dobre, a že to tentokrát nedopadne ako vždy. Stále teda je a bude o čom písať a my vám prinášame už šiesty prehľad hlavných zmien vo verejnom obstarávaní.

Profesionalizácia verejného obstarávania

Predchádzajúce vedenie Úradu pre verejné obstarávanie bolo veľkým fanúšikom profesionalizácie verejného obstarávania a presvedčilo vládu i parlament o jej nevyhnutnosti. V roku 2022 bola prijatá robustná úprava, ktorá nadobudne účinnosť od 1. apríla 2024. Od tohto dátumu budú musieť všetky verejné obstarávania, okrem tých s veľmi nízkou hodnotou, viesť iba odborní garanti, ktorí zložili skúšku a sú registrovaní na Úrade pre verejné obstarávanie. Skúšky budú povinné pre každého, či už absolventa základnej školy, vysokoškolského profesora práva alebo advokáta zapísaného v advokátskej komore. Odborní garanti budú zodpovední za nezrovnalosti vo verejných obstarávaniach a budú čeliť prísnym sankciám, ak sa zistí, že verejné obstarávania pod ich dohľadom sú v rozpore so zákonom. Niet divu, že značná časť odborníkov pôsobiacich vo verejnom obstarávaní i nové vedenie Úradu pre verejné obstarávanie kritizujú túto úpravu ako príliš mohutnú a byrokratickú, nehovoriac o možných dôsledkoch pre expertov v prípade porušenia zákona, ktorý je, mierne povedané, nie vždy ľahké interpretovať. Úrad sa snažil dvakrát tejto úpravy zbaviť cestou novelizácie zákona, no ani raz neuspel. Napokon prišiel s riešením, ktoré by malo umožniť úspešne absolvovať skúšku prakticky každému. Skúšky sú on-line a uchádzači ich môžu absolvovať doma, so svojim vlastným elektronickým vybavením. Zlyhať v takomto prípade by si vyžadovalo naozaj veľkú dávku smoly. Z pohľadu advokátov, ktorí museli zložiť mimoriadne náročné advokátske skúšky a sú zodpovední za akékoľvek pochybenia na základe zákonov a predpisov advokátskej komory, jednoznačne súhlasíme s tým, že táto úprava je len ďalšou byrokratickou záťažou a prekážkou podnikania. Podporujeme spôsob, akým súčasné vedenie Úradu pre verejné obstarávanie pristupuje k tejto úprave, no rozsiahla zodpovednosť, ktorej budú odborníci čeliť, nezmizne, pokiaľ nebude schválená ďalšia novela zákona.

eFormuláre

Od polovice októbra spustilo Slovensko nové elektronické formuláre (eFormuláre) na zber údajov od obstarávateľov. Vyplýva to z nariadenia Európskej komisie 2019/1780 z 23. septembra 2019. Tí, ktorí očakávali, že na implementáciu nových eFormulárov budú stačiť 4 roky, museli byť veľmi prekvapení, keďže ich spustenie bolo obrovským fiaskom. Od prvého dňa bolo jasné, že účinky zavádzania boli podcenené, ak nie úplne ignorované. Vzhľadom na enormné množstvo problémov, ktoré nový systém spôsobil v priebehu niekoľkých dní, nespokojnosť eskalovala natoľko, že odborníci na obstarávanie vynaložili sústredené úsilie voči Úradu pre verejné obstarávanie v snahe primäť ho k návratu k predchádzajúcemu systému. Úrad sa snaží dopady reformy zmierniť bezplatnými školeniami. Či to bude stačiť, alebo sa inšpirujeme vzorom Českej republiky, ktorá aplikáciu eFormulárov odložila na 1. februára 2024, ukáže blízka budúcnosť.

Očakávania od roku 2024

Súčasný premiér Slovenskej republiky, vyjadril v predvolebnej kampani presvedčenie, že najväčšou brzdou projektov na Slovensku je Úrad pre verejné obstarávanie. Bude zaujímavé sledovať, ako sa toto predvolebné vyhlásenie premietne do reálnej politiky. Úrad pre verejné obstarávanie je skutočne veľmi silný a vplyvný. Jeho rekonštrukcia či dokonca úplná eliminácia by narazila na silný odpor médií a tretieho sektora. Ďalšou komplikáciou je skutočnosť, že na základe legislatívneho vývoja v roku 2022 sa stal Úrad pre verejné obstarávanie integrálnou súčasťou systému riadenia eurofondov vo vzťahu k programovému obdobiu 2021 – 2027. Na druhej strane pravidlá verejného obstarávania a ich aplikácia na Slovensku naozaj neprospievajú plynulému a rýchlemu priebehu projektov a ich zjednodušenie by bolo viac než vítané. Tak, či onak sme si istí, že budeme mať veľa čo komentovať aj v našom výročnom hodnotení v roku 2024.

Ján Azud
JUDr. Ján Azud
Partner

Mgr. Matej Škultéty
Koncipient/Junior Lawyer

 

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail: office-ba@r-p.sk
 
   

 

                                                                                                                     

                                                                

 

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk