Knižné novinky

Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár

Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár

Andrej Solej, Tatiana Solejová

Komentár k zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive ponúka komplexný a podrobný výklad jednotlivých ustanovení tohto zákona, ako aj praktické príklady. Nesporným prínosom publikácie je aj vysvetlenie niektorých...

Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár (E-kniha)

Zákon o strelných zbraniach a strelive - komentár (E-kniha)

Andrej Solej, Tatiana Solejová

Komentár k zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive ponúka komplexný a podrobný výklad jednotlivých ustanovení tohto zákona, ako aj praktické príklady. Nesporným prínosom publikácie je aj vysvetlenie niektorých...

Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár

Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár

Marcela Tittlová

Komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej sa sústavne viac a viac prejavujú prvky restoratívnej justície. Napriek tomu je trest odňatia...

Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár (E-kniha)

Zákon o výkone trestu odňatia slobody - komentár (E-kniha)

Marcela Tittlová

Komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej sa sústavne viac a viac prejavujú prvky restoratívnej justície. Napriek tomu je trest odňatia...

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

Peter Árendáš, Božena Chovancová, Vladimír Gvozdják

Problematika kapitalizačných pilierov v rámci systémov dôchodkového zabezpečenia je v súčasnosti, najmä vzhľadom k nepriaznivému demografickému vývoju, veľmi aktuálna v mnohých krajinách sveta. Napriek tomu, že kapitalizačný...

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku (E-kniha)

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku (E-kniha)

Peter Árendáš, Božena Chovancová, Vladimír Gvozdják

Problematika kapitalizačných pilierov v rámci systémov dôchodkového zabezpečenia je v súčasnosti, najmä vzhľadom k nepriaznivému demografickému vývoju, veľmi aktuálna v mnohých krajinách sveta. Napriek tomu, že kapitalizačný...

Susedské spory v obci

Susedské spory v obci

Helena Spišiaková

Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život? Obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi, presahujúce konáre a korene zo susedovej záhrady,...

Susedské spory v obci (E-kniha)

Susedské spory v obci (E-kniha)

Helena Spišiaková

Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život? Obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi, presahujúce konáre a korene zo susedovej záhrady,...

Zákon o priestupkoch – komentár

Zákon o priestupkoch – komentár

Helena Spišiaková

Obsahuje 57 editovateľných vzorov!
Komentár poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí. Autorka zúročila svoje dlhoročné...

Elektronické podnikanie (E-kniha)

Elektronické podnikanie (E-kniha)

Matej Černý

Skriptá Elektronické podnikanie sú vhodné na osvojenie si vedomostí o tom, ako funguje jednotný grafický dizajn v podniku, ako s ním pracovať pri tlačových a prezentačných podnikových materiáloch. Ozrejmuje základy fungovania...

Desať prednášok z filozofie (E-kniha)

Desať prednášok z filozofie (E-kniha)

Marta B. Zágoršeková, Marcel Čas

Filozofia, od prvých antických gréckych škôl  až podnes, je  trvalou súčasťou univerzitného typu vzdelávania v Európe, ako aj v celej západnej civilizácii. Vzhľadom na to, že ide o krátky  kurz z filozofie, museli sme rozsah tém...

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie

Pavol Kádek

Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že je potrebné sa podujať k napísaniu druhého...

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie (E-kniha)

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie (E-kniha)

Pavol Kádek

Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že je potrebné sa podujať k napísaniu druhého...

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve

Pavol Kádek

Monografia s názvom „Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve“ je 2. doplneným a prepracovaným vydaním publikácie s názvom „Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve“ z roku 2014. Spomínaná...

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve (E-kniha)

Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve (E-kniha)

Pavol Kádek

Monografia s názvom „Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve“ je 2. doplneným a prepracovaným vydaním publikácie s názvom „Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve“ z roku 2014. Spomínaná...

Medzinárodné financie

Medzinárodné financie

Hussam Musa

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a fungovanie mechanizmu medzinárodných finančných vzťahov, nástroje a inštitúcie, ktoré v tejto oblasti...

Medzinárodné financie (E-kniha)

Medzinárodné financie (E-kniha)

Hussam Musa

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a fungovanie mechanizmu medzinárodných finančných vzťahov, nástroje a inštitúcie, ktoré v tejto oblasti...

Podnikové hospodárstvo pre manažérov (E-kniha)

Podnikové hospodárstvo pre manažérov (E-kniha)

Helena Majdúchová, Anna Neumannová

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované...

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

Matej Kačaljak

Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy nové výzvy a na strane druhej ponúkajú nové možnosti....

Konto pracovného času

Konto pracovného času

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková

Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola  problematika tohto pracovnoprávneho inštitútu...