3.2.2014
ID: 1447upozornenie pre užívateľov

Zvýšenia zodpovednosti sudcov?

V slovenskom súdnictve sa pripravujú zásadné zmeny. Predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom spravodlivosti Tomášom Borecom predstavili návrhy, ktoré majú zefektívniť prácu sudcov či prokurátorov. „Tieto návrhy chceme ponúknuť na širšiu diskusiu aj opozícii, lebo bude potrebná zmena Ústavy SR a ústavných zákonov. Tiež chceme počuť názor predstaviteľov teórie a praxe zo všetkých dotknutých zložiek,“ povedal na pôde rezortu spravodlivosti premiér Robert Fico.

Od roku 1993 sa podľa Roberta Fica v otázkach nezávislosti justície, postavenia sudcov aj ich odmeňovania urobilo veľa a po formálnej stránke spĺňame európsky štandard. „Pre sudcov sme vytvárali formálne, právne a v rámci možností aj materiálne podmienky. Sudcovia dostávajú 13. a 14. plat, majú zvýhodnenia, o ktorých sa iným zamestnaniam môže iba snívať. Položili sme si však otázku, či aj čistota a dôveryhodnosť súdnictva zodpovedá podmienkam, ktoré boli na Slovensku za ostatných 21 rokov vytvárané. Spolu s ministrom spravodlivosti sme odpovedali, že nie,“ uviedol predseda vlády SR. „Máme ambíciu oddeliť normálnych statočných sudcov od sudcov, ktorí do justície nepatria. Máme ambíciu reagovať na veľmi nízku mieru dôveryhodnosti súdnictva na Slovensku, ako aj na mnohé podozrenia, na ktoré sami narážame pri našej práci,“ doplnil.

„Každý jeden sudca na Slovensku bude musieť prejsť previerkami,“ vymenoval Robert Fico prvý z návrhov. Ústavný súd SR v tejto veci v minulosti skonštatoval, že previerka znamená neoprávnený zásah výkonnej moci do súdnictva. Preto bude nevyhnutné vytvoriť spoluprácu medzi Národným bezpečnostným úradom SR a Súdnou radou ako najvýznamnejším orgánom sudcovskej samosprávy. „Už pri najnižšom stupni sa preverujú finančné toky, veci, ktoré sa týkajú ÚPN, rôzne vzťahy a kontakty. Toto by mohlo výrazne zvýšiť dôveryhodnosť justície, pokiaľ by sa Súdna rada na základe informácií z previerok rozhodla, že niektorým sudcom zoberie talár,“ povedal premiér.

Ďalším zásadným krokom má byť oddelenie funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR a predsedu Súdnej rady. „Vychádzame z toho, že pozícia predsedu Najvyššieho súdu SR je diametrálne odlišná od funkcie predsedu Súdnej rady. Navrhujeme, aby sme začali hovoriť o prijatí zmeny ústavného zákona, ktorým sa oddelia tieto funkcie. Veľmi dôležitý bude návrh, ako pozíciu predsedu Súdnej rady kreovať. Ide o tak dôležitý post, že bude treba nájsť ústavnú formu, ako sa tento človek na čelo Súdnej rady postaví,“ oznámil Robert Fico.

„Nechcem, aby táto naša iniciatíva bola vnímaná jednostranne, že sa budeme len pozerať sudcom na prsty. Ak to ekonomická situácia tejto krajiny umožní, nebránime sa tomu, aby sme opäť valorizovali aj platy sudcov, pretože ak majú byť prísne kontrolovaní, patrí k tomu aj istá miera finančného ohodnotenia,“ skonštatoval predseda vlády.

Okrem týchto zásadných zmien navrhuje ministerstvo spravodlivosti aj menšie opatrenia, ktoré na jednej strane zvýšia zodpovednosť sudcov a na druhej strane zvýšia právomoci predsedov súdov na efektívnu kontrolu práce sudcov. Ide o sprísnenie podmienok na priznávanie 13. a 14. platu a sprísnenie kontroly zdravotného stavu sudcov, ktorí sú práceneschopní. „Keď Ústavný súd SR alebo Európsky súd pre ľudské práva priznáva náhrady školy, chceme zaviesť mechanizmus, že v prípade subjektívnych zavinení bude zavedený mechanizmus regresnej náhrady,“ informoval minister spravodlivosti SR Tomáš Borec. Zároveň by malo dôjsť k zmene disciplinárneho súdnictva. „Je fakt, že nikomu nie je príjemné, ak musí trestať svojich kolegov, ak to musí robiť mimo svojho pracovného času a bez príplatku. Je preto dobré motivovať týchto ľudí a dať im odmenu aj za túto nevďačnú prácu,“ skonštatoval minister. Ďalšie zmeny sa týkajú posilnenia zodpovednosti predsedov súdov a predĺženia výkonu ich funkcie z troch na päť rokov. „Všetky tieto opatrenia majú smerovať k zlepšeniu výkonu súdov,“ ozrejmil Tomáš Borec.


Zdroj: Úrad vlády SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk