11.9.2014
ID: 2520

M. ŠEFČOVIČ: Rezort dopravy EÚ má priamy a prospešný dosah na občanov Slovenska

(TASR) Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý v budúcej exekutíve EÚ pod vedením Jeana-Clauda Junckera bude mať na starosti rezort dopravy, mobility a politiky pre vesmír, pre TASR uviedol, že táto oblasť politiky EÚ má priamy a prospešný dosah na každodenný život občanov Slovenska.

Komisár upozornil na skutočnosť, že ak si všimneme alokáciu finančných prostriedkov z eurofondov pre Slovensko, tak takmer polovica z týchto zdrojov ide na dopravnú infraštruktúru.
     
"Či už na modernizáciu diaľnic, opravy ciest a všetky projekty, kde vidíme, že sa postupne modernizuje verejná doprava a menia sa staré električky, trolejbusy a autobusy za nové," spresnil Šefčovič.
    
Podľa jeho slov aj vďaka dopravnej politike EÚ je snaha priviesť vysokorýchlostné vlaky i na územie Slovenska a pracovať na dokončení významných transeurópskych dopravných koridorov, či už z juhu na sever, alebo z východu na západ.
     
"Tieto koridory sú potrebné preto, aby sa naše regióny, najmä na východe Slovenska, lepšie prepojili s ostatnými regiónmi EÚ. Lebo vieme, že je to dôležité pre príliv investícií a tvorbu nových pracovných miest," opísal situáciu Šefčovič.
     
Slovenský eurokomisár zároveň pripomenul, že európsky "rezort dopravy" má spolu s poľnohospodárstvom, regionálnou politikou, vedou a výskumom jeden z najvyšších rozpočtov v rámci eurorozpočtu na obdobie 2014-2020. Objem rozpočtu na túto prioritnú oblasť európskej spolupráce predstavuje takmer 40 miliárd eur. Nad rámec tejto sumy je viac ako 63 mld. eur poskytovaných členským krajinám (najmä zo strednej a východnej Európy) pre rozvoj ich dopravnej siete v rámci Kohézneho fondu.
     
Do pôsobnosti komisára pre dopravu, mobilitu a vesmírnu politiku spadá aj jeden z najvýznamnejších európskych programov – Nástroj pre prepojenia v Európe (Connecting Europe Facility), ako aj vesmírne programy Galileo a Kopernikus.
    
Podľa Šefčoviča Nástroj pre prepojenia v Európe má v rokoch 2014-2020 umožniť účinnejšie prepojenie európskych ciest, železničných tratí, letísk, riečnych a námorných prístavov. Dopravná infraštruktúra EÚ ako taká má byť vylepšená prostredníctvom deviatich hlavných dopravných koridorov, ktoré budú znamenať revolúciu v dopravnom spojení medzi Východom a Západom.
     
Šefčovič bude na svojom novom pôsobisku šéfovať stovkám ľudí. Len Generálne riaditeľstvo pre dopravu má takmer 500 zamestnancov. Do jeho pôsobnosti patria aj štyri európske agentúry zamerané na leteckú, námornú bezpečnosť, železničné siete a inovácie v oblasti dopravy, ktoré zamestnávajú viac než 1200 ľudí. Tieto agentúry okrem iného udeľujú letecké licencie, vytvárajú jednotné signalizačné štandardy na európskych železniciach a zabezpečujú implementáciu infraštruktúrnych a výskumných projektov v oblasti dopravy s cieľom zavádzania potrebných technologických noviniek a postupného znižovania dopravných nákladov. Súčasťou tohto portfólia sú aj dve schémy verejno-súkromného partnerstva (PPP), a to SESAR - pre modernizáciu riadenia európskeho vzdušného priestoru, a Shift2Rail - pre zvyšovanie kapacity železničnej dopravy v EÚ.
     
Odvetvie dopravy priamo zamestnáva v EÚ približne 10 miliónov ľudí a predstavuje 4,6 % HDP. Letecká doprava v EÚ zamestnáva 670.000 ľudí a námorná doprava okolo 300.000 osôb, pričom nepriamo toto odvetvie generuje ďalšie 3 milióny pracovných miest. EÚ disponuje najväčšou lodnou flotilou na svete, pričom európskymi prístavmi ročne prejde viac než 80.000 obchodných lodí.

10.9.2014

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.